Uygulamalı Dış Ticaret Sertifika Programı A'dan Z'ye Sigortacılık Sertifika Programı Temel Agile & Scrum Eğitimi Online ve Yüz yüze Eğitim Programları

Sanat Terapisi Temelli Psikososyal Destek Sertifika Programı

Online
Başlangıç Tarihi: 22 Haziran 2024
Süre: 6 Oturum/ 39 Saat

Üretimhane ve Kadir Has Üniversitesi Yaşam Boyu Eğitim Akademisi iş birliğiyle gerçekleştirilen 39 saat süreli Sanat Terapisi Temelli Psikososyal Destek Sertifika Programı, katılımcıların sanat terapisinin temellerine dair teorik altyapı oluşumunu desteklerken, psikososyal destek çalışmalarında kullanılabilecek d&...


Oyun Terapisi Sertifika Programı

Çevrimiçi
Başlangıç Tarihi: 28 Nisan 2024
Süre: 48 Saat - 8 Oturum

Üretimhane ve Kadir Has Üniversitesi Yaşam Boyu Eğitim Akademisi iş birliğiyle gerçekleştirilen Oyun Terapisi Sertifika Programı, çocuk merkezli oyun terapisinin prensiplerini, 8 temel ilkesini ve 4 temel terapötik beceriyi uygulamalı ve role-play canlandırma tekniği ile öğreterek uygulayıcı yeterliliğini kazand...


İhracat Yönetimi Sertifika Programı

Kadir Has Üniversitesi Kampüsü
Başlangıç Tarihi: 04 Mayıs 2024
Süre: 48 Saat

Dış ticaretin bir dalı olan ihracat yönetimi ile ilgili ihracatta kullanılan temel düzeydeki belgeler, ihracatta yapılan alım satım sözleşmesi, taşıma belgeleri, navlun sigortaları, ihracat yapmak için atılacak adımların süreçleri, gümrükleme, ödeme şekilleri, teslim şekilleri, yurt içi ...


Uygulamalı Front-End Development Sertifika Programı

Çevrimiçi (Online)
Başlangıç Tarihi: 11 Mayıs 2024
Süre: 80 Saat/ 20 Gün

Front-End Web Development (Web Önyüz Geliştirme), bir web sitesinin grafik kullanıcı arayüzünü HTML, CSS ve JavaScript kullanarak geliştirmektir. Böylece erişilebilir, görüntülenebilir ve etkileşimli web kaynakları yaratılabilir. Üretimhane ve Kadir Has Üniversitesi Yaşam Boyu Eğitim Akademisi ...


Uygulamalı Python Programlama Sertifika Programı

Çevrimiçi (Online)
Başlangıç Tarihi: 07 Mayıs 2024
Süre: 63 Saat / 21 Oturum

Üretimhane ve Kadir Has Üniversitesi Yaşam Boyu Eğitim Akademisi iş birliğiyle gerçekleştirilen Uygulamalı Python Programlama Sertifika Programı ile temel programlama uygulamalarıyla birlikte Python programlama dilinin esaslarını öğreneceksiniz. Python veri türlerini ve değişkenlerini kullanarak verileri temsil etme ve...


Ticari (Elementer) Sigortaların Pazarlaması Eğitim Programı

Online
Başlangıç Tarihi: 11 Mayıs 2024
Süre: 12 Saat

Türk Sigorta ve Bireysel Emeklilik Sisteminin Temel Özellikleri, Türkiye’de Sigorta ve BES Uygulamalarının Dünü-Bugünü, Türkiye ve Dünya’daki Sigorta ve BES Sistemlerinin Karşılaştırması, Sigorta ve Bireysel Emeklilik Pazarlama ve Satışı,Sigortalı Adayıyla İlk Tanışma, Wall  Flower ...


Dijital Pazarlama ve Sosyal Medya Sertifika Programı

Çevrimiçi (Online)
Başlangıç Tarihi: 11 Mayıs 2024
Süre: 14 gün / 50 Saat

Üretimhane ve Kadir Has Üniversitesi Yaşam Boyu Eğitim Akademisi iş birliğiyle gerçekleştirilen Dijital Pazarlama ve Sosyal Medya Sertifika Programı, dijital pazarlama ve sosyal medyayı kapsamlı bir şekilde öğrenebileceğiniz 50 saatlik eğitimdir. Programda dijital pazarlamanın önemli ve karmaşık konuları interaktif ...


Pazarlama Psikolojisi ve Nöropazarlama Eğitim Programı

Kadir Has Üniversitesi Kampüsü
Başlangıç Tarihi: 25 Mayıs 2024
Süre: 12 saat

Program  tüketicilerin zihinsel süreçlerini anlayarak daha etkili pazarlama ve iletişim stratejileri oluşturmaları amacıyla, konuları hem teorik bakış açısıyla hem de uygulamalı olarak göstererek katılımcılara öğretmeyi hedeflemektedir.


