Kadir Has Üniversitesi Yaşam Boyu Eğitim Akademisi

İstanbul’u Filmlemek Sertifika Programı

Başlangıç Tarihi: 19 Ekim 2019
Süre: 4 Hafta

Program Hakkında:

Programın amacı İstanbul’un tarihinden, mekanlarından, insanlarından, günlük yaşamından, dinamizminden, tezatlar ve benzerliklerinden ve kültüründen hikayeler toplamak ve bunları bir filmle anlatmaktır.

Programın iki temel hedefi vardır:

  • Katılımcıların şehri etkili bir şekilde görüp burayı bir atölye-sınıf olarak kullanmalarını ve buradan düşünsel ve duygusal anlamda beslenmelerini sağlamak…
  • Katılımcıların, fikirlerini ve duygularını, bilgi ve gerçekle harmanlayıp bir filme dönüştürebilmeleri için gerekli teknik ve yaratıcı çalışmaları yapmalarını sağlamak...

 

Program sonunda; katılımcıların kazanımları şunlar olacaktır:

  • Gözlem ve anlamlandırma becerilerinin geliştirmek.
  • Araştırma, görme, tanıma, bilgi toplama ve harmanlama becerilerini geliştirmek.
  • Süzülen bilgi ve duygunun bir film formunda ortaya çıkması için gerekli olan çalışma ve düşünce adımlarını gerçekleştirebilmek.
  • Katmanlı, karışık anlamların içinden görsel anlatımla temellendirlmiş bir hikaye çıkarma becerisini geliştirmek.
  • Film için kısa yazmak, görüntü ve ses yakalamak ve bunları anlamlı bir şekilde biraraya getirip bir bütüne ulaşma becerisini geliştirmek.

Eğitim Bilgileri

Sınıf içi temel çalışmalar:

Görmek, anlamak, sentezlemek, hissetmek.

Duygudan ve bilgilden fikre, fikirden senaryoya /yazıya, oradan da görüntüye ulaşmak. 

Bir fikrin filme dönüşümü, aşamalar ve yöntemler

Istanbul üzerine yapılmış ilham verici çalışamlar ve bunlar hakkında grup tartışamaları

Araştırma ve derinlemesine inceleme teknikleri

Bilgiye ulaşmak, röportaj teknikleri

Sinopsis ve treatman yazımı ve gerçeği kısaltarak uyarlama becerisi

Yazım teknikleri ve görsel hikaye kurma çalışmaları

Temel Çekim teknikleri

Ses ve Işık kullanımı

Bir sonraki hafta konular ve önerilerle buluşmak üzere 1. Hafta biter…

Sinopsisler ve tretmanlar üzerinden doğru fikre karar verme tartışmaları

Fikri resmetme yolları

Aktüel çekimler-arşiv kullanımı

Ön çekim-keşif ve yazım

İlk draft senaryo yazımı ve görsel haritanın dökümü

Gerçek çekim için hazırlık ve çekim

Sınıf dışı çalışmalar:

Çekim denemelerinin yapılması 

Bir sonraki hafta bitmiş çekimler, ham görüntüler, senaryo ilebuluşmak üzere 2. Hafta biter…

Sınıfta Çalışmalar:

Senaryo ve ham görüntüler üzerinde çalışma, tartışma…

Son Senaryonun tamamanması (yazı-görüntü eşleşmesi- fikir akışının son halinin verilmesi)

Kurgu Atölyesi:

Filmlerin birlikte ön kurgularının yapılması. Hem öğren hem kurgula…

Bir sonraki hafta kurgulanmış filmler ile buluşmak üzere 3. Hafta biter…

Bitmiş kurgular üzerinde çalışma ve final kurgu için tartışmalar..

Gerekli düzeltme-düzenlemelerin yapılması ile filmlerin final halini alması

Toplu izleme ve kapanış

Özer Bereket, 25 yıldan fazla bir süredir gazetecilik, belgesel,TV ve haber prodüksiyonu alanında çalışmakta olup, 2004 yılından beri Kadir Has Üniversitesi İletişim Fakültesi'nde medya için video prodüksiyonu, içerik prodüksiyonu ağırlıklı pekçok ders vermektedir. Aynı zamanda, lisans eğitimi süresince uygulamalarını geliştirmek isteyen öğrencilere staj imkanı sağlamak amacıyla Kadir Has Üniversitesi’nde gazeteci ve TV programcısı Mithat Bereket ile birlikte kurdukları“Pusula Akademisi”nde çalışamlarına devam etmektedir. 

Nazlı ÖZTOKSOY - Yönetici

+90 212 533 65 32 / 1622

khas-yasam@khas.edu.tr

Kadir Has Üniversitesi

Kadir Has Kampüsü 34083 Cibali İstanbul

Yazılım ve Uygulama KHAS Bilgi Teknolojileri Direktörlüğü