Kadir Has Üniversitesi Yaşam Boyu Eğitim Akademisi

İngilizce İş Yazışmaları Atölyesi


Başlangıç Tarihi: 2 Şubat 2021 - 2 Mart 2021 Her Salı / Saat: 19:00-21:00
Süre: 5 hafta / 10 saat

Kadir Has Üniversitesi Öğrenci ve Mezunlarına % 50 İndirim Uygulanmaktadır.

Küreselleşen İş Dünyasında doğru ve etkin İngilizce iletişim, artık başarının vazgeçilmez unsurlarından biri haline geldi. Gerek mesajların amaca en uygun biçim ve zamanda verilmesi, gerekse tarafların çalışmalarını sürdürürken birbirlerini net olarak anlaması çok önem taşıyor. Bazen bir tek yazı, rapor, teklif veya sunum, bir şirketin tüm vitrini yerine geçerek çok önemli bir iş bağlantısına karar verilmesine veya reddedilmesine neden olabiliyor.

 

Firma çalışanlarından müşterileriyle veya yabancı firma yetkilileriyle konuşanlardan çok daha fazla kişi İngilizce Yazışma yapıyor. Örneğin ihracat yapan bir firmada Satış öncesi pek çok müşteri adayı ile İngilizce Yazışmalar yapılmakta, pazarlık ve satışın gerçekleşmesinin ardından bu kez de; Üretim, Sözleşme, üretimin kısmen ve tümünün tamamlanması, bu bilgilerin ulaştırılması, ilave taleplerin alınıp cevaplanması, Denetim, Teknik detayların uygunluğu, Sertifikasyon, Yüklemelerin tüm aşamaları, Teslimat, Ödeme, Tahsilat, Bankalarla ilişkiler, ve bu konular ile ilgili doğan her türlü problemin bire-bir veya Hukuken çözümleri aşamalarında mutlaka İngilizce Yazışmalar yapılmaktadır. 

 

İş hayatında bu konuların sadece telefonda konuşularak halledilmesi söz konusu olamaz. Konuşarak anlaşılsa bile üzerinde anlaşma sağlanan noktaların yazıyla taraflara bildirilmesi şarttır. İtiraz veya kabullerin yazıya dökülüp saklanması gerekir. Yani bu aşamalardaki haberleşmelerin mutlaka yazılı kayıt altına alınması, (telefonla görüşülmüş olsa bile kararlaştırılan noktaların e-mail ile teyitleşilmesi) böylece her iki taraf için de yazılı referans olarak bulunması, doğabilecek anlaşmazlıkların çözümü ve tekrarlanmaması için gereklidir. Satış yapıldıktan sonra satıcının yapmayacağı, ancak "operasyon" dediğimiz işleri (dokümantasyon, sevkiyat, yabancı bankalarla yazışmalar) yapanlar telefonda konuşmaktan çok günlük İngilizce Yazışmalarla işlerini yürütürler.  

İhracat dışında da, konusu ve iş prosedürleri ne olursa olsun yabancı firmalarla iş yapan tüm Kurumsal firmalar her iş dosyasını bu şekilde günlük yazışmalar ve sözleşmeler/anlaşmalar ile tutarlar.

Bu eğitim, iş hayatında İngilizce iletişiminde bulunanların bilmesi gereken iletişim tekniklerini uygulamalı olarak vermektedir.

 


Eğitim Bilgileri

İş İngilizcesi İçin Şart Olan Pratik Kurallar

İş Yazışmalarını Basitleştirmenin Temel Kuralları

Mesajlarımızı en kolay ve en anlaşılır şekilde verebilmek için gereken temel kurallar

İngilizce Yazışmalarda En Çok Yapılan Hatalar ve Karıştırılan Kelimeler

İş Yazışmalarının “Olmazsa Olmaz”ları

En doğru ve en etkin yazışma formatlarına neler bulunur? Bunları nasıl kullanmalıyız? 

Başlıca Yazışma Tipleri

Aşağıdaki yazışma konularında en uygun terimler ve en uygun cümle yapıları kullanılarak atölye

çalışmaları yapılacaktır:

• Firma Tanıtımı

• Teklif isteği / Teklif yanıtı

• İskonto isteği / İskonto yanıtı

• İsteğin kısmen kabul edilmesi

• Bilgi isteğinin teyidi

• Üretimin başladığını bildirme

• Sevkiyatın bildirilmesi

• Teslimattaki gecikmenin bildirilmesi

• Vadenin uzatılma talebi

• Ödeme bildirimi

• Alındığını teyit etme

• Şikayetler ve şikayetlerin karşılanması

o Ödeme gecikmesi

o Teslimattaki gecikme

o Kalite şikayetleri

o Ambalaj şikayetleri

o Eksik mallar

o Muhasebe yanlışlıkları

• Kalite ve Garanti bilgisi verme

• Fiyat teklifine yanıt

• Ödeme koşullarının bildirilmesi

• Fiyatlandırmanın bildirilmesi

• Teslim süresinin bildirilmesi

• Sipariş verme

• Sözleşme cümleleri

• Referans istekleri

• Olumlu Yanıt / Olumsuz yanıt

• Adres değişikliği duyurusu

• Teşekkür Mektubu

• Randevu talebi / yanıt

• Kutlama mektupları

• İyi haber / Kötü haber verme

• Özür Dileme

• Dikkat Çekme

Dış Ticaret Belgelerinde Kullanılan Terimler

Yazışmanın Etkin ve Mesajın Anlaşılır Olması İçin Yapmamız Gerekenler

Katılımcıların Yazışma Sorunları ile İlgili Çalışmalar

Necil Beykont, Kadıköy Anadolu Lisesinden sonra Boğaziçi Üniversitesi İşletme Fakültesinden Lisans ve Yönetim Bilimleri Yüksek Lisans dereceleri ile mezun oldu. İkinci Yüksek Lisans diplomasını ABD Indiana Üniversitesinden MBA programını tamamlayarak aldı. Uluslararası satış, ticaret ve temsilcilik konularında dünyaca tanınmış çok uluslu firmalarda 14 yıl çalıştı. Bu çalışma döneminde ABD, Batı Avrupa, Uzak Doğu ve Japonya ile Türk firmaları arasındaki ticari faaliyetleri gerçekleştirerek önemli deneyimler kazandı.

ABD, Avrupa ve Orta Doğu pazarlarında varlık göstermesine katkıda bulunduğu Türk firmalarında yöneticilik yaptı. Bu ülkelerdeki yoğun iş gezilerinde satış, pazarlama ve ihale süreçleri konularında çalışarak uluslararası iş müzakerelerini yönetti. 

Yirmi yılı aşkın profesyonel deneyiminin tamamını uluslararası platformlarda edinen Necil Beykont, 2005 yılından bu yana kendi hazırladığı eğitimleri kurumsal katılımcılara vermekte ve uluslararası ticaret ve yönetim danışmanlığı yapmaktadır. 2009 ve 2010’da İstanbul Bilgi ve Bahçeşehir Üniversitelerinde müzakere derslerinin başlamasını sağladı. Kurumsal eğitimlerine ilaveten halen Bahçeşehir Üniversitesi’nin Öğretim Görevlileri arasındadır. “Kazandıran Müzakere” kitabının yazarıdır. (Kuraldışı yayınları, Ekim 2020)

1000 TL (KDV Dahil)

Yazılım ve Uygulama KHAS Bilgi Teknolojileri Direktörlüğü