Kadir Has Üniversitesi Yaşam Boyu Eğitim Akademisi

Sıfır Atık ve Sürdürülebilir Yaşam Okur-Yazarlığı


Başlangıç Tarihi: 3 Ekim-5 Aralık 2021 / Her Pazar / Saat: 10:00-14:30
Süre: 38 Saat (Hibrit)


Eğitim Bilgileri

Bu sertifika programında insan ve çevre sağlığı için artık bir gereklilik olan sıfır atık, sürdürülebilir yaşam ve yeşil kimya ilkeleri, ülkemizden ve dünyadan örnekleri, uygulama ve yaygınlaştırmada bilinç oluşturulması ve teknik bilgi verilmesi amaçlanmaktadır. Şu anki küresel ve yerel sorunlara temiz ve akıllı çözümler sunan sürdürülebilir yaşamın temel dinamikleri olan yeşil kimya, yeşil teknoloji, sıfır atık, sıfır karbon emisyonu, geri ve ileri dönüşüm, yeşil-döngüsel ekonomi, yeşil girişimcilik, yenilenebilir enerji kaynaklarını kullanma, sürdürülebilir-ekolojik tarım ürünlerini üretme ve tüketme, kısaca sorumlu üretim, bilinçli tüketim, minimalizm ve tasarruf başlıklarının kişinin yaşamına katmasına rehberlik etmek amaçlanır.


Çalışma ve özel hayatımızda sürdürülebilirlik çok daha önemli hale geldiğinden dolayı amaçlarda bahsedilen konular herkesi ilgilendirmektedir. Özel olarak sıfır atık ve sürdürülebilir yaşam hakkında kapsamlı bilgi edinmek isteyenler ve bunları yaşamına katmak isteyenler için uygundur. Bu anlamda ilgili bölümlerde okuyan öğrenciler, girişimciler, tarım ve endüstri işverenleri, sürdürülebilirlik ve yeşil dönüşüme göre kariyer belirlemek isteyen tüm çalışanlar veya çalışmayanlar katılabilir.

Terminoloji ve Doğada Sürdürülebilirlik (toplam 2 saat)                                                                                                            Sürdürülebilirlik terminolojisi, ilkeleri, eğitim amaçları, içeriği ve işlenişi (30 dk)                                                                           Ekosistem terminolojisi ve doğanın döngüleri (45 dk)
Biyoçeşitlilik ve insan beden ve zihninde sürdürülebilirlik (45 dk)

Enerjide Sürdürülebilirlik (toplam 2 saat)
Enerji kaynaklarının tarihi, şimdisi ve geleceği (30 dk)                                                                                                                                     Petrol türevi enerjiler ve olası zararları (45 dk)
Yenilenebilir enerji kaynakları ve enerjide verimlilik (45 dk)

Ekonomi ve Kalkınmada Sürdürülebilirlik (toplam 2 saat)
Ekonomi modellerinin tarihi, şimdisi ve geleceği (30 dk)
BM ve Avrupa Yeşil Mutabakatı Sürdürülebilir Kalkınma Hedefleri (45 dk)
Döngüsel ekonomi içeriği, işletmelerde sürdürülebilirlik, kendi kendine yeten iş modelleri (45 dk)

Endüstri ve Teknolojide Sürdürülebilirlik (toplam 2 saat)                                                                                                                       Endüstri modellerinin tarihi, şimdisi ve geleceği (30 dk)                                                                                                                             Endüstriyel atıklar ve zararları (45 dk)
Yeşil teknoloji ve teknolojide sürdürülebilirlik (45 dk)

Sıfır Atık ve Yeşil Kimya (toplam 4 saat)                                                                                                                                                    Kimya tarihi, şimdisi ve geleceği (30 dk)
Zararlı kimyasallar ve etkileri (45 dk)
Yeşil kimya ilkeleri (45 dk)                                                                                                                                                                                 Sıfır atık ilkeleri ve yönetmelikleri (1 saat)                                                                                                                                                     Atık yönetimi ve örnekleri (1 saat)

Polimerik Malzemelerde Sürdürülebilirlik (toplam 2 saat)                                                                                                             Polimer (plastik) malzemelerin tarihi, şimdisi ve geleceği (30 dk)                                                                                                         Plastiklerin çeşitleri ve kullanım alanları (30 dk)
Geri dönüşümlü plastik kullanım şartları (30 dk)                                                                                                                                         Yeşil plastikler ve biyobozunur plastikler (30 dk)

Kentte Sürdürülebilirlik (toplam 2 saat)
Kent ve ulaşım modellerin tarihi, şimdisi ve geleceği (30 dk)                                                                                                                   Kentte sürdürülebilirlik ilkeleri (30 dk)
Yeşil kent çeşitleri ve örnekleri (30 dk)
Ulaşımda sürdürülebilirlik (30 dk)

Tarım, Su ve Gıdada Sürdürülebilirlik (toplam 4 saat) (UYGULAMALI)                                                                                            Tarım modellerin tarihi, şimdisi ve geleceği (30 dk)
Endüstriyel tarım ve içeriği (30 dk)
Tarımda sürdürülebilirlik ilkeleri (30 dk)                                                                                                                                     Sürdürülebilir tarım çeşitleri (30 dk)
Gıdada sürdürülebilirlik ve gıda çeşitleri (30 dk)
Suda sürdürülebilirlik ve su kaynaklarının doğru kullanımı (30 dk)                                                                                               Sürdürülebilir pestisit ve gübre yapımı (1 saat)

