Kadir Has Üniversitesi Yaşam Boyu Eğitim Akademisi

IIBA İş Analizi Metodolojisi Sertifika Programı


Başlangıç Tarihi: 22 Mayıs-5 Haziran 2021 / Her Pazartesi-Çarşamba / Saat: 18:30-22:00 (yarım saat yemek arası) Her Cumartesi-Pazar Saat 09:00-14:00 arası / Sadece son gün 09:00-15:00 arası
Süre: 40 Saat

Eğitimin Hedef ve Amaçları 

IIBA® (International Institute of Business Analysis) tarafından oluşturulmuş İş Analizi Metodolojisinde Uzmanlaşma Eğitim Programı

 • İş Analizi uzmanlığı nedir? Ne yapar? Nasıl yapılır?    
 • İş Analisti nedir? İş Analizine Dünyada ne kadar önem verilmektedir? Türkiye’de nasıl gelişmektedir?
 • İş Analisti uzmanlığının olmazsa olmaz yetkinlikleri ve kariyer yolları nelerdir?
 • İş Analizi perspektifleri neler? Geleneksel Waterfall ve Agile yaklaşımları nasıl işler?
 • İş hedefleriyle uyumlu bir iş senaryosu nasıl oluşturulur? Girişim nasıl başlar?
 • Bu programda Girişim & Proje gereksinimlerinin ayrıntılarını ortaya çıkarmak için kullanılan teknikleri öğrenecek ve pratikte deneyimleyeceksiniz.
 • Girişim & Proje belgelerini tanımanıza ve anlamanıza yardımcı olacak çeşitli modelleme diyagramlarına dair bir anlayış edineceksiniz.
 • Gereksinimlerin ortaya çıkartılması ve modellenme teknikleri hakkında bilgi sahibi olacaksınız.
 • Gereksinimleri belirleyecek, kategorilere ayıracak, türetme (parçalama), öncelik verme ve doğrulama dahil gereksinim onay toplantılarını kolaylaştıracaksınız.
 • Kaynaklarının etkin ve verimli yürütülmesini aynı zamanda ürün ve hizmet kalitesinin artışını sağlayacak yaklaşımları öğreneceksiniz.
 • Nihayetinde, İş Analizi Sertifika Programı ile uzmanlığınızı geliştirecek ve gereken yetkinliklerle sahip olacaksınız.

Aynı zamanda İş Analizi Sertifika Programı kapsamında;

 • Uluslararası iş analizi alanındaki dünyanın en önemli sertifikasyon programı olan International Institute of Business Analysis (IIBA) uzmanlık sınavlarına hazırlık için temel oluşturmuş olacaksınız.
  • Seviye 1 (ECBA™) – Early Certified Business Analyst
  • Seviye 2 (CCBA®) – Competency Certified Business Analyst
  • Seviye 3 (CBAP®) – Certified Business Analyst Profesisonal
 • Her gün sonunda, 6 bilgi alanı bazında katılımcı grup ile birlikte 10’ar adet soru çözülecek ve konuların derinlemesine anlaşılması sağlanacak.
 • Her pazar, katılımcılara ek olarak 10’ar adet sınav sorusu verilecek, hafta içinde ev ödevi şeklinde çözmeleri istenecek, aynı zamanda İş Analizi Teknikleri hakkında grup olarak araştırma konuları verilecek, araştırmalar dersler esnasında planlı bir şeklide değerlendirilecek.
 • Eğitimin sonunda 50 sorudan oluşan çoktan seçmeli final sınavı yapılacaktır.
 • Aynı zamanda eğitim içinde pratiğe yönelik grup çalışmaları ve egzersizler de yapılarak konular hakkında derinlemesine deneyim kazanılacaktır.


