Kadir Has Üniversitesi Yaşam Boyu Eğitim Akademisi

Çocuklar için P4C -Felsefe Atölyesi - 10-13 Yaş Grubu


Başlangıç Tarihi: 06 - 27 Mayıs 2021 Her Perşembe / Saat 19:00-20:00
Süre: 4 Hafta / 4 saat

P4C ya da tam adıyla Philosophy for Children (Çocuklar için Felsefe), 1960’lı yıllarda Amerikalı Felsefe Profesörü Matthew Lipman tarafından geliştirilen bir metodoloji’dir. P4C diye kısaca söylediğimiz isim aslında; “P-Philosophy” ve 4C’nin ile formülize edilmiş halidir, “Phisophy for Children- Çocuklar için Felsefe” diye söylenmektedir. 4C ise Critical (Eleştirel), Creative (Yaratıcı), Caring (Özenli) ve Collaborative (Dayanışmacı) olmayı temsil etmektedir.

Lipman, üniversitede verdiği Felsefe derslerinde artık yetişkinlik çağına gelmiş öğrencilerinin çoğunun düşünme becerilerinin yetersiz olduğunu farkeder ve doğru, özenli düşünmeyi öğrenmek için üniversite çağının çok geç olduğunu gözlemler. Gözlemlerinden yola çıkarak, daha erken yaşlarda, hatta erken çocukluk döneminde bu yetilerin geliştirilmesi, düşünmenin, sorgulamanın öğretilebilmesi için bir pedagojik model geliştirir.

P4C soruşturmaları,  farklı yaş grubundaki çocukların dikkat süresi vb. faktörler gözetilerek seçilen konu üzerinde belirlenen “uyaran” aracılığı ile “kolaylaştırıcı” tarafından yönetilen düşünme antremanları yapmasına olanak tanıyan oturumlardır. Bu oturumlar, “soruşturma” olarak adlandırılır.

P4C yönteminde, önce bir “soruşturan topluluk” oluşturulur. Öğretmen ya da oturumu yöneten kişi, “kolaylaştırıcı” olarak adlandırılır. Kolaylaştırıcı tarafından, her bir soruşturma öncesinde ayrıntılı ve özenli bir mutfak çalışması yapılması gerekir. Bu çalışma,“uyaran” adını verdiğimiz soruşturulacak kavrama bizi “taşıyacak soruyu” bulmak ve o sorunun felsefe bilimi temelinde kavram haritasını çıkarmak üzerine kuruludur. Uyaran; herhangi bir obje, hikaye kitabı, şiir, olay, gazete haberi vb. olabilir. Örneğin; cesareti anlatan bir çocuk kitabını belli bir noktaya kadar okuyup bu hikaye üzerinden çocuklar ile cesaret kavramı soruşturulabilir. Uyaranın, soruşturma esnasında hangi aşamaya kadar paylaşılacağının tespit edilmesi önemlidir. Örneğin; bu bir hikaye kitabı ise, hikaye kritik bir noktada kesilir ve bu noktadan itibaren soruşturan topluluğun fikirleri önemlidir. Belirli bir düzen ve özen içerisinde bu fikirler çarpıştırılır, kavram haritasından uzaklaşıldığında ise “kolaylaştırıcı“ tarafından gerekli sabitlemeler yapılır ve soruşturmanın dağılmadan devam etmesi sağlanır.

Kolaylaştırıcı asla soruşturmayı kontrol eden kişi değildir, soruşturmanın sapmadan devam etmesini ve fikirlerin özenli bir şekilde, saygılı bir ortamda çarpışmasını sağlayan kişidir. Katılımcılar yani soruşturan topluluk üyeleri, bu metodolojinin sağladığı kolaylıklar ile doğal akış içerisinde soru sormaya, sorular ve kavramlar üzerinde düşüncelerini “özgürce” söylemeye ve “saygılı” bir biçimde birbirlerini dinlemeye yönelirler. Yöntemin en güzel yanlarından biri de; soruşturmanın başlangıcında soruşturan topluluktaki kişilerin, kavram hakkında hiçbirşey bilmediği varsayılarak soruşturma esnasında, kavram haritası ekseninde sorulan sorular ile DÜŞÜNMESİ ve SORGULAMASI’nın sağlanmasıdır.

Dünyanın pek çok gelişmiş ülkesinde ulusal eğitim müfredatlarına girmiş olan bu pedagoji bu ülkelerde okul öncesi gruplarında dahi uygulanmaktadır. Bu pedagoji; filozofları, felsefi akımları öğretmez ama hepimizin günlük hayatında olan felsefi kavramlar üzerinde düşünmemizi sağlar. Zihnimizdeki kilitli kapıları açmamızı, kayıp anahtarlarını bulmamızı sağlar. Türkiye’ye son yıllarda girmekte olan bu metodoloji; özellikle bizim gibi tüm çocukların eşit imkanlara erişemediği ve eğitimin neredeyse tamamen ezber temelli olduğu ülkelerde fark yaratabilecek sihirli bir değnek mahiyetindedir.

 

Derslere %85 katılım sağlanması halinde, katılımcı belgesi verilmektedir.


Eğitim Bilgileri

270 TL (KDV Dahil)

Burçin Oğuz Tüfekçi

İstanbul Üniversitesi İnşaat Mühendisliği ve Marmara Üniversitesi İşletme Yönetimi ve Organizasyon yüksek lisans eğitimi alan Burçin Oğuz Tüfekçi,  P4C yolculuğuna kızı sayesinde başladı; onun zihninde farklı kapılar açabilmek, eğitimin sadece bilgileri ezberlemek olmadığını göstermek niyeti ile bu pedagoji ile tanıştı. İstanbul Üniversitesi Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi’nde Sosyoloji lisans eğitimini tamamlayan Tüfekçi, lisans eğitimi esnasında, bu metodolojide derinleşebilmek adına formasyon dersleri ile birlikte tüm felsefe ve mantık derslerini de aldı. Ardından P4C Türkiye’den “Uzman Kolaylaştırıcı” sertifikasını ve “Uzman P4C Eğitmeni“ sertifikasını aldı. Aldığı  sertifikalar, Pearson Akreditasyon Kurumu onaylıdır ve uluslararası düzeydedir

Yazılım ve Uygulama KHAS Bilgi Teknolojileri Direktörlüğü