Butik Otel İşletmeciliği Sertifika Programı

Online
Başlangıç Tarihi: 01 Ocak 2024
Süre: 40 saat

Kadir Has Üniversitesi Yaşam Boyu Akademi ve Vatel International Business School iş birliği ile Vatel İstanbul bünyesinde yapılacak  Butik Otel İşletmeciliği Sertifika Programı, otelcilik ile ilgili temel bilgileri içeren bir çalışmadır. Otelin içinde olup bitenin anlatılması ve anlaşılması için haz...


Resim Analizi ve Psikolojik Yorumlama Sertifika Programı

Çevrimiçi (Online)
Başlangıç Tarihi: 01 Ocak 0001
Süre: 36 Saat/ 12 Oturum

  Üretimhane ve Kadir Has Üniversitesi Yaşam Boyu Eğitim Akademisi’nden resim analizi ve psikolojik yorumlama yöntemleri konusunda kendini geliştirmek isteyen profesyoneller ve öğrenciler için 12 oturumdan oluşan kapsamlı program.    


E- Ticaret ve Ödeme Sistemleri Eğitim Programı

Online
Başlangıç Tarihi: 16 Nisan 2024
Süre: 24 saat

Program, katılımcılara e-ticaret platformlarındaki satış stratejileri, ödeme sistemleri ve müşteri yönetimi hakkında derinlemesine bilgi ve beceriler kazandırmayı amaçlamaktadır. Yenilikçi eğitim metodlarıyla donatılmış bu kurs, katılımcıları e-ticaretin hızla değişen dünyasına hazırlar.


R Programlama ve Temel İstatistik Uygulamaları Sertifika Programı

Online
Başlangıç Tarihi: 09 Mart 2024
Süre: 36 Saat

Üretimhane ve Kadir Has Üniversitesi Yaşam Boyu Eğitim Akademisi iş birliğiyle düzenlenen R Programlama ve Temel İstatistik Uygulamaları Sertifika Programı’nda veri analizi için verinin düzenlenmesi, işlenmesi ve görselleştirilmesi üzerinde tüm detaylarıyla birlikte durulması hedeflenmektedir. R prog...


Yapay Zeka II : Derin Öğrenme Sertifika Programı

Online
Başlangıç Tarihi: 20 Nisan 2024
Süre: 36 Saat

Bu eğitim, katılımcılara PyTorch üzerinden derin öğrenme ve yapay zeka konularında derin bir anlayış kazandıracaktır. Tensorlerin temel veri yapısı, türev hesaplama, optimizasyon, kayıp fonksiyonları, ileri beslemeli sinir ağları, aktivasyon fonksiyonları, evrişimli sinir ağları, dil modelleri, RNN, LSTM, Transformer ve &cc...


Temel Agile ve Scrum Eğitim Programı

Online
Başlangıç Tarihi: 19 Mart 2024
Süre: 12 saat

Scrum, ekiplerin mümkün olan en yüksek değere sahip ürünleri üretken ve yaratıcı bir şekilde sunarken karmaşık uyarlanabilir sorunları ele alabilecekleri bir çerçevedir. Değişimin hız kazandığı günümüz dünyasında değişikliklere hızlıca adapte olabilmek geleneksel yöntemler...


Günümüz Sigortacılığında Pazar Araştırması ve Pazarlama Eğitim Programı

Kadir Has Üniversitesi Kampüsü
Başlangıç Tarihi: 09 Mart 2024
Süre: 14 saat

Türk Sigorta ve Bireysel Emeklilik Sisteminin Temel Özellikleri, Türkiye’de Sigorta Uygulamalarının Dünü-Bugünü, Türkiye ve Dünya’daki Sigorta istemlerinin Karşılaştırması, Sigorta Pazarlama ve Satışı, Sigortacılık Sisteminde Acentelik, Danışmanlık, Reklam, Geleceğe Yönelik Trendle...


Uygulamalı Dış Ticaret Uzmanlığı Sertifika Programı

Kadir Has Üniversitesi Kampüsü
Başlangıç Tarihi: 09 Mart 2024
Süre: 48 Saat

   Etkili sözleşme yapılabilme, okuyabilme, doğru mal teslim yöntemi (INCOTERMS) ve ödeme yöntemlerini (peşin, açık hesap, tahsil, akreditif), güvence yöntemlerini (garanti/kontrgaranti/standby) kullanabilme, kambiyo mevzuatını, gümrük mevzuatını öğrenme ve işlemlerini yapabilme beceris...


Gayrimenkul Pazarlama Uzmanlığı Sertifika Programı

Online
Başlangıç Tarihi: 09 Mart 0024
Süre: 36 saat

Gayrimenkul sektörü bu güne kadar yaşanmamış bir dönemden geçmektedir. Dolayısı ile değişen koşullar, her bir gayrimenkul için daha fazla düşünülüp, özgün çözümler üretilmesini gerekmektedir.  Programda; Gayrimenkul sektörünün analizi, günc...


