Kadir Has Üniversitesi Yaşam Boyu Eğitim Akademisi

Bina ve Toplu Yapı Yöneticiliği Sertifika Programı

Başlangıç Tarihi: 20 Mart 2020
Süre: 6 Gün

Kadir Has Üniversitesi Öğrenci ve Mezunlarına % 20 İndirim Uygulanmaktadır.

Bina ve Toplu Yapı Yöneticiliği Sertifika Programı 

Günümüzde inşaat sektörünün ilerlemesi, gelişmesi küçük müstakil evlerden apartmanlara, sitelere ve son on yıldır yeni bir yaklaşım olan gayrimenkul projelerine (konut, ofis, AVM’nin bir arada olduğu karma projelere) geçiş olmuştur. Ulaşım vb. nedenlerle gayrimenkul projelerinde alışveriş, güvenlik, sosyal vb. ihtiyaçları karşılayacak hizmetlerin sunulması fark yaratan bir unsurdur. Bu hizmetlerin profesyonel biçimde yönetilmesi hem yapılan yatırımın geri dönüşü hem de gayrimenkulün değerini korumak için bir zorunluluktur.

Ülkemizin her yıl yaklaşık 600.000 yeni konut ihtiyacı olduğu gerçeği ile baktığımızda “bina ve toplu yapı yönetiminin” profesyonelleşmesi kaçınılmazdır. Yetkin insan kaynağı ve hizmet kalitesinin öne çıktığı bu iş kolunda yalnız sosyal tesislerin ve ortak alanların yönetimi değil aynı zamanda binalardaki enerji, su ve atıkların verimli yönetimi de önem kazanmaktadır. Gayrimenkul projelerindeki hizmetlerin vazgeçilmez bir parçası olan güvenlik hizmetleri bina ve site giderlerinde önemli bir paya sahiptir. Gerek güvenlik gerekse diğer hizmetlerin düşük maliyetlerle sunulması, uzun dönemli borçlanma ile ev sahibi olacak kişiler tarafından tercih edilmektedir. Bu nedenle hizmet odaklı, çözüm üreten, yetkin, iletişimi güçlü ve bütün bunları en uygun maliyetle yapacak  “Bina ve Toplu Yapı Yöneticileri” ihtiyacı oluşmaktadır.

Bu sertifika programı, gayrimenkul projelerindeki ihtiyaçları doğru tespit ederek, uygun maliyetle kaliteli hizmeti sunumunu sağlayacak, gelir – gider dengesini yönetecek ve güçlü iletişim ile yapılan çalışmaları etkili anlatabilecek profesyonel bina ve toplu yapı yöneticileri yetiştirmek üzere hazırlanmıştır.


Eğitim Bilgileri
 • Site ve Toplu Yapı Yönetimi Çalışanları
 • Bina Yöneticileri
 • Emlak şirketleri
 • Bina ve Site Yönetiminde çalışmak isteyenler
 • Gayrimenkul Geliştirme Şirketlerinin satış sonrası biriminde çalışanlar ve çalışmak isteyenler
 • Bina ve Site Yönetim know how’ını alacaklar
 • Toplu yapılarda sürdürülebilirlik yaklaşımı ile yapılabilecek tasarrufları fark edecekler
 • Bina ve toplu yapı yönetiminde ortaya çıkacak riskleri önceden görerek önlem alabilecekler
 • İç kontrol sistemini nasıl oluşturacaklarını öğrenecekler

20.03.2020 Cuma

10:00 – 13:00 Gayrimenkul Geliştirme 

Gayrimenkul Geliştirme Süreçleri, Temel Kavramlar ve Türkiye’deki Konut Sektörü

14:00 – 18:00 Bina, Site, Toplu ve Karma Yapı Yönetimi

 • Konut, Bina, Site, Toplu ve Karma Yapı ve Tesis Yönetim Sisteminin kurulmasında dikkat edilmesi gereken unsurlar; Organizasyon yapısı,Görev Tanımları
 • İşletmede oluşan sorunlar; Sorun çözümü için tartışılması ve Çözüm oluşturulması


