Uygulamalı IIBA İş Analizi ve Modelleme Teknikleri Sertifika Programı

Online
Başlangıç Tarihi: -
Süre: 45 Saat

BT Akademi ve Kadir Has Üniversitesi Yaşam Boyu Eğitim Akademisi iş birliğiyle gerçekleştirilen Uygulamalı IIBA İş Analizi ve Modelleme Teknikleri Sertifika Programı ,Bir analistin analiz çalışmalarına yaklaşımını tümden değiştirmek için tasarlanmıştır. Bu eğitimde, bir analistin bilmesi gereken tüm analiz ve modelleme teknikleri anlatılmakta ve tekniklerin ne zaman nasıl kullanılacağı tartışılmaktadır. Eğitim dahilinde Kullanım Vakaları tekniği ile analiz detaylı biçimde anlatılmakta ve uygulaması yaptırılmaktadır.

 


Eğitim Bilgileri

Bu eğitim kariyerini ulusal ve uluslararası alanlarda İş Analisti olarak devam ettirmek isteyen veya hali hazırda bu alanda çalışan ve kendisini geliştirmek isteyen katılımcılar içindir.

Bu eğitim ile bilişim sektörünün ihtiyacı olan uluslararası iş analizi standartlarını ve iş analizi tekniklerini bilen, gerçekleştirdiği çalışmalarda en güncel yazılımları kullanarak iş analizi bilgilerini belgelendirebilen İş Analistleri yetiştirilecektir.

Eğitim sonunda elde edilecek bilgi ve tecrübe ile mevcutta İş Analisti olan kişiler kendilerini geliştirirken, bu alana sıfırdan giriş yapmak isteyen kişilerin ise geniş bir alanda iş bulabilme imkânı olacaktır. 


İş Analizi ve Temel Bilgilerin Değerlendirilmesi

 • Uluslararası İş Analizi Sertifikasyonları Genel Bilgilendirme
 • Dünyada İş Analistliğine İlişkin Gelişmeler
 • İş Analizi Süreçlerinde Yaşanan Problemler ve Çözümsel Yaklaşımlar

 Yazılım Yaşam Döngüsü Sürecinde İş Analizi

 • IIBA İş Analizi Yaklaşımı
 • İş Analizi ve Proje Yönetimi İlişkisi
 • İş Analizi Perspektifleri
 • Bir İş Analistinin Rol ve Sorumlukları Nelerdir ?

  • Projelerde       
  • Yazılım       Geliştirmede 
  • Süreç       Tanımlama ve Süreç Yönetiminde 
  • Kurumsal       Mimaride
 • IIBA      Metodolojisi İş Analizi Çekirdek Kavramsal Modeli (BACCMTM)Nedir      ?

Talep Analizi / Ön Analizi

 • Talep Nedir ? 
 • Talep Türleri Nelerdir ?
 • Semptom Nedir ? 
 • İhtiyaç Nedir ? 
 • Gereksinim Nedir ?
 • IIBA Metodolojisine Göre Gereksinim Çeşitleri Nelerdir ?

Vaka: Örnek bir çalışma ile talep-ihtiyaç-gereksinim farkındalığı.

Strateji Analizi

 • Kurumsal Değişim için Mevcut Durumun Değerlendirilmesi
 • Kurumsal Değişim için Gelecek Durumun Tanımlanması
 • Değişime Yönelik Açıklarının Belirlenmesi
 • Değişime Yönelik Risklerin Değerlendirilmesi
 • Değişim Stratejisinin Tanımlanması

Öğrenilecek Teknikler: Kök Neden Analizi, SWOT Analizi, Kıyaslama ve Market Analizi, Gözlem, Risk Analizi ve Yönetimi

Vaka Çalışması: İş Gerekçesi Hazırlanması


İş Analizi Planlaması ve Yönetimi / Detay Analiz / Projelerde İş Analisti

 • İş Analizi Yaklaşımının Planlanması
 • Paydaş Analizi ve Katılımının Planlanması
 • İş Analizi Çalışmalarının Belirlenmesi
 • İş Analizi Yönetişimin Planlanması
 • İş Analizi Bilgi Yönetiminin Planlanması
 • İş Analizi Çalışma Performansının Yönetilmesi

Öğrenilecek Teknikler: Tahminleme, Fonksiyonel Ayrıştırma, RACI Matrisi, Paydaş Haritası, İş Kuralları Analizi, Zihin Haritaları

Vaka Çalışması: İş Analizi Görevlerinin Çıkartılması, Sorumluluk Atama Matrisinin Oluşturulması


Gereksinimlerin Ortaya Çıkarılması ve Gereksinim Yönetimi

 • İhtiyaç ve Gereksinim Tanımı
 • Gereksinim Çeşitleri (İş, Kullanıcı, Çözüm Gereksinimleri)
 • İş Analizi Yaklaşımının Planlanması
 • Paydaş Analizi ve Katılımının Planlanması
 • İş Analizi Çalışmalarının Belirlenmesi
 • İş Analizi Yönetişimin Planlanması
 • İş Analizi Bilgi Yönetiminin Planlanması
 • İş Analizi Çalışma Performansının Yönetilmesi

