Kadir Has Üniversitesi Yaşam Boyu Eğitim Akademisi

Sürdürülebilir Gayrimenkul Geliştirme ve Pazarlama Eğitimi


Başlangıç Tarihi: 1-3-8-10 Aralık 2021 / Çarşamba ve Cuma Günleri / Saat: 10:00-13:00
Süre: 4 Gün / 12 Saat


Eğitim Bilgileri

Ülkemizdeki hızlı nüfus artışı, kentlere göç, kentsel dönüşüm, depreme karşı yapıların yenilenme ihtiyacı gibi faktörler ile artan gayrimenkul talebi, birçok gayrimenkul geliştiricinin pazara girmesine ve rekabetçi bir gayrimenkul piyasası oluşmasına yol açmıştır.

Gayrimenkul şirketleri bu rekabetçi ortamda müşterilerine sundukları hizmetlere daha fazla değer katma arayışındadırlar. Yaşam dönemi maliyeti, enerji verimliliği, yeşil, sağlıklı bina, sürdürülebilirlik vb. kavramlar gayrimenkul sektörünün yönünü belirleyecek en önemli konuları oluşturmaktadır. 

Çevresel sorunlar ve sıfır atık, döngüsel ekonomi, tek sağlık gibi çözüm arayışlarının sektöre etkilerinin analiz edilmesi gerekmektedir. Tasarım ve uygulamada yatırımcı, kullanıcı, çevre ve gayrimenkul geliştiriciye fayda sağlayacak şekilde döngüsel ekonomiden faydalanılabilmelidir. Covid 19 ile gündemde önemi yükselen tek sağlık ve sağlıklı bina kriterleri dikkate alınmalıdır. Tüm bu çözüm arayışları sağlıklı bina, yeşil altyapı gibi unsurları zorunluluk haline getirmiştir.

Gayrimenkul projelerinin ekonomik, sosyal ve çevresel sürdürülebilirlik yaklaşımı ile geliştirilmesi, maliyet planlaması, iletişim ve pazarlama süreçlerinin yönetilmesi müşteride güven ve talep oluşturmak konusunda ayrıca önemlidir.

Bu program gayrimenkul sektörünün uluslararası ve ulusal rekabet ortamında hangi eğilimleri izlediğini, küresel ve yerel bazda ortaya koymayı, gayrimenkul geliştirme yönetici ve yönetici adaylarını bu eğilimlere uygun çalışmak üzere hazırlamayı hedeflemektedir.


 • Gayrimenkul projelerinin geliştirilmesinde yeşil binalar, enerji verimliliği, enerji etkin binalar, yağmur suyu hasadı, sürdürülebilirlik gibi kavramları öğrenecekler.
 • Sürdürülebilir gayrimenkul geliştirme yaklaşımı ile yapılan projelerinde hizmet kalitesini yüksek tutarken yaşam dönemi maliyetlerin ve aidatların düşük olabilmesinin yollarını keşfedecekler.
 • Ekonomik, sosyal ve çevresel değişimlerin toplumların ihtiyaç ve beklentilerini nasıl şekillendirdiği ve gayrimenkul sektörüne yansımasını öngörmenin rekabetçi piyasalarda değerini fark edecekler.
 • Gayrimenkul projelerinin fikir aşamasından proje teslimine kadar ki sürecinde diğer disiplinlerle etkileşimli çalışmasının projelerin başarısına katkısını fark edecekler.
 • Dünya’dan ve Türkiye’den enerji etkin bina ve sürdürülebilir yerleşme birimlerinin örnek uygulamalarını maliyet yönetimi ve pazarlama süreçlerine etkisini dikkate alınarak inceleyecekler.
 • Bankalarda, gayrimenkul yatırım ortaklığı ve inşaat şirketlerinde gayrimenkul geliştirme alanında çalışanlar
 • Gayrimenkul projelerini sürdürülebilirlik yaklaşımı ile tasarlamak isteyenler
 • Gayrimenkul projelerinde yaşam dönemi maliyetinin ve aidatların düşük ve hizmet kalitesinin yüksek olmasını isteyenler
 • Gayrimenkul sektörüne yatırım yapmak isteyenler
 • Gayrimenkul değerleme alanında çalışanlar
 • Gayrimenkul ofis sahipleri ve çalışanları

01.12.2021

 • Gayrimenkul yatırım projelerine ilişkin kavramsal yaklaşımlar, sektörel ilişkiler, konut sektörü ve gelişimi.Covid 19, küresel iklim değişikliği, yaşam dönemi maliyetlerin artışı, gibi ekonomik, sosyal ve çevresel değişimlerin gayrimenkul sektörü ve konut talebindeki değişmelere etkisi
 • Gayrimenkul projelerinin geliştirilmesinde paydaş analizi uygulama çalışması.


