Kadir Has Üniversitesi Yaşam Boyu Eğitim Akademisi

AB ve Kalkınma Ajansı Fonlarına Yönelik Proje Hazırlama (PCM) Eğitimi

Başlangıç Tarihi: 26 Ekim 2019
Süre: 4 Gün

 

Avrupa Birliği üyelik müzakereleri yürüten Türkiye'de AB finansal kaynakları ile yürütülen projeler son yıllarda oldukça artmıştır. Ancak özellikle AB projelerinin geliştirilmesinde ve yönetiminde ihtiyaç duyulan proje uzmanı insan kaynağı için yetişmiş insan gücü yeterli düzeyde değildir. Bu anlamda AB uzmanlığının yanı sıra AB projelerine yönelik yönetim teknikleri ve proje uygulama kriterleri temelinde kapasite gelişimi de ancak AB projeleri ile yapılabilmiştir. Özel sektör kuruluşları, belediyeler, dernek ve vakıf gibi sivil toplum örgütleri ve KOBİ'ler AB ve Kalkınma Ajansları başta olmak üzere çeşitli kurumların fonlarına başvurabildiklerinden AB projesi yazımı ve yönetimi konularında deneyimli uzmanlara duyulan talep artmıştır. Ancak bu çalışmalara yönelik olarak sürdürülebilir bir insan gücü oluşturmasında yeterli olamamıştır. Bunun sonucu olarak Türkiye'nin yararlanabildiği sosyal kalkınmadan sanayi desteklerine kadar çok farklı alanlarda açılan mali destek fonlarında proje başarı oranları oldukça düşüktür.

Kadir Has Üniversitesi Yaşam Boyu Eğitim Merkezi bu süreçte akademik deneyimini uygulama pratikleri ile birleştirerek Avrupa Birliği Fonlarından yararlanmak isteyen özel sektör kuruluşlarına, sivil toplum kuruluşlarına ve proje hazırlamak isteyen bireylere yönelik AB ve Kalkınma Ajansı Fonlarına Yönelik Proje Döngüsü Yönetimi (PCM) ve Mantıksal Çerçeve Yaklaşımı Eğitimi'ni başlatmaktadır. Özel sektör kuruluşları, belediyeler, dernek ve vakıf gibi sivil toplum örgütleri ve KOBİ’ler; AB ve Kalkınma Ajansları başta olmak üzere çeşitli kurumların fonlarına başvurabildiklerinden AB projesi yazımı ve yönetimi konularında deneyimli uzmanlara duyulan talep artmıştır. Artan taleple birlikte ortaya çıkan iş fırsatlarını değerlendirmek isteyen kişilere yönelik hazırlanan bu programı başarıyla bitirenler, AB uzmanı sıfatıyla proje hazırlayabilir konuma geleceklerdir.

28 saatlik kısa süreli eğitimlerde ilk etapta tüm hibe programları için gerekli proje hazırlık aşamaları ve proje hazırlama teknikleri anlatılarak farklı fon kuruluşlarının projelerine başvuru yapma imkanı sağlayacak temel bilgiler sağlanacaktır. İkinci bölümde Avrupa Birliği ve Kalkınma Ajansı proje formatına odaklanılacak eğitimlerde teorik bilgilerin yanı sıra uygulamalı çalışmalar da gerçekleştirilecektir. Uygulama çalışmalarıyla eğitimin, katılımcılara proje yazımı sırasında daha doğrudan ve pratik bilgiler sağlaması hedeflenecektir. Ayrıca her eğitim günü sonunda başvurulmuş, kabul edilmiş ve başarı ile uygulanmış proje örnekleri sunulacaktır. Bu örnekler hem KOBİ hem STK projelerini kapsamaktadır.


Eğitim Bilgileri
 • AB ve Kalkınma Ajansı Fonlarına Yönelik Proje Döngüsü Yönetimi (PCM) ve Mantıksal Çerçeve Yaklaşımı Eğitimine katılanların Avrupa Komisyonu başta olmak üzere farklı fon kuruluşları tarafından açılan programlara proje teklifleri hazırlanması, 
 • Proje Yönetimini kavraması ve AB Hibe Programları konularında eğitilmeleri,
 •  Eğitim sonunda katılımcılar AB projelerini formatlarına uygun şekilde hazırlayabilecek ve sunabileceklerdir.
 • AB Projeleri alanında uzmanlaşmak isteyen üniversite öğrencileri ve mezunlar;
 • Kamuda, dernek ve vakıflarda, özel şirketlerde AB Proje birimlerinde çalışan/çalışmak isteyenler;
 • Kendilerini proje hazırlama konusunda geliştirmek isteyenler bu eğitim programına katılabilirler.

Proje Kavramı ve Proje Döngüsü Aşamaları

 • Proje Nedir
 • Fikirden Projeye Geçiş
 • Proje Fikrini Belirleme
 • Tasarlama
 • Ön Değerlendirme
 • Finansman
 • Uygulama
 • İzleme, Değerlendirme

Proje Hazırlama Aşamaları

 • Paydaş Analizi (Faydalanıcı ve Hedef Grup)
 • Sorun Analizi
 • Hedef Analizi
 • Strateji Analizi
 • Proje Amacı ve Genel Hedefler
 • Faaliyet Planlama ve Zaman Çizelgesi
 • Göstergeler ve Doğrulama Kaynaklarının Tespiti
 • Risklerin Belirlenmesi ve Analizi
 • Mantıksal Çerçeve Matrisinin Doldurulması
 • Bütçeleme

Proje Hazırlama Uygulama Çalışması

 • AB Fonları ve Kriterler
 • Başarılı bir projenin kriterleri
 • TÜBİTAK ve KOSGEB Fonları
 • Proje Başvuru Formu
 • Gerekçe
 • Sürdürülebilirlik
 • Yöntem
 • Diğer Başlıklar ve Destekleyici Belgelerin Açıklanması

AB ve Kalkınma Ajansı Fonlarına Yönelik Proje Hazırlama (PCM) Sertifika Programı ücreti  2000 TL + KDV (%8)


Nazlı ÖZTOKSOY - Yönetici

+90 212 533 65 32 / 1622

khas-yasam@khas.edu.tr

Kadir Has Üniversitesi

Kadir Has Kampüsü 34083 Cibali İstanbul

Yazılım ve Uygulama KHAS Bilgi Teknolojileri Direktörlüğü