Online<br>Eğitim Programları

Temel Agile ve Scrum Eğitimi

Kadir Has Üniversitesi Cibali Kampüsü
Başlangıç Tarihi: -
Süre:

Scrum, kompleks ortamlarda değer yaratmanın, kompleks problemleri çözmenin, kompleks ürünler geliştirmenin en iyi yollarından birisidir. Bilinmezler içindeyken öngörülebilirliği ve istikrarı, değişime adaptasyonu ve dinamizmi doğru bir dengeye getirmekte Scrum'ın üstüne yoktur.   Scrum &cce...


Z Kuşağı Ne İster?: Ailede, Okulda ve İş Yerinde Gençlerle Etkili İletişim

Çevrimiçi (Online)
Başlangıç Tarihi: -
Süre: 4 Saat/ 2 Gün

Günümüzde neredeyse her kesimden bireyin odağında olan Z kuşağının sosyal ve psikolojik boyutlarıyla kapsamlı analizi yapılacaktır. Z kuşağının sorunları, beklentileri, motivasyonları ve istekleri, kuşak teorisi çerçevesinde içinde bulunduğumuz sosyal ve toplumsal durumlarla ele alınacaktır. Dijital gel...


Temel Proje Yönetimi

Kadir Has Üniversitesi Cibali Kampüsü
Başlangıç Tarihi: -
Süre:

Proje ve program yöneticileri, proje yönetimindeki yeni trendleri ve güncellemeleri takip etmek isterler. Bu eğitim, tecrübeler ve deneyimler farklı olmakla beraber Proje Yönetim Enstitüsü’nün (PMI) standartlaştırma çalışması içerisinde proje yönetiminin esaslarını yeniden tanımlamala...


Dijital Dünyada Meslek Sahibi Olmak: Değişen Yetkinlikler Ekseninde İş Yaşamı

Çevrimiçi (Online)
Başlangıç Tarihi: -
Süre: 4 Saat/ 2 Gün

Pandemiyle beraber hayatımızda daha da vazgeçilmez bir hal alan dijitalin iş yaşamı çerçevesinde ayrıntılı değerlendirmesi yapılacak ve dijital dönüşüm sonrası gelecekte iş yaşamında bizleri neler beklediğine dair öngörüler paylaşılacaktır. Dijital dönüşümün yetkinlikl...


Dijital Gelişmeler & Yayıncılığın Dünü, Bugünü ve Yarını

Çevrimiçi (Online)
Başlangıç Tarihi: -
Süre: 6 Saat/ 3 Gün

Dijitalle beraber köklü bir dönüşüm geçiren yayıncılığın geçmişiyle ilgili bir özetle bugünü ve geleceğinden bahsedilecektir. Dijital gelişmelerin medyaya yansımalarının geniş bir perspektiften ele alınacağı eğitim, etkili dijital yayın stratejisi belirlemenin yollarını izleyici araşt...


Full Stack .NET Developer Yetiştirme Eğitimi

Çevrimiçi (Online)
Başlangıç Tarihi: -
Süre: 240 Saat / 16 Hafta

Microsoft'un web yazılım geliştirme alanında son teknolojisi olan ASP.Net Core ile MVC alt yapısında sektör deneyimi kazanabileceğiniz uygulamalar geliştirebileceğiniz bu eğitim ile nesne yönelimli programlama (object oriented programing), katmanlı yapıda proje geliştirme (N-tier architecture), asenkron programlama, web yazılım g&uum...


Full Stack Java Developer Yetiştirme Eğitimi

Çevrimiçi (Online)
Başlangıç Tarihi: 5 Eylül 2022
Süre: 240 saat / 16 Hafta

Açık kaynak kod yazılım geliştirme alanının son teknolojisi olan JAVA alt yapısında sektör deneyimi kazanabileceğiniz uygulamalar geliştirebileceğiniz bu eğitim ile nesne yönelimli programlama (object oriented programing), katmanlı yapıda proje geliştirme (N-tier architecture), asenkron programlama, web yazılım güvenli...


Engelleri Aşmanın Dayanılmaz Hafifliği: Psikolojik Dayanıklılık

Çevrimiçi (Online)
Başlangıç Tarihi: -
Süre: 6 Saat/ 3 Gün

Olumsuz yaşantılar, zorlu yaşam koşulları sonucu geri çekilme veya güçsüzlük tepkisini takip eden iyileşme ve uyum sağlama davranışını sürdürme kapasitesi olan psikolojik dayanıklılık, çevresel ve bireysel deneyimler çerçevesinde incelenecektir. Bu eğitime katılan kişilerin stres fa...


Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi’ne Başvuru Ve Yargılama Usulü Eğitim Programı

Kadir Has Üniversitesi Cibali Kampüsü
Başlangıç Tarihi: 17 Haziran 2022
Süre: 2 Gün / 10 Saat

İnsan haklarının korunmasında avukatların artan rolü AİHM nedir, işleyişi, karar alma süreçleri AİHM başvurusunda kaynak metinler AİHM başvurusunun inceleme aşamaları, süreler, karar çeşitleri AİHM başvuru formunun uygulamalı doldurulması, ekleri ve gönderilmesi AİHM ile iletişim, dosya takibi Başvuru s...


Mekan Tasarımında Renk Kurgusu Eğitimi

Çevrimiçi
Başlangıç Tarihi: 25 Haziran 2022
Süre: 6 Saat / 2 Gün

Renklerin psikolojik etkilerinin olduğu artık bilinen bir gerçek. Hal böyle olunca içinde bulunduğumuz fiziksel çevrede kullandığımız renkler de nasıl hissettiğimiz üzerinde büyük önem taşıyorlar. Ayrıca estetik görünümler yaratmak da renkleri ahenkli bir şekilde kullanmaktan geçiyor. Tüm bunların yanında yaratt...


Arabuluculuk Temel Eğitim Sertifika Programı

Kadir Has Üniversitesi Cibali Kampüsü
Başlangıç Tarihi: 6 Ağustos 2022
Süre: 84 saat

Arabulucu olmak isteyen kişilere asgari 68 saat teorik ve 16 saati uygulamalı toplam 84 saat arabuluculuk eğitimi verilir. Arabuluculuk için gerekli olan temel hukuk bilgisi eğitimi, arabuluculuğa elverişli alanlar, yargılama aşamasında arabuluculuğa başvurulması halinde dikkat edilmesi gereken hususlar, arabuluculuk müzakereleri sonu...


Retorik ve Etkin Konuşma Sanatı Eğitimi

Online
Başlangıç Tarihi: 28 Haziran 2022
Süre: 6 saat

Eski Yunan’dan günümüze uzanan bir söylem: ‘Ne söylediğin değil, nasıl anlattığın önemli’ Peki kimyamıza göre nasıl konuşacağız? Yaşam deneyimlerimizden getirdiğimiz lezzeti nasıl sunacağız? Sunumlarda ve ikili ilişkilerde etkin çözüm bulabilir miyiz? Diksiyon olmadan da e...


Sanat Terapisi Sertifika Programı

Online
Başlangıç Tarihi: 31 Temmuz 2022
Süre: 40 saat / 5 hafta

Üretimhane ile iş birliği içerisinde gerçekleştirilen Sanat Terapisi Sertifika Programı, Sanat terapisi konusunda kendini geliştirmek, profesyonel çalışmalar yürütmek isteyenler için hazırlanmış bir sertifika programıdır.


İşveren Markası

Kadir Has Üniversitesi Cibali Kampüsü
Başlangıç Tarihi: 23 Eylül 2022
Süre: 60 saat

İşveren Markası eğitiminde firmaların çalışılabilecek en iyi yer kategorisinde değerlendirilmesi için gerekli bütün aşamalar incelenecek, ayrıca işveren markası stratejisi oluşturmak için gerekli olan bütün aşamalar detaylıca anlatılacaktır.


Medya Psikolojisi

Çevrimiçi
Başlangıç Tarihi: 27 Eylül 2022
Süre: 8 saat

Medya ile psikolojinin ilişkisinin tüm boyutlarıyla incelendiği, katılımcılarla interaktif şekilde medya kullanımı ile psikoloji ilişkisinin irdelendiği, bu konudaki farkındalığı en üst düzeye çıkarmanın hedeflendiği bir eğitim olacaktır. Günlük hayatımızın vazgeçilmez bir parçası olan ve ...


