Kadir Has Üniversitesi Yaşam Boyu Eğitim Akademisi

Sürdürülebilir Gayrimenkul Geliştirme ve Pazarlama Eğitim Programı


Başlangıç Tarihi: 17-19-24-26 Mart 2021 / Her Çarşamba ve Cuma Günü / Saat 10:00-13:00 arası
Süre: 4 Gün / 12 Saat

Gayrimenkul sektöründe günü yakalamak yetmez, günün ötesine geçip geleceği tasarlamanız gerekir. Sizleri, bugünün tekniklerinin ötesindeki fikirlerle geleceği yakalamaya davet ediyoruz.

Gayrimenkul geliştirme sürecinde sürdürülebilirlik, sıfır atık ve döngüsel ekonomi yaklaşımı nedir? Sürdürülebilirlik yaklaşımının yatırımcı, kullanıcı, çevre ve gayrimenkul geliştirici açısından faydaları nelerdir?

Bugün geleceği yakalamak için sektör profesyonelleri bu soruları cevaplamalı…

Ülkemizdeki hızlı nüfus artışı, kentlere göç, kentsel dönüşüm depreme karşı yapıların yenilenme ihtiyacı gibi faktörler ile artan gayrimenkul talebi, birçok gayrimenkul geliştiricinin pazara girmesine ve rekabetçi bir gayrimenkul piyasası oluşmasına yol açmaktadır.

Gayrimenkul şirketleri bu rekabetçi ortamda müşterilerine sundukları hizmetlere daha fazla değer katma arayışındadırlar. Yaşam dönemi maliyeti, enerji verimliliği, yeşil bina, sürdürülebilirlik vb. yeni eğilimler gayrimenkul sektörünün yönünü belirlemeye başladı. Bu farkındalıkla gayrimenkul projelerinin ekonomik, sosyal ve çevresel sürdürülebilirlik yaklaşımı ile geliştirilmesi, değerlendirilmesi, maliyet planlaması, iletişim ve pazarlama süreçlerinin yönetilmesi gerekmektedir.


Eğitim Bilgileri
  • - Gayrimenkul yatırım ortaklığı ve inşaat şirketlerinde gayrimenkul geliştirme alanında çalışanlar
  • - Müteahhitler, mimarlar, mühendisler, yeşil bina konusunda uzmanlaşmak isteyenler
  • - Gayrimenkul sektöründeki gelişmeleri takip etmek isteyenler
  • - Gayrimenkul sektörüne yatırım yapmak isteyenler
  • - Gayrimenkul değerleme alanında çalışanlar
  • - Gayrimenkul ofis sahipleri, danışmanlar
  • - Kaynakları verimli kullanmak artık neden artık kaçınılmaz? Gayrimenkul sektörünün bu konudaki rolü nedir? Sektör nasıl etkilenecek?
  • - “Sürdürülebilirlik, Doğrusal Ekonomi ve Döngüsel Ekonomi” nedir? Gayrimenkul geliştirme sürecinde katı, sıvı ve gaz atıklarını en aza indirgemek için neler yapmalıyız? 
  • - Gayrimenkul projelerinin geliştirilmesinde enerji etkin binalar, sürdürülebilirlik uygulamaları neden önemlidir?
  • - Dünya’dan ve Türkiye’den enerji etkin bina ve sürdürülebilir yerleşme birimlerinin örnek uygulamalarının analizi; maliyet yönetimi ve pazarlama süreçleri nasıl değişecek? 

17.03.2021

10:00 – 13:00 Gayrimenkul yatırım projelerine ilişkin kavramsal yaklaşımlar, sektörel ilişkiler, konut

sektörü ve gelişimi.Ekonomik, sosyal ve çevresel değişimlerin gayrimenkul sektörü ve 

konut talebindeki değişmelere etkisi

19.03.2021

10:00 – 13:00Gayrimenkul projelerinin geliştirilmesinde paydaş analizi uygulama çalışması.

24.03.2021

10:00 – 13:00Gayrimenkul projelerinin geliştirilmesi sürecinde sürdürülebilirlik ve döngüsel ekonomi

yaklaşımı ile sunulan hizmet ve olanakların daha düşük yaşam dönemi ve aidat maliyeti

ile sağlanabilmesi.

