Kadir Has Üniversitesi Yaşam Boyu Eğitim Akademisi

Uygulamalı IIBA İş Analizi ve Modelleme Teknikleri Sertifika Programı


Başlangıç Tarihi: 23 Ekim-21 Kasım 2021 / Saat: 10:00-14:00 / Yüz Yüze Eğitim Tarihleri: 31 Ekim 2021 ve 21 Kasım 2021
Süre: 40 Saat

*Eğitim online olarak gerçekleşecek olup 2 günlük uygulama bölümü yüz yüze olacaktır.


Eğitim Bilgileri

IIBA® (International Institute of Business Analysis) tarafından oluşturulmuş İş Analizi ve Modelleme Teknikleri Sertifika Programı:

 • İş Analizi uzmanlığı nedir? Ne yapar? Nasıl yapılır?
 • İş Analisti nedir? İş Analizine Dünyada ne kadar önem verilmektedir, Türkiye’de nasıl gelişmektedir?
 • İş Analisti uzmanlığının olmaz ise olmaz yetkinlikleri ve kariyer yolları neler?
 • İş Analizi Perspektifleri neler? Geleneksel Waterfall ve Agile yaklaşımları nasıl işler? 
 • İş hedefleriyle uyumlu bir iş senaryosu nasıl oluşturulur?Girişim nasıl başlar?
 • Girişim / Proje gereksinimlerinin ayrıntılarını ortaya çıkarmak için kullanılan teknikleri öğrenecek, pratikte deneyimleyeceksiniz. 
 • Girişim / Proje belgelerini tanımanıza ve anlamanıza yardımcı olacak çeşitli modelleme diyagramlarına dair bir anlayış edineceksiniz.
 • Gereksinimlerin ortaya çıkartılması ve modellenme teknikleri hakkında bilgi sahibi olacaksınız.
 • Gereksinimleri belirleyecek, kategorilere ayıracak, türetme (parçalama), öncelik verme ve doğrulama dahil Gereksinim onay toplantılarını kolaylaştıracaksınız.
 • Kaynaklarının etkin ve verimli yürütülmesini aynı zamanda ürün ve hizmet kalitesinin artışını sağlayacak yaklaşımları öğreneceksiniz.
 • Nihayetinde, İş Analizi Sertifika Programı ile uzmanlığınızı geliştirecek ve gereken yetkinliklerle sahip olacaksınız.

Aynı zamanda İş Analizi Sertifika Programı kapsamında

 • Uluslararası iş analizi alanındaki dünyanın en önemli sertifikasyon programı olan International Institute of Business Analysis (IIBA) uzmanlık sınavlarına hazırlık için temel oluşturmuş olacaksınız.
  • Seviye 1 (ECBA™) – Early Certified Business Analyst 
  • Seviye 2 (CCBA®) – Competency Certified Business Analyst
  • Seviye 3 (CBAP®) – Certified Business Analyst Profesisonal 
 • Her gün sonunda, 6 Bilgi Alanı bazında katılımcı grup ile birlikte 10’ar adet soru çözülecek ve konuların derinlemesine anlaşılması sağlanacak, 
 • Her gün sonunda katılımcılara ek olarak 10’ar adet test sorusu verilecek, ev ödevi şeklinde çözmeleri istenecek, aynı zaman da İş Analizi Teknikleri hakkında grup olarak araştırma konuları verilecek, araştırmalar dersler esnasında planlı bir şeklide değerlendirilecek,
 • Eğitimin son günü 50 sorudan oluşan çoktan seçmeli Final Sınavı yapılacaktır.
 • Aynı zamanda eğitim içinde pratiğe yönelik Grup Çalışmaları ve Egzersizler de yapılarak konular hakkına derinlemesine deneyim kazanacaklar.

Eğitim sonunda başarı gösteren katılımcılara Kadir Has Üniversitesi Rektörlüğü ve BT Akademi onaylı ‘’Katılım Sertifikası’’ verilecektir.

 • Eğitim süresi 40 saattir.
 • Eğitimin bir bölümü Online (Canlı), bir bölümü Kadir Has Üniversitesi kampüsünde Yüz Yüze (Sınıf içi) gerçekleşecektir. 
 • Eğitim kapsamında 
  • %50 teorik anlatım, 
  • %35 Pratiğe yönelik grup çalışmaları, egzersizler 
  • sertifika sınavlarına yönelik yaklaşık 150 soru paylaşılacaktır.
 • İş Analistleri, Sistem Analistleri, 
 • UI / UX Analistleri, Takım Liderleri, Kurumsal Mimarlar, 
 • Süreç Analistleri, İş Zekası Analistleri, Agile İş Analistleri 
 • Ver Analisti, Kalite Güvence Analistleri, Test Analistleri
 • Geliştiriciler, Scrum Master, Product Owner rolünü üstlenenler
 • Danışmanlar, Proje Yöneticileri, 
 • Orta ve Üst Kademe Yöneticiler.
 • İş Analizi ve Gereksinim Yönetimi alanlarında bilgi birikimini geliştirmek ve iş performansını artırmak isteyenler


