Kadir Has Üniversitesi Yaşam Boyu Eğitim Akademisi

Online Proje Yönetimi Sertifika Programı


Başlangıç Tarihi: 27 Kasım 2021-22 Ocak 2022 / Saat: 10:00-14:00 / Yüz Yüze Eğitim Tarihleri: 12 Aralık 2021 ve 16 Ocak 2022
Süre: 60 Saat

*Eğitim online olarak gerçekleşecek olup 2 günlük uygulama bölümü yüz yüze olacaktır.


Eğitim Bilgileri

Proje Yönetimi Eğitimi, proje yönetimi konusunda derinlemesine bilgi sahibi olarak uzmanlaşmak isteyen katılımcılara uluslararası kabul görmüş Project Management Institute (PMI®) metodoloji çerçevesinde proje yönetim süreçlerini, bilgi alanlarını, proje yönetim standartlarını, araç ve tekniklerini detaylarıyla aktarmayı ve örneklerle uygulamayı amaçlar.  Bilgi alanları ve proje yönetim süreçlerinin anlatımı, kavram, terim, teknik ve araçların vaka çalışmaları ile aktarımı yer alır.

Proje Yönetim Sertifika Programı, ara sınav ve final sınavı dışında PMI® soru ve sınav tarzına alışkanlık kazanılmasını sağlamak adına özel olarak hazırlanmış sorular ile zenginleştirilmiştir.

PMI® sertifika sınavına giriş için ön koşullardan biri olan asgari 35 saatlik Proje Yönetim Eğitimi olarak geçerlidir.

Proje Yönetim Sertifika Programını başarıyla tamamlayan öğrenciler, aşağıdaki başlıklarda kendilerini geliştirmiş olacaklar;

 • Proje Yönetim Temelleri 
 • Proje Hayat Döngüsü
 • Kalite Gereksinimleri
 • Etkinlik sırasına göre bir ağ şeması oluşturma, 
 • Proje faaliyetleri için sorumluluk atama 
 • Proje risklerini belirleme ve risk yanıt stratejilerini geliştirme
 • Proje bütçe planını oluşturma ve maliyet planını yönetme 
 • İletişim yönetim planını oluşturma
 • Çevik yaklaşım pratikleri

Eğitim sonunda başarı gösteren katılımcılara Kadir Has Üniversitesi Rektörlüğü ve BT Akademi onaylı ‘’Katılım Sertifikası’’ verilecektir. 

 • Eğitim süresi 60 saattir.
 • Eğitimin bir bölümü Online (Canlı), bir bölümü Kadir Has Üniversitesi kampüsünde Yüz Yüze (Sınıf içi) gerçekleşecektir. 
 • Eğitim kapsamında 
  • Teorik anlatım, 
  • Pratiğe yönelik grup çalışmaları, egzersizler 
  • Sertifika sınavlarına yönelik yaklaşık 150 soru paylaşılacaktır.

Programa, kurumlarda Proje Yöneticisi veya Yönetici Adayı olarak çalışan ya da herhangi bir projede görev alan/alacak olan, Proje Yönetim teknikleri ile Project Management Institute (PMI®) tarafından düzenlenen sınavına girmek ve PMP sertifikası almak isteyen kişiler katılabilir. 

Bu kapsamda katılabilecek kişiler aşağıdaki gibidir:

 • Her sektörden proje paydaşları
 • Proje Yöneticileri/Müdürleri/koordinatörleri
 • İş/Sistem Analistleri
 • Proje Mühendisleri/Uzmanları
 • Proje yöneticiliği veya yönetimi mesleğini, uzmanlığını profesyonelce uygulayan veya uygulayacak olanlar
 • Yeni bir uzmanlık edinmek isteyenler
 • Projelerde yer alan veya alabilecek tüm çalışanlar


PROJE YÖNETİM

 • PMBOK® Kılavuzu nedir?
 • PMI® Code of Ethics and Professional Conduct
 • Proje ve Proje Yönetim tanımı?
 • Projelerde Başarı ve Başarısızlık?
 • Progressive Elaboration?
 • Portföy ve Program Yönetimi?
 • Portföy, Program ve Proje Yönetimi arasındaki ilişkiler nelerdir?
 • Proje Yönetim Ofisi?
 • Proje Yönetim ve Organizayonel Strateji arasındaki ilişki?
 • İş Değeri?
 • Proje Yöneticisinin Rol ve Sorumlulukları?


