Kadir Has Üniversitesi Yaşam Boyu Eğitim Akademisi

Tarım Kimyası-Endüstriyel Tarım Kimyasalları Sürdürülebilir Tarım Örnekleri Doğal Pestisit ve Gübre Uygulamaları


Başlangıç Tarihi: 2 Ekim 2021 / Cumartesi / Saat: 15:00-19:30
Süre: 38 Saat


Eğitim Bilgileri

Bu sertifika programında iklim değişimine paralel kuraklık ve sellerin yaygınlaşmasıyla tarım alanlarının zarar görmesi ve endüstriyel tarımda kullanılan kimyasal tarım maddelerinin çoğalmasıyla insan ve çevre sağlığı riskinin artması, bunların alternatifi sürdürülebilir tarım örnekleri ve uygulamaları konularında bilinç oluşturulması ve teknik bilgi verilmesi amaçlanmaktadır. Tarıma katkıda bulunan her bilimsel disiplin, bir şekilde kimyaya bağlı olduğundan bu kapsamda toprak ve tarım kimyası, toprak, su ve bitkilere zararlı kimyasal atıklar, yanlış tarım uygulamaları sonucu sorunlar, bunları azaltma ve çözüm olarak alternatiflerini hayata geçirmede ekolojik temalı tarım ve doğal tarım girdileri örnekleri ve bazı ekolojik tarım girdileri hazırlama ve uygulamaları hakkında bilgi edinilmesi amaçlanır.

Tarım ve gıda konularının çok daha önemli olacağından dolayı daha organik, daha sağlıklı ve daha sürdürülebilir tarım çalışmaları ve gıdaları herkesi ilgilendirmektedir. Özel olarak tarım kimyası hakkında kapsamlı bilgi edinmek isteyenler ve ekolojik tarımda farkındalık geliştirmek isteyenler için uygundur. Bu anlamda çiftçiler, ziraat mühendisi ve teknikerleri, kimyager ve kimya teknikerleri, bu ve ilgili bölümde okuyan öğrenciler, tarım ve gıda işverenleri, girişimciler, yeşil değişime göre kariyer belirlemek isteyen tüm çalışanlar veya çalışmayanlar katılabilir.

Genel Tarım Kimyası (toplam 4 saat)
Temel tarım ve kimya terminolojisi, eğitim amaçları, içeriği ve işlenişi (1 saat)                                                                                     Kimyanın mikroorganizma, toprak, tarım, bitki, gıda, sağlıkla ilişkisi (30 dk)
Tarımın tarihsel süreci, kuraklık, sürdürülebilirlik ve teknolojiye göre geleceği (30 dk)
Bitki ve böcek yapılarının genel kimyası (30 dk)
Bitki ve böcek yapılarının genetik kimyası ve GDO (30 dk)
Kimya ve laboratuvar uygulamalarında dikkat edilecekler (30 dk)
Tarım kimyasalları hazırlama ve uygulamalarında dikkat edilecekler (30 dk)

Toprak Kimyası I (toplam 4 saat)
Toprağın temel yapısı, oluşumu ve çeşitleri (30 dk)
Makro toprak elementleri (30 dk)
Mikro toprak elementleri (30 dk)
Karbon döngüsü ve karbon, karbondioksit, oksijenin genel yapısı (30 dk)
Su döngüsü, suyun genel yapısı ve tarımda sulama (30 dk)
Azot döngüsü, azot ve bileşiklerinin genel yapısı (45 dk)
Makro ve mikro toprak ve besin elementleri ve bitkilerdeki etkileri (45 dk)

Toprak Kimyası II (toplam 4 saat)
Toprak minerallerinin kimyasal yapısı ve bitkilerdeki etkileri (1 saat)                                                                                                   Toprak kayaçlarının kimyasal yapısı ve bitkilerdeki etkileri (1 saat)
Toprak asit-bazlığı (pH) ve bitkilerdeki etkileri (30 dk)
Toprak örneği alma ve toprak analiz yöntemleri (1 saat)
Bitki örneği alma ve bitki analiz yöntemleri (30 dk)

Endüstriyel Pestisitler (toplam 4 saat)
Pestisit tarihi, tanımı ve sınıflandırılması (30 dk)
Pestisit çeşitleri ve kimyasal yapıları (1 saat)
Pestisit formülasyonu ve hazırlamada dikkat edilecekler (30 dk)
Pestisit uygulaması, ekipmanları ve güvenlik tedbirleri (30 dk)
Pestisit analizi, direnci ve yayılımı (30 dk)
Çevre ve sağlık için olası zararları, yasaklanan tarım ilaçları (30 dk)                                                                                     Ruhsatlanması, taşınması, depolanması ve kullanımı için yönetmelikler (30 dk)

Endüstriyel Gübre ve Katkı Maddeleri (toplam 4 saat)                                                                                                                        Gübre tarihi, tanımı ve sınıflandırılması (30 dk)
Gübre çeşitleri, kimyasal yapıları ve formülasyonu (45 dk)                                                                                                                         Katkı maddeleri çeşitleri ve kimyasal yapıları (45 dk)
Gübre ve katkı maddeleri uygulaması, ekipmanları ve güvenlik tedbirleri (30 dk)
Analizleri, toprakta ve bitkide birikmesi ve sağlık için olası zararlar (30 dk)
Çevre için olası zararları ve doğru uygulama zamanları (30 dk)
Gübre ve bitki gelişim düzenleyicilerin ruhsatlanması ve kullanımı için yönetmelikler (30 dk)

