Sanat Terapisi Sertifika Programı

Online
Başlangıç Tarihi: 22 Ekim 2023
Süre: 40 saat / 5 hafta

Üretimhane ile iş birliği içerisinde gerçekleştirilen Sanat Terapisi Sertifika Programı, Sanat terapisi konusunda kendini geliştirmek, profesyonel çalışmalar yürütmek isteyenler için hazırlanmış bir sertifika programıdır.


Eğitim Bilgileri

– Sanat ve terapi tarihçesini, sanat terapisinin temel işleyiş prensiplerini öğrenmek,
– Sanatsal ifade aracılığıyla bireylerin duygusal ve sosyal gelişimine katkıda bulunacak çalışma örneklerini incelemek,
– Sanat terapisi örnekleriyle birlikte Türkiye ve dünyada alanda çalışan, yer alan, eser üreten sanatçı, psikiyatr ve psikologların çalışmalarını incelemek,
– Ruh sağlığı profesyonellerini yaratıcılığın ve sanatın iyileştirici gücüyle tanıştırmak,
– COVID-19 ile yaşanan pandemi sürecinde bireylerin duyduğu kaygı ve olumsuz ruh hallerine olumlu etki sağlamak,
– Hayal gücünü, yaratıcılığı ve fiziksel becerileri ve iletişim becerilerini geliştirmek,
– Durumların arkasında yatan büyük resmi görebilme potansiyelini kazandırmak,
– Sanat yoluyla stresi azaltmayı, endişe ve korkuları yenmeyi sağlamak,
– Katılımcıların uzmanlık alanlarına veya kariyer hedeflerine yönelik farklı bakış açıları kazandırmak,
– Gelişimsel süreçlerin sanat yoluyla ifadesi üzerine bilgi dağarcığını geliştirmek,
– Rutin iş yaşamında gölgelenebilen kişisel yaratıcılıkla yeniden bağlantıya geçilerek, yaratıcılığı yapılan çalışmaların odağına almak.

1. MODÜL: TANIMLAR, TÜRLER VE MODELLER

– Sanatın Temel Kavramları, Akımlar ve Örnekler 

– Sanat, Terapi ve Sanat Terapisi 

– Sanat Terapisinin Alt Dalları: Görsel Sanatlar, Resim, Dans ve Hareket, Biblioterapi, Meditasyon 

– Dışavurumcu, İntermodel ve Yaratıcı Sanat Terapisi Modelleri

 – Psikoterapistlerin Oluşturduğu Bireysel Karma Sanat Terapisi 

– Expression/Dışavurum ve Terapötik Süreç 

– Psikolojik İyi Oluş, Akış ve Otomatizm 

– İlk-El (İlk Elden Orada Bulunma Hali) 

– Türkiye’de Sanat Terapisinin Tarihçesi 

– Avrupa ve Amerika’da Sanat Terapisi 

– Sanat Terapisinde Psikoterapistin ve Sanat Eğitimcisinin Rolü 

– Günümüz Sanat ve Terapi Ortamı

2. MODÜL: SANAT TERAPİSİ UYGULAMALARI

– Resim Terapisi Uygulaması 

– Görsel Sanatlar Terapisi Uygulaması: Kolaj Çalışması

 – Hareket Terapisi Örnekleri: Oturarak Dans Ediyorum, Bedenimi Kontrol Ediyorum Etkinliği 

– Meditatif Resim-Meditasyon Uygulaması 

– Sanatın Psikoterapi ve Psikiyatrik Rehabilitasyondaki Yeri 

– Tanı Koymada Sanat Terapisi

 – Ölçme ve Değerlendirme 

– Sağaltımda Sanat ve Güncel Sanat Terapisi 

– Dışavurumcu Psikoterapiler

3. MODÜL: KAVRAMLAR VE KURAMLAR

– Sanat Terapisi Kavramları 

– Sanat Terapisinin Faydaları 

– Sanat Terapisiyle İlişkili Kavram ve Kuramlar 

– Ego Savunma Mekanizmaları, 3. Alan, Geçiş Nesnesi, Geçiş Alanı, Narsisizm 

– Oyun Teorisi: Oyun Terapisi Bağlamında Çeşitli Görsel Testler 

– Yaratıcılık: Yaratıcı Düşünme ve Beyin

4. MODÜL: AVRUPA VE AMERİKA EKOLÜ SANAT TERAPİLERİ

– Sanat Terapi Alanında Uygulama Örnekleri 

– Avrupa Ekolü Sanat Terapisi Uygulamaları 

– Amerika Ekolü Sanat Terapisi Uygulamaları

5. MODÜL: KAYNAKLAR, MEDİTASYON VE SINAV

– Sanat Terapisinde Resim Yorumlama ve Önemi 

– Sanat Terapisi Alanında Yapılmış Çalışma ve Makalelerin İncelenmesi 

– Kaynak Kitaplar, Müzikler ve Filmler 

– Kapanış Meditasyonu 

– Erk Hayvanı Çalışmaları 

– Şamanik ve Mistik Meditatif Uygulamalarla Sembolik İmgelem Çalışmaları 

– Genel Tekrar ve Sertifika Sınavı

22 Ekim 2023 Pazar, 10.00-18.00 | 1. Modül: Tanımlar, Türler ve Modeller
29 Ekim 2023 Pazar, 10.00-18.00 | 2. Modül: Sanat Terapisi Uygulamaları
5 Kasım 2023 Pazar, 10.00-18.00 | 3. Modül: Kavramlar ve Kuramlar
12 Kasım 2023 Pazar, 10.00-18.00 | 4. Modül: Avrupa ve Amerika Ekolü Sanat Terapileri
19 Kasım 2023 Pazar, 10.00-18.00 | 5. Modül: Kaynaklar, Meditasyon ve Sınav

