Yetişkinler için Yaratıcı Drama Atölyesi


Başlangıç Tarihi:
Süre:

Yaratıcı drama, katılımcı grubun yaşam deneyimlerinden yola çıkarak özgüven, iletişim becerilerini geliştiren, canlandırmalarla desteklenen atölyelerden oluşan sanat temelli alandır. Mesleki yaşantıda özgüven ve sunum becerisini destekleyen program, sosyal yaşamda iletişim ve kişisel gelişim üzerine kazanımları içermektedir.


Eğitim Bilgileri
 • Yaratıcı Drama Atölyeleri;
 • Aktif ve etkili iletişimi,
 • Özgüven gelişimini,
 • Rol becerisi gelişimi
 • Bireysel farkındalık kazanımı,
 • Problem çözme yetisini,
 • Beden dili gelişimini,
 • Sözel ifadenin güçlenmesini,
 • Empati kurma yetisini,
 • Rol içinde estetik bakış açısını güçlendirmeyi,
 • Takım çalışması sağlarken biricik özellikleri keşfetmelerini kazandıracaktır.

18 yaş ve üstü her meslek grubundan katılımcı 

 • Drama atölyeleri kapsamında ısınma oyun ve etkinlikler,
 • Konuya ilişkin canlandırmalar,
 • Sanatsal değerlendirme süreci,
 • Etkili Beden Dili Kullanımı
 • Diksiyon-Artikülasyon Atölyeleri
 • Süreç odaklı performans paylaşımlarını öğreneceğiz.

Nurçin Karabıyık

1986, İstanbul/Çapa doğumlu. Şehir Tiyatroları Çocuk-Genç Eğitim Birimi’nde ilk tiyatroeğitimini aldı. Maltepe Üniversitesi G.S.F Oyunculuk Bölümü’nü tam burslu kazanıpbirincilikle mezun oldu. Aynı dönemde İstanbul Üniversitesi Devlet Konservatuvarı BaleAnasanat Dalı Pantomim Bölümü’nü bitirdi. Uzun yıllar Vecihi Ofluoğlu ile çalışmalarsürdürdü. İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Tiyatro Eleştirmenliği ve DramaturjiBölümü’nde yüksek lisans öğrenimini tamamladı. Tez çalışmasını Politik Tiyatro üzerinegerçekleştirdi. 1960 sonrası tiyatromuzda politik mizahı inceleyerek iktidar eleştirisi tiyatrobağlantısını oyunlar üzerinden modelleme yaparak eserinde buluşturdu. İngiltere, İtalya,Polonya, Bosna-Hersek başta olmak üzere kültür-sanat projelerinde tiyatro alanındaçalışmalarda bulundu. London-Regent’s University-Migration Conference kapsamında “Do artand literature migrate?” başlıklı bildirisi yayınlandı. İstanbul Üniversitesi DevletKonservatuvarı Bale Anasanat Dalı Pantomim ve Opera Bölümleri’nde akademisyen olarakçalışmalarına devam etti. Marmara Üniversitesi Pazarlama Bölümü’nde ve Büyük Kulüp’teBeden Dili Kullanımı-Diksiyon dersleri verdi. Başta Turkcell Akademi olmak üzere çeşitlişirketlere “Etkili İletişim-Beden Dili Kullanımı-Diksiyon” eğitimlerini yürüttü. Üç yıl PYPseminerlerine dahil olarak alternatif eğitim metotları konusunda deneyim elde etti. Son yıllardaKODA (Köy Okulları Değişim Ağı) kapsamında Birleştirilmiş Sınıflarda Dramauygulamalarına yönelik eğitmen eğitimi vermekle birlikte Harran’da Çocuk Atölyelerigerçekleştirdi. Cartoon Pantomim’i Türkiye’ye getirerek bir ilki başardı. TRT-Çocuk’ta hemoyuncu hem de program sahibi olarak “Çizmece” karakterini Cartoon Pantomim tekniğiylecanlandırdı. Çeşitli eğitim kurumlarında son 12 yıldır okul öncesinden yetişkin grubu kapsayanfarklı yaş aralıklarıyla Yaratıcı Drama-Pantomim-Tiyatro-Jonglaj Atölyeleri yürüttü. ÇağdaşDrama Derneği’ndeki Yaratıcı Drama Liderlik programını tamamladı. Bilge Bilgi’nin kuruculuğunu yaptığı “Okuyan Çocuklar” projesini destekleyen “Merhaba Okuyan Çocuk” adlıyazıyı kaleme aldı ve seslendirdi. Aynı proje dahilinde Londra’da “Let's be come a bookcharacter”, “Mime Workshop” çalışmalarını yürüttü, sahne aldı. Yurtiçi ve yurtdışındaprofesyonel tahtabacak, jonglaj ve pantomim showları yaptı. Son olarak “Muhteşem Çift(Perfect Couple)” oyununu yarattı ve Piyatro ekibiyle oyuncu olarak London-Vauxhall HouseTheatre’da prömiyer yaptı. Dünyaca ünlü Edinburgh Fringe Festivali’nde kurgusunu veoyunculuğunu üstlendiği Perfect Couple-Muhteşem Çift oyunu ile sahne aldı. Çevi-Çocuk Eviprogramında Pantomim bölümlerini tasarladı, Demet Evgar’la mim hikayelerini canlandırdı.Rol oyunlar-tv projelerinden bazıları: Moda Sahnesi “AFİFE”, Paris Theatre Pixel, VauxhallHouse Theatre-Fringe Festival-Fireside Stage “Muhteşem Çift”,Piyatro-Performans Alanı(Persona), Atuan Mezarları “Ursula Le Guin” (Arha-İsmet Küntay En İyi Oyun Ödülü), Yalancı(Colonbina-En İyi Yardımcı Kadın Oyuncu Ödülü)Yer Demir Gök Bakır (Hüsne), Lysistrata(Lysistrata-Övgüye Değer Oyuncu Ödülü), İki Efendinin Uşağı (Truffaldino-En İyi KadınOyuncu Ödülü), Binbir Gece (Tuhfe), Düşler Sirki Başlıyoor (Ç.O-Şehir Tiyatroları),Masalçalan (Ç.O- Semaver Kumpanya) Avrupa Yakası-Atv (2008), Çizmece-Trt-Çocuk (2012)İstanbul Üniversitesi Devlet Konservatuvarı Bale Anasanat Dalı Pantomim Bölümü’ndeakademisyen olarak çalışmakla birlikte Boğaziçi Üniversitesi Mezunlar Derneği MeçOkulları’nda Drama Öğretmeni olarak 4 sene çalışmalarını sürdürdü. Halen profesyoneloyunculuğa devam etmektedir. 2019-2020 eğitim/öğretim yılı itibariyle Irmak Okulları’ndaDrama-Tiyatro Öğretmeni olarak göreve başlamıştır.

600 TL (KDV Dahildir)

KHAS Öğrenci ve Mezunlarımıza %50 indirim imkanı bulunmaktadır.

Yazılım ve Uygulama KHAS Bilgi Teknolojileri Direktörlüğü