Kadir Has Üniversitesi Yaşam Boyu Eğitim Akademisi

Çocuklukta Dil ve Yönetici İşlevlerin Gelişimi ve Değerlendirilmesi

Başlangıç Tarihi: 18-19 Nisan 2020 - Saat 10:00-16.00
Süre:

Kadir Has Üniversitesi Öğrenci ve Mezunlarına % 20 İndirim Uygulanmaktadır.

Dil ve yönetici işlevlerin gelişiminde çocuklukta önemli evreler, kazanımlar, tipik gelişimin seyri, atipik gelişimin tanılanması  konularında teorik ve pratik bilgiler verilecektir. Bebeklikten çocukluğa dil gelişiminde dikkat edilmesi gereken noktalar, dikkat gerektiren sinyaller ve çocukların desteklenmesi konuları ele alınacaktır. Yin bu dönemde en önemli gelişim atılımlarından olan yönetici işlevlerin önemi ve gelişimi, desteklenmesi konularında hem uzmanların hem de ailelerin katılım gösterebilecekleri iki günlük bir seminer programı olarak tasarlanmıştır. Birinci gün dil ve yönetici işlevlerin gelişimi ve ölçümlenmesi örneklerle işlenecek, destekleme yöntemleri paylaşılacaktır. İkinci gün anadil/ikinci dil gelişimi ve bu gelişimin yönetici işlevler ve dil gelişimi açısından sonuçları eğitmenin yürütmüş olduğu araştırma bulgularıyla desteklenerek paylaşılacaktır.


Eğitim Bilgileri

Eğitimin sonunda katılımcılar,

  • 1- Dil ve yönetici işlevlerin önemi ve gelişimi hakkında teorik ve pratik bilgi sahibi olurlar. Bu bilgiler hem bu alanda çalışmayı düşünen uzman adayları hem de aileler için faydalı olacaktır.
  • 2- İkinci dil gelişiminde dikkat edilmesi gereken noktaları öğreneceklerdir.,
  • 3- Edindikleri teorik ve uygulamalı bilgileri olgular üzerinden pratik yaparak sınama şansına sahibi olurlar

Bu eğitime, uzman psikologlar, psikologlar ve psikoloji 4. sınıf öğrencileri, çocuğu olan aileler katılabilirler.

Aslı Aktan-Erciyes

Dr. Psk. Aslı Aktan Erciyes, 1998 yılında Boğaziçi Üniversitesi İşletme bölümünden mezun olup kısa bir süre bankacılık-hazinecilik görevi yaptı. 2011 yılında Boğaziçi Üniversitesi Psikoloji Bölümü-Gelişim Psikolojisi yüksek lisans programını tamamladı. Tez çalışmasında anadil ve ikinci dil etkileşimi ve bilişsel alana yansımalarını araştırdı. 2017 yılında Boğaziçi Üniversitesi Psikoloji Bölümünden doktora derecesini aldı, doktora çalışmalarında ikinci dil edinimin olay algısı ve anlatı becerileri üzerindeki etkilerini inceledi. 2012-2017 yılları arasında TÜBİTAK destekli iki ayrı projede araştırmacı olarak görev aldı. Doktora Tez çalışması Boğaziçi Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projesi olarak desteklenen Aslı Aktan-Erciyes doktora sonrası çalışmalarında Koç Üniversitesi Dil ve Biliş Laboratuarı’nda James McDonnel Foundation tarafından fonlanan 6 yıllık bir araştırma projesinde görev almaya başladı. Halen Kadir Has Üniversitesi Psikoloji Bölümü’nde Dr. Öğretim Üyesi olarak görev almakta, ikinci dil-anadil etkileşimini inceleyen çalışmalar yürüttüğü SiLab’ın (Studies in Language and Bilingualism) koordinatörlüğünü yapmaktadır. Anadil ve ikinci dil edinimi, ölçümlemesi süreçleri ve tipik ve atipik gelişen bebeklerin desteklenmesi konularında çalışmalarını yürütmektedir. Doğan-Egmont 3Taş çocuk dergisine danışmanlık vermekte, Gymboree oyun merkezinde bilgilendirici aile görüşmeleri ve seminerleri vermektedir. YDY Eğitim Araştırma Danışmanlık’ta anadil-ikinci dil edinimi, uyku hijyeni sağlama ve beslenme uygulamalarına yönelik seminerler vermekte ve çocuk gelişimi konusundaki projelerde danışmanlık yapmaktadır.

500 TL ( KDV dahil)

Yazılım ve Uygulama KHAS Bilgi Teknolojileri Direktörlüğü