Kadir Has Üniversitesi Yaşam Boyu Eğitim Akademisi

Kişisel Verilerin Korunması Kanunu Eğitimi


Başlangıç Tarihi: 25-26 Eylül - 2-3 Ekim 2021 / Saat: 10:30-14:30
Süre: 4 Gün / 15 Saat

*Eğitim Hybrid modeli ile işlenecek olup hem yüz yüze hem online olacaktır.

7 Nisan 2016 tarih ve 29677 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 6698 sayılı Kişisel Verilerin
Korunması Kanunu’nun (‘KVKK’) önemli birçok hükmü 7 Ekim 2016 tarihi itibariyle yürürlüğe girmiş, böylelikle şirketlerin insan kaynaklarından pazarlamaya, güvenlikten sağlık hizmetlerine kadar tüm departmanlarında tutulmakta olan kişisel verinin işlenmesi, muhafazası, imhasına ilişkin bir denetim mekanizması getirilmiştir.

Bu kapsamda, Türkiye'de bulunan yurt içinde ve/veya yurt dışında faaliyet gösteren kurum/işletme/şirketlerin, ağır cezalarla karşılaşmasının önüne geçilmesi ve Anayasa kapsamında da koruma altında olan kişisel verilerin korunması için KVKK’ya ilişkin yükümlülükler ve işleyiş hakkında bilgilenmek zorunlu hale gelmiştir.

KVKK’ya göre her şirket, kişisel verileri toplamaya başlamadan önce, Veri Sorumluları Sicili’ne (VERBİS) kayıt olmak ve toplanan kişisel verinin girişini yapmak üzere bir Veri Sorumlusu atamak ve şirketin Kişisel Veri Envanterini oluşturmakla yükümlüdür.

Sözkonusu eğitim, Veri Sorumlularının ve onlarla birlikte kişisel veri ile çalışan uzman ve yöneticilerin Kanun’un getirdiği yükümlülükler ve işleyişe dair bilgilendirilmesi amacıyla düzenlenmektedir.

 

 


Eğitim Bilgileri

1.-2. gün:

·        Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (KVKK) ile ilgili genel açıklama

·        Avrupa mevzuatı ile KVKK arasındaki temel benzerlik/farklılıklar

·        KVKK'ya uyum süreci

·        Kişisel veri ve özel nitelikli veri kavramları

·        Veri sorumlusuna ilişkin açıklamalar

·        Aydınlatma metni ve açık rıza beyanı

·        Veri envanterinin düzenlenmesi

·        Veri Koruma Kurulu

·        Veri Sicili'ne kayıt

·        Veri Koruma Kurulu kararlarından örnekler

·        KVKK'nın farklı sektörlerde yaratacağı etkiler

3.-4. gün:

·        Yurtdışına veri aktarımı

·        KVKK'nin uluslararası bilgi değişiminde yaratacağı etki (vergi mevzuatı açısından)

·        Covid-19 ve kişisel veriler

·        Veri işlemede dikkat edilmesi gereken hususlar

·        Anonimleştirme teknikleri

·        Çerez politikası

·        Kişisel verileri korumak için kullanılabilecek programlar

·        Kontrol sistemleri

Prof. Dr. Hasan Dağ (KHAS İşletme Fakültesi - Yönetim Bilişim Sistemleri Bölüm Başkanı, Sibergüvenlik Araştırma Merkezi Müdürü)

Dr. Öğretim Üyesi Alara Efsun Yazıcıoğlu (KHAS Hukuk Fakültesi, Mali Hukuk Anabilim Dalı Başkanı


 750 TL  (KDV Dahil)

Yazılım ve Uygulama KHAS Bilgi Teknolojileri Direktörlüğü