Engelleri Aşmanın Dayanılmaz Hafifliği: Psikolojik Dayanıklılık

Çevrimiçi (Online)
Başlangıç Tarihi: -
Süre: 6 Saat/ 3 Gün

Olumsuz yaşantılar, zorlu yaşam koşulları sonucu geri çekilme veya güçsüzlük tepkisini takip eden iyileşme ve uyum sağlama davranışını sürdürme kapasitesi olan psikolojik dayanıklılık, çevresel ve bireysel deneyimler çerçevesinde incelenecektir. Bu eğitime katılan kişilerin stres faktörlerini anlamaları, bu konuyla ilgili farkındalık kazanmaları ve bu faktörleri en aza indirgemek için neler yapılabileceği konusunda bilgi sahibi olmaları amaçlanmaktadır.


Eğitim Bilgileri

Programın hedef kitlesi, psikolojik açıdan zorlayıcı deneyimlerle başa çıkma yollarını öğrenmek isteyen herkes için uygundur.

Programın hedef kitlesi, psikolojik açıdan zorlayıcı deneyimlerle başa çıkma yollarını öğrenmek isteyen herkes için uygundur.

Program Hedefleri:

 • Psikolojik dayanıklılığın ne olduğunun kavranması
 • Hayatımızda yaşadığımız güçlüklerle psikolojik iyi oluş halinin ilişkisinin öğrenilmesi
 • Psikolojik dayanıklılığı etkileyen faktörlerin hayattan örneklerle kavranması
 • Bireysel koşullarla psikolojik dayanıklılığın ilişkisinin farkına varılması
 • Çevresel koşulların psikolojik dayanıklılıkla ilişkisinin farkına varılması

Psikolojik olarak dayanıklı bireyler olabilmek için gereken becerilerin belli uygulamalarla gösterilmesi

Sunum, interaktif uygulamalar, çeşitli programlarla yapılacak testler ve oyunlar.

Hafta

Konu

Detaylar
Ders Notu
Ödev
1
 • Psikolojik Dayanıklılık Nedir?
 • Psikolojik Dayanıklılığı ile İlişkili   Kavramlar


2
 • Psikolojik Dayanıklılığı Etkileyen   Faktörler
 • Bireysel Faktörler ve Psikolojik   Dayanıklılık
 • Günümüz Koşulları, Çevresel Etmenler   ve Psikolojik Dayanıklılık


3
 • Psikolojik Dayanıklılığı Sağlayacak   Temel Beceriler & Yöntemler


Program sonunda yapılan proje bazlı değerlendirme ve çoktan seçmeli sınav aracılığıyla, yüzde 70 baraj notunun üzerinde puan alan ve yüzde 70 katılım şartını karşılayan adaylara sertifika / katılım belgesi verilir.

ODTÜ Psikoloji Bölümünden 2012 yılında mezun olduktan sonra Ankara Üniversitesi Sosyal Psikoloji alanında tezli yüksek lisansını tamamlayarak uzmanlığını almıştır. Tezini Sosyal Psikolojinin önemli bir alt alanı olan Medya Psikolojisi üzerine yazmıştır. Medya karakterleriyle kurulan tek yönlü etkileşim olan parasosyal etkileşimi ele aldığı “Medya Karakterleriyle Kurulan Parasosyal Etkileşim” makalesi Psikiyatride Güncel Yaklaşımlar Dergisi'nde yayınlanmıştır. Somera adlı sosyal medya araştırma şirketinde dizilerin, filmlerin ve markaların sosyal medya analizini Araştırma Yöneticiliği unvanıyla yapmış daha sonra StratejiCo. adlı şirkette Pazarlama Danışmanı pozisyonuyla önemli markaların kurumsal iletişim çalışmalarını yürütmüştür. Şu anda Uzman olarak TRT Eğitim ve Araştırma Dairesi Başkanlığı altında yer alan Yayın Stratejileri Merkezi’nde görev yapmaktadır. TRT’de kurum içi ve kurum dışı psikoloji, iletişim, medya, pazarlama alanlarında eğitimler veren Aytulun, aynı zamanda Marketing Türkiye dergisinde pazarlama dünyası, iş yaşamı, dizi/kanal stratejileri, dijital ve teknolojik gelişmelerin hayatımıza etkisini içeren yazılar yazmaktadır.

Yazılım ve Uygulama KHAS Bilgi Teknolojileri Direktörlüğü