Çevre Psikolojisi Açısından Şehir, Çocuk ve Tasarım - Prof. Dr. Melek Göregenli (Eğitim Microsoft Teams üzerinden ücretsiz olarak gerçekleşecektir)


Başlangıç Tarihi: 25 Mayıs 2020
Süre: 1 Gün

“Çevre Psikolojisi açısından şehir, çocuk ve tasarım”


Mekan, gerek fiziki gerek sembolik anlamlarıyla pek çok bilimsel disiplinin, edebiyatın, sinemanın belki de bütün sanatların hem dekoru, arkaplanı hem de cevap bekleyen sorulara ilham kaynağı olması bakımından binbir çağrışımı olan bir kavram. Çocuk ve çocukluk da öyle; hepimizin olduğu ve kimilerimizin üzerindeki tasarruflarımız nedeniyle “sahip olduğu” bir yaşam evresi. Mekan, ne zaman ve nasıl “yer” olur? Bu sunumda, cevapları ancak çok disiplinli bir anlayışla verilebilecek bu soru çerçevesinde, mekanda çocuğun yer edinmesi, yerini bulması ve mekana yerleşmesi süreçlerinde Çevre Psikolojisi’nin yaklaşımları, diğer disiplinlerle kesişim noktalarıyla tartışılacaktır.     

Bernard van Leer Vakfı ve Superpool işbirliği ile Urban95 projesi kapsamında Kadir Has Üniversitesi’nde geliştirilen disiplinler arası Kent ve Çocuk Çalışmaları Tezsiz Yüksek Lisans Programı, çocuğun ve bakım verenlerinin kentsel ortamla kurdukları ilişkiyi, konunun psikolojik, sosyal, tasarım ve kamu idaresi boyutlarıyla birlikte ele alınması gereken bir çerçevede değerlendirmektedir. Program, çocukların ve ailelerinin kamusal alanlardaki ihtiyaçları konusundaki farkındalıkları artırmayı ve kentsel tasarım aşamasında göz önüne alınması gereken faktörler konusunda yeni bir düşünce ve iletişim yolu açmayı hedeflemektedir.

Farklı disiplinlerden katılımcılara açık olan Kent ve Çocuk Çalışmaları Tezsiz Yüksek Lisans Programı başvuruları 29 Mayıs 2020’ye kadar devam ediyor.

Detaylı bilgi için:
https://sgs.khas.edu.tr/tr/kent-ve-cocuk-calismalari-program-hakkinda


Eğitim Bilgileri

Prof. Dr. Melek Göregenli

Ege Üniversitesi Psikoloji Bölümü’nden mezun olan Melek Göregenli, akademik kariyerini ve çalışmalarını Ege Üniversitesi’nde Sosyal Psikoloji alanında, Çevre Psikolojisi çalışmalarıyla yaptı. “Çevre Psikolojisi”, “Şiddet ve İşkencenin Meşrulaştırılması”, “Yargıda ifade özgürlüğüne yönelik farkındalığın arttırılması”, “Selçuk Kent Belleği, “Kemeraltı: Bir Envanter Çalışması”, “Türkiye’de Özel Sektör ve Kamuda Çalışan Lezbiyen, Gey, Biseksüel, Trans ve İntersekslerin Durumu” vb., kitapları olan Göregenli’nin, “Ayrımcılık”, “Nefret suçları”, “Göç” vb. insan hakları alanında  kitap bölümleri ve birçok ulusal ve uluslararası sunum ve yayını bulunmaktadır. Özellikle Politik Psikoloji, Çevre Psikolojisi ve Kültürlerarası Psikoloji gibi alanlarda yoğunlaşan çalışmalar yapmakta ve bu alanlarda ulusal ve uluslararası düzeyde yayımlanmış çok sayıda kitap ve makalesi bulunmaktadır.

Yazılım ve Uygulama KHAS Bilgi Teknolojileri Direktörlüğü