Kadir Has Üniversitesi Yaşam Boyu Eğitim Akademisi

Yaşam Koçluğu Sertifika Programı

Başlangıç Tarihi: Anons Edilecektir
Süre: 64 Saat

Yaşam koçluğu, tüm koçluk uygulamalarının başlangıcıdır, hayatın her alanıyla ilgili hedefler belirlemek, değişiklik ve yenilikler yapmak, gelişmek ve değişmek için kullanılabilecek bir sistemdir. Koçluk, kişinin bugün nerede olduğuna, yarın ne yapmak ve nerede olmak istediğine dair kişisel farkındalığı arttırarak bir yol haritası belirler.

Koçluk, kişinin anlamlı ve net hedefler belirlemesinde, hedeflerinin kendi değer ve vizyonuna uygun olmasının tespitinde ve bu hedeflere doğru etkin adımlar atarak gelişmesinde, kişisel nitelik ve yeteneklerinin keskinleşmesinde en etkili süreçtir.

Koç, sizi yönlendirmek yerine doğru sorularla kendi cevaplarınızı bulmanızı ve doğru kaynaklara yönelmenizi sağlar. Motivasyon ve yaratıcılığı artırır.

Tüm bu süreçte koçluk, geleceğe ve çözüme odaklı ilerler. Nedenlerden çok nasıllar önem kazanır. Koçluk performans geliştirmede ve her türlü öğretinin kazanılmasında en hızlı yöntemdir.

Koç’luk farklı ritimlerin içinde spontane bir melodinin bütünlüğü için en iyi çözüm yollarından biridir. Şu anda yaşadığınız yaşam gerçekte yaşamak istediğiniz yaşam değil ise Yaşam Koçluğu eğitimi tam size göre tasarlanmış bir eğitim modülüdür.

YAŞAM KOÇLUĞU EĞİTİMİNDEN SONRAKİ KAZANIMLARINIZ

Koçluk Eğitimi, yeni bir yaşam ve kazanç fırsatı yakalamanızı, iş ve özel yaşamınızı düzenleyip, sorunlarınızın üstesinden gelmenizi, vizyonunuzu genişletip, yönetim becerilerinizi geliştirmenizi, başkalarının yaşamlarına dokunmanın hazzını yaşamanızı, hayatınıza kuşbakışı bakarak eksiklerinizi görmenizi ve yaşamınızı yönlendirmenizi, hayattan aldığınız manevi tatmini arttırmanızı ve ilişkilerinizi geliştirmek konusunda bilgi sahibi olmanızı sağlayacaktır.

Bireylerin yaşamları ile ilgili tüm süreçlerinde kendi cevaplarına, kaynaklarına ulaşmalarını sağlayacak, onları cesaretlendirerek aksiyonlarını kendi karar verdikleri ve uygun gördükleri şekilde alacakları süreçler yaratacak ve bu ortam ve deneyimden gelen motivasyon ile birlikte değişim yaşamalarını sağlayacaksınız.


Eğitim Bilgileri

Yaşam Koçluğu Programımızın başlangıç modülü Temel Koçluk Bilgi ve Becerileri Sertifika programıdır.

Modül1 tamamlandıkdan sonra Modül 2 olan yaşam Koçluğu Sertifika programı tamamlanır. Başarı ile tamamlanan her modülden sonra katılımcılarımıza ICF‘den Akredide belgeleri verilir. 

Yaşam Koçluğu Programımızın başlangıç modülü Temel Koçluk Bilgi ve Becerileri Sertifika programıdır.

Modül1 tamamlandıkdan sonra Modül 2 olan yaşam Koçluğu Sertifika programı tamamlanır. Başarı ile tamamlanan her modülden sonra katılımcılarımıza ICF‘den Akredide belgeleri verilir. Modüllerin içerikleri aşağıda tarafınıza iletilmiştir.

Süre

Ders İçerikleri

1.GÜN / 8 SAAT

 

A-        1. BÖLÜM : TEMEL KOÇLUK BİLGİLERİ

1.           KOÇLUĞUN TARİHİ

2.           KOÇLUK NEDİR?

 