Tarımda Sıfır Atık (toplam 4 saat)
Sıfır atık ilkeleri ve tarımda örnekleri (30 dk)
Hava kirletici kimyasallar ve asit yağmurları (30 dk)
İklim değişimine neden olan sera gazı emisyonları (30 dk)
Su kirletici kimyasallar, çevre ve sağlığa zararları (30 dk)
Toprak kirletici kimyasallar, çevre ve sağlığa zararları (30 dk)                                                                                                                       Arındırmada kullanılan kimyasallar ve yöntemleri (30 dk)                                                                                                       Biyobozunur ve yeşil plastikler ve akıllı polimerik gübreler (30 dk)                                                                                                 Tarımsal organik atıklar ve geri dönüşüm örnekleri (30 dk)

Sürdürülebilir Tarım (toplam 4 saat)
Sürdürülebilir tarım felsefesi ve çeşitleri (30 dk)
Organik ve iyi tarım içeriği, ilkeleri ve belgelendirmesi (30 dk)
Ekolojik tarım içeriği, ilkeleri ve belgelendirmesi (30 dk)
Biyodinamik tarım içeriği, ilkeleri ve belgelendirmesi (30 dk)
Onarıcı tarım ve agrohomeopati içeriği (30 dk)
Kent tarımı ve ekolojik permakültür bahçe içeriği (30 dk)
Tarım 4.0, dijital, teknolojik ve robotik tarım içeriği ve geleceği (30 dk)
Avrupa Yeşil Mutabakatı tarım politikası, ekolojik ve teknolojik tarım teşvikleri (30 dk)

Doğal Pestisitler (toplam 4 saat) (UYGULAMALI)
Doğal pestisit çeşitleri ve uluslararası belgelendirmeleri (45 dk)                                                                                               Biyopestisit ruhsatlanması, pazarı ve avantaj-dezavantajları (30 dk)                                                                                               Doğal pestisit olarak kullanılan bazı bitkiler ve biyokimyasalları (45 dk)                                                                                                 Doğal pestisit olarak kullanılan bazı mikroorganizma ve mineraller (30 dk)                                                                                           Bazı bitki zararlılarını kovucu solüsyonların yapımı (45 dk)
Bazı toprak zararlılarını kovucu solüsyonların yapımı (45 dk)

Doğal Gübreler (toplam 6 saat) (UYGULAMALI)
Doğal gübre çeşitleri ve uluslararası belgelendirmeleri (45 dk)                                                                                                               Yeşil gübre ruhsatlanması, pazarı ve avantaj-dezavantajları (30 dk)                                                                                                     Doğal gübre olarak kullanılan bazı bitkiler ve mineraller (45 dk)
Mikrobiyal ve yeşil gübreler ve gelecekleri (1 saat)                                                                                                                                     Evsel atıklardan mineral gübre yapımı (1 saat)
Organik ve inorganik malzemelerden gübre yapımı (1 saat)
Evsel atıklardan bokashi kompostu yapımı (1 saat)

Fatih Küçükuysal

Ege Üniversitesi 1998 Fen Fakültesi Kimya Bölümü, Anadolu Üniversitesi 2014 “Sağlık Kurumları İşletmeciliği”, 2016 “Sosyal Hizmetler” ve 2019 “Medya ve İletişim” mezunudur. 8 yıl özel ve kamu okullarında kimya ve fen-teknoloji öğretmenliği yaptı. Çeşitli kişisel gelişim eğitimlerini tamamladı. Avrupa Birliği fonuyla yurtdışında çeşitli genç ve yetiştin eğitim programlarında bulundu. Belediye, üniversite, kamu ve özel okullarda, ulusal ve uluslararası sivil toplum kuruluşlarında “Evde Yapılabilen Ekolojik Sürdürülebilir Yaşam Ürünleri” atölyeleri yaptı. İstanbul ve şehir dışında “Sıfır Atık, Ekolojik Yeşil Kimya İlkeleri” “Yeşil Teknoloji ve Geleceğin Eko Meslekleri” ve “Stres Yönetimi ve Farkındalık” ve “İklim Değişimine Karşı Sıfır Atık ve Tasarruf” ve “Sürdürülebilir Ekolojik Tarım” “Endüstriyel ve Doğal Plastikler” seminer eğitimleri verdi. Bu konularla ilgili çeşitli kişisel gelişim merkezlerinde bireysel ve grup atölye çalışmaları yönetti. Ulusal ve uluslararası sempozyum ve panellerde yeşil kimya, sürdürülebilir yaşam, ekolojik tarım, ürün güvenliği konularında konuşmacı oldu. Şu an İstanbul ve şehir dışında eğitim ve danışmanlık çalışmaları yapmakta, kamu yararına sosyal projeler tasarlamaktadır ve çeşitli STK’larda aktif görevlerde bulunmaktadır. Yeşil kimya ve sürdürülebilir yaşam farkındalığıyla ilgili televizyon, radyo, gazete ve dergilere röportaj vermekte aynı zamanda Yalova Üniversitesi Polimer Malzeme Mühendisliği’nde biyobozunur yeşil plastikler üzerine yüksek lisans yapmaktadır. “Karartı” adlı kimyasalların savaşlarda kullanılmasını konu alan ve “Kimyasal ve Fiziksel Dezenfektanlar” adlı dezenfektanların doğru kullanımını konu alan kitapların yazarıdır. Şu an sıfır atık ve sürdürülebilir tarım hakkında bilimsel derleme kitap yazmaktadır.

2500 TL (KDV Dahil)

Yazılım ve Uygulama KHAS Bilgi Teknolojileri Direktörlüğü