Z Kuşağı Ne İster?: Ailede, Okulda ve İş Yerinde Gençlerle Etkili İletişim

Çevrimiçi (Online)
Başlangıç Tarihi: -
Süre: 4 Saat/ 2 Gün

Günümüzde neredeyse her kesimden bireyin odağında olan Z kuşağının sosyal ve psikolojik boyutlarıyla kapsamlı analizi yapılacaktır. Z kuşağının sorunları, beklentileri, motivasyonları ve istekleri, kuşak teorisi çerçevesinde içinde bulunduğumuz sosyal ve toplumsal durumlarla ele alınacaktır. Dijital gelişmelerle beraber dijitale doğan Z kuşağı gençleri ile sağlıklı iletişim için ebeveynlere, eğitimcilere ve şirketlere faydalı öneriler, zevkli oyunlar ve beyin jimnastikleriyle bir arada sunulacaktır.


Eğitim Bilgileri

Programın hedef kitlesini ve kimler için yararlı olacağını belirten metin...


Dijital dünyaya doğan günümüz gençlerini anlamak isteyen herkes katılabilir. Özellikle Z kuşağı ile iletişim halinde olan eğitimciler, şirket yöneticileri/çalışanları ve ebeveynlere önemli bir rehber niteliğinde olacaktır.

Eğitim müfredatında ele alınan konuların genel başlıklar halinde ele alındığı ve program sonunda katılımcıların elde edeceği çıktıları anlatan metin...

 • Kuşak Teorisi Nedir? Kuşak Teorisine Genel Bir Bakış
 • Dünyanın ve Türkiye’nin Yaşayan 5 Kuşağı
 • Z Kuşağı Kimdir?
 • Z Kuşağının Olmazsa Olmazları-Araştırmalardan İlginç Örnekler ve Çıkarımlar
 • Ebeveynlere, Eğitimcilere ve Şirketlere Öneriler
Program Hedefleri:
 • Kuşak teorisinin ne olduğunun kavranması
 • Dünya ve Türkiye’deki yaşayan kuşakların   konjonktüre göre incelenmesi
 • Z kuşağının sosyal ve psikolojik   boyutlarıyla incelenmesi
 • Ebeveynlere, eğitimcilere ve şirketlere Z   kuşağı ile etkili iletişim kapsamında öneriler sunulması

Sunum, interaktif uygulamalar, çeşitli programlarla yapılacak testler ve oyunlar.

Hafta
Konu
Detaylar
Ders Notu
Ödev
1
 • Kuşak Teorisi Nedir?
 • Dünyanın ve Türkiye’nin Yaşayan 5   Kuşağı
 • Z Kuşağı Kimdir?: Z Kuşağını Anlamak


2
 • Z Kuşağının Olmazsa   Olmazları-Araştırmalardan İlginç Örnekler ve Çıkarımlar
 • Ebeveynlere,   Eğitimcilere ve Şirketlere ÖnerilerProgram sonunda yapılan proje bazlı değerlendirme ve çoktan seçmeli sınav aracılığıyla, yüzde 70 baraj notunun üzerinde puan alan ve yüzde 70 katılım şartını karşılayan adaylara sertifika / katılım belgesi verilir.

ODTÜ Psikoloji Bölümünden 2012 yılında mezun olduktan sonra Ankara Üniversitesi Sosyal Psikoloji alanında tezli yüksek lisansını tamamlayarak uzmanlığını almıştır. Tezini Sosyal Psikolojinin önemli bir alt alanı olan Medya Psikolojisi üzerine yazmıştır. Medya karakterleriyle kurulan tek yönlü etkileşim olan parasosyal etkileşimi ele aldığı “Medya Karakterleriyle Kurulan Parasosyal Etkileşim” makalesi Psikiyatride Güncel Yaklaşımlar Dergisi'nde yayınlanmıştır. Somera adlı sosyal medya araştırma şirketinde dizilerin, filmlerin ve markaların sosyal medya analizini Araştırma Yöneticiliği unvanıyla yapmış daha sonra StratejiCo. adlı şirkette Pazarlama Danışmanı pozisyonuyla önemli markaların kurumsal iletişim çalışmalarını yürütmüştür. Şu anda Uzman olarak TRT Eğitim ve Araştırma Dairesi Başkanlığı altında yer alan Yayın Stratejileri Merkezi’nde görev yapmaktadır. TRT’de kurum içi ve kurum dışı psikoloji, iletişim, medya, pazarlama alanlarında eğitimler veren Aytulun, aynı zamanda Marketing Türkiye dergisinde pazarlama dünyası, iş yaşamı, dizi/kanal stratejileri, dijital ve teknolojik gelişmelerin hayatımıza etkisini içeren yazılar yazmaktadır.

Yazılım ve Uygulama KHAS Bilgi Teknolojileri Direktörlüğü