Kadir Has Üniversitesi Yaşam Boyu Eğitim Akademisi

STEM Eğitmen Eğitimi

Başlangıç Tarihi: 15-22-29 Şubat ve 7 Mart 2020
Süre: 20 Saat 4 Gün / 10:00 - 16:00

Kadir Has Üniversitesi Öğrenci ve Mezunlarına % 20 İndirim Uygulanmaktadır.

STEM Eğitmen Eğitimi, STEM eğitimiyle ilgilenen herkesin katılımına açıktır. İlkokul ve ortaokul öğretmenleri ve öğretmen adayları, tez çalışmasında STEM eğitimi alanında çalışmayı planlayan yüksek lisans/ doktora öğrencileri ve STEM eğitimiyle ilgilenen herkes bu eğitime katılabilirler.

Eğitmen: Dr. Meltem KUVAÇ

STEM (Science, Technology, Engineering, Mathematics) fen, teknoloji, mühendislik ve matematik disiplinlerinin İngilizce karşılıklarının baş harflerinin kısaltmasını ifade etmektedir. Günümüz dünyasında sürekli olarak daha yeni ve daha iyi hizmet ve ürünler üretmek için küresel rekabet içerisinde bulunan birçok ülke, hızlı büyüyen ve gelişen STEM alanlarında işgücü talebini karşılamak ve yüksek düzeyde 21. yy becerilerine sahip (eleştirel düşünme, problem çözme, iletişim, işbirliği, yaratıcılık ve yenilikçilik vb.) bireyler yetiştirmek amacıyla STEM eğitimine yönelmiştir. STEM eğitiminin gelişimi 19. yüzyılın sonlarına dayanmakla birlikte, tanınırlığı ve popülerliği 21. yüzyılda artmıştır. STEM eğitimi genel olarak; gerçek yaşamla ilişkili konularda fen, teknoloji, mühendislik ve matematiğin bütünleştirildiği bir eğitim yaklaşımıdır. Ülkemizde de son yıllarda STEM eğitimi çalışmaları hız kazanmış, STEM eğitimi öğretim programlarına entegre edilmeye başlamıştır. STEM eğitiminin amacına ulaşması için STEM eğitimini etkili bir şekilde planlama ve uygulama yeterliğine sahip STEM eğitimcilerine ihtiyaç duyulduğu bilinmektedir. Bu bağlamda bu eğitiminin amacı, katılımcıların STEM eğitimini verebilecek düzeyde yeterlik kazanmalarına yardımcı olmaktır. Eğitim sonunda katılımcılara Kadir Has Üniversitesi tarafından düzenlenen “STEM Eğitmeni” katılım belgesi verilecektir.


Eğitim Bilgileri

STEM eğitiminin kuramsal temelleri yanında uygulamaya yer verecek şekilde tasarlanan bu eğitim; 21.yy becerileri ve 21. öğrenimi, STEM eğitimi ve tarihsel gelişimi, STEM eğitimi nedir- ne değildir? Neden STEM eğitimi? STEM eğitiminde etkili unsurlar (eğitimcinin rolü, öğrenenin rolü, ortam, ihtiyaç-problem durumu, ölçme ve değerlendirme vb.), probleme dayalı öğrenme ve proje temelli öğrenme, mühendislik tasarım süreci, örnek STEM uygulamalarının incelenmesi, basit malzemelerle sınıf içi STEM uygulaması, etkili ders planı hazırlama, ders planı hazırlama yaklaşımları, STEM temelli ders planı hazırlama süreci, STEM temelli ders planı hazırlanması ve değerlendirilmesi, STEM eğitimiyle ilgili kaynak önerileri başlıklarını kapsayacaktır.

Eğitim içeriğinin günlere göre dağılımı aşağıda verilmiştir.


İçerik

  1. 15 Şubat

(Modül 1)

21.yy   Becerileri ve 21. Öğrenimi

STEM Eğitimi   ve Tarihsel Gelişimi

STEM Eğitimi Nedir-   Ne değildir?

Neden STEM Eğitimi?

STEM   Eğitiminin Bileşenleri

Probleme   Dayalı Öğrenme ve Proje Temelli Öğrenme 

Mühendislik   Tasarım Süreci

  1. 22 Şubat

(Modül 2)

Örnek   STEM Uygulamalarının İncelenmesi

Basit   Malzemelerle Sınıf İçi STEM Uygulaması

  1. 29 Şubat

(Modül 3)

Etkili Ders   Planı Hazırlama

Ders Planı   Hazırlama Yaklaşımları

STEM Temelli   Ders Planı Hazırlama Süreci

  1. 7 Mart

(Modül 4)

STEM   Temelli Ders Planı Hazırlanması ve Değerlendirilmesi

STEM   Eğitimiyle İlgili Kaynak Önerileri

Genel   Değerlendirme


Eğitmen, lisans (2012), yüksek lisans (2014) ve doktora (2018) eğitimlerini İstanbul Üniversitesi fen bilgisi eğitimi programında tamamlamıştır. Eğitmen doktora tezinde öğretmen adayları için STEM temelli çevre eğitimine yönelik öğretim tasarımı geliştirerek etkililiğini incelemiştir. Eğitmenin SSCI indeksli dergilerde yayımlanan makaleleri dışında Anı Yayıncılıkta yayımlanan “E-STEM STEM Öğretmenleri için Çevre Konularına Yönelik STEM Uygulamaları” adlı bir kitabı ve Nobel Akademik Yayıncılıkta yayımlanan “Çevre Konularında STEM Uygulamaları” adlı bir kitap bölümü bulunmaktadır.

750 TL (KDV Dahil)

Yazılım ve Uygulama KHAS Bilgi Teknolojileri Direktörlüğü