Eğitim Bilgileri
 • Eğitim toplam 40 saat sürecektir.
 • Eğitim kapsamında 
  • %50 Teorik anlatımı,
  • %35 Pratiğe yönelik grup çalışmaları ve egzersizler,
  • Sertifika sınavlarına yönelik yaklaşık 200 soru paylaşılacaktır. 
 • Katılımcılar, teorik ve pratik çalışmalara gösterdikleri katılım, üstlendikleri görevleri yerine getirmede gösterdikleri gayret ve Final Sınavında aldıkları puan doğrultusunda değerlendirileceklerdir.
 • Eğitim sonunda başarı gösteren katılımcılara Kadir Has Üniversitesi Rektörlüğü ve BT Akademi Onaylı Katılım Sertifikası verilecektir.
 • İş Analistleri, Sistem Analistleri. 
 • UI / UX Analistleri, Takım Liderleri, Kurumsal Mimarlar. 
 • Süreç Analistleri, İş Zekası Analistleri, Agile İş Analistleri. 
 • Ver Analistleri, Kalite Güvence Analistleri, Test Analistleri. 
 • Geliştiriciler, Scrum Master & Product Owner rolünü üstlenenler.
 • Danışmanlar, Proje Yöneticileri. 
 • Orta ve Üst Kademe Yöneticiler.
 • İş Analizi ve Gereksinim Yönetimi alanlarında bilgi birikimini geliştirmek ve iş performansını artırmak isteyenler

Temel Kavramlar

 • IIBA® İş Analizi Süreçleri ve Bilgi Alanları
 • IIBA Gereksinim Döngüsü
 • İş Analistlerinin Rolü, Görev ve Sorumlulukları
 • BABOK® v3 Kılavuzunun Amacı
 • IIBA® Sertifikasyon Programı

İş Analizi Planlama ve İzleme Bilgi Alanı

 • İş Analizi Yaklaşımının Planlanması
 • Paydaş Katılımının Planlanması
 • Paydaş Analizi
 • İş Analizi Yönetişimi Planlanması
 • İş Analizi Bilgi Yönetimi Planlanması
 • İş Analizi Performans İyileştirmelerinin Belirlenmesi

İş Analizi Planlama Teknikleri

 • İş Analizi Yaşam Döngüsü
 • Fonksiyonel Ayrıştırma
 • Tahminleme Teknikleri
 • Paydaşlar ve Paydaş Katılım Teknikleri
 • RACI Matrisi

İş Analizi Bilgilerini Ortaya Çıkarma ve İş Birliği Bilgi Alanı

 • Bilgileri Ortaya Çıkarma için Hazırlık
 • İş Analizi Bilgilerinin Ortaya Çıkarılması
 • Bilgileri Ortaya Çıkarma Sonuçlarının Teyit Edilmesi
 • İş Analizi Bilgisinin İletişimi
 • Paydaş İş Birliğinin Yönetilmesi

Gereksinim Ortaya Çıkartma Teknikleri

 • Belge Analizi
 • Mülakatlar
 • Beyin Fırtınası
 • Focus Grup Çalışmaları
 • Interface Analizi
 • Gözlem
 • Anket
 • Gereksinim Atölyesi 

Gereksinim Yaşam Döngüsü Yönetimi Bilgi Alanı

 • Gereksinim İzlenebilirliğinin Sağlanması
 • Gereksinimlerin Sürdürülmesi
 • Gereksinimlerin Önceliklendirilmesi
 • Gereksinim Değişikliklerinin Değerlendirilmesi
 • Gereksinimlerin Onaylanması
 • Gereksinim Yönetim Araçları

Gereksinim Yaşam Döngüsü Teknikleri

 • Gereksinim İzlenebilirlik Matrisi
 • Önceliklendirme
 • MoSCoW Analizi 
 • CRUD Diyagramı
 • Coverage Analizi

Strateji Analizi Bilgi Alanı

 • Mevcut Durumun Analizi
 • Gelecek Durumun Tanımlanması
 • Risklerin Değerlendirilmesi
 • Değişim Stratejisinin Tanımlanması

Strateji Analizi Teknikleri

 • SWOT Analizi
 • İş Yetkinlikleri Analizi
 • Kök Neden Analizi
 • Balık Kılçığı Diyagramı
 • 5 Neden Analizi, Risk Analizi