03.12.2021

 • Gayrimenkul sektöründe sıfır atık ve döngüsel ekonomi yaklaşımı nedir?


08.12.2021

 • Gayrimenkul projelerinin ekonomik, sosyal ve çevresel sürdürülebilirlik yaklaşımı ile araştırılması, geliştirilmesi, maliyet planlaması, iletişim ve pazarlama süreçlerinin yönetilmesi.
 • Sürdürülebilir gayrimenkul projelerinin talebe etkisi nedir? Sürdürülebilir gayrimenkul projelerinin iletişim sürecinin yönetiminde nelere dikkat edilmelidir?


10.12.2021

 • Dünya’daki ve Türkiye'deki örnek enerji etkin binaların, su tasarruflu binaların ve sürdürülebilir yerleşme birimlerinin ve eğilimlerin incelenmesi

Hülya Uğuz Yedievli, Gayrimenkul Geliştirme Uzmanı, Ekonomist

Hülya Uğuz Yedievli, Hacettepe Üniversitesi, Ekonomi Bölümünden mezun olmuş, İngiltere Cambridge’de yabancı dil ve iş idaresi kurslarına katılmıştır. Yurtdışı eğitim danışmanı, müşteri temsilcisi, planlama uzmanı, ihracat yöneticisi olarak çalıştıktan sonra uluslararası bir gayrimenkul şirketinde danışmanlık yapmış ve yaşam dönemi maliyeti düşük konutlar üzerine uzmanlaşmıştır.

İstanbul Teknik Üniversitesi, Gayrimenkul Geliştirme Yüksek Lisans Programını, “Enerji Etkin Bina ve Yerleşme Birimlerinin İklimsel Veriler ve Gayrimenkul Geliştirme Açısından Gerçekleştirilebilme Olanakları” konulu tez çalışması ile tamamlamıştır. 

2010 yılından itibaren Kadir Has Üniversitesi, Yaşam Boyu Eğitim Merkezi, Gayrimenkul Geliştirme Akademisinin koordinatörlüğünü yapmaktadır. Koordinatör olarak gayrimenkul sektörünün ihtiyacı olan sertifika programlarını kurgulamakta, sektörde ihtiyaç duyulan insan kaynağı yetkinlikleri ile ders içerikleri arasında köprü kurmakta, dinamik bir içerik oluşmasını sağlamaktadır.

Profesyonel çalışmaları esnasında Zihin Bilim, NLP Practitioner (INLPTA), Erickson Profesyonel Koç ve Takım Koçu, Gayrimenkul Pazarlama ve Satış (State University of New York lisansı ile), Yeşil Binalar (ÇEDBİK) sertifikalarına sahiptir. İletişim, satış becerileri ve gayrimenkul hukuku gibi sektör konularında çok sayıda eğitim almıştır. Gayrimenkul sektörüne yönelik birey ve takım koçluğu yöntemleri ile zenginleştirilmiş eğitimler geliştirmiştir.

Akademide içeriklerini hazırladığı “Gayrimenkul Projelerinin Geliştirilmesi, Pazarlanması ve Gayrimenkulde Yeni Eğilimler Sertifika Programı”, "Konut Projeleri Satış Uzmanlığı Sertifika Programı", “ "Bina ve Toplu Yapı Yöneticiliği Sertifika Programı"nın eğitmenliğini yapmaktadır. 

Hülya Uğuz Yedievli "Gayrimenkul Geliştirme ve Sürdürülebilirlik; Enerji Etkin Binalar ve Sürdürülebilir Yerleşme Birimleri" adlı kitabın yazarıdır.

Urban Land Institute (ULI) üyesidir.

1100 TL (KDV Dahil)

Yazılım ve Uygulama KHAS Bilgi Teknolojileri Direktörlüğü