Z Kuşağı Ne İster?: Ailede, Okulda ve İş Yerinde Gençlerle Etkili İletişim

Çevrimiçi (Online)
Başlangıç Tarihi: -
Süre: 4 Saat/ 2 Gün

Günümüzde neredeyse her kesimden bireyin odağında olan Z kuşağının sosyal ve psikolojik boyutlarıyla kapsamlı analizi yapılacaktır. Z kuşağının sorunları, beklentileri, motivasyonları ve istekleri, kuşak teorisi çerçevesinde içinde bulunduğumuz sosyal ve toplumsal durumlarla ele alınacaktır. Dijital gel...


Dijital Gelişmeler & Yayıncılığın Dünü, Bugünü ve Yarını

Çevrimiçi (Online)
Başlangıç Tarihi: -
Süre: 6 Saat/ 3 Gün

Dijitalle beraber köklü bir dönüşüm geçiren yayıncılığın geçmişiyle ilgili bir özetle bugünü ve geleceğinden bahsedilecektir. Dijital gelişmelerin medyaya yansımalarının geniş bir perspektiften ele alınacağı eğitim, etkili dijital yayın stratejisi belirlemenin yollarını izleyici araşt...


Mekan Tasarımında Renk Kurgusu Eğitimi

Çevrimiçi
Başlangıç Tarihi: 8 Ekim 2022
Süre: 6 Saat / 2 Gün

Renklerin psikolojik etkilerinin olduğu artık bilinen bir gerçek. Hal böyle olunca içinde bulunduğumuz fiziksel çevrede kullandığımız renkler de nasıl hissettiğimiz üzerinde büyük önem taşıyorlar. Ayrıca estetik görünümler yaratmak da renkleri ahenkli bir şekilde kullanmaktan geçiyor. Tüm bunların yanında yaratt...


Marka Tasarımında ve Sosyal Medyada Etkin Renk Kullanımı


Başlangıç Tarihi:
Süre:

Renklerin psikolojik etkileri olduğu ve birer sembol olarak bilinçaltına yolladıkları mesajlar dolayısıyla kararlarımız üzerinde etkin oldukları artık bilinen bir gerçek. Nice dünya markası logolarından, mekanlarının tasarımına kadar markalarının iletişiminde renklerin gücünden destek alıyor.


Yazılım ve Uygulama KHAS Bilgi Teknolojileri Direktörlüğü