SPSS Temel İstatistik ve Veri Analizi Sertifika Programı

Online
Başlangıç Tarihi: 12 Mart 2024
Süre: 12 Oturum 36 Saat

Üretimhane ve Kadir Has Üniversitesi Yaşam Boyu Eğitim Akademisi iş birliğiyle düzenlenen SPSS Temel İstatistik ve Veri Analizi Sertifika Programı; araştırmacıların, akademisyenlerin, iş hayatında veri analizi ile ilgili çalışan kişilerin, lisans, yüksek lisans ve doktora öğrencilerinin ortaya koydukları hipot...


Uygulamalı E-Ticaret Uzmanlığı Sertifika Programı

Online
Başlangıç Tarihi: 05 Mart 2024
Süre: 12 gün / 40 Saat

Bu eğitim, başlangıçtan sona ihracat süreçlerinin her adımında size rehberlik edecek bir eğitimdir. Ürün bulma, ihracat için pazar yeri mağaza açma, lojistik, satış ve pazarlama süreçlerini kapsayan uygulamalı ve kapsamlı bir ihracat eğitimidir


İnsan Kaynakları Yöneticiliği Sertifika Programı

Kadir Has Üniversitesi Kampüsü
Başlangıç Tarihi: 30 Kasım 2023
Süre: 60 Saat - 15 gün

İşletmelerin sürdürülebilir rekabet avantajı yaratmasını sağlayan en önemli unsurlardan biri sahip oldukları insan kaynağıdır. Bu sebeple insan kaynakları yönetiminin stratejik bir bakış açısıyla yürütülmesi önem taşımaktadır. Bu program kapsamında katılımcılar stratejik insan kaynakla...


Yapay Zeka I: Veri Bilimi ve Makine Öğrenmesine Giriş Sertifika Programı

Online
Başlangıç Tarihi: 27 Ocak 2024
Süre: 36 Saat

Bu eğitim, katılımcılara veri bilimi ve makine öğrenmesinin temellerini kapsayan kapsamlı bir eğitim sunacaktır. Program boyunca, temel Python programlamasından başlayarak nesneye yönelik programlamaya geçiş yapılacak, ardından veri bilimine giriş yapılacaktır ve temel kütüphaneler öğrenilecektir. Keşifsel ve...


Sağlık Sigortacılığı Eğitim Programı

Kadir Has Üniversitesi Kampüsü
Başlangıç Tarihi: 06 Ocak 2024
Süre: 12 Saat

Sağlık Sigortası Temel Bilgileri, Türkiye’de Sağlık Sigortası Uygulamaları, Dünü-Bugünü, Türkiye ve Dünya’daki Sağlık Sigorta Sistemi Karşılaştırması, Sağlık Sigortası Pazarlama ve Satışı, Sağlık Sigortacılığında Acentelik, Reklam, Geleceğe Yönelik Trendler, Sağlık Turizmi ve Ul...


Sigortacılar İçin Yeni Trendler ve Dijital Pazarlama Eğitim Programı

Online
Başlangıç Tarihi: 27 Ocak 2024
Süre: 11 Saat

Pandemi  Dönemi   ve sonrasında Sigortacılıkta Yönelimler ile Yapılması Gerekenler,   Günümüz Sigorta Sektöründe Başarılı Sigortacı Vizyonu, Kısa, Orta ve Uzun  Vadede  Başarı, Sigortacılıkta  Reklam, Geleceğe Yönelik Trendler, İnternet ve Sosyal Medya Üzerin...


Mini MBA Sertifika Programı

Online
Başlangıç Tarihi: 27 Şubat 2024
Süre: 42 Saat

Dijital Dönüşüm, Yenilenebilir Enerji, Geleceğin tüketicisi gibi güncel konular ve teknolojiler ile yönetimin finans, pazarlama gibi temel alanlarında orta ve üst düzey yöneticiler için fark yaratacak, uygulamaya yönelik hazırlanmış bir Mini MBA programıdır.   


Yalın 6 Sigma Yeşil Kuşak Sertifika Programı

Online
Başlangıç Tarihi: 20 Şubat 2024
Süre: 56 Saat

Altı Sigma eğitim programı, katılımcıların Altı Sigma metodolojisini öğrenmesine ve uygulamasına yardımcı olur. Program farklı konuları kapsayan bir dizi modülden oluşmaktadır. Bu modüller Altı Sigma’nın temel kavramlarını, araçlarını, tekniklerini ve yöntemlerini kapsar. Teorik bilgilerin yanı sıra pr...


Sürdürülebilir Gayrimenkul Geliştirme ve Pazarlama Eğitimi

Kadir Has Üniversitesi Kampüsü
Başlangıç Tarihi: 03 Şubat 2024
Süre: 24 Saat

Doğal kaynakları verimli kullanma zorunluluğu, enerjide dışa bağımlılık, binalarda ısıtma-soğutma-havalandırma maliyetlerinin artması, iklim krizi ve ülkemizin su kısıtlılığı yaşama riski gibi unsurlar nedeni ile gayrimenkul sektörünün proje geliştirme sürecinde dikkate alması gereken unsurlara yenileri eklenmi...