Öğrenilecek Teknikler: Tahminleme, Fonksiyonel Ayrıştırma, RACI Matrisi, Paydaş Haritası, İş Kuralları Analizi, Zihin Haritaları

Gereksinim Analizi ve Dokümantasyonu

 • Geresinimler Nasıl Yazılır ?
 • Gereksinim Yazmada Hangi Modeller Vardır ?
 • Fonsiyonel ve Fonksiyonel Olmayan Gereksinimler Nasıl Yazarız ?
  • Metin Modelleri 
  • Kullanım Senaryoları
  • Kullanım Durum Diyagramları 
  • Durum Geçiş Diyagramları
 • İş Akışlarını ve Süreç Akışlarını Nasıl Dokümante Ederiz ?
  • İş Akış Diyagramları
  • Akış Şemaları 
  • Aktivite Diyagramları (Activity Diagrams)
  • BPMN Notasyonu
 • Görsel Gereksinimleri Nasıl Kayıt Altına Alınır ?
  • Persona Nedir ?
  • Wireframe Nasıl Oluşturulur ?

Vaka Çalışması: İşlevsel ve İşlevsel Olmayan Gereksinimlerin Yazılması


Gereksinim Analizi ve Tasarım Tanımlanması,

 • Değişime Yönelik Gereksinim Tanımlanması ve Modellemesi
 • Gereksinimlerin Kalite Açısından Doğrulanması
 • Gereksinimlerin Onaylanması
 • Gereksinimlerin Mimari Yapısının Tanımlanması
 • Tasarım Seçeneklerinin Tanımlanması
 • Potansiyel Değerin Analizi ve Çözümün Tavsiyesi

Öğrenilecek Teknikler: Kontrol Listeleri, Fonksiyonel Olmayan Gereksinim Analizi, Kullanım Durumları ve Senaryolar

Çözümün Değerlendirmesi ve Onaylanması

 • Çözüm Performansının Ölçülmesi ve Değerlendirilmesi
 • Çözüm Kısıtlarının Değerlendirilmesi
 • Çözüme Yönelik Kurumsal Kısıtların Değerlendirilmesi
 • Çözüm Değerinin Arttırılması için Öneriler

Öğrenilecek Teknikler: Kabul ve Değerlendirme Kriterleri, Öğrenilen Dersler

İş Analizi Yetkinlikleri

 • Analitik Düşünme ve Problem Çözme
 • Davranışsal Özellikler
 • İş Alanı Bilgisi
 • İletişim Becerileri
 • İlişki Yönetimi
 • Araçlar ve Teknoloji

Yazılım Testi ve İş Analizi

 • Test ve Doğrulama Teknikleri
 • Kullanıcı Kabul Testleri (User Acceptance Test)

Örnek Vaka Çalışmaları

Öğrenilecek Tekniklerden Bazıları:

Eğitim Boyunca İş Analistinin bilmesi gereken 50 teknik anlatılacak ve iş hayatında en yoğun kullanılan teknikler uygulamalar ile pratik yapılacaktır. Anlatılacak tekniklerden bazıları aşağıda verilmiştir:

Kök Neden Analizi, SWOT Analizi, Kıyaslama ve Market Analizi, İş Modeli Kanvası, Finansal Analiz, Gözlem, Risk Analizi ve Yönetimi, Tahminleme, Fonksiyonel Ayrıştırma, RACI Matrisi, Paydaş Haritası, İş Kuralları Analizi, Zihin Haritaları, Beyin Fırtınası, Doküman Analizi, Mülakatlar, Anketler, Odak Grup Çalışmaları, Çalıştaylar, İş birlikli Oyunlar,Temel Çizgisi Alma, Sign-off, İşlevsel Olmayan Gereksinim Analizi, Gözden Geçirme, Üzerinden Geçme vb.

 • IIBA İş Analizi Metodolojisinin ve İş   Analizi Bilgisinin Öğrenilmesi
 • İş Analizi Görevlerinin Öğrenilmesi
 • İş Analizi Tekniklerinin Öğrenilmesi
 • Eğitimde      International Institute of Business Analysis (IIBA)’in geliştirmiş      olduğu İş Analizi metodolojisi öğrenilecek,
 • IIBA      ECBA/CCBA/CBAP sertifika uzmanlık sınavlarına hazırlık için temel oluşturulacak,
 • En      yaygın kullanılan İş Analizi Teknikleri öğrenilecektir. • İş Analistleri, Sistem Analistleri.
 • UI / UX Analistleri, Takım Liderleri, Kurumsal Mimarlar.
 • Süreç Analistleri, İş Zekası Analistleri, Agile İş Analistleri.
 • Ver Analistleri, Kalite Güvence Analistleri, Test Analistleri.
 • Geliştiriciler, Scrum Master & Product Owner rolünü üstlenenler. 
 • Danışmanlar, Proje Yöneticileri.
 • Orta ve Üst Kademe Yöneticiler. 

