Dijital Dünyada Meslek Sahibi Olmak: Değişen Yetkinlikler Ekseninde İş Yaşamı

Çevrimiçi (Online)
Başlangıç Tarihi: -
Süre: 4 Saat/ 2 Gün

Pandemiyle beraber hayatımızda daha da vazgeçilmez bir hal alan dijitalin iş yaşamı çerçevesinde ayrıntılı değerlendirmesi yapılacak ve dijital dönüşüm sonrası gelecekte iş yaşamında bizleri neler beklediğine dair öngörüler paylaşılacaktır. Dijital dönüşümün yetkinliklere, yönetim tarzına, ilişki kurma şekillerine ve psikolojik duruma etkisi tartışılacak, iş yaşamında sağlıklı iletişim kurmaya ve başarılı olmaya dair öneriler sunulacaktır.


Eğitim Bilgileri

Pandemiyle beraber hayatımızda daha da vazgeçilmez bir hal alan dijitalin iş yaşamı çerçevesinde ayrıntılı değerlendirmesi yapılacak ve dijital dönüşüm sonrası gelecekte iş yaşamında bizleri neler beklediğine dair öngörüler paylaşılacaktır. Dijital dönüşümün yetkinliklere, yönetim tarzına, ilişki kurma şekillerine ve psikolojik duruma etkisi tartışılacak, iş yaşamında sağlıklı iletişim kurmaya ve başarılı olmaya dair öneriler sunulacaktır.

 • Eski ve Yeni Çalışma Düzeninin Karşılaştırılması: Değişen Ne?
 • Dijital Dünyanın İş Yaşamına Olumlu ve Olumsuz Etkileri
 • Dijital Dünya Hangi Yetkinlikleri Gerektiriyor?
 • Dijital Dünyada Meslek Sahibi Olmak: Değişen Meslekler Hangileri?
 • Dijitalin Çalışma Şartlarına Etkileri
 • Gelecek Öngörüsü: Bizi Nasıl Bir İş Yaşamı Bekliyor? Neler Yapmalı?
 • Eski ve yeni çalışma düzeni arasındaki farkın anlaşılması
 • Dijitalleşmeyle gelen değişimin iş yaşamına yansımasının kavranması
 • Yeni iş yaşamının gerektirdiği yetkinliklerin neler olduğunun belirlenmesi
 • Dijitalleşmeyle gelen/gelecek olan yeni mesleklerle ilgili bilgi edinilmesi
 • Çalışma şartlarının ne şekilde dönüştüğünün anlaşılması

Gelecekteki iş yaşamına dair çerçevenin/yapılması önerilenlerin belirlenmesi

Sunum, interaktif uygulamalar, çeşitli programlarla yapılacak testler ve oyunlar.

Hafta
Konu
Detaylar
Ders Notu
Ödev
1
 • Eski ve Yeni Çalışma Düzeninin   Karşılaştırılması: Değişen/Dönüşen Ne?
 • Dijital Dünyanın İş Yaşamına   Olumlu ve Olumsuz Etkileri
 • Dijital Dünya Hangi   Yetkinlikleri Gerektiriyor?


2
 • Dijital Dünyada Meslek Sahibi   Olmak: Değişen Meslekler Hangileri?
 • Dijitalin Çalışma Şartlarına   Etkileri
 • Gelecek Öngörüsü: Bizi Nasıl   Bir İş Yaşamı Bekliyor? Neler Yapmalı?


Program sonunda yapılan proje bazlı değerlendirme ve çoktan seçmeli sınav aracılığıyla, yüzde 70 baraj notunun üzerinde puan alan ve yüzde 70 katılım şartını karşılayan adaylara sertifika / katılım belgesi verilir.

ODTÜ Psikoloji Bölümünden 2012 yılında mezun olduktan sonra Ankara Üniversitesi Sosyal Psikoloji alanında tezli yüksek lisansını tamamlayarak uzmanlığını almıştır. Tezini Sosyal Psikolojinin önemli bir alt alanı olan Medya Psikolojisi üzerine yazmıştır. Medya karakterleriyle kurulan tek yönlü etkileşim olan parasosyal etkileşimi ele aldığı “Medya Karakterleriyle Kurulan Parasosyal Etkileşim” makalesi Psikiyatride Güncel Yaklaşımlar Dergisi'nde yayınlanmıştır. Somera adlı sosyal medya araştırma şirketinde dizilerin, filmlerin ve markaların sosyal medya analizini Araştırma Yöneticiliği unvanıyla yapmış daha sonra StratejiCo. adlı şirkette Pazarlama Danışmanı pozisyonuyla önemli markaların kurumsal iletişim çalışmalarını yürütmüştür. Şu anda Uzman olarak TRT Eğitim ve Araştırma Dairesi Başkanlığı altında yer alan Yayın Stratejileri Merkezi’nde görev yapmaktadır. TRT’de kurum içi ve kurum dışı psikoloji, iletişim, medya, pazarlama alanlarında eğitimler veren Aytulun, aynı zamanda Marketing Türkiye dergisinde pazarlama dünyası, iş yaşamı, dizi/kanal stratejileri, dijital ve teknolojik gelişmelerin hayatımıza etkisini içeren yazılar yazmaktadır.

Yazılım ve Uygulama KHAS Bilgi Teknolojileri Direktörlüğü