Hibe ve Fon Kaynaklarına Proje Yazma ve Proje Yönetimi Eğitimi

Online
Başlangıç Tarihi: 02 Aralık 2023
Süre: 36 saat

Bu eğitimde katılımcılara hibe ve fon kaynakları hakkında içerik sunulmuş ve proje yönetiminin temel süreçleri ve uygulamaları paylaşılmıştır. Hibe ve fon kaynakları, genellikle kurumlar, vakıflar, hükümetler veya özel kuruluşlar tarafından sağlanan maddi desteklerdir. Bu kaynaklar genellikle belirli b...


"ETKİLEYEN İNSAN OLMAK" EĞİTİMİ

Kadir Has Üniversitesi Kampüsü
Başlangıç Tarihi: 16 Aralık 2023
Süre: 12 Saat

“Liderlik Etkilemedir.” Liderlik Konusunda yaşayan en yetkin yazar ve konuşmacı John C Maxwell, basit anlamda liderliği bu şekilde tanımlıyor. Maxwell’in pek çok Liderlik kitabı arasında “Etkileyen İnsan Olmak” isimli kitabı da yer almaktadır. Eğitimin içeriği Kişinin Etkisini artırabilmesi iç...


Üst Düzey Yönetici Asistanlığı Sertifika Programı

online
Başlangıç Tarihi: 19 Aralık 2023
Süre: 36 Saat

Yeni ekonomik ve teknik gelişmeler, kurumlarda en önemli fonksiyonları yerine getiren Yönetici Asistanlığı Mesleğinin de önemini arttırmıştır. Klasik sekreterlik mesleğinin ötesinde Yönetici Asistanlığı Mesleği daha karmaşık ve strateji gerektiren bir nitelik kazanmıştır.  Ders notu ve iş hayatında kullanı...


İnsan Kaynaklarında Dijital Dönüşüm

Online
Başlangıç Tarihi: 14 Kasım 2023
Süre: 24 saat

Dijital devrim, kuruluşlarının çalışma şeklini değiştirecek anketlere göre, yöneticilerin yüzde 93'ü dijitalin stratejik hedeflerine ulaşmak için kritik olduğuna inanıyor. Kuruluşlar on yıllardır dijitalleşiyor olsa da, dijital devrim hala oldukça yeni. Teknolojik ilerlemenin hızı genellikle hafife al...


Uygulamalı Bulut ERP Uzmanlığı ve ERP Proje Yönetimi

Kadir Has Üniversitesi Kampüsü
Başlangıç Tarihi: 28 Kasım 2023
Süre: 36 saat

Dünya’da üretim yönetimi sistemleri ile bilgi yönetimi sistemlerinin birleşimden doğan ERP uygulamaları, ülkemizde farklı bir gelişim süreci izlemiştir. İşletmelerde 1980’li yıllarda kullanılmaya başlanan ticari yazılımlar muhasebe temeliyle oluşturulmuştur. Ülkemizde işletmelerde farklı bö...


Ticaret Hukukunda Arabuluculuk Uzmanlık Eğitimi

Kadir Has Üniversitesi Kampüsü
Başlangıç Tarihi: 13 Kasım 2023
Süre: 32 Saat


İş Hukukunda Arabuluculuk Uzmanlık Eğitimi

Kadir Has Üniversitesi Kampüsü
Başlangıç Tarihi:
Süre: 48 saat


Tüketici Hukukunda Arabuluculuk Uzmanlık Eğitimi

Kadir Has Üniversitesi Kampüsü
Başlangıç Tarihi:
Süre: 32 Saat


A'dan Z'ye Sigortacılık Sertifika Programı

Kadir Has Üniversitesi Kampüsü
Başlangıç Tarihi: 09 Aralık 2023
Süre: 60 saat

Türk Sigorta ve Bireysel Emeklilik Sisteminin Temel Özellikleri, Türkiye’de Sigorta ve BES Uygulamalarının Dünü-Bugünü, Türkiye ve Dünya’daki Sigorta ve BES Sistemlerinin Karşılaştırması, Sigorta ve Bireysel Emeklilik Pazarlama ve Satışı,Sigortalı Adayıyla İlk Tanışma, Wall  Flower ...


Sigorta Pazarlaması Eğitim Programı

Online
Başlangıç Tarihi: 16 Aralık 2023
Süre: 12 Saat

Türk Sigorta ve Bireysel Emeklilik Sisteminin Temel Özellikleri, Türkiye’de Sigorta Uygulamalarının Dünü-Bugünü, Türkiye ve Dünya’daki Sigorta istemlerinin Karşılaştırması, Sigorta Pazarlama ve Satışı, Sigortacılık Sisteminde Acentelik, Danışmanlık, Reklam, Geleceğe Yönelik Trendle...


