Kadir Has Üniversitesi Yaşam Boyu Eğitim Akademisi

Bina ve Toplu Yapı Yöneticiliği Sertifika Programı


Başlangıç Tarihi: 30 Mart-27 Nisan 2021 / Her Salı-Perşembe ve Cumartesi günü / Salı, Perşembe günleri 10:00 – 13:00 , Cumartesi günleri saat 10:00 – 14:00
Süre: 5 Hafta / 39 Saat

Amaç :

Günümüzde inşaat sektörünün ilerlemesi, gelişmesi küçük müstakil evlerden apartmanlara, sitelere ve son on yıldır yeni bir yaklaşım olan gayrimenkul projelerine (konut, ofis, AVM’nin bir arada olduğu karma projelere) geçiş olmuştur. Ulaşım vb. nedenlerle gayrimenkul projelerinde alışveriş, güvenlik, sosyal vb. ihtiyaçları karşılayacak hizmetlerin sunulması fark yaratan bir unsurdur. Bu hizmetlerin profesyonel biçimde yönetilmesi hem yapılan yatırımın geri dönüşü hem de gayrimenkulün değerini korumak için bir zorunluluktur.

Ülkemizin her yıl yaklaşık 600.000 yeni konut ihtiyacı olduğu gerçeği ile baktığımızda “bina ve toplu yapı yönetiminin” profesyonelleşmesi kaçınılmazdır. Yetkin insan kaynağı ve hizmet kalitesinin öne çıktığı bu iş kolunda yalnız sosyal tesislerin ve ortak alanların yönetimi değil aynı zamanda binalardaki enerji, su ve atıkların verimli yönetimi de önem kazanmaktadır. Gayrimenkul projelerindeki hizmetlerin vazgeçilmez bir parçası olan güvenlik hizmetleri bina ve site giderlerinde önemli bir paya sahiptir. Gerek güvenlik gerekse diğer hizmetlerin düşük maliyetlerle sunulması, uzun dönemli borçlanma ile ev sahibi olacak kişiler tarafından tercih edilmektedir. Bu nedenle hizmet odaklı, çözüm üreten, yetkin, iletişimi güçlü ve bütün bunları en uygun maliyetle yapacak  “Bina ve Toplu Yapı Yöneticileri” ihtiyacı oluşmaktadır.

Bu sertifika programı, gayrimenkul projelerindeki ihtiyaçları doğru tespit ederek, uygun maliyetle kaliteli hizmeti sunumunu sağlayacak, gelir – gider dengesini yönetecek ve güçlü iletişim ile yapılan çalışmaları etkili anlatabilecek profesyonel bina ve toplu yapı yöneticileri yetiştirmek üzere hazırlanmıştır.


Eğitim Bilgileri
 • Site ve Toplu Yapı Yönetimi Çalışanları
 • Bina Yöneticileri
 • Emlak şirketleri
 • Bina ve Site Yönetiminde çalışmak isteyenler
 • Gayrimenkul Geliştirme Şirketlerinin satış sonrası biriminde çalışanlar ve çalışmak isteyenler
 • Bina ve Site Yönetim know how’ını alacaklar
 • Toplu yapılarda sürdürülebilirlik yaklaşımı ile yapılabilecek tasarrufları fark edecekler
 • Bina ve toplu yapı yönetiminde ortaya çıkacak riskleri önceden görerek önlem alabilecekler
 • İç kontrol sistemini nasıl oluşturacaklarını öğrenecekler
 • Muhasebe ve finans ilişkisini anlayacaklar
 • Bina ve toplu yapı yönetimin hukuki ve mali boyutlarını inceleyecekler 
 • Bina ve site yönetimi işinin bütünü görebilecekler ve işe daha hızlı uyum sağlayacaklar
 • Topluyapı sakinleri ile etkili iletişimin önemi kavrayacaklar, müşteri şikayetlerini daha etkili yönetebilecekler