Sosyal Hayatta ve Hukukta Sürdürülebilirlik (toplam 2 saat)                                                                                                                  Sosyal modellerin tarihi, şimdisi ve geleceği (30 dk)
Sosyal hayatta, kültür ve sanatta sürdürülebilirlik (30 dk)
Hukukta Sürdürülebilirlik ve tüm vatandaşlara eşitlik (30 dk)                                                                                                                   Demokrasi bilinci, katılımcılık ve haklara saygı (30 dk)

Eğitimde Sürdürülebilirlik (toplam 2 saat)
Eğitim modellerinin tarihi, şimdisi ve geleceği (30 dk)
Sürdürülebilir ve katılımcı eğitim modelleri (30 dk)
Kuşaklar arası bilgi aktarımı (30 dk)
Eğitimle sürdürülebilirliğin yaygınlaşması ve Yaşam Boyu Öğrenme (30 dk)

 Geri ve İleri Dönüşüm (toplam 4 saat) (UYGULAMALI)                                                                                                                          Geri ve ileri dönüşüm ilkeleri ve piyasada örnekleri (30 dk)                                                                                                                         Organik ve inorganik atıkların geri ve ileri dönüşümü (30 dk)                                                                                                                       Kâğıt ve ahşapların geri ve ileri dönüşümü (30 dk)                                                                                                                                       Metallerin geri ve ileri dönüşümü (30 dk)
Atık kabuklardan sirke yapımı (1 saat)
Atık kabuklardan aromatik yağ ve mum yapımı (1 saat)

Temizlikte Sürdürülebilirlik (toplam 4 saat) (UYGULAMALI)
Hijyen ilkeleri ve temizlik mekanizması (30 dk)
Temizlikte sürdürülebilirlik (30 dk)
Temizlik ürünlerinin insana ve çevreye olası zararı ve dikkatli kullanımı (1 saat)                                                                                   Atık yağdan jel sabun (Arap sabunu) yapımı (1 saat)
Jel sabundan deterjan ve yüzey temizleyicisi yapımı (1 saat)

Minimalizm ve Tasarruf (toplam 4 saat)                                                                                                                                                        Kuraklık riski ve su tasarruf yöntemleri (30 dk)                                                                                                                                                 Enerji tasarruf yöntemleri (45 dk)
İşletmelerde tasarruf yöntemleri (45 dk)                                                                                                                                                         Minimalizm felsefesi ve ilkeleri (30 dk)                                                                                                                                                       Endüstri, işletme ve tarımda minimalizm (45 dk)                                                                                                                                             Barınma ve teknolojide minimalizm (45 dk)

Değerlendirme (toplam 2 saat)
Alışkanlık değiştirme ve sürdürülebilirlikte beyin fırtınası (1 saat)                                                                                                             Üretim-Tüketim bilinci ve DEĞERLENDİRME (1 saat)


Fatih Küçükuysal

Ege Üniversitesi 1998 Fen Fakültesi Kimya Bölümü, Anadolu Üniversitesi 2014 “Sağlık Kurumları İşletmeciliği”, 2016 “Sosyal Hizmetler” ve 2019 “Medya ve İletişim” mezunudur. 8 yıl özel ve kamu okullarında kimya ve fen-teknoloji öğretmenliği yaptı. Çeşitli kişisel gelişim eğitimlerini tamamladı. Avrupa Birliği fonuyla yurtdışında çeşitli genç ve yetiştin eğitim programlarında bulundu. Belediye, üniversite, kamu ve özel okullarda, ulusal ve uluslararası sivil toplum kuruluşlarında “Evde Yapılabilen Ekolojik Sürdürülebilir Yaşam Ürünleri” atölyeleri yaptı. İstanbul ve şehir dışında “Sıfır Atık, Ekolojik Yeşil Kimya İlkeleri” “Yeşil Teknoloji ve Geleceğin Eko Meslekleri” ve “Stres Yönetimi ve Farkındalık” ve “İklim Değişimine Karşı Sıfır Atık ve Tasarruf” ve “Sürdürülebilir Ekolojik Tarım” “Endüstriyel ve Doğal Plastikler” seminer eğitimleri verdi. Bu konularla ilgili çeşitli kişisel gelişim merkezlerinde bireysel ve grup atölye çalışmaları yönetti. Ulusal ve uluslararası sempozyum ve panellerde yeşil kimya, sürdürülebilir yaşam, ekolojik tarım, ürün güvenliği konularında konuşmacı oldu. Şu an İstanbul ve şehir dışında eğitim ve danışmanlık çalışmaları yapmakta, kamu yararına sosyal projeler tasarlamaktadır ve çeşitli STK’larda aktif görevlerde bulunmaktadır. Yeşil kimya ve sürdürülebilir yaşam farkındalığıyla ilgili televizyon, radyo, gazete ve dergilere röportaj vermekte aynı zamanda Yalova Üniversitesi Polimer Malzeme Mühendisliği’nde biyobozunur yeşil plastikler üzerine yüksek lisans yapmaktadır. “Karartı” adlı kimyasalların savaşlarda kullanılmasını konu alan ve “Kimyasal ve Fiziksel Dezenfektanlar” adlı dezenfektanların doğru kullanımını konu alan kitapların yazarıdır. Şu an sıfır atık ve sürdürülebilir tarım hakkında bilimsel derleme kitap yazmaktadır.

2500 TL (KDV Dahil)

Yazılım ve Uygulama KHAS Bilgi Teknolojileri Direktörlüğü