Dijital Gelişmeler & Yayıncılığın Dünü, Bugünü ve Yarını

Çevrimiçi (Online)
Başlangıç Tarihi: -
Süre: 6 Saat/ 3 Gün

Dijitalle beraber köklü bir dönüşüm geçiren yayıncılığın geçmişiyle ilgili bir özetle bugünü ve geleceğinden bahsedilecektir. Dijital gelişmelerin medyaya yansımalarının geniş bir perspektiften ele alınacağı eğitim, etkili dijital yayın stratejisi belirlemenin yollarını izleyici araştırmaları ve beklentileriyle uyum içinde nasıl gerçekleştirilebileceğini göstermeyi hedeflemektedir.


Eğitim Bilgileri

Yayıncılık ile ilgilenen, bu alanda çalışan herkes için uygundur.

 • Dijital Yayıncılık vs Geleneksel Yayıncılık
 • Yayıncılığın Dijital & Geleneksel Boyutları
 • Dijital Gelişmeler & Medya İlişkisi
 • Dijital Yayıncılık Nerede Başladı, Bugün Nerede ve Nereye Gidecek?
 • Etkili Dijital Yayın Stratejisi Belirlemenin Yolları
Program Hedefleri:
 • Yayıncılığın geçmişi, bugünü ve geleceğinin   idrak edilmesi
 • Yayıncılığın geldiği noktanın daha iyi   anlaşılması
 • Dijital gelişmelerin yayıncılığa etkisinin   kavranması
 • Dijital yayıncılığın gidişatının öğrenilmesi   ve dijital yayın stratejisi belirlemenin öneminin anlaşılması
 • Dijital yayın stratejisi belirleme   yollarının öğrenilmesi

Sunum, interaktif uygulamalar, çeşitli programlarla yapılacak testler ve oyunlar.

Hafta
Konu
Detaylar
Ders Notu
Ödev
1
 • Dijital Yayıncılık vs Geleneksel Yayıncılık
 • Yayıncılığın   Dijital & Geleneksel Boyutları


2
 • Dijital Gelişmeler & Medya İlişkisi
 • Dijital   Yayıncılık Nerede Başladı, Bugün Nerede ve Nereye Gidecek?


3
 • Etkili   Dijital Yayın Stratejisi Belirlemenin Yolları


Program sonunda yapılan proje bazlı değerlendirme ve çoktan seçmeli sınav aracılığıyla, yüzde 70 baraj notunun üzerinde puan alan ve yüzde 70 katılım şartını karşılayan adaylara sertifika / katılım belgesi verilir.

ODTÜ Psikoloji Bölümünden 2012 yılında mezun olduktan sonra Ankara Üniversitesi Sosyal Psikoloji alanında tezli yüksek lisansını tamamlayarak uzmanlığını almıştır. Tezini Sosyal Psikolojinin önemli bir alt alanı olan Medya Psikolojisi üzerine yazmıştır. Medya karakterleriyle kurulan tek yönlü etkileşim olan parasosyal etkileşimi ele aldığı “Medya Karakterleriyle Kurulan Parasosyal Etkileşim” makalesi Psikiyatride Güncel Yaklaşımlar Dergisi'nde yayınlanmıştır. Somera adlı sosyal medya araştırma şirketinde dizilerin, filmlerin ve markaların sosyal medya analizini Araştırma Yöneticiliği unvanıyla yapmış daha sonra StratejiCo. adlı şirkette Pazarlama Danışmanı pozisyonuyla önemli markaların kurumsal iletişim çalışmalarını yürütmüştür. Şu anda Uzman olarak TRT Eğitim ve Araştırma Dairesi Başkanlığı altında yer alan Yayın Stratejileri Merkezi’nde görev yapmaktadır. TRT’de kurum içi ve kurum dışı psikoloji, iletişim, medya, pazarlama alanlarında eğitimler veren Aytulun, aynı zamanda Marketing Türkiye dergisinde pazarlama dünyası, iş yaşamı, dizi/kanal stratejileri, dijital ve teknolojik gelişmelerin hayatımıza etkisini içeren yazılar yazmaktadır.

Yazılım ve Uygulama KHAS Bilgi Teknolojileri Direktörlüğü