Kadir Has Üniversitesi Yaşam Boyu Eğitim Akademisi

Kurumsal Sosyal Sorumluluk ve Sürdürülebilirlik Uzmanlığı Sertifika Programı


Başlangıç Tarihi: 20 Şubat 2021- 27 Mart 2021 / Her Cumartesi Saat 11:00-13:00
Süre: Toplam 6 Hafta

Kadir Has Üniversitesi Öğrenci ve Mezunlarına % 50 İndirim Uygulanmaktadır.

Eğitim Programı Hedefleri:

Bu program, “Kurumsal Sosyal Sorumluluk ve Sürdürülebilirlik” alanlarında görev alan veya bu alanda görev almak isteyen profesyonellerin yetkinlik geliştirme eğitim programıdır.

Kurumsal sosyal sorumluluk kavramının, özellikle son 20 yıldır toplumun tüm kesimleri için büyük bir öneme sahip olması ve her geçen gün öneminin daha da artması ile birlikte bu alanda yetişmiş profesyonellere olan ihtiyaç da artmaktadır. İş dünyası için ise kurumsal sosyal sorumluluk, kurumsal varlıklarının devamlılığı ve sürdürülebilirliliği için üzerinde büyük bir hassasiyet ile çalışılması gerekli bir alandır.

Bu amaçlar dahilinde, Kadir Has Üniversitesi’nin uzun yıllara dayalı eğitim alanındaki yetkinlikleri ve Türkiye Kurumsal Sosyal Sorumluluk Derneği’nin, “Kurumsal Sosyal Sorumluluk (KSS)” alanındaki tecrübe ve bilgi birikimi, eğitim sertifika programı kapsamında bir araya getirilmiştir.

KSS alandaki gelişmeleri öğrenmek, yeni dönem iş yapış şekilleri dahilinde gelecek dönem KSS deneyimleri hakkında bilgi sahibi olabilmek ve iş dünyasında KSS’nin geçirdiği ve geçireceği evrimleri öğrenerek gelecek için pozisyon alabilmek isteyen tüm kişiler için mutlaka dahil olunması  gereken bir sertifika programıdır.


Eğitim Bilgileri

1.Hafta

KSS ve Sürdürülebilirlik tanımlamaları ve yeni dönem iş yapış stratejilerine etkileri

 • ‘Kurumsal Sosyal Sorumluluk’ ve ‘Sürdürülebilirlik’ kavramlarının tanımı, aralarındaki kavramsal ilişki yakınlığı ve tarihçesi
 • İletişim kuran KSS yaklaşımından, kapsayıcı KSS yaklaşımına geçiş
 • Kurumsal sosyal sorumluluk stratejileri ne demektir ve ortak geleceğimizi bugünden oluşturmak ve korumak için doğru KSS stratejileri nasıl belirlenmelidir? Hayırseverlikten, geleceğe sahip çıkma yaklaşımına nasıl yönelinebilir? 
 • KSS ve Sürdürülebilirlik kavramları arasındaki etkileşimlerin, gelecek yeni dönem iş stratejilerine etkileri nasıl analiz edilecektir ve ölçümlenebilecektir?


2.Hafta

Paydaş Yönetimi

 • Kurumların, iç ve dış paydaşları ile olan ilişkilerinin “Amaç Odaklı Paydaş Yönetimi” penceresinden değerlendirilmesi
 • Kurumsal İhtiyaç ve öncelik analizleri, çalışan gönüllülüğü, sivil toplum kuruluşları ile ilişki yönetimi. 
 • Kurum içi yapılarda, tüm çalışanlar tarafından sahiplenebilecek KSS projelerinin oluşturulması
 • Kurumlarda Paydaş Analizi Matrixi nasıl hazırlanır? Hangi konulara dikkat edilmelidir? 


3.Hafta 

KSS ve Sürdürülebilirlilik alanında Başarılı Dünya Örnekleri ve Etki Odaklı Yaklaşım

 • Sağlık, yoksulluk, açlık, şehirleşme ve hızla değişen teknoloji gibi küresel etkilere sahip çalışma alanlarında, Dünya örnekleri ve uygulamalarının ve başarı noktalarının tespiti
 • Kurumun faaliyet alanlarına entegre edilmiş, etki odaklı KSS ve Sürdürülebilirlik çalışmaları nasıl geliştirilir?
 • Döngüsel ekonomi bakış açısı ile KSS projesi geliştirmedeyol haritası ve bu alanda KSS profesyonellerinin sahip olması gerekli özellikler


4.Hafta

KSS ve Sürdürülebilirlilikte Raporlamanın önemi ve etkileri

 • Kurumsal KSS ve sürdürülebilirlik raporlamalarının önemi ve bu alanda geliştirilmiş prensiplerin, kurumlara ve topluma etkilerinin analizi. 
 • KSS ve Sürdürülebilirlik Raporlamasının temeli, işlevi ve olmaz ise olmazları.
 • KSS Projelerinin ve Sürdürülebilirlik Hedeflerinin ölçümleme teknikleri


5.Hafta

KSS ve Sürdürülebilirlik çalışmalarında olası sorunlar ve çözüm önerileri

 • Ortak bir geleceğe doğru hep birlikte ilerlerken, KSS ve sürdürülebilirlik projelerinde karşımıza çıkabilecek sorun ve problemlerin tanımlanması ve çözüm önerileri
 • Kurumların organizasyon yapılarında yer alan organizasyon birimlerinin, belirlenmiş KSS ve sürdürülebilirlik stratejilerine dahil edilmesi, farklı departmanların KSS ve sürdürülebilirlilikteki rolleri ve sorumlulukları
 • Son hafta katılımcılar tarafından sunumu gerçekleşecek “Kendi KSS Projemi kurguluyorum” atölye çalışması için eğtimci tarafından ön bilgilendirme ve yol haritasının paylaşımı. Hazırlık için 1 haftalık süre zarfında, katılımcılar kendi KSS projelerini kurgularken nasıl bir yol haritası izleyebileceklerdir?


