Kadir Has Üniversitesi Yaşam Boyu Eğitim Akademisi

Avrupa Yeşil Mutabakatı Sürdürülebilir Kalkınma Hedefleri, İklim Değişimine Karşı Endüstri, Ekonomi, Teknoloji, Enerji ve Tarımda Yeşil Dönüşüm ve Girişim


Başlangıç Tarihi: 2 Ekim 2021-4 Aralık 2021 / Her Cumartesi / Saat: 10:00-14:30
Süre: 38 Saat


Eğitim Bilgileri

Bu sertifika programında Avrupa Birliği’nin (AB) Avrupa Yeşil Mutabakatı (AYM) (European Green Deal)adıyla ortaya koyduğu vizyon çerçevesinde bireyleri, toplumu ve kamuyu ilgilendiren sürdürülebilirliğin temeli olan ekolojik, ekonomik ve sosyal çalışmalardan ve gelecekte olası değişimlerden bahsedilmektedir.Bu kapsamda iklim değişimine neden olan sera gazı emisyonları (salınımları) başta olmak üzere insan ve çevre sağlığına zararlı kimyasal-biyolojik atıklar, çevre sorunları, bunları azaltma ve çözüm olarak alternatiflerini hayata geçirmede ekolojik temalı yeşil politikalar ile endüstri, ekonomi, teknoloji, enerji ve tarımda Yeşil Dönüşüm ve Yeşil Girişimcilik çalışmalarında bilgilenme ve bilinçlenme, bahsi geçen konularda yeni iş ve proje fırsatlarını görebilme ve sosyal toplumda sürdürülebilir ve temiz bir dünya için uyulması gerekenler hakkında bilgi edinilmesi amaçlanır. Çünkü artık üretim, tüketim ve ticaret başta olmak üzere birçok alanda yeni kurallar, yasalar, sınırda karbon vergileri ve uymayanlara yaptırımlar gibi hayatı tümden değiştiren eylemler geliyor.

Türkiye gibi AB ile sosyal ve ticari partner ülkeler için de bir kılavuz niteliğinde olan AYM, yakın gelecekte çok daha görünür olacaktır. O yüzden daha temiz ve daha sürdürülebilir kalkınmayla adil büyüyen dünyayla bütünleşmiş herkesi ilgilendirmektedir. Özel olarak Dünya, bölge ve yerel ekolojik sorunlardan başta ilkim değişimi, kuraklık, sellere karşı farkındalık geliştirmek isteyenler, AYM hakkında kapsamlı bilgi edinmek isteyenler için uygundur. Bu anlamda öğrenciler, endüstri, ekonomi, teknoloji, enerji, işletme ve tarım çalışanları, ihracat-ithalat yapan işverenler, girişimciler, ilgili bölümlerin öğrencileri, yeşil değişime göre kariyer belirlemek isteyen tüm çalışanlar veya çalışmayanlar katılabilir.

Çevre ve İklim Genel Bilgileri (toplam 4 saat)
Ekosistemin temel öğeleri ve doğa döngüleri (1 saat)
İklimin tarihsel süreci ve bilimsel kaynaklara göre geleceği (1 saat)
İklim değişimine neden olan öğeler ve bunlara karşı olası yeşil girişimcilik çözümleri (1 saat)                                                     İklim değişiminin neden olacağı çevresel, ekonomik, sosyal ve sağlık sorunları ve afetler (1 saat)

Uluslararası Anlaşmalar Genel Bilgileri (toplam 4 saat)
Uluslararası çevre ve iklim antlaşmaları (1 saat)
Uluslararası sürdürülebilirlik antlaşmaları (1 saat)
BM Sürdürülebilir kalkınma hedefleri (1 saat)                                                                                                                                                   Avrupa Yeşil Mutakabatı (AYM) genel içeriği, hedefleri ve dönüşüm politikaları (1 saat)

AYM Yeşil Dönüşüm ve Yeşil Girişimcilik Bilgileri (toplam 17 saat)
Sıfır emisyon, sıfır atık ve yeşil kimya genel terminolojisi ve ilkeleri (1 saat)
Doğal kaynaklar, yeşil ve biyobozunur plastikler (1 saat)
AYM iklim değişimi, sıfır emisyon ve sıfır atık vizyonu, destekleri ve örnekleri (1 saat)
Endüstri genel terminolojisi ve tarihsel evreleri (1 saat)
AYM endüstride yeşil dönüşüm vizyonu, destekleri ve çeşitli örnekleri (1 saat)
Ekonomi genel terminolojisi ve tarihsel evreleri (1 saat)
AYM döngüsel ekonomi ve vergi yeşil dönüşüm destekleri ve çeşitli örnekleri (1 saat)
Bilim, teknoloji ve nanoteknoloji genel terminolojisi (1 saat)
AYM teknoloji ve inovasyonda yeşil dönüşüm destekleri ve çeşitli örnekleri (1 saat)
AYM bilim ve araştırma vizyonu, destekleri ve çeşitli örnekleri (1 saat)
Yenilenebilir enerji terminolojisi ve örnekleri (1 saat)
Petrol türevli enerjiler ve olası zararları (1 saat)
AYM yeşil enerji vizyonu, destekleri ve örnekleri (1 saat)
Akıllı kent ve ulaşım genel terminolojisi (1 saat)
AYM akıllı kent ve alt yapı ve ulaşım vizyonu, destekleri ve örnekleri (1 saat)
Sürdürülebilir tarım, ormancılık ve balıkçılık terminolojisi (1 saat)
AYM sürdürülebilir tarım, gıda (toprak ve su), orman ve sulama vizyonu, destekleri ve örnekleri (1 saat)

