Çocuk Ergen ve Yetişkin Psikoterapi Eğitimleri


Başlangıç Tarihi:
Süre:

Girşimci Psikoglar Derneği desteğiyle hazırlanan Çocuk, Ergen ve Yetişkin Psikoterapi Eğitimleri Sertifika Programı 4 temel başlıktan oluşmaktadır.

Çocuk ve Ergenlerde Klinik Görüşme Teknikleri

Çocuk ve Ergenlerde Bilişsel Davranışçı Terapi Eğitimi

Yetişkinlerde Klinik Görüşme Teknikleri

Yetikinlerde Bilişsel Davranışçı Terapi Eğitimi

Uygulama temelli gerçekleşecek olan bu eğitimlerin sonunda katılımcılarımız uygulayıcı sertifikası almaya hak kazanacaklardır.


Eğitim Bilgileri

Çocuk ve Ergenlerde Klinik Görüşme Teknikleri

Bu eğitim, çocuk ve ergen terapisinin ilk görüşme sürecinde dikkat edilmesi gereken unsurları içerir. Uzmanın, terapötik ilişki kurma, çerçeve oluşturma, doğru öykü alma gibi becerilerini geliştirmek amaçlanmaktadır.


Çocuk ve Ergenlerde Bilişsel Davranışçı Terapi 

Çocuk ve Ergenler için Bilişsel Davranışçı Terapi Eğitimi, bu alanda çalışan ruh sağlığı profesyonellerine BDT’nin temel yapısı ve isleyişini, terapide kullanılan yöntemleri, çocuklar ve ergenlerle BDT çalışırken karşılaşılan güçlükleri ele almak üzere amaçlanmıştır. Kuramsal bir alt yapıyla beraber, değerlendirme, vaka formulasyonu, en çok kullanılan BDT teknikleri ile uygulama yaparak, bilgi ve beceri kazandırmayı hedeflemektedir.


Yetişkinlerde Klinik Görüşme Teknikleri

Psikoterapi nedir, ne değildir?

· Psikoterapi odası

· Etik kurallar ve mesleki sınırlar

· İlk görüşmenin önemi ve basamakları

· İlk görüşmede dikkat edilmesi gereken unsurlar

· Anamnez alma yöntemleri ve anamnez örnekleri

· Terapi hedeflerini belirleme

· Terapötik ilişki kurma

· Aktif ve etkin dinleme becerileri

· Danışanların düşünce özelliklerinin belirlenmesi

· Görüşmeyi sonlandırma teknikleri

· Psikoterapi ekollerinin temel ilkeleri


Yetişkinlerde Bilişsel Davranışçı Terapi

BDT tarihi ve kuramı 

Otomatik düşünceler-duyguların ABC modeli 

BDT’de olgu değerlendirme 

BDT’de olgu formülasyonu  

BDT’de ev ödevleri  

BDT seansının yapılandırılması 

Depresyon ve BDT 

BDT bağlamında anksiyete bozukluklarının nörobiyolojisi 

Alıştırma-tedavi planı 

Alıştırma terapisinin uygulanması 

Panik bozukluk ve BDT

Yaygın anksiyete bozukluğu ve BDT Eğitime psikoterapi alt yapısına sahip, vaka ve klinik tecrübesi olan hekimler, ruh sağlığı profesyonelleri ve alanda eğitim alan lisans ve lisansüstü öğrencileri katılabilir.

Çocuk ve Ergenlerde Klinik Görüşme Teknikleri

Program Hedefleri:Çocuk ve Ergenler ile Bireysel Psikoterapi 'de   yapılacak ilk görüşme için temel becerileri kazandırmak, danışanın içinde   bulunduğu gelişim döneminin özelliklerine göre terapistin dikkat etmesi   gerekenleri vurgulamak, temel teknikleri aktarmak, değerlendirme   testlerini tanıtmak ve gerekli bilgileri sağlamaktır.

Çocuk ve Ergenlerde Bilişsel Davranışçı Terapi 

Çocuk ve Ergenlerde Bilişsel Davranışçı Terapi Eğitimi, çocuk ve ergenlerle çalışan ruh sağlığı profesyonellerine bilişsel davranışçı terapi ile ilgili kuramsal bir alt yapı sunarken aynı zamanda değerlendirme, vaka formülasyonu, sık kullanılan BDT teknikleri ile ilgili uygulama yapma ve süper vizyon fırsatı tanıyarak bilgi ve beceri kazandırmayı hedeflemektedir.

Yetişkinlerde Klinik Görüşme Teknikleri

Bu eğitimle katılımcılara klinik gözlem ve görüşme teknikleri konusunda bilgilendirmede bulunularak, sağlıklı bir değerlendirme görüşmesi yapabilmek için gerekli olan aktif dinleme, dikkat, empati kurma, saygılı objektif yaklaşım, olumlu ilişki kurma ve doğru soru sorma becerilerini kazandırmak hedeflenmektedir.

