Kadir Has Üniversitesi Yaşam Boyu Eğitim Akademisi

Denetim Ekipleri İçin Siber Güvenlik ve Sızma Testleri ve Adli Analiz


Başlangıç Tarihi: 27-28 Mart 2021 ve 4 Nisan 2021 Cumartesi- Pazar / Saat: 10:30-17:30
Süre: 18 Saat

EĞİTİM İÇERİĞİ

Siber güvenlik günümüzde tüm sektörlerde ve ülke güvenliğinde çok önemli bir rol

oynamaktadır. Yapılan araştırmalara göre her yıl yaklaşık olarak 1,6 kat artarak devam eden

siber güvenlik tehditlerinin önlenebilmesi ve bu konuda bir bilinç kazandırılması çok büyük önem

arz etmektedir. Ayrıca siber güvenliğin denetim ekiplerince doğru anlaşılması ve doğru bir

şekilde kontrol ve analizi firmalar ve kurumlar için elzem hale gelmiştir. Bu sertifika programı,

bilişim güvenliği ve siber güvenlik konularında bilgi vermek, önleme, tespit ve sorun giderme

aşamalarında bilinçlendirmek, denetim kavramlarını ve yapılacak olan denetimlerin

regülasyonlara uygun bir şekilde gerçekleştirilmesi için bilgi vermek, ayrıca giriş seviyesinde bu

denetimlerin kurum içerisinde gerçekleştirilmesini sağlamak ve siber güvenlik alanında

farkındalık oluşturmak amacıyla oluşturulmuştur.


Eğitim Bilgileri

Bu ders denetim ekipleri, IT, güvenlik, teknoloji ve interaktif bilgi işlem departmanları çalışanları

ile beraber bilgi güvenliğinin beraber çalışması gerektiği tüm departmanlarda çalışanlar ve

siber güvenlik konularına ilgi duyan kişiler için hazırlanmıştır. Ayrıca bilgi güvenliği projelerinin

herhangi bir parçası olacak şekilde görev alan tüm profesyonellerin de katılması önerilmektedir.

Bu program, bilişim güvenliği alanında değerlendirilen tüm konular hakkında farkındalık

yaratmak için hazırlanmış olup, siber güvenlik temel kavramları, güvenlik yönetimi konseptleri ve

prensipleri, denetimin temel kavramları ve güvenliği, sızma testleri ve adli analiz, siber güvenlik

modelleri, risk tanıma izleme ve analiz ve kurumsal güvenlik mimarisi ile ilgili konuları

içermektedir. 

Siber Güvenlik Temel Kavramları,

Tehditler, Zayıf Noktalar ve Sonuçlar

Siber Güvenlik Modelleri

Bilgi Güvenliği Denetiminin Kavramları

Bilgi Güvenliği Denetim Metodolojisi

Bilgi Güvenliği Denetim Modeli ve Safhaları

Bilgi Güvenliği Varlık Denetimi

Bilgi Güvenliği Operasyon ve Altyapı Denetimi

BT Yazılım ve Kurumsal Mimari Denetimi

BT Felaket Kurtarma ve İş Sürekliliği Denetimi

Sızma Testleri ve Kavramları

Güvenlik ve Sızma Testleri Metodolojisi

Sızma Testleri Tipleri

Sızma Testinin Fazları

Günümüz BT Dünyasında Adli Bilişim Kavramları

BT Adli Bilişim İnceleme Safhaları

Dijital Delil Kavramları

Veri Toplama ve Çoğaltma – Delil Zinciri

Siber Güvenlik Atakları ile ilgili İncelemeler

BT Mobil Adli İnceleme Yöntemleri

Güvenlik Stratejileri ve Stratejik Planlama

Risk Tanımlama, İzleme ve Analiz

Güvenlik Metrikleri

Program sonunda yapılan proje bazlı değerlendirme ve çoktan seçmeli sınav aracılığıyla, yüzde 70 baraj notunun üzerinde puan alan ve yüzde 70 katılım şartını karşılayan adaylara sertifika / katılım belgesi verilir.

1.480 TL ( KDV Dahil)

Yazılım ve Uygulama KHAS Bilgi Teknolojileri Direktörlüğü