Kadir Has Üniversitesi Yaşam Boyu Eğitim Akademisi

Mindfulness at Work

Başlangıç Tarihi: 26 Ekim 2019
Süre: 1 Gün - 8 Saat

Modern iş hayatı ve ulaşım zorlukları büyük şehirlerde çalışan kişilerde odaklanma sorunlarına dolayısıyla iş yerinde verimsizliğe sebep olmaktadır.  Çalışanların verimliğini ve mutluluğunu arttırmak üzere günümüzün en popüler yaklaşımlarından bir tanesi Mindfulness’dur. Mindfulness, kişinin konsantrasyonun, odaklanmasının ve bedensel ve ruhsal olarak iyiliğinin en iyi şekilde olmasına için uğraşan yeni bir yaklaşımdır.

Bu eğitim içerisinde çalışanların karşılaştığı stres ve stresin sebep olduğu sonuçlar üzerinde duracağız. İş hayatımızda nasıl daha mindfull kalabileceğimiz üzerine çalışmalar yapacağız.

Ayrıca, günümüzün yeni nesil teknolojilerinden Neurosky, “Mindwave” kullanarak Mindfulness uygulamalarını daha etkin deneyimlemek mümkün olmaktadır.  Bu eğitimde Neurosky “Mindwave” uygulamasını kullanarak hem beyin dalgalarını renkli grafiklerle izleyebilecek, hem de Mindfulness çalışmalarında rahatlama (meditasyon) seviye ölçümleme örneklerini  deneyimleme fırsatı bulacağız.


Eğitim Bilgileri
 • Modern iş hayatının çalışanlar üzerindeki etkileri nelerdir?
 • İş stresinin iş yaşamında çalışanlara etkileri nelerdir?
 • Stres hem iş verimliğini hem de yaratıcılığı nasıl azaltır?
 • İş yaşamındaki stres faktörlerinin belirlenmesi
 • İşte “Mindful” olarak nasıl iş stresi ile başa çıkarız? 
 • İş ortamında beynimiz nasıl çalışır? “Mindful” düşünerekbeynimiz, zihnimiz ve duygularımızı nasıl yönetiriz?
 • Günümüzün muti-tasking çalışma koşulları performansımızı nasıl etkiler?
 • Günlük hayatımızda “Mindfull” davranışlar gösterebiliyor muyuz? Envanter çalışması
 • İş ortamında “Mindfulness” nasıl bizi daha etkin bir çalışan yapar?
 • Neurosky “ Mindwave” deneyimlenmesi 
 • “Mindfulness” çalışmalarına örnekler 
 • Örnek Mindfulness çalışmalarında Neurosky “Mindwave” ile gözlenmesi.
 • Akıl Haritaları çalışması ile “Mindfull bir çalışma ortamı nasıl hazırlarız?” 
 •  Stres gözlem envanteri
 • Detaylı Mindfulness envanteri
 • Mindful- 5 duyumuz ile hissetme deneyimi
 • İş ortamında uygulanabilecek pratik Mindfulness teknikleri
 • Neurosky Mindwave deneyimi

Nazlı ÖZTOKSOY - Yönetici

+90 212 533 65 32 / 1622

khas-yasam@khas.edu.tr

Kadir Has Üniversitesi

Kadir Has Kampüsü 34083 Cibali İstanbul

850 TL KDV Dahil

Yazılım ve Uygulama KHAS Bilgi Teknolojileri Direktörlüğü