Yetişkinlerde Bilişsel Davranışçı Terapi
 
Çocuk ve Ergenlerde Bilişsel Davranışçı Terapi   Eğitimi, çocuk ve ergenlerle çalışan ruh sağlığı profesyonellerine bilişsel   davranışçı terapi ile ilgili kuramsal bir alt yapı sunarken aynı zamanda   değerlendirme, vaka formülasyonu, sık kullanılan BDT teknikleri ile ilgili   uygulama yapma ve süper vizyon fırsatı tanıyarak bilgi ve beceri kazandırmayı   hedeflemektedir.
Fulya Büyükbaşoğlu

2019 yılında İstanbul Aydın Üniversitesi Lisans eğitimini bitiren Fulya Büyükbaşoğlu, İstanbul Aydın Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Psikoloji Anabilim Dalında Klinik Psikoloji (tezli) yüksek lisans eğitimine devam etmekte. Bakırköy Mazhar Osman Ruh ve Sinir Hastalıkları Hastanesi, Mehmet Şen İlkokulu ve Pozitif Manevra Psikolojik Danışmanlık Merkezi’nde stajını tamamladı. Şu an aktif olarak 5N1K Psikolojik Danışmanlık Merkezi’nde yetişkin, ergen ve çocuk bireylerle çalışmakta.

EĞİTİM & SERTİFİKALAR
Travma Nörobiyolojisi ve EMDR- İstanbul Aydın Üniversitesi (Klinik Psikoloji yüksek lisans programı kapsamında, Dr. Öğretim Üyesi Kahraman GÜLER tarafından)
Evlilik ve Çift Terapisi- İlişki Terapileri Enstitüsü
Cinsel Terapi- İlişki Terapileri Enstitüsü
Boşanma Terapisi- İlişki Terapileri Enstitüsü
Pedagojik Formasyon Eğitimi- İstanbul Aydın Üniversitesi Eğitim Fakültesi
Şema Terapi Eğitimi- 5N1K Psiko–Akademi Psikolojik Danışmanlık ve Eğitim Merkezi
Klinik İlk Görüşme Teknikleri- 5N1K Psiko–Akademi Psikolojik Danışmanlık ve Eğitim Merkezi
Oyun Terapisi- 5N1K Psiko–Akademi Psikolojik Danışmanlık ve Eğitim Merkezi
Çocuklarda Bilişsel Davranışçı Terapi- 5N1K Psiko–Akademi Psikolojik Danışmanlık ve Eğitim Merkezi
Çocuklarda Resim Analizi- 5N1K Psiko–Akademi Psikolojik Danışmanlık ve Eğitim Merkezi
Denver II- 5N1K Psiko–Akademi Psikolojik Danışmanlık ve Eğitim Merkezi
Çocuklarda Travma Çalışmaları ve Müdahale, Davranış Bozuklukları ve Müdahale, Depresyon-Anksiyete Bozuklukları ve Müdahale- 5N1K Psiko–Akademi Psikolojik Danışmanlık ve Eğitim Merkezi
Çocuk Dikkat- Değerlendirme Testleri Eğitimi- Tin Psikolojik Danışmanlık Merkezi (Agte, Cattel 2a, Frankfurter Dikkat Testi, Bender–Gestalt Görsel Motor Algılama Testi, Metropolitan Okul Olgunluğu Testi, Frostig Gelişimsel Görsel Algı Testi, Burdon Dikkat Testi, Peabody Resim–Kelime Testi, Porteus Labirentleri Zeka Testi, Kent E.G.Y Zeka Testi, Cat, Good Enough Bir İnsan Çiz Testi, Louissa Duss Psikanalitik Hikayeler Testi, Yale-Brown Okb Ölçeği, Beier Cümle Tamamlama Testi, Kınder Angst Korku Testi)


Buse Duran

İstanbul Yeditepe Üniversitesi’nde lisans, İstanbul Aydın Üniversitesi Psikoloji Anabilim Dalı, Klinik Psikoloji Programı’nda “Sosyal Kaygısı Olan ve Olmayan Bireylerde Erken Dönem Uyum Bozucu Şemalar ve Yakın İlişkilerde Bağlanmanın Karşılaştırmalı Olarak İncelenmesi” adlı teziyle Yüksek Lisans eğitimini tamamlamıştır. Şu an İstanbul Aydın Üniversitesinde Klinik Psikoloji alanında doktora eğitimine devam etmektedir. Akademik kitaplarda bölüm yazarlığı yanında ulusal ölçekteki akademik dergilerde makaleleri yayınlanmıştır. Şu an 5N1K PsikoAkademi’de danışan kabul etmektedir.

2850 TL (KDV Dahil)

Khas Mensubu Akademisyen & İdari Personeline, Khas Mezun & Öğrencilerine %50 indirim imkanı bulunmaktadır.

Yazılım ve Uygulama KHAS Bilgi Teknolojileri Direktörlüğü