Kadir Has Üniversitesi Yaşam Boyu Eğitim Akademisi

Bina ve Toplu Yapı Yöneticiliği Sertifika Programı

Başlangıç Tarihi: 04 Ekim 2019
Süre: 6 Gün

Bina ve Toplu Yapı Yöneticiliği Sertifika Programı 

Günümüzde inşaat sektörünün ilerlemesi, gelişmesi küçük müstakil evlerden apartmanlara, sitelere ve son on yıldır yeni bir yaklaşım olan gayrimenkul projelerine (konut, ofis, AVM’nin bir arada olduğu karma projelere) geçiş olmuştur. Ulaşım vb. nedenlerle gayrimenkul projelerinde alışveriş, güvenlik, sosyal vb. ihtiyaçları karşılayacak hizmetlerin sunulması fark yaratan bir unsurdur. Bu hizmetlerin profesyonel biçimde yönetilmesi hem yapılan yatırımın geri dönüşü hem de gayrimenkulün değerini korumak için bir zorunluluktur.

Ülkemizin her yıl yaklaşık 600.000 yeni konut ihtiyacı olduğu gerçeği ile baktığımızda “bina ve toplu yapı yönetiminin” profesyonelleşmesi kaçınılmazdır. Yetkin insan kaynağı ve hizmet kalitesinin öne çıktığı bu iş kolunda yalnız sosyal tesislerin ve ortak alanların yönetimi değil aynı zamanda binalardaki enerji, su ve atıkların verimli yönetimi de önem kazanmaktadır. Gayrimenkul projelerindeki hizmetlerin vaz geçilmez bir parçası olan güvenlik hizmetleri bina ve site giderlerinde önemli bir paya sahiptir. Gerek güvenlik gerekse diğer hizmetlerin düşük maliyetlerle sunulması, uzun dönemli borçlanma ile ev sahibi olacak kişiler tarafından tercih edilmektedir. Bu nedenle hizmet odaklı, çözüm üreten, yetkin, iletişimi güçlü ve bütün bunları en uygun maliyetle yapacak  “Bina ve Toplu Yapı Yöneticileri” ihtiyacı oluşmaktadır.

Bu sertifika programı, gayrimenkul projelerindeki ihtiyaçları doğru tespit ederek, uygun maliyetle kaliteli hizmeti sunumunu sağlayacak, gelir – gider dengesini yönetecek ve güçlü iletişim ile yapılan çalışmaları etkili anlatabilecek profesyonel bina ve toplu yapı yöneticileri yetiştirmek üzere hazırlanmıştır.


Eğitim Bilgileri
 • Bina ve Site Yönetim know how’ını alacaklar
 • Toplu yapılarda sürdürülebilirlik yaklaşımı ile yapılabilecek tasarrufları fark edecekler
 • Bina ve toplu yapı yönetiminde ortaya çıkacak riskleri önceden görerek önlem alabilecekler
 • İç kontrol sistemini nasıl oluşturacaklarını öğrenecekler
 • Muhasebe ve finans ilişkisini anlayacaklar
 • Bina ve toplu yapı yönetimin hukuki ve mali boyutlarını inceleyecekler
 • Bina ve site yönetimi işinin bütünü görebilecekler ve işe daha hızlı uyum sağlayacaklar
 • Toplu  yapı sakinleri ile etkili iletişimin önemi kavrayacaklar, müşteri şikayetlerini daha etkili yönetebilecekler
 • Site ve Toplu Yapı Yönetimi Çalışanları
 • Bina Yöneticileri
 • Emlak şirketleri
 • Bina ve Site Yönetiminde çalışmak isteyenler
 • Gayrimenkul Geliştirme Şirketlerinin satış sonrası biriminde çalışanlar ve çalışmak isteyenler

+90 212 533 65 32 /  1219 

khas-yasam@khas.edu.tr

Kadir Has Üniversitesi

Kadir Has Kampüsü 34083 Cibali İstanbul

Bina ve Toplu Yapı Yöneticiliği Sertifika Programı 2100 TL + KDV (%8)

Yazılım ve Uygulama KHAS Bilgi Teknolojileri Direktörlüğü