Kadir Has Üniversitesi Yaşam Boyu Eğitim Akademisi

Gençler İçin Online Temel Müzik Eğitimi (15-18 Yaş Grubu)


Başlangıç Tarihi: 15 Ekim-19 Kasım 2021 / Her Cuma / Saat: 17:30
Süre: 6 Hafta (Bir Ders Süresi 90 dk'dir.)

*Dersler 10 dakikalık ara ile 2 seans olarak yapılacaktır.

Bu eğitim programı, gençlerin müzik algılarının gelişmesine yardımcı olacak temel müzik bilgilerini edinmeleri için ilk adımları içermektedir. Programın amacı, bilinçli müzik dinleyicilerinin yetişmesini sağlayacak temel müzik kavram ve bilgilerinin çocuk ve gençlere aktarılması yoluyla müzik sevgisinin aşılanmasıdır. Verilen eğitim aynı zamanda enstrüman eğitimi alan ya da almayı düşünenler için de teorik açıdan katkı ve destek sağlayacaktır.


Eğitim Bilgileri

6 hafta boyunca işlenecek olan konular ana başlıklar halinde aşağıda özetlenmiştir.Konu başlıkları aynı olmakla birlikte, belirlenen yaş gruplarına göre ders içeriklerinin kapsamı farklılık gösterecektir. 

Müzik teorisine giriş: Porte, sol anahtarı, nota adları, nota değerleri, ölçü, temel müzik işaret ve terimleri vb.

Duyuş Çalışması: Kalın ve ince ses ayrımı, ritim tekrarı, majör ve minör ton ayrımı, melodi tekrarı, bir ses / iki ses duyuş çalışmaları vb.

Bir enstrüman tanıyalım: Her ders keman, viyolonsel, piyano gibi seçilen bir enstrüman tanıtılacak ve enstrüman seslerinin ayırt edilmesi üzerine çalışmalar yapılacaktır. 

Bir eser dinleyelim: Her ders eğitmenin belirlediği kısa bir eser dinlenecek ve eser/besteci/konser üzerine kısa bilgiler verilecektir.

Müzik dinleme ve konser izleme alışkanlıkları üzerine genel bilgilendirme.


Eylem Arıca

Keman eğitimine Tuğrul Göğüş ile başlayan Arıca, çalışmalarına Dokuz Eylül Üniversitesi Devlet Konservatuvarı’nda Prof. Hazar Alapınar ve lisans derecesini aldığı Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi Devlet Konservatuvarı’nda da Prof. Nuri İyicil ile devam etti. 1996’da Sanatta Yüksek Lisans ve 2001 yılında Sanatta Yeterlik programlarını Hacettepe Üniversitesi Ankara Devlet Konservatuvarı’nda Victor Pikayzen’in öğrencisi olarak tamamladı. 

2011 ve 2015 yıllarında Indiana Üniversitesi Jacob School of Music’de 3'er ay misafir araştırmacı olarak bulundu. 2011’de Indiana Üniversitesi’nde Mimi Zweig’ın “Keman ve Viyola Pedagoji Workshop”’una, 2012’de Fairfax Potamac Akademi’de “Paul Rolland Yaylı Çalgılar Pedagoji Workshop”una, yine 2012’de Suzuki Association of Ontario'nun verdiği scholarship desteği ile Hartt Suziki Institute 'de düzenlenen “Every Child Can"programına katılan Arıca, 2013 yılında Heifetz Enstitüsü'nün verdiği bursla Enstitü'nün 3 haftalık keman pedagoji programında yer aldı. 20 yılı aşkın süre “Milli Reasürans Oda Orkestrası”, “İstanbul Oda Orkestrası”, “Aşkın Ensemble”, “Borusan İstanbul Filarmoni Orkestrası”ve “Kadıköy Belediyesi Filarmonia İstanbul” gibi farklı oluşumlarda daimî ya da misafir keman üyesi olarak yer aldı ve aynı zamanda duo – trio oda müziği çalışmalarına da devam etti.

2016 – 2020 yılları arasında Yıldız Teknik Üniversitesi Yıldız-Sem bünyesinde başlattığı ve koordinatörlüğünü yaptığı keman eğitimi programındaki çocuk ve gençler, dört yıl boyunca “YTÜ KEMANCILARI” başlığı altında farklı platformlarda bireysel ve topluluk olarak konserler verdiler. 1998 yılında Yıldız Teknik Üniversitesi Sanat ve Tasarım Fakültesi’nde Araştırma Görevlisi olarak göreve başlayan, aynı üniversitede 2003’te Yardımcı Doçent, 2010’da Doçent olan ve 2020’de istifa ederek kurumdan ayrılan Arıca, sanatsal ve eğitim çalışmalarına devam etmektedir.

500 TL (KDV Dahil)

Yazılım ve Uygulama KHAS Bilgi Teknolojileri Direktörlüğü