Kadir Has Üniversitesi Yaşam Boyu Eğitim Akademisi

Q Metodu ve PQ Method Programı Eğitimi

Başlangıç Tarihi: 14 - 15 Mart
Süre: 10 Saat / 10:00 - 16:00

Kadir Has Üniversitesi Öğrenci ve Mezunlarına % 20 İndirim Uygulanmaktadır.

Q metodunda deneyimi olmayan veya sınırlı deneyimi olan araştırmacılar için tasarlanmıştır. Sosyal bilimler, eğitim bilimleri ve sağlık bilimleri alanlarında Q metoduyla ilgilenen araştırmacılar, tez çalışmasında Q metodunu kullanmayı planlayan yüksek lisans/ doktora öğrencileri, üniversite öğrencileri ve Q metoduyla ilgilenen herkes bu eğitime katılabilir.

Eğitmen: Dr. Meltem KUVAÇ

Q metodu, öznelliği (subjectivity) sistematik bir şekilde inceleyen bir karma yöntemdir. Q metodu, öznelliği ölçülebilir hale getirerek derinlemesine nitel ve nicel veriler elde edilmesine imkan vermektedir. Bu yöntem, katılımcıların tutum, inanç ve bakış açılarını kategorize etme ve tanımlama amacıyla kullanılmaktadır. Bu yöntemde, veriler bir kart sıralama tekniği (card-sorting) kullanılarak elde edilir ve Q faktör analizi gerçekleştirilir. Q faktör analizi sonucunda ortaya çıkan her bir faktör katılımcıların bakış açılarını yansıtacak şekilde tanımlanır. Bununla birlikte, bu yöntem katılımcıların bakış açılarındaki uzlaşılan ortak noktaların ve görüş ayrılığı bulanan noktaların açık bir şekilde belirlenmesine olanak sağlamaktadır. Son yıllarda popüler bir araştırma yöntemi olan Q metodu; psikoloji, eğitim, siyaset bilimi, sosyoloji ve sağlık başta olmak üzere birçok alanda kullanılmaktadır. Q çalışmalarında genel olarak; (1) Q ifadeleri oluşturma (concourse development), (2) Q örneklem seçimi, (3) P-set seçimi, (4) Q sıralama, (5) faktör analizi ve yorumlama aşamaları izlenmektedir. Q Metodu ve PQ Method Programı Eğitimi; bir Q çalışmasının tasarlanması ve yürütülmesi için gerekli adımların genel değerlendirmesi ve PQ Method Programının kullanımına yönelik kuramsal ve uygulamalı bir eğitimdir. Eğitim sonunda katılımcılara Kadir Has Üniversitesi tarafından düzenlenen “Q Metodu ve PQ Method Programı Eğitimi ” katılım belgesi verilecektir.


Eğitim Bilgileri

Bu eğitim, Q metodunu kullanarak bir çalışma yürütmek için gerekli temel adımlara genel bir bakış sunacaktır. Q metodunun kuramsal temellerinin yanında uygulama ağırlıklı olarak tasarlanan bu eğitim; Q Metoduna giriş; Q çalışmasının tasarlanması ve veri toplama; faktör analizi ve yorumlama (adım adım uygulamalı PQ Method programında veri girişi, veri analizi ve yorumlama); Q çalışmasının raporlaştırılması ve yayınlanmasını kapsayacaktır.

İçerik

Modül 1

14 Mart

Q Metoduna Giriş

Q Metodu Nedir?

Q ve R Metodu Karşılaştırma

Q Metoduna İlişkin Prensipler ve Temel   Kavramlar

Modül 2

14 Mart

Çalışmanın Tasarlaması ve Veri Toplama

Q çalışmasının aşamaları

  • Q ifadeleri oluşturma (concourse development)
  • Q örneklem seçimi 
  • P-set seçimi 
  • Q sıralama
  • Faktör Analizi ve Yorumlama

Modül 3

15 Mart

Faktör Analizi ve Yorumlama

PQ Method Programının Tanıtılması 

PQ Method Programında Veri Girişi

PQ Method Programında Veri Analizi ve Yorumlama

Modül 4

15 Mart

Raporlaştırma ve Yayınlanma

Q Çalışmasının Raporlaştırılması ve Yayınlanması için Dergi   Önerileri

Örnek Q Çalışmalarının İncelenmesi

Q Metoduyla İlgili Kaynak Önerileri

Genel Değerlendirme

1000 TL (KDV Dahil)

Yazılım ve Uygulama KHAS Bilgi Teknolojileri Direktörlüğü