İklim Değişimi Sorunlarına Karşı Tedbirler (toplam 10 saat)
İklim krizine karşı bireysel ve toplumsal önlemler ve dünyadan örnekler (1 saat)
İklim krizine karşı endüstriyel ve kamusal önlemler, dünyadan yeşil girişimcilik örnekler (1 saat)                                                   Kuraklık ve kıtlık krizine karşı bireysel ve toplumsal önlemler ve dünyadan örnekler (1 saat)                                                   Kuraklık ve kıtlık krizine karşı endüstriyel ve kamusal önlemler ve dünyadan örnekler (1 saat)                                               Yangın ve sel krizine karşı bireysel ve toplumsal önlemler ve dünyadan örnekler (1 saat)
Yangın ve sel krizine karşı endüstriyel ve kamusal önlemler ve dünyadan örnekler (1 saat) “Yeşil Badana” (greenwashing) adlı yanıltıcı yeşil çalışma örnekleri (1 saat)
Yeşil politika tasarıları ve uluslararası iş birlikleri (1 saat)
AB Erasmus Plus, Horizon Europe programı, eğitim ve öğretim çalışmaları (1 saat)
Türkiye’de yeşil politikalar, uygulama örnekleri ve verimlilikleri (1 saat)

Çözüm için Proje Geliştirme ve Değerlendirme (toplam 3 saat)
Sıfır atık, yeşil endüstri-ekonomi için proje ve girişim geliştirmede beyin fırtınası ve değerlendirme (1 saat)                           Yeşil teknoloji ve enerji için proje ve girişim geliştirmede beyin fırtınası ve değerlendirme (1 saat)                           Sürdürülebilir tarım için proje ve girişim geliştirmede beyin fırtınası ve genel değerlendirme (1 saat)


Fatih Küçükuysal

Ege Üniversitesi 1998 Fen Fakültesi Kimya Bölümü, Anadolu Üniversitesi 2014 “Sağlık Kurumları İşletmeciliği”, 2016 “Sosyal Hizmetler” ve 2019 “Medya ve İletişim” mezunudur. 8 yıl özel ve kamu okullarında kimya ve fen-teknoloji öğretmenliği yaptı. Çeşitli kişisel gelişim eğitimlerini tamamladı. Avrupa Birliği fonuyla yurtdışında çeşitli genç ve yetiştin eğitim programlarında bulundu. Belediye, üniversite, kamu ve özel okullarda, ulusal ve uluslararası sivil toplum kuruluşlarında “Evde Yapılabilen Ekolojik Sürdürülebilir Yaşam Ürünleri” atölyeleri yaptı. İstanbul ve şehir dışında “Sıfır Atık, Ekolojik Yeşil Kimya İlkeleri” “Yeşil Teknoloji ve Geleceğin Eko Meslekleri” ve “Stres Yönetimi ve Farkındalık” ve “İklim Değişimine Karşı Sıfır Atık ve Tasarruf” ve “Sürdürülebilir Ekolojik Tarım” “Endüstriyel ve Doğal Plastikler” seminer eğitimleri verdi. Bu konularla ilgili çeşitli kişisel gelişim merkezlerinde bireysel ve grup atölye çalışmaları yönetti. Ulusal ve uluslararası sempozyum ve panellerde yeşil kimya, sürdürülebilir yaşam, ekolojik tarım, ürün güvenliği konularında konuşmacı oldu. Şu an İstanbul ve şehir dışında eğitim ve danışmanlık çalışmaları yapmakta, kamu yararına sosyal projeler tasarlamaktadır ve çeşitli STK’larda aktif görevlerde bulunmaktadır. Yeşil kimya ve sürdürülebilir yaşam farkındalığıyla ilgili televizyon, radyo, gazete ve dergilere röportaj vermekte aynı zamanda Yalova Üniversitesi Polimer Malzeme Mühendisliği’nde biyobozunur yeşil plastikler üzerine yüksek lisans yapmaktadır. “Karartı” adlı kimyasalların savaşlarda kullanılmasını konu alan ve “Kimyasal ve Fiziksel Dezenfektanlar” adlı dezenfektanların doğru kullanımını konu alan kitapların yazarıdır. Şu an sıfır atık ve sürdürülebilir tarım hakkında bilimsel derleme kitap yazmaktadır.

 

2500 TL (KDV Dahil)

Yazılım ve Uygulama KHAS Bilgi Teknolojileri Direktörlüğü