Temel Kavramlar

 • IIBA® İş Analizi Süreçleri ve Bilgi Alanları 
 • IIBA Gereksinim döngüsü 
 • İş Analistlerinin rolü, görev ve sorumlulukları 
 • BABOK® v3 Kılavuzunun Amacı


İş Analizi Planlama ve İzleme Bilgi Alanı

 • İş Analizi Yaklaşımının Planlanması
 • Paydaş Katılımının Planlanması
 • Paydaş Analizi
 • İş Analizi Yönetişimi Planlanması
 • İş Analizi Bilgi Yönetimi Planlanması
 • İş Analizi Performans İyileştirmelerinin Belirlenmesi


İş Analizi Planlama Teknikleri

 • İş Analizi Yaşam Döngüsü
 • Fonksiyonel Ayrıştırma,
 • Tahminleme Teknikleri,
 • Paydaşlar ve Paydaş Katılım Teknikleri,
 • RACI Matrisi


İş Analizi Bilgilerini Ortaya Çıkarma ve İş Birliği Bilgi Alanı

 • Bilgileri Ortaya Çıkarma için Hazırlık
 • İş Analizi Bilgilerinin Ortaya Çıkarılması
 • Bilgileri Ortaya Çıkarma Sonuçlarının Teyit Edilmesi
 • İş Analizi Bilgisinin İletişimi
 • Paydaş İş Birliğinin Yönetilmesi


Gereksinim Ortaya Çıkartma Teknikleri

 • Belge Analizi,
 • Mülakatlar,
 • Beyin Fırtınası,
 • Focus Grup Çalışmaları
 • Interface Analizi,
 • Gözlem,
 • Anket,
 • Gereksinim Atölyesi 


Gereksinim Yaşam Döngüsü Yönetimi Bilgi Alanı

 • Gereksinim İzlenebilirliğinin Sağlanması
 • Gereksinimlerin Sürdürülmesi
 • Gereksinimlerin Önceliklendirilmesi
 • Gereksinim Değişikliklerinin Değerlendirilmesi
 • Gereksinimlerin Onaylanması
 • Gereksinim Yönetim Araçları


Gereksinim Yaşam Döngüsü Teknikleri

 • Gereksinim İzlenebilirlik Matrisi, 
 • Önceliklendirme
 • MoSCoW Analizi, 
 • CRUD Diyagramı
 • Coverage Analizi


Strateji Analizi Bilgi Alanı

 • Mevcut Durumun Analizi
 • Gelecek Durumun Tanımlanması
 • Risklerin Değerlendirilmesi
 • Değişim Stratejisinin Tanımlanması


Strateji Analizi Teknikleri

 • SWOT Analizi, 
 • İş Yetkinlikleri Analizi, 
 • Kök Neden Analizi, 
 • Balık Kılçığı Diyagramı, 
 • 5 Neden Analizi, Risk Analizi


Gereksinim Analizi ve Tasarım Tanımlaması Bilgi Alanı

 • Gereksinimlerin Belirlenmesi ve Modellenmesi
 • Modelleme Kategorileri
 • Süreçlerdeki Geliştirme Fırsatları
 • Gereksinim Yazma İpuçları
 • Gereksinimlerin Doğrulanması
 • Gereksinimlerin Onaylanması
 • Gereksinim Mimarisinin Tanımlanması
 • Tasarım Seçeneklerinin Tanımlanması
 • Potansiyel Değerin Analizi ve Çözüm Tavsiyesi


Gereksinim Analizi ve Tasarım Teknikleri

 • Süreç Modelleme,
 • Context Diagram 
 • UML, 
 • Use Case Modelleme, 
 • Gözden Geçirmeler


Çözümün Değerlendirilmesi Bilgi Alanı

 • Çözümün Performansının Ölçülmesi
 • Performans Ölçümlerinin Analizi
 • Çözüm Kısıtlarının Değerlendirilmesi
 • Kurum Kısıtlarının Değerlendirilmesi
 • Çözüm Değerinin Arttırılması için Gerekli Eylemlerin Tavsiyesi


Case Study: Finans, Sigorta ve Kiralama Hizmetleri ve özel durum örnekleri ya da öğrencilerin tercihine göre önceden belirlenen bir durum çalışması düzenlenebilir.

 • Gereksinim Atölyesi
 • Belge Analizi
 • Görüşmeler, Odak Grup Çalışması, Gözlem 
 • İletişim Teknikleri, Müzakere Teknikleri
 • Önceliklendirme (MoSCoW Analizi, KANO Analizi)
 • İş Kuralları Analizi
 • CRUD Diyagramı, 
 • Modelleme Teknikleri (Context Diyagram, Process Diyagram, Flow Chart,ERD, Sequence Diyagramı, Class Diyagramı)
 • Okuma Parçası; Müzakere Teknikleri
 • Okuma Parçası; Çatışma Yönetim Teknikleri
 • Şablonlar; İş Analizi Şablonları
 • Eğitim Materyali; IIBA İş Analizi Sertifika Programı Eğitim Materyalleri
 • ECBA/CCBA/CBAP Örnek Soru Setleri

3240 TL (KDV Dahil)

Yazılım ve Uygulama KHAS Bilgi Teknolojileri Direktörlüğü