Kadir Has Üniversitesi Yaşam Boyu Eğitim Akademisi

Kişisel Verilerin Korunması Kanunu Eğitimi

Başlangıç Tarihi: 15 Şubat
Süre: 12 Saat

7 Nisan 2016 tarih ve 29677 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 6698 sayılı Kişisel Verilerin
Korunması Kanunu’nun (‘KVKK’) önemli birçok hükmü 7 Ekim 2016 tarihi itibariyle yürürlüğe girmiş, böylelikle şirketlerin insan kaynaklarından pazarlamaya, güvenlikten sağlık hizmetlerine kadar tüm departmanlarında tutulmakta olan kişisel verinin işlenmesi, muhafazası, imhasına ilişkin bir denetim mekanizması getirilmiştir.

 

Bu kapsamda, Türkiye'de bulunan yurt içinde ve/veya yurt dışında faaliyet gösteren kurum/işletme/şirketlerin, ağır cezalarla karşılaşmasının önüne geçilmesi ve Anayasa kapsamında da koruma altında olan kişisel verilerin korunması için KVKK’ya ilişkin yükümlülükler ve işleyiş hakkında bilgilenmek zorunlu hale gelmiştir.

 

KVKK’ya göre her şirket, kişisel verileri toplamaya başlamadan önce, Veri Sorumluları Sicili’ne (VERBİS) kayıt olmak ve toplanan kişisel verinin girişini yapmak üzere bir Veri Sorumlusu atamak ve şirketin Kişisel Veri Envanterini oluşturmakla yükümlüdür.

 

Sözkonusu eğitim, Veri Sorumlularının ve onlarla birlikte kişisel veri ile çalışan uzman ve yöneticilerin Kanun’un getirdiği yükümlülükler ve işleyişe dair bilgilendirilmesi amacıyla düzenlenmektedir.

 

 


Eğitim Bilgileri

Prof. Dr. Hasan Dağ (KHAS İşletme Fakültesi - Yönetim Bilişim Sistemleri Bölüm Başkanı, Sibergüvenlik Araştırma Merkezi Müdürü)

Dr. Öğretim Üyesi Alara Efsun Yazıcıoğlu (KHAS Hukuk Fakültesi, Mali Hukuk Anabilim Dalı Başkanı)

 • Kişisel Verilerin Korunması Kanunu'nun      amacı 
 • Kanun'a göre şirketlerin yükümlülükleri
 • Kişisel veri, özel nitelikli veri 
 • Veri sorumlusu
 • Veri işleme , veri işlerken uyulması      gereken ilkeler 
 • Yurtdışına veri aktarmaya ilişkin      kurallar
 • Hukuka uygun kişisel veri nasıl işlenir
 • İK, işe alım ve iş ilişkisinde işlenen      kişisel veriler
 • Sağlık, güvenlik verileri
 • Aydınlatma metni ve açık rıza      beyanlarının içerikleri
 • Veri envanterinin düzenlenmesi
 • Alt işveren ilişkilerinde kişisel veri      işleme
 • Bulut bilişim çözümleri kullananların      yapması gerekenler
 • Veri siciline (VERBİS) kayıt
 • KVKK – GDPR ilişkisi ve farklar
 • Yaptırımlar
 • Örnek kurul kararları

Eğitim Fiyatı :1,250 TL / kişi (KDV Dahil)

Yazılım ve Uygulama KHAS Bilgi Teknolojileri Direktörlüğü