21.03.2020 Cumartesi

10:00 – 13:00 Bina veYönetim Hukuku 

 • Anagayrimenkul yönetimi için yönetim organları tarafından alınacak kararların usul ve esas şartları bakımından hukukiliği
 • İşletme Projesinin hukuki niteliği
 • Ortak alanlar ve buralardaki iktisadi işletmeler
 • Ticari amaçlı Anagayrimenkullerde özellik arz eden durumlar
 • Organize Sanayi Bölgeleri yönetiminin farklılıkları


14:00 – 18:00 Bina ve Toplu Yapı Yönetim Hukuku 

Gayrimenkul Yöneticiliği (Bina-Site-Çarşı-AVM gibi Anagayrimenkullerin ve Toplu Yapıların Yönetimi) 

 • Gayrimenkul Hukuku Temel Kavramlarının ve ilgili mevzuatın tanıtılması
 • Kat Mülkiyeti Kanununa tabi Anagayrimenkullerde Yönetimin kurulması sürecinin hukuki boyutu
 • Anagayrimenkul yönetim organları ve bu organların temel yetki ve görevleri 
  • Kat malikleri kurulu
  • Yönetim kurulu veya yönetici
  • Denetim kurulu veya denetçi
 • Yönetim organının hukuki yapısı, şartları, hak ve sorumlulukları, kat malikleri kurulu ile ilişkisi, menfaat çatışmasının önlenmesi, yönetim sözleşmesi22.03.2020 Pazar

10:00 – 13:00 Profesyonel Toplu Yapı Yöneticileri İçin Temel Muhasebe Eğitimi

 • İşletme kavramı, Muhasebenin Temel Kavramları ve Prensipleri
 • Varlıklar, Borçlar ve Özsermaye
 • Temel Finansal Tablolar: Bilanço, Gelir Tablosu ve Nakit Akış Tablosu


14:00 – 18:00 Profesyonel Toplu Yapı Yöneticileri İçin Temel Muhasebe Eğitimi

 • Tahakkuk İlkesi ve Nakit Esası: Değerleme İşlemlerinin Temel Mantığı
 • Bütçe ve Proforma Finansal Tablolar
 • Tekdüzen Hesap Planı ve Türk Muhasebe Uygulamaları
 • İç Kontrol Sistemi Kurulması ve Yönetimi, Muhasebe Hilelerinin Önlenmesi
 • Muhasebe – Finans İlişkisi


27.03.2020 Cuma


10:00 –13:00 Bina ve Sitelerde İş Güvenliği


14:00 – 18:00 Saha Ziyareti 


28.03.2020 Cumartesi

10:00 – 13:00 Etkili İletişim Uygulama Çalışması

 • Aktif Dinleme, Soru Sorma ve Geri Bildirim Verme, 
 • Objektif değerlendirme yapabilme ve Karar verme

14:00 – 18:00 Bina ve Toplu Yapı Yönetiminde Sürdürülebilirlik

29.03.2020 Pazar

10:00 – 13:00 Bina ve Toplu Yapı Yöneticiliğinde Paydaş Analizi Uygulama Çalışması