1.500 TL ( KDV Dahil)

30 Mart 2021 Salı


10:00 – 13:00 Gayrimenkul Geliştirme 

Gayrimenkul Geliştirme Süreçleri, Temel Kavramlar ve Türkiye’deki Konut Sektörü

1 Nisan 2021 Perşembe

10:00 – 13:00 Bina, Site, Toplu ve Karma Yapı Yönetimi

 • Konut, Bina, Site, Toplu ve Karma Yapı ve Tesis Yönetim Sisteminin kurulmasında dikkat edilmesi gereken unsurlar; Organizasyon yapısı,Görev Tanımları
 • İşletmede oluşan sorunlar; Sorun çözümü için tartışılması ve çözüm oluşturulması


03.04.2021 Cumartesi

10:00 – 14:00 Bina ve Yönetim Hukuku 

 • Anagayrimenkul yönetimi için yönetim organları tarafından alınacak kararların usul ve esas şartları bakımından hukukiliği
 • İşletme Projesinin hukuki niteliği
 • Ortak alanlar ve buralardaki iktisadi işletmeler
 • Ticari amaçlı Anagayrimenkullerde özellik arz eden durumlar
 • Organize Sanayi Bölgeleri yönetiminin farklılıkları


06.04.2021 Salı

10:00 – 13:00 Bina ve Toplu Yapı Yönetim Hukuku 

Gayrimenkul Yöneticiliği (Bina-Site-Çarşı-AVM gibi Anagayrimenkullerin ve TopluYapıların Yönetimi) 

 • Gayrimenkul Hukuku Temel Kavramlarının ve ilgili mevzuatın tanıtılması
 • Kat Mülkiyeti Kanununa tabi Anagayrimenkullerde Yönetimin kurulması

sürecinin hukuki boyutu

 • Anagayrimenkul yönetim organları ve bu organların temel yetki ve görevleri 
  • Kat malikleri kurulu
  • Yönetim kurulu veya yönetici
  • Denetim kurulu veya denetçi
 • Yönetim organının hukuki yapısı, şartları, hak ve sorumlulukları, kat malikleri

kurulu ile ilişkisi, menfaat çatışmasının önlenmesi, yönetim sözleşmesi


08.04.2021 Perşembe

10:00 – 13:00 Profesyonel Toplu Yapı Yöneticileri İçin Temel Muhasebe Eğitimi

 • İşletme kavramı, Muhasebenin Temel Kavramları ve Prensipleri
 • Varlıklar, Borçlar ve Özsermaye
 • Temel Finansal Tablolar: Bilanço, Gelir Tablosu ve Nakit Akış Tablosu

10.04.2021 Cumartesi

10:00 – 14:00 Profesyonel Toplu Yapı Yöneticileri İçin Temel Muhasebe Eğitimi

 • Tahakkuk İlkesi ve Nakit Esası: Değerleme İşlemlerinin Temel Mantığı
 • Bütçe ve Proforma Finansal Tablolar
 • Tekdüzen Hesap Planı ve Türk Muhasebe Uygulamaları
 • İç Kontrol Sistemi Kurulması ve Yönetimi, Muhasebe Hilelerinin Önlenmesi


13.04.2021 Salı

10:00 –13:00 Bina ve Toplu Yapı Yöneticiliğinde Paydaş Analizi Uygulama Çalışması


15.04.2021 Perşembe

10:00 – 13:00 Hedef Belirleme ve Esnek Zaman Planı Uygulama Çalışması


17.04.2021 Cumartesi

10:00 – 14:00 İş Planı Hazırlama Uygulama Çalışması


20.04.2021 Salı

10:00 – 13:00 Bina ve Sitelerde İş Güvenliği


22.04.2021 Perşembe

10:00 – 13:00 Bina yönetiminde sürdürülebilirlik uygulamaları, sıfır atık


27.04.2021 Salı

10:00 – 13:00 Etkili İletişim Uygulama Çalışması

 • Aktif Dinleme, Soru Sorma ve Geri Bildirim Verme, 
 • Objektif değerlendirme yapabilme ve Karar verme

