Kadir Has Üniversitesi Yaşam Boyu Eğitim Akademisi

Temel İstatistik Okuma ve Medya Okuryazarlığının Temelleri


Başlangıç Tarihi: 31 Mart-2 Nisan 2021- Çarşamba ve Cuma / Saat: 18:30- 21:30
Süre: 2 Gün / 6 Saat

 1. Programın Amacı

İstatistikle yakından ilgili olmasak da reklamlar, makaleler, gazete haberleri gibi hayatın bir çok alanında karşımıza çıkan sayısal verilerin ve tabloların nasıl okunması, yorumlanması gerektiği, doğruluğuna dair bir değerlendirme sürecinden nasıl geçirileceği ve tüm bunlarla bağlantılı olarak medya okuryazarlığı kavramının ortaya çıkışı ve temelleri genel hatlarıyla ele alınacaktır.


Eğitim Bilgileri

Dijital çağda önceki yıllara göre çok daha hızlı bir veri akışıyla karşı karşıyayız. Etkileşimde olduğumuz tüm haber kaynakları ve sosyal medya platformları söylediklerinin kanıtı olarak bizi istatistiki bilgi bombardımanına tutuyor. Peki biz bu bilgilerden nasıl bir sonuca varacağız? Bir tablonun sunduğu verileri nasıl yorumlayacağız? Bize sunulan verilerin sağlıklı olup olmadığını hangi soruları sorarak anlayabiliriz? Yanıltıcı istatistikler ve dezenformasyona karşı ne gibi önlemler alabiliriz? Medya okuryazarlığı nedir ve neden önemlidir? Bu ve bunun gibi soruların ele alındığı bu eğitimin sonunda karşılaştığımız sayısal verileri okuma ve değerlendirme konusunda önemli kazanımlar elde edineceksiniz. Karşısına çıkan veri ve tabloları okuma konusunda zorlandığını düşünen ve bu verileri sağlıklı değerlendirmeyi öğrenmekle ilgilenen herkes bu eğitimden fayda sağlayabilir.

 • İstatistik Nasıl Okunur?
  • İstatistik Veri Türleri ve Karşımıza Çıktığı Yerler
  • Grafik ve Tabloları Birleşenlerine Ayırarak Okuma
  • Başlık, Ölçü Birimleri, Terim Kullanımı
  • Tablo ve Veri Örnekleri
 • İstatistikler Nasıl Yalan Söyler?
  • Veri Toplama Aşamasında Dikkat Edilecek Noktalar
  • Verilerin Sunumu Aşamasında Dikkat Edilecek Noktalar
  • Verilerin Yazılı Yorumlanması Aşamasında Dikkat Edilecek Noktalar
  • Gerçek Haber ve Paylaşımlardan Örneklerin İncelenmesi
 • Medya Okuryazarlığı Nedir, Nasıl Olur?
  • Post-truth (Hakikat Sonrası), Teyit Kültürü ve Veri Paylaşımı
  • Medya Okuryazarlığı İçin Atılacak Temel Adımlar

Konunun temel noktalarının eğitmen tarafından kısaca anlatılmasının ardından gazete yazıları, öğrencilerin kendi deneyimlerini anlatmaları ve grup çalışması yöntemiyle öğretilen temel bilgiyi özümsemeleri ve gündelik hayata uygulamaları sağlanacaktır. 

Programın anlatım dili Türkçedir. Kaynak materyallerde, özellikle gazete haberlerinde İngilizce kaynaklar yer alabilir. Bu haberlerin çevirileri de sağlanacaktır.

Dr. Afife İdil Akın

Türkiye’de Boğaziçi Üniversitesi ve Bilgi Üniversitesi’nde lisans ve master eğitimini tamamladıktan sonra, doktora eğitimini tamamlamak için New York’a gitti. Şu anda Kadir Has Üniversitesi’nde doktora sonrası araştırmacı olarak çalışmaktadır. Sosyoloji alanındaki doktora araştırmaları süresince yoğunlaştığı alan istatistiki yöntemler, çevrimiçi iletişim ve sosyal hareketler olsa da internetin ve sosyal medya platformlarının hayatımızın farklı alanlarında yarattığı değişimi inceledi.

500 TL (KDV Dahil)

Yazılım ve Uygulama KHAS Bilgi Teknolojileri Direktörlüğü