14:00 – 18:00 İş Planı Hazırlama Uygulama Çalışması

Hülya Uğuz Yedievli, Ekonomist, Gayrimenkul Geliştirme Uzmanı, Yazar

Hülya Uğuz Yedievli, Hacettepe Üniversitesi, Ekonomi Bölümünden mezun olmuş, İngiltere Cambridge’de yabancı dil ve iş idaresi kurslarına katılmıştır. Çeşitli sektörlerde uzun süre çalıştıktan sonra uluslararası bir gayrimenkul şirketinde danışmanlık yapmış ve yaşam dönemi maliyeti düşük konutlar üzerine uzmanlaşmaya odaklanmıştır. Bu amaçla İstanbul Teknik Üniversitesi, Gayrimenkul Geliştirme Yüksek Lisans Programını tamamlamıştır. Yüksek lisans programında “Enerji Etkin Bina ve Yerleşme Birimlerinin İklimsel Veriler ve Gayrimenkul Geliştirme Açısından Gerçekleştirilebilme Olanakları” konulu tez çalışmasını yapmıştır. Çalışmaları esnasında yurt içi ve yurtdışındaki konferans, seminer, fuar ve yayınları güncel olarak takip etmiş ve Enerji Verimliliği Eğitim Tesisi (Ankara), Muğla Üniversitesi, TÜBİTAK Ulusal Gözlemevi Konukevi (Antalya), BedZED (İngiltere), Sonenschiff Binası ve Solarsiedlung konutları (Freiburg, Almanya), Chambery (Fransa), Kuzey - Güney İsveç’de saha ziyaretleri yapmıştır. Ayrıca “Sustainable Sweden Tour 2009”un raportörlüğünü yapmıştır. 2011 yılında SMA Solar Academy’nin (Almanya) eğitimlerine katılmıştır.

Gayrimenkul sektörüne yönelik birey ve takım koçluğu yöntemleri ile zenginleştirilmiş eğitimler geliştirmiştir. İstanbul Teknik Üniversitesi, Gayrimenkul Geliştirme Yüksek Lisans Programında “Gayrimenkul Geliştirme Projelerinde Paydaş Analizi” takım koçluğu çalışmasını misafir eğitmen olarak gerçekleştirmiştir.

İnşaat Malzemesi Sanayicileri Derneği’nin (İMSAD) binalarda enerji verimliliği konusunda finansman modelleri geliştirmek hedefiyle yürüttüğü “AB Mevzuatı Çerçevesinde Yapılarda Enerji Verimliliğinin Finansmanı ve Hukuki Düzenlemelerle ile İlgili Sektörlerarası İşbirliği Projesi”nde teknik danışman olarak görev almıştır.

Kadir Has Üniversitesi, Yaşam Boyu Eğitim Merkezi, Gayrimenkul Geliştirme Akademisinin koordinatörlüğünü yapmaktadır. Koordinatör olarak gayrimenkul sektörünün ihtiyacı olan sertifika programlarını kurgulamakta, sektörde ihtiyaç duyulan insan kaynağı yetkinlikleri ile ders içerikleri arasında köprü kurmakta, dinamik ve sinerjik bir içerik oluşmasını sağlamaktadır.

Aynı zamanda akademide içeriklerini hazırladığı “Gayrimenkul Projelerinin Geliştirilmesi, Pazarlanması ve Gayrimenkulde Yeni Eğilimler Sertifika Programı”, “Gayrimenkul Geliştirmede Yeni Eğilimler: Enerji Etkin Binalar ve Sürdürülebilir Yerleşme Birimleri Sertifika Programı” ile Konut Projeleri Satış Uzmanlığı Sertifika Programının” "Bina ve Toplu Yapı Yöneticiliği Sertifika Programı " eğitmenliğini yapmaktadır.

Misafir Eğitmenler 

Gayrimenkul Hukuku 


Av. Yunus Koçal 


1980 Erzurum doğumludur. İlk ve orta öğrenimini İstanbul’da yapmıştır. Kemal Hasoğlu Lisesinden mezun olmuş, ardından lisans eğitimini İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi’nde tamamlamıştır. 


2000 Yılında İstanbul Barosuna Stajer Avukat olarak, devamında avukat olarak kaydolmuştur. Uzun yıllar idare hukuku alanında çalışmalar yapmış, özellikle Türkiye’deki altın madenleri konusunda çeşitli çalışmalarda bulunmuştur. 


Bir süre basın hukuku alanında çalışmış, bazı medya kuruluşlarına avukatlık ve danışmanlık hizmeti vermiştir. 


Alanında önde gelen çeşitli İnşaat, Madencilik, Gayrimenkul ve Yatırım firmalarına hukuksal danışmanlık yapmaktadır. Gayrimenkul hukuku alanında çalışmalar yürütmekte olup, bu alanda seminer, panel, konferanslar vermekte, çeşitli makaleler kaleme almakta ve çeşitli yayınlar yapmaktadır. Gayrimenkul ve inşaat sektöründe sektörel örgütlenme konusunda çalışmalar yapmıştır. Pek çok sivil toplum kuruluşunda görev almaktadır. 