Hülya Uğuz Yedievli, Ekonomist, Gayrimenkul Geliştirme Uzmanı, Yazar

Hülya Uğuz Yedievli, Hacettepe Üniversitesi, Ekonomi Bölümünden mezun olmuş, İngiltere Cambridge’de yabancı dil ve iş idaresi kurslarına katılmıştır. Çeşitli sektörlerde uzun süre çalıştıktan sonra uluslararası bir gayrimenkul şirketinde danışmanlık yapmış ve yaşam dönemi maliyeti düşük konutlar üzerine uzmanlaşmaya odaklanmıştır. Bu amaçla İstanbul Teknik Üniversitesi, Gayrimenkul Geliştirme Yüksek Lisans Programını tamamlamıştır. Yüksek lisans programında “Enerji Etkin Bina ve Yerleşme Birimlerinin İklimsel Veriler ve Gayrimenkul Geliştirme AçısındanGerçekleştirilebilme Olanakları” konulu tez çalışmasını yapmıştır. Çalışmaları esnasında yurt içi ve yurtdışındaki konferans, seminer, fuar ve yayınları güncel olarak takip etmiş ve EnerjiVerimliliği Eğitim Tesisi(Ankara), Muğla Üniversitesi, TÜBİTAK Ulusal Gözlemevi Konukevi(Antalya), BedZED (İngiltere),SonenschiffBinası veSolarsiedlung konutları (Freiburg, Almanya), Chambery (Fransa), Kuzey - Güney İsveç’desaha ziyaretleri yapmıştır. Ayrıca “Sustainable Sweden Tour 2009”un raportörlüğünü yapmıştır. 2011 yılında SMA Solar Academy’nin (Almanya) eğitimlerine katılmıştır. 

İnşaat Malzemesi Sanayicileri Derneği’nin (İMSAD) binalarda enerji verimliliği konusunda finansman modelleri geliştirmek hedefiyle yürüttüğü “AB Mevzuatı Çerçevesinde Yapılarda Enerji Verimliliğinin Finansmanı ve Hukuki Düzenlemelerle ile İlgili Sektörlerarası İşbirliği Projesi”nde teknik danışman olarak görev almıştır.

Kadir Has Üniversitesi, Yaşam Boyu Eğitim Merkezi, Gayrimenkul Geliştirme Akademisinin koordinatörlüğünü yapmaktadır. Koordinatör olarak gayrimenkul sektörünün ihtiyacı olan sertifika programlarını kurgulamakta, sektörde ihtiyaç duyulan insan kaynağı yetkinlikleri ile ders içerikleri arasında köprü kurmakta, dinamik ve sinerjik bir içerik oluşmasını sağlamaktadır.

Akademide içeriklerini hazırladığı “Gayrimenkul Projelerinin Geliştirilmesi, Pazarlanması ve Gayrimenkulde Yeni Eğilimler Sertifika Programı”, “Bina ve Toplu Yapı Yöneticiliği Sertifika Programı”, “Konut Projeleri Satış Uzmanlığı Sertifika Programı” ile “Gayrimenkulde İleri Pazarlama Teknikleri Eğitim Programı”’nın eğitmenliğini yapmaktadır.

Hülya Uğuz Yedievli "Gayrimenkul Geliştirme ve Sürdürülebilirlik; Enerji Etkin Binalar ve Sürdürülebilir Yerleşme Birimleri" adlı kitabın yazarıdır. 

Urban Land Institute (ULI) üyesidir.

Misafir Eğitmenler 

Sektör uzmanları misafir eğitmen olarak katılmaktadırlar.

Yazılım ve Uygulama KHAS Bilgi Teknolojileri Direktörlüğü