Organizasyonel Etki ve Proje Hayat Döngüsü 

 • Proje Organizasyonel Yapılar
 • Organizasyonel Süreç Varlıkları
 • Çevresel Faktörler
 • Proje Yönetişim ve Paydaşlar
 • Proje Takımı ve Yönetim Rolleri
 • Ürün, Proje Hayat Döngüsü 
  • Öngörücü Yaşam Döngüsü
  • Yinelemeli Yaşam Döngüsü
  • Artırımlı Yaşam Döngüsü
  • Çevik Yaşam Döngüsü
  • Hibrit Yaşam Döngüsü
 • Proje Aşamaları
 • Proje Aşamalarının Karakteristikleri
 • Proje Yönetim Süreç Grupları - Başlatma, Planlama, Yürütme, İzleme & Kontrol, Kapatma


Proje Yönetim Bilgi Alanları ve Süreçleri

Entegrasyon Yönetimi

 • Değişiklik Yönetimi
 • Neler Öğrendik 
 • Proje Kapanış


Kapsam Yönetimi

 • Gereksinimleri Toplama 
 • İzleme
 • Kapsam Kayması 
 • İş Kırılım Yapısı (Work Breakdown Structure)


Zaman Yönetimi

 • Ayrıştırma
 • Zaman Tahminleme Teknikleri
 • Kilometre Taşları
 • Öne Çekme, İleri atma
 • Beklenmeyen Durum Rezerveleri 
 • Ağ Diyagramı, Kritik Yol Planı 
 • Sıkıştırma Teknikleri


Maliyet Yönetimi

 • Maliyet Analizi ve Planlama 
 • Maliyet Tahminleme Teknikleri
 • Tahminlerin Temeli
 • Beklenmeyen Durum ve Yönetim Rezervleri


Kalite Yönetimi 

 • Kalite vs. Sınıf? 
 • Kalite Yönetim Teknikleri 
 • Kalite’nin Maliyeti?
 • Kalitesizliğin Maliyeti
 • Kalite Güvence


İnsan Kaynakları Yönetimi 

 • Proje Kaynaklarını Tanımlama
 • Rol ve Sorumluluk Matrisi
 • Personel Yönetim Planı
 • Kaynak Kısıtları 
 • Sorumluluk Atama Matrisi
 • Takım Geliştirme


İletişim Yönetimi

 • Etkili İletişim 
 • İletişim Yönetim Planı
 • Proje Bugünkü Durum / İlerleme Raporu 
 • Çatışma Yönetimi
 • Problem Çözme


Risk Yönetimi

 • Risk Yönetim Temelleri
 • Risk Kaynakları
 • Paydaşların Risk Toleransları
 • Risk Tanımlama Teknikleri
 • Risk sıralama ve Risk Eşiği Belirleme
 • Risk Yanıtlama Stratejileri


Tedarik Yönetimi

 • Sözleşme Türleri
 • Tedarik Yönetimi Planlama
 • Satın Al yada Yap Analizi
 • Tedarik Çalışma Planı
 • Tedarik Dokümanları


Paydaş Yönetimi

 • Paydaşların Belirlenmesi
 • Paydaş Analizi
 • Paydaş Katılımlarının Stratejileri
 • Paydaş Yönetimi


ÇEVİK YAKLAŞIM:

Çevik Manifesto ve Çevik ilkeler

Belirsizlik, Risk ve Yaşam Döngüsü Seçimi (Stacey Karmaşıklık Modeli) 

Hizmetkar Liderlik

Proje Yöneticisinin Çevik Ortamlardaki Rolü

Çevik Ekipler ve Başarılı Çevik Ekiplerin Özellikleri

Çevik Roller

 • Scrum Master 
 • Product Owner
 • Çapraz Fonksiyonel Ekip Üyeler


Çevik Uygulamalar

 • İş Listesi Hazırlama ve İyileştirme
 • Günlük Toplantılar
 • Gösterimler/Gözden Geçirmeler
 • Retrospektifler


Çevik Projeler İş Takibi ve Ölçümler

 • Kullanıcı Hikayeleri
 • Kalan Hikaye Puanları
 • Tamamlanmış Hikaye Puanları
 • Task Board Panoları


Çevikliğin PMBOK bilgi alanlarına uygulanması

 • PMBOK® Guide 7th ve Agile Extension
 • PMP Sınavı Hazırlık Soru Seti-200 adet (ING)
 • PMI ve AGILE Okuma Parçaları, Videolar
 • Sınıf için grup tartışmaları, araştırma görevleri, okuma parçaları ve aktiviteler.
 • Vaka Çalışması
 • Neler Öğrendik?
 • Gün Sonu Sınavlar (10 soru-Kahoot apps.)
 • Final Sınavı (50 Soru-Kahoot apps.)
 • Eğitime Devamlılık: Minimum %80 olmalıdır.
 • Sınav Puanı: Minimum %60 olmalıdır. 
 • Vaka & Grup Çalışmalarında başarı gösterilmelidir. 

3888 TL (KDV Dahil)

Yazılım ve Uygulama KHAS Bilgi Teknolojileri Direktörlüğü