26.06.2021

10:00 – 13:00Dünya’daki ve Türkiye’deki örnek enerji etkin binaların ve sürdürülebilir yerleşme 

birimlerinin incelenmesi

Hülya Uğuz Yedievli,

Ekonomist, Gayrimenkul Geliştirme Uzmanı, Yazar

Kadir Has Üniversitesi, Yaşam Boyu Eğitim Akademisi 

Gayrimenkul Geliştirme Akademisi Koordinatörü

Hülya Uğuz Yedievli, Hacettepe Üniversitesi, Ekonomi Bölümünden mezun olmuş, İngiltere Cambridge’de yabancı dil ve iş idaresi kurslarına katılmıştır. Çeşitli sektörlerde uzun süre çalıştıktan sonra uluslararası bir gayrimenkul şirketinde danışmanlık yapmış ve yaşam dönemi maliyeti düşük konutlar üzerine uzmanlaşmaya odaklanmıştır. Bu amaçla İstanbul Teknik Üniversitesi, Gayrimenkul Geliştirme Yüksek Lisans Programını tamamlamıştır. Yüksek lisans programında “Enerji Etkin Bina ve Yerleşme Birimlerinin İklimsel Veriler ve Gayrimenkul Geliştirme Açısından  Gerçekleştirilebilme Olanakları” konulu tez çalışmasını yapmıştır. Çalışmaları esnasında yurt içi ve yurtdışındaki konferans, seminer, fuar ve yayınları güncel olarak takip etmiş ve Enerji  Verimliliği Eğitim Tesisi  (Ankara), Muğla Üniversitesi, TÜBİTAK Ulusal Gözlemevi Konukevi  (Antalya), BedZED (İngiltere),  Sonenschiff  Binası ve  Solarsiedlung konutları (Freiburg, Almanya), Chambery (Fransa), Kuzey - Güney İsveç’de  saha ziyaretleri yapmıştır. Ayrıca “Sustainable Sweden Tour 2009”un raportörlüğünü yapmıştır. 2011 yılında SMA Solar Academy’nin (Almanya) eğitimlerine katılmıştır. 

İnşaat Malzemesi Sanayicileri Derneği’nin (İMSAD) binalarda enerji verimliliği konusunda finansman modelleri geliştirmek hedefiyle yürüttüğü “AB Mevzuatı Çerçevesinde Yapılarda Enerji Verimliliğinin Finansmanı ve Hukuki Düzenlemelerle ile İlgili Sektörlerarası İşbirliği Projesi”nde teknik danışman olarak görev almıştır.

Kadir Has Üniversitesi, Yaşam Boyu Eğitim Merkezi, Gayrimenkul Geliştirme Akademisinin koordinatörlüğünü yapmaktadır. Koordinatör olarak gayrimenkul sektörünün ihtiyacı olan sertifika programlarını kurgulamakta, sektörde ihtiyaç duyulan insan kaynağı yetkinlikleri ile ders içerikleri arasında köprü kurmakta, dinamik ve sinerjik bir içerik oluşmasını sağlamaktadır.

Akademide içeriklerini hazırladığı “Gayrimenkul Projelerinin Geliştirilmesi, Pazarlanması ve Gayrimenkulde Yeni Eğilimler Sertifika Programı”, “Bina ve Toplu Yapı Yöneticiliği Sertifika Programı”, “Konut Projeleri Satış Uzmanlığı Sertifika Programı” ile “Gayrimenkulde İleri Pazarlama Teknikleri Eğitim Programı”’nın eğitmenliğini yapmaktadır.

Hülya Uğuz Yedievli "Gayrimenkul Geliştirme ve Sürdürülebilirlik; Enerji Etkin Binalar ve Sürdürülebilir Yerleşme Birimleri" adlı kitabın yazarıdır. 

Urban Land Institute (ULI) üyesidir.

650 TL (KDV dahil)

Yazılım ve Uygulama KHAS Bilgi Teknolojileri Direktörlüğü