Kadir Has Üniversitesi Yaşam Boyu Eğitim Akademisi

Kişisel Verilerin Korunması Kanunu Eğitimi (Eğitim Microsoft Teams üzerinden online gerçekleşecektir)

Başlangıç Tarihi: 11-12 Nisan 10:30-14:30 arası ve 18 Nisan 10:00-12:00 arası
Süre: 3 Gün

Kadir Has Üniversitesi Öğrenci ve Mezunlarına % 20 İndirim Uygulanmaktadır.

7 Nisan 2016 tarih ve 29677 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 6698 sayılı Kişisel Verilerin
Korunması Kanunu’nun (‘KVKK’) önemli birçok hükmü 7 Ekim 2016 tarihi itibariyle yürürlüğe girmiş, böylelikle şirketlerin insan kaynaklarından pazarlamaya, güvenlikten sağlık hizmetlerine kadar tüm departmanlarında tutulmakta olan kişisel verinin işlenmesi, muhafazası, imhasına ilişkin bir denetim mekanizması getirilmiştir.

Bu kapsamda, Türkiye'de bulunan yurt içinde ve/veya yurt dışında faaliyet gösteren kurum/işletme/şirketlerin, ağır cezalarla karşılaşmasının önüne geçilmesi ve Anayasa kapsamında da koruma altında olan kişisel verilerin korunması için KVKK’ya ilişkin yükümlülükler ve işleyiş hakkında bilgilenmek zorunlu hale gelmiştir.

KVKK’ya göre her şirket, kişisel verileri toplamaya başlamadan önce, Veri Sorumluları Sicili’ne (VERBİS) kayıt olmak ve toplanan kişisel verinin girişini yapmak üzere bir Veri Sorumlusu atamak ve şirketin Kişisel Veri Envanterini oluşturmakla yükümlüdür.

Sözkonusu eğitim, Veri Sorumlularının ve onlarla birlikte kişisel veri ile çalışan uzman ve yöneticilerin Kanun’un getirdiği yükümlülükler ve işleyişe dair bilgilendirilmesi amacıyla düzenlenmektedir.

 

 


Eğitim Bilgileri

1. gün:

·                  Kişisel verilerin korunması hakkında yasal düzenlemeler

·                  KVKK’nın amacı

·                  ‘Kişisel veri’nin tanımı

·                  ‘Kişisel verilerin işlenmesi’ kavramı

·                  Veri sorumlusu’ ve ‘veri işleyen kavramları’

·                  Kişisel verilerin işlenmesi esnasında uyulması gereken ilkeler

·                  Kişisel verilerin işlenme şartları

  • KVKK’nın uygulama bulmadığı haller

·                  Veri sorumlusunun aydınlatma yükümlülüğü

·                  İlgili kişinin hakları

·                  Veri güvenliği

·                  Kişisel verilerin silinmesi, yok edilmesi, anonim hâle getirilmesi

·                  Anonimleştirme teknikleri

2. gün:

·                  Kişisel verilerin korunması ve mülkilik ilkesi

·                  Kişisel verilerin aktarılması

·                  İhlal halinde başvuru ve şikayet

·                  Suçlar ve kabahatler

·                  Veri Sorumluları Sicili

  • KVKK'ya uygun veri işlemek için kullanılabilecek programlar
  • KVKK'ya uygun veri işlemek için kullanılabilecek kontrol sistemleri

 

3. gün:

  •  COVID-19 ve kişisel verilerin korunması
  • Tartışma, soru/cevap

Prof. Dr. Hasan Dağ (KHAS İşletme Fakültesi - Yönetim Bilişim Sistemleri Bölüm Başkanı, Sibergüvenlik Araştırma Merkezi Müdürü)

Dr. Öğretim Üyesi Alara Efsun Yazıcıoğlu (KHAS Hukuk Fakültesi, Mali Hukuk Anabilim Dalı Başkanı)

Eğitim Fiyatı :1.000 TL / kişi (KDV Dahil)

Yazılım ve Uygulama KHAS Bilgi Teknolojileri Direktörlüğü