İnsan Kaynaklarında Hedef Belirleme

Online
Başlangıç Tarihi: 19 Aralık 2023
Süre: 12 Saat

Hedeflerle yönetim ve performans yönetim sisteminin felsefesini anlayarak kendisi ve bağlı çalışanları için KPI ve hedef belirleme becerisini geliştirmeye yönelik bir programdır.


"Sağlık Turizmi ve Uluslararası Pazarlama" Eğitimi Programı

Online
Başlangıç Tarihi: 20 Nisan 2024
Süre: 14 saat

Sağlık ve Medikal Turizm Sisteminin  Temel Özellikleri, Uluslararsı Pazarlamaya Genel Bakış,Türkiye’de ve Dünya’da Sağlık Turizm ve Medikal Turizm Uygulamaları ve Karşılaştırılması, Sağlık ve medikal Turizm’in Planlama, Pazarlama ve Satışı, Sağlık ve Medikal Turizmde Reklam, Geleceğe Yönelik Tr...


Kültürel Miras ve Korunması Sertifika Programı

Kadir Has Üniversitesi Kampüsü
Başlangıç Tarihi: 20 Nisan 2024
Süre: 48 saat

İSTANBUL: Tarihsel Topografya, Mimari Miras, Koruma başlığı altında,  farklı kültürel katmanlardan oluşan bu kadim kentin tarihsel alanları özellikle somut kültürel mirası ve çağdaş yaşama uyumlama sorunları konuşulacak tartışılacaktır. Programın içeriği iki bölümden oluşac...


4857 Sayılı İş Kanunu Kapsamında İş Hukuku Eğitimi

Kadir Has Üniversitesi Kampüsü
Başlangıç Tarihi: 01 Ocak 0001
Süre: 2 gün 12 saat

Eğitim uygulayıcıların İş Hukukunu daha iyi anlamaları ve uygulamalarını, süreçlerini yasal esaslara uygun hale getirebilmelerini amaçlamaktadır.


Hayat Sigortacılığı Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) Eğitim Programı

Yüzyüze
Başlangıç Tarihi: 17 Şubat 2023
Süre: 12 Saat

Hayat Sigortası ve BES Temel Bilgileri, Türkiye’de Hayat Sigortası ve BES Uygulamaları, Dünü-Bugünü, Türkiye ve Dünya’daki Hayat Sigortası ve BES  Karşılaştırması, Hayat Sigortası Pazarlama ve Satışı, Hayat Sigortacılığında ve BES’te Acentelik, Reklam, Geleceğe Yönelik Trendler,...


İşveren Markası

Kadir Has Üniversitesi Cibali Kampüsü
Başlangıç Tarihi: 21 Ekim 2023
Süre: 6 saat

Günümüzde işe alımlar diğer herhangi bir satın alma kararında olduğu gibi ayrıntılı araştırma ile gerçekleştiriliyor. Artık gerçeklerden kaçış yok. Güçlü işveren markasına sahip olmanın gerçek anahtarı özgünlük ve şeffaflık. İşveren markanız şirketinizin kimli...


Türk İşaret Dili Temel Seviye Sertifika Programı

Kadir Has Üniversitesi Kampüsü
Başlangıç Tarihi: 16 Eylül 2023
Süre: 6 hafta / 60 Saat

“Türk İşaret Dili Temel Seviye “ eğitim programında bireylere günlük yaşamında kullandığı kelimelerin işaretleri öğretilir. “Sağır Kültürü” kazanımı sağlanır.


Kurumsal UX Eğitim Programı

Online/Yüzyüze
Başlangıç Tarihi: 13 Eylül 2023
Süre: 8 gün 36 Saat

İstanbul Sanayi Odası - Kadir Has Üniversitesi iş birliği ile hazırlanan Kurumsal UX Eğitim Programı 13 Eylül - 05 Ekim 2023 tarihleri arasında gerçekleşecektir. Program kapsamında Kullanıcı Deneyimi süreçlerinin ürün geliştirme ve inovasyon süreçleri içerisindeki uygulamaları hakkında ...


Python ile Makine Öğrenmesi Sertifika Programı

Online
Başlangıç Tarihi: 01 Ocak 0001
Süre: 40 Saat / 10 gün

Üretimhane ve Kadir Has Üniversitesi Yaşam Boyu Eğitim Akademisi iş birliğiyle gerçekleştirilen Python ile Makine Öğrenmesi Sertifika Programı ile regresyon, sınıflama, kümeleme gibi veri analitiği ve modelleme problemlerinin yanı sıra bu problemler kapsamında karşılaşılan değişken yapıları hakkında bilgi sahi...


ISO 19011 Yönetim Sistemleri İç Denetçi Eğitim Programı

Online
Başlangıç Tarihi: 03 Haziran 2023
Süre: 10 Saat / 2 gün

Yönetim sistemleri bir bütün olması nedeniyle iç denetçilerin ilgili standartlarda denetimleri nasıl gerçekleştireceklerini ISO 19011 standardını ilgili ISO 9001, 50001, 27001 gibi diğer tüm Annex SL standardına uygun yönetim sistemlerini tarafsız ve bağımsız olarak nasıl denetleyeceklerine dair kıla...