Halen İstanbul barosunda İstanbul serbest avukat olarak mesleğini sürdürmektedir. Koçal Hukuk Bürosunun kurucusudur. İngilizce bilmektedir. 


Avukat Koçal evli ve iki çocukludur.

Sertifika programında sektörün uzmanları misafir eğitmen olarak görev almaktadır. 

Bina ve Toplu Yapı Muhasebesi

Nurcan Karakoç

1982 Yılında Ordu ilinde doğdum; İlk ;Orta ve Lise Öğrenimimi İstanbul’da tamamladıktan sonra; 2000 yılında Çanakkale 18 Mart Üniversitesi de Bilgisayarlı Muhasebe ve Vergi Uygulamaları Programında Ön Lisans eğitimi tamamlayıp; 2004 yılında Anadolu Üniversitesinde İşletme bölümünde Lisans Eğitimimitamamladım. Lise döneminde kariyer planlamamı Mali Müşavir Olmak üzere planladığımdan Lisans Eğitimimi bitirdikten sonra Mali Müşavirlik sınav sürecini tamamladım ve 2009 yılında Mali Müşavirlik sertifikamı almaya hak kazandım.

2004 -2010 yılları arasında çeşitli sektörlerdeki firmalarda değişik pozisyonlarda muhasebe ve finans departmanlarında görev aldım; 2010 yılından itibaren ise kurucusu olduğum; Mali Müşavirlik ve Denetim Hizmeti sunan ofisimizde değişik sektördeki firmalara; Vergi Danışmanlığı, Mali Denetim, Mali Müşavirlik ; SGK & İş Mevzuatı Danışmanlığı ve Muhasebe hizmetleri sunmaktayız. Özel bir üniversite de Sertifika Programında Muhasebe ve Finans Dersleri alanlarında dönemsel eğitimler vermekteyim. Ayrıca mezun olduğum Çanakkale 18 Mart Üniversitesinde genç meslektaş adaylarımız için düzenlenen kariyer günlerine misafir konuşmacı olarak katılmaktayım.

İş Planı Uygulama Çalışması

Samih Yedievli

İTÜ Makina Fakültesi Makina Mühendisliği Bölümünü bitirmiş, yüksek lisansını aynı alanda İTÜ Fen Bilimleri Enstitüsünde yapmıştır. İş hayatında Kimya, Otomotiv ve Telekomünikasyon sektörlerinde satış sonrası, satış, pazarlama, kurumsal iletişim, kurumsal ilişkiler birimlerinde mühendis, uzman ve yönetici olarak görevler almıştır. İstanbul Bilgi Üniversitesinde “Elektronik Haberleşme Regülasyon ve Rekabet” yüksek lisans derslerine katılmıştır. 

Yönetim sistemlerinin analizi, iş modeline göre yeniden yapılandırılması, kurumsallaşma başlıca uzmanlık alanıdır. Bu kapsamda EFQM Mükemmellik Modeli Baş Değerlendiricisi, ISO9001:2015 İç Tetkikçisi, AS9100:2015 İç Tetkikçisi, Erickson Akredite Profesyonel Koçu vb. teknik yeterliliklere sahiptir. Bin saatten fazla profesyonel koçluk, kurumsal mentörlük ve eğitmenlik deneyimi vardır.

Halen yönetim sistemlerinin geliştirilmesi ve İdari işlerden sorumlu İcra Kurulu Üyesi olarak Cadem Cad Cam Destek Merkezi ve Bilgisayar San. Tic. A.Ş.’nde kariyerine devam etmektedir.

Bina ve Toplu Yapı Yöneticiliği Sertifika Programı 1250 TL, KDV (%8) Dahil

Nazlı ÖZTOKSOY - Yönetici

+90 212 533 65 32 / 1622

khas-yasam@khas.edu.tr

Kadir Has Üniversitesi

Kadir Has Kampüsü 34083 Cibali İstanbul

Yazılım ve Uygulama KHAS Bilgi Teknolojileri Direktörlüğü