İş Analizi ve Gereksinim Yönetimi alanlarında bilgi birikimini geliştirmek ve iş performansını arttırmak isteyenler

29 Nisan 2023 Cumartesi  09.30 -14.30
30 Nisan 2023 Pazar  09.30 - 14.30
6 Mayıs 2023 Cumartesi  09.30 - 14.30
07 Mayıs 2023 Pazar  09.30 - 14.30
13 Mayıs Nisan 2023 Cumartesi 09.30 - 14.30
14 Mayıs Nisan 2023 Pazar  09.30 - 14.30
20 Mayıs 2023 Cumartesi 09.30 - 14.30
23  Mayıs  2023 Pazar 09.30 - 14.30
27 Mayıs 2023 Cumartesi 09.30 - 14.30


Dr.Ali Gürbüz

Eğitim

Marmara Üniversitesi / Bilgisayar ve Kontrol Prg.(Doktora) 

Marmara Üniversitesi / Bilgisayar ve Kontrol Prg.(Yüksek Lisans)

Marmara Üniversitesi / Elektronik ve Bilgisayar (Lisans)


Deneyim

BT Akademi / Eğitmen -Devam ediyor

THY / IIBA CBAP Uluslararası İş Analistliği

Uludağ İhracatçılar Birliği/ IIBA CBAP Uluslararası İş Analistliği Doğu Anadolu KalkınmaAjansı / IIBA CBAP Uluslararası İş Analistliği Yeşim Tekstil / IIBA CBAP Uluslararası İş Analistliği

Sağlık Bakanlığı/ IIBA CBAP Uluslararası İş Analistliği TÜBİTAK / IIBA CBAP Uluslararası İş Analistliği TÜBİTAK TÜSSİDE / IIBA CBAP Uluslararası İş Analistliği GarantiTeknoloji / IIBA CBAP Uluslararası İş Analistliği Innova / IIBA CBAP Uluslararası İş Analistliği

HSBC Bank / IIBA CBAP Uluslararası İş Analistliği

Şişecam / PMI ACP SertifikaEğitmeni

Avivasa / ISTQB Foundation Level Yazılım Test Uzmanı Borsa İstanbul / IIBA CBAP Uluslararası İş Analistliği ING Bank / Scrum Master

Eczacıbaşı / IIBA CBAP Uluslararası İş Analistliği Softech / ISTQB İleri Seviye Test Danışmanı Sigorta / Foundation Level Yazılım Test Uzmanı EnerjiSA/ IIBA CBAP Uluslararası İş Analistliği

ABİGEM / PMI Metodolojisiyle PY ve PMP Sınavına HazırlıkKoza Altın / MS Project ile Proje Planlama ve Yönetim Baknet / IIBA CBAP Uluslararası İş Analistliği

Sompo Japan / IIBA CBAP Uluslararası İş Analistliği Altunkaya Holding / Temel Proje Yönetimi Danışmanı ATOS / ISTQB Foundation Level Yazılım Test Uzmanı

İstanbul BüyükşehirBelediyesi / IIBA CBAP Uluslararası İş Analistliği Mars Group / PMI Metodolojisiyle PY ve PMP Sınavına Hazırlık AKBANK / Gereksinim Mühendisliği ve Kapsam Yönetimi

NetCad / IIBA CBAP Uluslararası İş Analistliği KariyerNet / IIBA CBAP Uluslararası İş Analistliği Logo Yazılım / IIBA Uluslararası İş Analizi Teknikleri

Uğur Derin Dondurucu / IIBA CBAP Uluslararası İş Analistliği Kentkart/ IIBA CBAP Uluslararası İş Analistliği

İç İşleri Bakanlığı/ IIBA CBAP Uluslararası İş Analistliği

Jandarma Komutanlığı / ISTQB Foundation Level Yazılım Test Uzmanı Enuygun.com / IIBA CBAP Uluslararası İş Analistliği

ERGO Sigorta / IIBA CBAP Uluslararası İş Analistliği Fiba Bank / IIBA CBAP Uluslararası İş Analistliği Adalet Bakanlığı/ IIBA CBAP Uluslararası İş Analistliği THY / IIBA CBAP Uluslararası İş Analistliği

Uludağ İhracatçılar Birliği/ IIBA CBAP Uluslararası İş Analistliği Doğu Anadolu KalkınmaAjansı / IIBA CBAP Uluslararası İş Analistliği Yeşim Tekstil / IIBA CBAP Uluslararası İş Analistliği


Program sonunda yapılan proje bazlı değerlendirme ve çoktan seçmeli sınav aracılığıyla, %70 baraj notunun üzerinde puan alan ve minimum %70 katılım şartını karşılayan adaylara, Kadir Has Üniversitesi Yaşam Boyu Eğitim Akademisi tarafından   E- Devletten sorgulanabilir YÖK onaylı sertifika verilir.10.700 TL KDV Dahil

Khas Mensubu Akademisyen & İdari Personeline, Khas Mezun & Öğrencilerine, BT Akademi Mezun ve öğrencilerine  %25 indirim imkanı bulunmaktadır.

Yazılım ve Uygulama KHAS Bilgi Teknolojileri Direktörlüğü