Kadir Has Üniversitesi Yaşam Boyu Eğitim Akademisi

Kurumsal Sosyal Sorumluluk ve Sürdürülebilirlik Eğitim Uzmanlık Programı


Başlangıç Tarihi: 1 - 2 Mayıs 2021 Cumartesi ,Pazar / Saat 10:00-15:00 (Öğle arası 12:00-13:00)
Süre: 2 Gün / 8 Saat

Eğitim Programı İçeriği;

1.BÖLÜM- KSS ve Sürdürülebilirlik tanımlamaları ve yeni dönem iş yapış stratejilerine etkileri

  • ‘Kurumsal Sosyal Sorumluluk’ ve ‘Sürdürülebilirlik’ kavramlarının tanımı, aralarındaki kavramsal ilişki yakınlığı ve tarihçesi
  • Kurumsal sosyal sorumluluk stratejileri ne demektir ve ortak geleceğimizi bugünden oluşturmak ve korumak için doğru KSS stratejileri nasıl belirlenmelidir? Hayırseverlikten, geleceğe sahip çıkma yaklaşımına nasıl yönelinebilir?
  • KSS ve Sürdürülebilirlik kavramları arasındaki etkileşimlerin, gelecek yeni dönem iş stratejilerine etkileri nasıl analiz edilecektir ve ölçümlenebilecektir?

 

2.BÖLÜM - Paydaş Yönetimi

  • Kurumların, iç ve dış paydaşları ile olan ilişkilerinin “Amaç Odaklı Paydaş Yönetimi” penceresinden değerlendirilmesi
  • Kurumsal İhtiyaç ve öncelik analizleri, çalışan gönüllülüğü, sivil toplum kuruluşları ile ilişki yönetimi.
  • Kurumlarda Paydaş Analizi Matrixi nasıl hazırlanır? Hangi konulara dikkat edilmelidir?

 

3.BÖLÜM- KSS Projesi Kurgulama Süreci,

  • Kurumsal Sosyal Sorumluluk Projesi Tasarım ( Yol Haritası) aşamaları
  • Kurumsal KSS ve sürdürülebilirlik raporlamalarının önemi ve bu alanda geliştirilmiş prensiplerin, kurumlara ve topluma etkilerinin analizi.

 

4.BÖLÜM -  KSS ve Sürdürülebilirlilikte Raporlamanın önemi ve etkileri

  • KSS ve Sürdürülebilirlik Raporlamasının temeli, işlevi ve olmaz ise olmazları.
  • KSS Projelerinin ve Sürdürülebilirlik Hedeflerinin ölçümleme teknikleri


Eğitim Bilgileri

Bu program, “Kurumsal Sosyal Sorumluluk ve Sürdürülebilirlik” alanlarında görev alan yahut bu alanda görev almak isteyen profesyonellerin yetkinlik geliştirme eğitim programıdır. Uzmanlık eğitimi, konusunda deneyimli ve kurumsal iş yaşamında profesyonel olarak üst düzey görevlerde bulunmuş, eğitimci Dr. Banu Yılmaz tarafından gerçekleştirilecektir. Dijital ortamda gerçekleşecek olan eğitimin zaman planı, toplam 2 gün ve 8 saat olacak şekilde düzenlenmiştir. 

Kurumsal sosyal sorumluluk kavramının, özellikle son 20 yıldır toplumun tüm kesimleri için büyük bir öneme sahip olması ve her geçen gün öneminin daha da artması ile birlikte bu alanda yetişmiş profesyonellere olan ihtiyaç da artmaktadır. İş dünyası için ise kurumsal sosyal sorumluluk, kurumsal varlıklarının devamlılığı ve sürdürülebilirliliği için üzerinde büyük bir hassasiyet ile çalışılması gerekli bir alandır.

Bu amaçlar dahilinde, Kadir Has Üniversitesi Yaşam Boyu Eğitim Akademisi’nin uzun yıllara dayalı eğitim alanındaki yetkinlikleri ve Türkiye Kurumsal Sosyal Sorumluluk Derneğinin, “Kurumsal Sosyal Sorumluluk (KSS)” alanındaki tecrübe ve bilgi birikimi, eğitim sertifika programı kapsamında bir araya getirilmiştir. 

KSS alandaki gelişmeleri öğrenmek, yeni dönem iş yapış şekilleri dahilinde gelecek dönem KSS deneyimleri hakkında bilgi sahibi olabilmek ve iş dünyasında KSSnin geçirdiği ve geçireceği evrimleri öğrenerek gelecek için pozisyon alabilmek isteyen tüm kişiler için mutlaka dahil olunmasıgereken bir sertifika programıdır. 

Kurumların kendi iç değerleri olan kurum çalışanları ile birlikte, geleceğin iş dünyasının KSS stratejilerini oluşturmaları bu alanda yetişmiş uzman kişiler ile mümkün olacaktır. Geleceğin kaynaklarını koruyabilmeyi ve geliştirmeyihedeflemiş bir kurum ve bir bireyin, KSS alanında izleyeceği bir yol haritasına ve çözüm geliştirme yetkinliklerine ihtiyacı vardır. Bu eğitim programı, ortak bir geleceği doğru bir şekilde inşaa etmek isteyecek kurum ve bireylerin gelişim ve bilgi sahibi olmalarına imkan sunacaktır. 

Program 2 gün ve toplam 8 saatlik içerik ile oluşturulmuş olup, programı tamamlayan katılımcılara Kadir Has Üniversitesi Yaşam Boyu Eğitim Akademisi tarafından “KSS ve Sürdürülebilirlik Uzmanlık Sertifikası” verilecektir. Katılımcılar, bir KSS yahut sürdürülebilirlik alanında, kendi kurumlarına özel nasıl bir KSS projesi inşaa edebileceklerini, nasıl bu alanda topluma değerli katkılar sunabileceklerini, karşılıklı fikir alışverişi ve uygulamalı çalışmalar ile öğrenme imkanı bulabileceklerdir.