2.1.      Koç Kimdir?

2.2.      Koçların Sorumlulukları Nelerdir?

2.3.      Koçluk Felsefesi Nedir?

2.4.      Koçluk Hizmetinin Faydaları Nelerdir?

2.5.      Koçluğun Etik Değerleri Nelerdir?

2.6.      Koçun Temel Yeterlilikleri Nelerdir?

2.7.      Koçluk Ne Değildir?

3.           TEMEL KOÇLUK İLKELERİ

4.           ICF KOÇLUĞU

4.1.       ICF Koçluk Etik Davranışları

4.2.       Koçlukta ICF Felsefesi

4.3.       Etik Davranışlarda ICF Standartları

4.4.       Etik Konusunda ICF Yemini

B-        2. BÖLÜM : TEMEL KOÇLUK BECERİLERİ

1.           GELENEKSEL ÖĞRENME SEVİYELERİ

2.           BEYİN VE ZİHİN

2.1.       Beynin Yapısı

2.2.       Sağ ve Sol Beyin

2.3.       Zihnimiz Nasıl Çalışıyor?

2.4.       Bilinçli Zihin

2.5.       Bilinçdışı Zihin

2.6.       İki Zihnin Özellikleri

3.           MASLOW İHTİYAÇLAR HİYERARŞİSİ

3.1.       6 Temel İnsan İhtiyacı

2. GÜN / 8 SAAT

4.           MANTIK       SEVİYELERİ       İLE İHTİYAÇLAR ARASINDAKİ İLİŞKİ

4.1.       Mantıksal Algı Boyutları

4.2.       Mantık Seviyeleri

5.           KOÇLUK       SANATI       /       TEMEL KOÇLUK BECERİLERİNİ GELİŞTİRME

5.1.       Uyum Sağlama ve İlişki Kurma Aşaması

5.2.       Etkili İletişim Becerisi

5.3.       Etkili Dinleme Becerisi

5.3.1.         Dinleme Türleri

5.3.2.         Empatik Dinleme ( Usta Koçların Dinleme Modeli )

5.4.       Koçluk Sezgilerini Geliştirme Becerisi

5.5.       Soru Sorma Becerisi

5.5.1           Kapalı Uçlu Sorular

5.5.2           Açık Uçlu Sorular

5.5.3           Koçlukta Güçlü Sorular

5.5.4            Koçlukta Kullanılan Güçlü Soru Örnekleri

5.5.5           Üst Düzey Koçluk Soruları

5.5.6            Mantık Seviyeleri Soruları

5.6        Geri Bildirim Verme Becerisi

5.6.1           Sandwich Metodu


ÇALIŞMA / 4 SAAT

TKB Video Dersleri İzleme

 

AMAÇ: Katılımcılar bu modülü 1. modülü tamamladıktan sonra alabilirler. 2.Modül olan Yaşam Koçluğunun amacı,katılımcıların diğer bireylerin yaşamlarına koçluk yapabilmeleri için gerekli olan özel beceri ve teknikleri kazanmalarını amaçlar.

KAZANIM: 2.Modülü bitiren katılımcılar, Yaşam Koçluğu sertifikası almaya hak kazanırlar.

İŞLEYİŞ :TKB, 2 günde toplam 16 ders saati teorik ders ve 4 saat video destekli ders görmek zorundadır.

Süre

Ders İçerikleri

1.GÜN / 8 SAAT

1.      Giriş ve oryantasyon

2.      Niçin yaşam koçu olmak istiyorsunuz?

3.      Yaşam koçluğunun temelleri

4.      Koçluk ilkeleri

5.      Yaşam koçluğunu öğrenme

6.      Bireyleri yargılamadan koçluk yapma

7.      Yaşam koçluğuna geçiş 7.1.Koçluk biçimi

7.2  Koçluk ortamı

7.2.1   Mahremiyet

7.2.2   Güven

7.2.3   Doğruyu söylemek

7.2.4   Açıklık ve genişlik

7.3  Başlarken

7.3.1   Güven kazanma

7.3.2   Koçluk seansında danışanın beklentilerinin yönetilmesi

7.3.3   Gizlilik

2. GÜN / 8 SAAT

 

8.  Yaşam koçluğu modeli

8.1  Sezgisellik

8.2  Merak

9.  Yaşam koçluğu sanatı 9.1Hedefler değerler ve inançlar

9.2  Hedefin arkasındaki değerin ortaya çıkarılması, özdeğer koçluğu

9.3  Özdeğer süreci

9.4  Eylem adımları

 

10.  Yaşam koçluğunda tgrow modeli

10.1  T - topic – konu

10.2  G – goal – hedef

10.2.1 Smart yöntemi

10.3  R - reality – gerçeklik

10.4  O - options – seçenekler

10.5  W - way forward – harekete geçme ve sonuçlandırma

 

11.  Koçluk süreci ve yapısı

11.1  Birinci aşama : koçluk çerçevesini kurmak

11.2  İkinci aşama : hedeflerle çalışma

11.3  Üçüncü aşama : gözden geçirme / geri bildirim

11.4  Dördüncü aşama : sonuçlandırma

12.  Başarılı bir koçun güven esaslı çalışma yaparken dikkat etmesi gerekenler

12.1  Sözlerin eşleşmesi

12.2  Düşüncelerin eşleşmesi

13.  İlk koçluk seansı

14.  Koçlar için tuzaklar

 ÇALIŞMA

/ 4 SAAT

Yaşam Koçluğu video dersleri izleme

Nazlı ÖZTOKSOY - Yönetici

+90 212 533 65 32 / 1622

khas-yasam@khas.edu.tr

Kadir Has Üniversitesi

Kadir Has Kampüsü 34083 Cibali İstanbul

3.500 TL KDV Dahil 

Yazılım ve Uygulama KHAS Bilgi Teknolojileri Direktörlüğü