6.Hafta

“Kendi KSS Projemi kurguluyorum” atölye çalışması ve sonuçların değerlendirilmesi

 • “Kendi KSS Projemi kurguluyorum” atölye çalışması sunumları. Uygulamalı olarak bireysel ve grup çalışması ile hazırlanan projelerin eğitim kapsamındaki katılımcılara sunumu, proje üzerinde değerlendirmeler ve karşılıklı görüş alışverişi.

Kurumsal Sosyal Sorumluluk (KSS) ve Sürdürülebilirlik alanlarında proje geliştirme konusunda gerekli bilgi ve beceri düzeyine sahip olabilme, örnek vaka çalışmaları ile kişisel ve kurumsal yetkinliklerin gelişmesi ve daha iyi bir gelecek için toplumda uzman kişiler arasında temsil ve örnek olabilmek.

Dünyanın mevcut kaynaklarını korumayı hedefleyerek, bu hedefleri kendi iş yapış modellerine entegre etmek isteyen, kurumsal organizasyon yapısındaki tüm departman yönetici ve çalışanları ile bu alanda kariyer yapmak isteyen kişiler bu eğitimin katılımcıları olabilir.KSS ve sürdürülebilirlik alanlarında yetkinlik ve becerilerini geliştirmek isteyen ve aynı zamanda bu çalışma alanını, kendi iş kariyerine taşımayı planlamış tüm kişiler için eğitim içeriği hazırlanmıştır. 

Halen çalışmakta oldukları kurumlarda, kurumsal sosyal sorumluluk projelerini ve ekonomik, sosyal ve çevresel sürdürülebilirlik projelerini yöneten ve yönetmek isteyen tüm yöneticiler için de kendi mevcut bilgi birikimlerini geliştirebilcekleri, Dünya örnekleri ile farklı bakış açıları kazanabilecekleri ve uygulamalı atölye çalışmaları ile iş yapış becerilerini geliştirebilecekleri bir uzmanlaşma programıdır.

20 Şubat 2021- 27 Mart 2021 toplam 6 hafta

Her Cumartesi saat 11:00-13:00

Dr. Banu Yılmaz 

Dr.Banu Yılmaz, 1989 yılında İstanbul Üniversitesi İşletme Fakültesi’nden mezun olduktan sonra, iki ayrı alanda, finans ve reklam – halkla ilişkiler alanlarında olmak üzere iki ayrı yüksek lisans programını tamamlamıştır. Özel Sektör Kuruluşları ve Sivil Toplum Kuruluşları’nın, “Sürdürülebilir Kalkınma Hedeflerindeki” etkilerini ve ortaklaşa gerçekleştirdikleri projelerini araştıran doktora çalışmalarını, İstanbul Bilgi Üniversitesi İletişim Bölümü’nde tamamlamıştır. Halen Kurumsal Sosyal Sorumluluk (KSS) ve Sürdürülebilirlik konularında danışmanlık hizmeti vermektedir.

Mesleki Kariyerine, 1989 yılında,Roche İlaç Firması’nda başlamıştır. Daha sonra, sıra ile, Benetton-Türkiye, ATK Tekstil, Goldaş, Demsa Holding, Honda-Türkiye, Kanal D ve TTNET’ de görevler üstlenerek kariyerine devam etmiştir. Yabancı Sermaye Derneği YASED’ in, ‘Dünya’da ve Türkiye’de Yabancı Sermayenin Önemi’ kapsamındaki araştırma ödülünü almaya hak kazanan Banu Yılmaz ayrıca ‘Karlılık Merkezleri’ ve ‘Marka Oluşum süreçleri’ konusunda geniş çaplı araştırma ve uygulama çalışmalarında bulunmuştur. Doğan Yayın Holding tarafından düzenlenen ‘Yaratıcılık Ödülleri’ kapsamında, 2007 ve 2010 yıllarında Kanal D adına verilen ‘En iyi PR ve İletişim’ projesinde de etkin görevlerl üstlenerek yer almıştır.

2017 yılında kurmuş olduğu ‘Sürdürülebilirlik ve Marka Danışmanlığı’şirketi “Markamentor” ile kurumsal firmalara, sosyal sorumluluk, sürdürülebilirlik proje danışmanlığı, marka gelişimi, reklam, medya ve basın iletişimi konularında hizmet vermeye devam etmektedir. Marka yönetimi konusunda, markaların stratejik planlanmalarının geliştirilme aşamasından, bizzat stratejilerin uygulamaya alınmasına kadar bütünsel bir hizmet anlayışı ile hizmet sunmaktadır. 

“Amaç Odaklı Sürdürülebilirlik Yaklaşımı” üzerine gerçekleştirdiği doktora çalışmaları sonrası, daha sürdürülebilir bir dünya için kurumların nasıl çalışabilecekleri konusunda kurumsal danışmanlık hizmeti sunmaya başlamıştır. Kurumsal hayat içerisinde, finanstan pazarlamaya kadar pek çok alanda üst düzey görevler alan Banu Yılmaz, kurumsal şirketlerin, topluma katkı sunabileceği KSS ve sürdürülebilirlik çalışmalarında danışman olarak yer alabildiği için mesleğini çok sevmektedir. 

Yaşamın kendisinin zaten bir ‘öğrenme süreci’ olduğu ve kendi yaşamına dair en büyük öğretileri de kendi oğlundan edindiği görüşündedir.

1200 TL (KDV Dahil)

Yazılım ve Uygulama KHAS Bilgi Teknolojileri Direktörlüğü