ISO 27001:2022 Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemi Bilinçlendirme Eğitim Programı

Online
Başlangıç Tarihi: 27 Mayıs 2023
Süre: 10 Saat / 2 gün

Daha önce ilgili eğitimi almış kişiler ve ilk defa bilgi güvenliği yönetim sistemlerinde çalışacak kişilere kapsam ve ilgili tarafların belirlenmesi, risk analizi, operasyonel faaliyetlerden Teknik olarak EK-A kontrollerinin nasıl uygulanacak ve dokümante edileceğine kadar detaylı şekilde bilgiler verilmektedir.


ISO 27001:2022 Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemi Geçiş Eğitimi

Online
Başlangıç Tarihi: 20 Mayıs 2023
Süre: 5 Saat 1 gün

ISO 27001 standardının 2013 revizyonunun eğitimini almış kişiler 2022 revizyonlardaki tüm değişikliklere hakim olacak. EK-A kontrollerine yeni eklenen maddeleri nasıl uygulayacak ve dokümante edeceklerini, SOA’yı nasıl revize edeceklerinden risk analizini kadar nelere dikkat etmeleri gerektiğine kadar tüm süreçler...


Kripto Paralara Giriş Sertifika Programı

Online
Başlangıç Tarihi:
Süre: 42 Saat

Kripto paralara yönelik eğitim programlarının öncüsü Kadir Has üniversitesi  2022 akademik yılında ders müfredatına koyduğu Kriptoparalara Giriş dersini, bir sertifika programı ile birleştirerek üniversite dışından katılımcılara açıyor. Bitcoin, Blockchain ve Kriptopara kavramlarına i...


Temel Arabuluculuk Eğitim Programı

Kadir Has Üniversitesi Cibali Kampüsü
Başlangıç Tarihi:
Süre: 84 saat

Arabulucu olmak isteyen kişilere asgari 68 saat teorik ve 16 saati uygulamalı toplam 84 saat arabuluculuk eğitimi verilir. Arabuluculuk için gerekli olan temel hukuk bilgisi eğitimi, arabuluculuğa elverişli alanlar, yargılama aşamasında arabuluculuğa başvurulması halinde dikkat edilmesi gereken hususlar, arabuluculuk müzakereleri sonu...


Legal Design (Hukuk Tasarımı) Eğitim Programı

Kadir Has Üniversitesi Cibali Kampüsü
Başlangıç Tarihi:
Süre: 12 Saat / 2 Hafta

Legal design (hukuk tasarımı) tasarım fikirleriyle hukuki sorunları birleştiren; hukuki bilgilere, ürünlere ve hizmetlere insan odaklı tasarım yaklaşımının araç ve tekniklerini getiren bütünsel bir tasarım yöntemidir. Bu eğitimde genel olarak legal design (hukuk tasarımı) kavramı anlatılarak katılımcıların...


Tedarik Zinciri Yönetimi Sertifika Programı

Online
Başlangıç Tarihi:
Süre: 40 saat

Başlangıç düzeyi ve yeni mezunlar için ilk faz  Tedarik Zincirine Giriş bilgi ve uygulamalı eğitimden başlamak üzere ikinci fazda Yönetici adayları için TZY nin detayları ile devam eden eğitim programımız son fazında İleri TZY ve stratejileri için  teorik bilgi ve uygulamaları ile eğitime ka...


Sıfır Atık ve Sürdürülebilir Yaşam Uygulamaları

Çevrimiçi
Başlangıç Tarihi:
Süre: 12 saat

Sıfır Atık ve Sürdürülebilir Yaşam Uygulamaları Eğitimiyle; Son dönemde yaşanan sorumsuz üretim ve aşırı tüketim, iklim değişikliği ve küresel ekonomik sorunlar hem bizleri bireysel hem şirketleri hem de gelecek nesilleri etkilerken sürdürülebilir kalkınma çerçevesi altında &cced...


Marka Tasarımında ve Sosyal Medyada Etkin Renk Kullanımı


Başlangıç Tarihi:
Süre:

Renklerin psikolojik etkileri olduğu ve birer sembol olarak bilinçaltına yolladıkları mesajlar dolayısıyla kararlarımız üzerinde etkin oldukları artık bilinen bir gerçek. Nice dünya markası logolarından, mekanlarının tasarımına kadar markalarının iletişiminde renklerin gücünden destek alıyor.


Zaman Yönetimi


Başlangıç Tarihi:
Süre:

Bu etkinlikte katılımcılar zamanlarını ve dikkatlerini nasıl daha etkin kullanabileceklerini öğrenecekler. Zamanı ve dikkati daha etkin kullanmak aslında daha huzurlu hayatlar sürmeyi mümkün kılar. Bu etkinliğin sonunda katılımcılar hem zamanlarını nasıl daha üretken bir şekilde kullanabileceklerini öğrenecekl...


