Medya Psikolojisi: Dünden Bugüne Medya ve İnsan

Çevrimiçi
Başlangıç Tarihi: 7 Kasım 2022
Süre: 8 saat

Medya ile psikolojinin ilişkisinin tüm boyutlarıyla incelendiği, katılımcılarla interaktif şekilde medya kullanımı ile psikoloji ilişkisinin irdelendiği, bu konudaki farkındalığı en üst düzeye çıkarmanın hedeflendiği bir eğitim olacaktır. Günlük hayatımızın vazgeçilmez bir parçası olan ve dijital gelişmelerle etkisini daha da belirgin bir şekilde gördüğümüz medyanın bireylere, bireylerin medyaya olan etkisinin ve gelecekte daha da dönüşecek olan medyanın yaratacağı avantaj ve dezavantajların tartışılması ve farkına varılması amaçlanmaktadır.


Eğitim Bilgileri

Program; medya ile psikoloji arasındaki ilişkiyi anlamak isteyen herkes için uygundur.

 • Medya Psikolojisi Nedir?
 • Medyanın Tarihi
 • Kültürel, Sosyal & Psikolojik Faktörlerle Neden Medyayı Kullanırız?
 • Dijital Gelişmeler Medya İçeriklerini Nasıl Etkiledi?
 • Medyanın Topluma & Toplumun Medyaya Olumlu Olumsuz Yansımaları
 • Yayıncılığın İyileştirici Gücü & Bu Gücü Kullanmanın Yolları
 • Davranış Değişiklikleri Yaratan İçeriklerden Çarpıcı Örnekler
 • Medyanın Geleceği & Yaratacağı Fırsatlar
 • Hepimizin hayatında olan medya ile psikoloji arasındaki bağlantının kavranması
 • Medyanın geçirdiği dönüşümlerle psikolojik ve sosyal süreçlerimizin irdelenmesi
 • Dijitalin medyaya olan etkisinin daha iyi anlaşılması
 • Medyanın topluma & toplumun medyaya olumlu ve olumsuz yansımalarının öğrenilmesi
 • Medyanın iyileştirici gücüne odaklanarak olumsuz yanlarının minimize edilmesinin yollarının bulunması
 • Medyanın geleceğine dair bilgi edinilmesi ve hayatımıza etkilerinin irdelenmesi

7 Kasım Pazartesi 19.30-22.30

9  Kasım Çarşamba 19.30-22.30

11 Kasım Cuma 19.30-21.30

Uzman Sosyal Psikolog Gözde Aytulun

ODTÜ Psikoloji Bölümünden 2012 yılında mezun olduktan sonra Ankara Üniversitesi Sosyal Psikoloji alanında tezli yüksek lisansını tamamlayarak uzmanlığını almıştır. Tezini Sosyal Psikolojinin önemli bir alt alanı olan Medya Psikolojisi üzerine yazmıştır. Medya karakterleriyle kurulan tek yönlü etkileşim olan parasosyal etkileşimi ele aldığı “Medya Karakterleriyle Kurulan Parasosyal Etkileşim” makalesi Psikiyatride Güncel Yaklaşımlar Dergisi'nde yayınlanmıştır. Somera adlı sosyal medya araştırma şirketinde dizilerin, filmlerin ve markaların sosyal medya analizini Araştırma Yöneticiliği unvanıyla yapmış daha sonra StratejiCo. adlı şirkette Pazarlama Danışmanı pozisyonuyla önemli markaların kurumsal iletişim çalışmalarını yürütmüştür. Şu anda Uzman olarak TRT Eğitim ve Araştırma Dairesi Başkanlığı altında yer alan Yayın Stratejileri Merkezi’nde görev yapmaktadır. TRT’de kurum içi ve kurum dışı psikoloji, iletişim, medya, pazarlama alanlarında eğitimler veren Aytulun, aynı zamanda Marketing Türkiye dergisinde pazarlama dünyası, iş yaşamı, dizi/kanal stratejileri, dijital ve teknolojik gelişmelerin hayatımıza etkisini içeren yazılar yazmaktadır.

1000 TL 

KHAS Öğrenci ve Mezunlarımıza %50 indirim imkanı bulunmaktadır.

Yazılım ve Uygulama KHAS Bilgi Teknolojileri Direktörlüğü