Eğitim süresince yapılacak uygulamalar için yanınızda;

 resim kağıdı, 

A4 kağıt, 

canson kağıt, 

kraft kağıt, 

eski gazete ve dergiler, 

mukavva, 

kumaş parçaları, 

kurşun kalem, 

renkli kalemler, 

keçeli kalemler, 

soft pastel boya, 

marker, 

suluboya, 

suluboya bandı, 

kağıt bandı, 

su kabı, 

boş bir kutu (metal, karton, ayakkabı kutusu vb.) 

peçete, 

renkli bantlar, 

tel zımba, 

delgeç, 

fırça, 

kil, 

pipet, 

yapay kuş tüyü, 

oyun hamuru, 

uhu, 

makas, 

kumaş, 

ip, 

boncuk gibi malzemeler bulundurmalısınız.

Sanat Terapisi Sertifika Programı’na psikiyatristler ve asistanları, psikologlar, psikolojik danışman ve rehber öğretmenler, aile danışmanları, sosyal hizmet uzmanları, doktorlar, pedagoglar, anaokulu öğretmenleri, okul öncesi öğretmenleri, özel eğitim uzmanları, çocuk gelişimi ve eğitimi uzmanları, sanat alanlarında eğitim almış profesyoneller ile üniversitelerin ilgili bölümlerinde okuyan öğrenciler katılabilirler.

Türkiye’de tüm eğitim kurumları gibi Üretimhane ve Kadir Has Üniversitesi de bu sertifika programı ile katılımcılara ‘terapist/psikoterapist’ unvanı kazandırmaz. Bu alanda unvan ve yetki, yasal kanun ve yönetmelik çerçevesinde yalnızca üniversite diploması ile kazanılabilir ve tanımlanabilir.

Doç. Dr. Eda Öz Çelikbaş

Doç. Dr. Eda Öz Çelikbaş, Gazi Üniversitesi Sanatta Yeterlik mezunudur. Resim Bölümü’ndeki lisans eğitimine devam ederken Polonya’da 1 yıl eğitim almıştır. Finlandiya, Romanya ve Polonya’da sanat terapisi alanında çalıştaylar ve eğitimler gerçekleştirmiş; Finlandiya’da alanla ilgili araştırma projesine hak kazanmıştır.

Sanat çalışmalarına Türk kahvesi, nazar, Türk sembolleri, Türk öğretileri, Orta Asya ve Türk Boyları, Yörükler, yerel inanışlar, Şamanizm, mistisizm, etnisite, semiyotik, sembolizm ve kültürel sembolizm, sembolik imgelem gibi konular eşliğinde başlamıştır. Bu çalışmaların ardından sembolizmin, sembolik ve kültürel imgelemin ve dışavurumculuğun devamı olarak sanat terapisi alanında çalışmalar yapmıştır. Latin danslarını dans ve hareket terapisine entegre etmiştir. 2012 yılından beri sanat ve terapi alanında çalışmalarını sürdürmektedir ve Sanat Psikoterapileri Derneği (SPD) üyesidir. 6 adet kişisel sergisi ve yurt içi-yurt dışı olmak üzere çok sayıda karma sergisi olan sanatçı, malzeme resmi ile sanatla terapi alanına farklı atölye fikirleri sunarak, geleneksel sanatlardan da öneriler getirmektedir. Sanat ve terapi bağlamında da düzenli olarak yurt içi ve yurt dışı çalıştaylar ve projeler gerçekleştirmektedir.

Sanat terapisi alanında Resim Anasanat Dalı Yüksek Lisans eğitiminde, uzaktan eğitim ve sürekli eğitim merkezlerinde derslerini yürütmektedir. Avrupa’da ve Türkiye’de çeşitli devlet kurumlarında proje ortağı ve proje yöneticisi olarak yer almaktadır. Karabük Üniversitesi Safranbolu Fethi Toker Güzel Sanatlar ve Tasarım Fakültesi Resim Bölümü’nde öğretim üyesi olarak görev yapmaktadır.

Sanat Terapisi Sertifika Programı’nı başarıyla tamamlayan katılımcılara, Kadir Has Üniversitesi tarafından e-Devlet üzerinden sorgulanabilen YÖK onaylı sertifika verilir.

Sertifika Şartları:
– Programa en az %80 oranında katılım sağlamak.
– Eğitimin sonunda yapılacak sınavdan en az 50 puan almak.

4.500 TL (KDV Dahil)

Khas Mensubu Akademisyen & İdari Personeline, Khas Mezun & Öğrencilerine %50 indirim imkanı bulunmaktadır.

Yazılım ve Uygulama KHAS Bilgi Teknolojileri Direktörlüğü