Mindfulness


Başlangıç Tarihi:
Süre:

Mindfulness kişinin an be an deneyiminin farkında olma halidir. Bu eğitimde katılımcılar mindfulness kavramı ile tanışacaklar. Mindful varoluşun özelliklerini öğrenecekler. Bu özellikler yargılamamak, şefkat ve merak. Katılımcılar hem meditasyon yapmayı hem de çeşitli günlük hayata yayılmış mindfulness uyg...


Yöneticiler için Liderlik ve Ekip Yönetimi Eğitimi

Kadir Has Üniversitesi
Başlangıç Tarihi:
Süre: 12 Saat/2 gün

Organizasyonların, performansını arttırma, iş gücü kapasitesini en üst düzeye çıkarma, kalite standartlarında rekabet edebilecek güçte olma, verimlilik, etkinlik ve hız gibi konularda başarı sağlayabilmesi için modern yönetim anlayışına sahip lider yöneticilere ihtiyacı vardır.


Psikolojik Esneklik


Başlangıç Tarihi:
Süre:

Hayatımızın gidişatını üç şey belirler:   Hayatın zorluklarını nasıl karşıladığımız Kırılganlıklarımızı nasıl koruduğumuz Kaynaklarımızı nasıl arttırdığımız.  Psikolojik esneklik (resilience) kişinin zor hayat deneyimlerinden daha güçlü ve daha parlak çıkma becerisi v...


Kurumsal Girişimcilik Eğitimi


Başlangıç Tarihi:
Süre: 40 saat / 8 Hafta

Bu eğitimde çalışılabilcek en iyi yer olmak ve rakiplerinden insana verdikleri değer ile ön plana çıkarak sıyrılacak firmalar oluşturmak için girişimci gençler yetiştirmek ve firma bünyesinde girişimcilik ekosisteminin sürdürülebilmesini sağlamak için gerekli unsurlar incelenecek ve ger...


Çeşitlilik ve Kapsayıcılık Eğitim Programı


Başlangıç Tarihi:
Süre:

Çeşitlilik ve Kapsayıcılık (Ç&K); toplumsal cinsiyet, cinsel yönelim, etnik kimlik, yaş, dini ve siyasi görüş, engellilik vb. fark gözetmeksizin tüm birey ve toplulukların süreç ve sistemlere dahil edilmesini gerektiriyor. Un Global Compact’ın vurguladığı gibi çeşitliliği ve kap...


Kendini Akord Et Atölyesi


Başlangıç Tarihi:
Süre:

“Müzik bize doğuştan verilmiş bir hediyedir.   Bunu hissetmeye elimizi kalbimize koyarak başlayabiliriz.”   Asena Akan    Hepimiz farklı nitelikleri ve potansiyelleri olan özgün birer enstrüman olarak dünyaya geliriz. Bedensel/zihinsel farklılıklar; sosyal/çevresel koşullar; du...


Cumhurbaşkanlığı Dijital Dönüşüm Ofisi Bilgi Ve İletişim Güvenliği Rehberi Uyum ve Denetimi Bilgilendirme Programı

Online
Başlangıç Tarihi:
Süre: 32 saat

6 Temmuz 2019 tarihinde yayımlanarak yürürlüğe giren “Bilgi ve İletişim Güvenliği Tedbirleri” konulu Cumhurbaşkanlığı Genelgesi ile Kurumlar; karşılaşabilecekleri güvenlik risklerinin azaltılması, etkisiz kılınması ve özellikle gizlilik, bütünlük ve erişilebilirliği bozulduğunda ort...


Neuro-Storytelling (Nörobilim Temelinde Hikayeleştirme) Eğitimi

Online
Başlangıç Tarihi:
Süre: 10 saat/ 2 gün

Son yıllarda adlarından yoğun bir şekilde söz ettiren bu iki disiplinden biri; insan zihninin çalışma prensiplerini çözmeyi ve satın alma davranışlarımızın arkasında yatan bilimi aydınlatarak, pazarlama iletişimi stratejilerini buna göre şekillendirmeye imkan verirken, diğeri de insan zihninin en yoğun şekilde ...


Resimli Çocuk Kitaplarına Giriş

Kadir Has Üniversitesi Cibali Kampüsü
Başlangıç Tarihi:
Süre: 6 saat / 1 gün

Okul öncesi ve ilkokulun ilk yıllarına yönelik üretilen resimli çocuk kitaplarının yazılma, çizilme ve yayımlanma sürecine dair giriş seviyesinde bilgilerin paylaşılacağı bu eğitimde katılımcılar birçok resimli kitabı inceleyerek resimli çocuk kitaplarının olmazsa olmazlarını öğrenecek...


Mekan Tasarımında Renk Kurgusu Eğitimi

Çevrimiçi
Başlangıç Tarihi:
Süre: 9 Saat / 3 Gün

Renklerin psikolojik etkilerinin olduğu artık bilinen bir gerçek. Hal böyle olunca içinde bulunduğumuz fiziksel çevrede kullandığımız renkler de nasıl hissettiğimiz üzerinde büyük önem taşıyorlar. Ayrıca estetik görünümler yaratmak da renkleri ahenkli bir şekilde kullanmaktan geçiyor. Tüm bunların yanında yaratt...


Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi’ne Başvuru Ve Yargılama Usulü Eğitim Programı

Kadir Has Üniversitesi Cibali Kampüsü
Başlangıç Tarihi:
Süre: 2 Gün / 10 Saat

İnsan haklarının korunmasında avukatların artan rolü AİHM nedir, işleyişi, karar alma süreçleri AİHM başvurusunda kaynak metinler AİHM başvurusunun inceleme aşamaları, süreler, karar çeşitleri AİHM başvuru formunun uygulamalı doldurulması, ekleri ve gönderilmesi AİHM ile iletişim, dosya takibi Başvuru s...


Finansal Teknoloji ve Hukuk Sertifika Programı


Başlangıç Tarihi:
Süre:

Kadir Has Üniversitesi Hukuk Fakültesi iş birliği ile hazırlanan bu programda; Eğitim içeriğinde belirlenen başlıklar çerçevesinde, finansal hizmetlerin ne yönde geliştiği, finansal teknolojide yaşanan gelişmeler ışığında yeni ürün ve çalışma alanları ile bu alanlara dair yeni düzen...


SAGE SUPER - Startup Internship Readiness Program

Çevrimiçi
Başlangıç Tarihi:
Süre:

Girişimci bakış açısı en kritik 21.yy Yetkinliklerinden birisi haline geldi. Eski iş gücünün yenilenmesini sağlamanın yanı sıra, yeni dünya düzeninde şirketlerin ihtiyacı olan yetkin eleman beceri seti içerisinde girişimcilik ve inovasyona yatkınlık bir numaralı belirleyici oldu. Google bile yüzbinl...


Temel Proje Yönetimi Eğitimi

Kadir Has Üniversitesi Cibali Kampüsü
Başlangıç Tarihi:
Süre: 2 gün 12 saat

Proje ve program yöneticileri, proje yönetimindeki yeni trendleri ve güncellemeleri takip etmek isterler. Bu eğitim, tecrübeler ve deneyimler farklı olmakla beraber Proje Yönetim Enstitüsü’nün (PMI) standartlaştırma çalışması içerisinde proje yönetiminin esaslarını yeniden tanımlamala...


Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi ve Anayasa Mahkemesi Bireysel Başvuru Sertifika Programı

Hibrit
Başlangıç Tarihi:
Süre: 38 saat

Kadir Has Üniversiteis Yaşam Boyu Eğitim Akademisi ve İnsan Hakları Merkezi 12 Kasım- 27 Kasım 2022 tarihlerinde "Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi ve Anayasa Mahkemesi Bireysel Başvuru" Sertifika Programı düzenlenecektir.


Uygulamalı Yapay Zeka Sertifika Programı

Çevrimiçi (Online)
Başlangıç Tarihi:
Süre: 36 Saat/ 12 Gün

Yapay zeka ve veri bilimi alanına girmek, özellikle programlama deneyimi pek fazla olmayanlar için göz korkutucu görünebilir. Kendi kendini süren arabalarda ve Amazon’un Alexa’sı gibi sanal asistanlarda kullanılan kavramlar çok karmaşık ve anlaşılması zor görünebilir. Üretimhane ve Kad...


Çok Kanallı Müşteri Deneyimi Eğitimi

Online
Başlangıç Tarihi:
Süre: 2 gün 10 saat

Müşteri deneyimi yönetimi nedir? Müşteri deneyimi yöntemi şirket ve birey için neden önemlidir?Müşteri deneyimi yönetimi nedir? Müşteri deneyimi yöntemi şirket ve birey için neden önemlidir?Müşteri deneyimi yönetimi konusunda izlenecek model v iyileştirme süreçleri ...


"LİDERLİĞİN REDDEDİLMEZ 21 YASASI" EĞİTİM PROGRAMI


Başlangıç Tarihi:
Süre: 12 Saat

Tüm zamanların en çok satan Liderlik kitabı John Maxwell tarafından yazılmış olan “Liderliğin Reddedilemez 21 Yasası” isimli kitaptır. Eğitim içeriğini bu kitapta yer alan yasalar oluşturmaktadır. Amaç yasaların neler olduğunu anlatmak, nasıl uygulanabileceği üzerine örneklemeli çalışm...


Akademik Yazım ve Yayın Semineri

Kadir Has Üniversitesi Kampüsü
Başlangıç Tarihi:
Süre: 2 gün 09.30-17.30

Akademisyenlerin kendi alanlarında uluslararası makale, kitap, kitap bölümü ya da bildiri gibi türlerde yayım yapma konusunda ihtiyaç duyacakları temel bilgi ile donatmak amacıyla etkileşime dayalı karşılıklı fikir alışverişinde bulunmak ve çeşitli örnekler üzerinden tartışmaktır.


Yazılım ve Uygulama KHAS Bilgi Teknolojileri Direktörlüğü