Kurumsal Sosyal Sorumluluk (KSS) ve Sürdürülebilirlik alanlarında proje geliştirme konusunda gerekli bilgi ve beceri düzeyine sahip olabilme, örnek vaka çalışmaları ile kişisel ve kurumsal yetkinliklerin gelişmesi ve daha iyi bir gelecek için toplumda uzman kişiler arasında temsil ve örnek olabilmek.

Dünyanın mevcut kaynaklarını korumayı hedefleyerek, bu hedefleri kendi iş yapış modellerine entegre etmek isteyen, kurumsal organizasyon yapısındaki tüm departman yönetici ve çalışanları ile bu alanda kariyer yapmak isteyen kişiler bu eğitimin katılımcıları olabilir.KSS ve sürdürülebilirlik alanlarında yetkinlik ve becerilerini geliştirmek isteyen ve aynı zamanda bu çalışma alanını, kendi iş kariyerine taşımayı planlamış tüm kişiler için eğitim içeriği hazırlanmıştır. 

Halen çalışmakta oldukları kurumlarda, kurumsal sosyal sorumluluk projelerini ve ekonomik, sosyal ve çevresel sürdürülebilirlik projelerini yöneten ve yönetmek isteyen tüm yöneticiler için de kendi mevcut bilgi birikimlerini geliştirebilcekleri, Dünya örnekleri ile farklı bakış açıları kazanabilecekleri ve uygulamalı atölye çalışmaları ile iş yapış becerilerini geliştirebilecekleri bir uzmanlaşma programıdır.

Eğtiim programı, toplam 2 gün ve 8 saat olmak üzere planlanmıştır ve eğtiimi tamamlayan kişilere sertifikaları teslim edilecektir. Kadir Has Üniversitesi Yaşam Boyu Eğitim Akademisi Dijital Eğitim alt yapısı üzerinden online eğitimler gerçekleştirilecektir. 

Dr. Banu Yılmaz 

Macintosh HD:Users:banuyilmaz:Desktop:Yeni web page resmim.png


Dr.Banu Yılmaz, 1989 yılında İstanbul Üniversitesi İşletme Fakültesi’nden mezun olduktan sonra, iki ayrı alanda, finans ve reklam – halkla ilişkiler alanlarında olmak üzere iki ayrı yüksek lisans programını tamamlamıştır. Özel Sektör Kuruluşları ve Sivil Toplum Kuruluşları’nın, “Sürdürülebilir Kalkınma Hedeflerindeki” etkilerini ve ortaklaşa gerçekleştirdikleri projelerini araştıran doktora çalışmalarını, İstanbul Bilgi Üniversitesi İletişim Bölümü’nde tamamlamıştır. Halen Kurumsal Sosyal Sorumluluk (KSS) ve Sürdürülebilirlik konularında danışmanlık hizmeti vermektedir.

Mesleki Kariyerine, 1989 yılında,Roche İlaç Firması’nda başlamıştır. Daha sonra, sıra ile, Benetton-Türkiye, ATK Tekstil, Goldaş, Demsa Holding, Honda-Türkiye, Kanal D ve TTNET’ de görevler üstlenerek kariyerine devam etmiştir. Yabancı Sermaye Derneği YASED’ in, ‘Dünya’da ve Türkiye’de Yabancı Sermayenin Önemi’ kapsamındaki araştırma ödülünü almaya hak kazanan Banu Yılmaz ayrıca ‘Karlılık Merkezleri’ ve ‘Marka Oluşum süreçleri’ konusunda geniş çaplı araştırma ve uygulama çalışmalarında bulunmuştur. Doğan Yayın Holding tarafından düzenlenen ‘Yaratıcılık Ödülleri’ kapsamında, 2007 ve 2010 yıllarında Kanal D adına verilen ‘En iyi PR ve İletişim’ projesinde de etkin görevlerl üstlenerek yer almıştır.

2017 yılında kurmuş olduğu ‘Sürdürülebilirlik ve Marka Danışmanlığı’şirketi “Markamentor” ile kurumsal firmalara, sosyal sorumluluk, sürdürülebilirlik proje danışmanlığı, marka gelişimi, reklam, medya ve basın iletişimi konularında hizmet vermeye devam etmektedir. Marka yönetimi konusunda, markaların stratejik planlanmalarının geliştirilme aşamasından, bizzat stratejilerin uygulamaya alınmasına kadar bütünsel bir hizmet anlayışı ile hizmet sunmaktadır. 

“Amaç Odaklı Sürdürülebilirlik Yaklaşımı” üzerine gerçekleştirdiği doktora çalışmaları sonrası, daha sürdürülebilir bir dünya için kurumların nasıl çalışabilecekleri konusunda kurumsal danışmanlık hizmeti sunmaya başlamıştır. Kurumsal hayat içerisinde, finanstan pazarlamaya kadar pek çok alanda üst düzey görevler alan Banu Yılmaz, kurumsal şirketlerin, topluma katkı sunabileceği KSS ve sürdürülebilirlik çalışmalarında danışman olarak yer alabildiği için mesleğini çok sevmektedir. 

Yaşamın kendisinin zaten bir ‘öğrenme süreci’ olduğu ve kendi yaşamına dair en büyük öğretileri de kendi oğlundan edindiği görüşündedir.


1200 TL(KDV Dahil)

Yazılım ve Uygulama KHAS Bilgi Teknolojileri Direktörlüğü