Gereksinim Analizi ve Tasarım Tanımlaması Bilgi Alanı

 • Gereksinimlerin Belirlenmesi ve Modellenmesi
 • Modelleme Kategorileri
 • Süreçlerdeki Geliştirme Fırsatları
 • Gereksinim Yazma İpuçları
 • Gereksinimlerin Doğrulanması
 • Gereksinimlerin Onaylanması
 • Gereksinim Mimarisinin Tanımlanması
 • Tasarım Seçeneklerinin Tanımlanması
 • Potansiyel Değerin Analizi ve Çözüm Tavsiyesi

Gereksinim Analizi ve Tasarım Teknikleri

 • Süreç Modelleme
 • Context Diagram 
 • UML
 • Use Case Modelleme
 • Gözden Geçirmeler

Çözümün Değerlendirilmesi Bilgi Alanı

 • Çözümün Performansının Ölçülmesi
 • Performans Ölçümlerinin Analizi
 • Çözüm Kısıtlarının Değerlendirilmesi
 • Kurum Kısıtlarının Değerlendirilmesi
 • Çözüm Değerinin Arttırılması için Gerekli Eylemlerin Tavsiyesi

Case Study (Finans, Sigorta ve Kiralama Hizmetleri ve Özel Durum Örnekleri)

 • Gereksinim Atölyesi
 • Belge Analizi
 • Görüşmeler, Odak Grup Çalışması ve Gözlem 
 • İletişim Teknikleri, Müzakere Teknikleri
 • Önceliklendirme (MoSCoW Analizi, KANO Analizi)
 • İş Kuralları Analizi
 • CRUD Diyagramı
 • Modelleme Teknikleri (Context Diyagram, Process Diyagram, Flow Chart)

Katılımcılar ile Paylaşılacak Dokümanlar

 • Okuma Parçası; Müzakere Teknikleri
 • Okuma Parçası; Çatışma Yönetim Teknikleri
 • Şablonlar; İş Analizi Şablonları
 • Eğitim Materyali; IIBA İş Analizi Sertifika Programı Eğitim Materyalleri
 • Yardımcı Kitap Önerisi; Susan Wees, Terri Wagner; CBAP/CCBA Certified Business Analysis Study Guide-Sybex (2017) 
 • ECBA/CCBA/CBAP Örnek Soru Setleri

Hakan Aksungar, Partner, MBA, PMP, Agile Trainer, Agile Coach


Aksungar, Türkiye’de ilk PMP’ lerinden olup, 1998 yılında PMP unvanına sahip olmuştur.  Finans ve Bankacılık Sektöründe, Teknoloji alanında 20 yılın üzerinde yazılım geliştirme projeleri deneyimine sahiptir. 2012-15 yılları arasında Yıldız Üniversitesi, Proje Yönetim Sertifika Programı ve İş Analizi, Modelleme Teknikleri ve Test Yönetimi Sertifika Programlarını yürütmüştür. Sabancı Üniversitesinde, Siber Güvenlik ve Veri Analitiği Yüksek Lisans Programında, Agile ve Proje Yönetim Dersleri vermektedir.  Türkiye Bankalar Birliği ve İstanbul Sanayi Odasında Üretim ve Finans sektöründe eğitimler vermektedir.


Aksungar, Dijital Dönüşüm ve Sistem Değişikliği Metodolojisi,  Proje ve Program ve Portföy Yönetimi, Çevik Geliştirme Çerçevesi, IIBA İş Analizi, ISTQB Yazılım Testi, Süreç Analizi, Tasarımı ve Mühendisliği, Sürekli İyileştirme (KAİZEN) alanlarında Danışmanlık, Mentorluk ve Koçluk Hizmetleri sunmaktadır. 


https://tr.linkedin.com/in/haksungar

2400 TL (KDV dahil)

Yazılım ve Uygulama KHAS Bilgi Teknolojileri Direktörlüğü