Butik Otel İşletmeciliği Sertifika Programı

Online
Başlangıç Tarihi: 19 Kasım 2022
Süre: 40 saat

Kadir Has Üniversitesi Yaşam Boyu Akademi ve Vatel International Business School iş birliği ile Vatel İstanbul bünyesinde yapılacak  Butik Otel İşletmeciliği Sertifika Programı, otelcilik ile ilgili temel bilgileri içeren bir çalışmadır. Otelin içinde olup bitenin anlatılması ve anlaşılması için haz...


Sıfır Atık ve Sürdürülebilir Yaşam Uygulamaları

Çevrimiçi
Başlangıç Tarihi: 13 Eylül 2022
Süre: 12 saat

Sıfır Atık ve Sürdürülebilir Yaşam Uygulamaları Eğitimiyle; Son dönemde yaşanan sorumsuz üretim ve aşırı tüketim, iklim değişikliği ve küresel ekonomik sorunlar hem bizleri bireysel hem şirketleri hem de gelecek nesilleri etkilerken sürdürülebilir kalkınma çerçevesi altında &cced...


SAGE SUPER - Startup Internship Readiness Program

Çevrimiçi
Başlangıç Tarihi: 2022-07-19
Süre:

Girişimci bakış açısı en kritik 21.yy Yetkinliklerinden birisi haline geldi. Eski iş gücünün yenilenmesini sağlamanın yanı sıra, yeni dünya düzeninde şirketlerin ihtiyacı olan yetkin eleman beceri seti içerisinde girişimcilik ve inovasyona yatkınlık bir numaralı belirleyici oldu. Google bile yüzbinl...


Legal Design (Hukuk Tasarımı) Eğitim Programı

Kadir Has Üniversitesi Cibali Kampüsü
Başlangıç Tarihi: *
Süre: 12 Saat / 2 Hafta

Legal design (hukuk tasarımı) tasarım fikirleriyle hukuki sorunları birleştiren; hukuki bilgilere, ürünlere ve hizmetlere insan odaklı tasarım yaklaşımının araç ve tekniklerini getiren bütünsel bir tasarım yöntemidir. Bu eğitimde genel olarak legal design (hukuk tasarımı) kavramı anlatılarak katılımcıların...


Dijital Pazarlama ve Sosyal Medya Sertifika Programı


Başlangıç Tarihi:
Süre:

Üretimhane ve Kadir Has Üniversitesi Yaşam Boyu Eğitim Akademisi iş birliğiyle gerçekleştirilen Dijital Pazarlama ve Sosyal Medya Sertifika Programı, dijital pazarlama ve sosyal medyayı kapsamlı bir şekilde öğrenebileceğiniz 50 saatlik eğitimdir.  Programda dijital pazarlamanın önemli ve karmaşık konuları inter...


Zaman Yönetimi


Başlangıç Tarihi:
Süre:

Bu etkinlikte katılımcılar zamanlarını ve dikkatlerini nasıl daha etkin kullanabileceklerini öğrenecekler. Zamanı ve dikkati daha etkin kullanmak aslında daha huzurlu hayatlar sürmeyi mümkün kılar. Bu etkinliğin sonunda katılımcılar hem zamanlarını nasıl daha üretken bir şekilde kullanabileceklerini öğrenecekl...


Tedarik Zinciri Yönetimi Sertifika Programı

Online
Başlangıç Tarihi: 3 Eylül 2022
Süre: 40 saat

Başlangıç düzeyi ve yeni mezunlar için ilk faz  Tedarik Zincirine Giriş bilgi ve uygulamalı eğitimden başlamak üzere ikinci fazda Yönetici adayları için TZY nin detayları ile devam eden eğitim programımız son fazında İleri TZY ve stratejileri için  teorik bilgi ve uygulamaları ile eğitime ka...


Marka Tasarımında ve Sosyal Medyada Etkin Renk Kullanımı


Başlangıç Tarihi:
Süre:

Renklerin psikolojik etkileri olduğu ve birer sembol olarak bilinçaltına yolladıkları mesajlar dolayısıyla kararlarımız üzerinde etkin oldukları artık bilinen bir gerçek. Nice dünya markası logolarından, mekanlarının tasarımına kadar markalarının iletişiminde renklerin gücünden destek alıyor.


Çocuklar için Yaratıcı Drama Atölyesi


Başlangıç Tarihi:
Süre:

Yaratıcı drama, katılımcı grubun yaşam deneyimlerinden yola çıkarak özgüven,iletişim becerilerini geliştiren, canlandırmalarla desteklenen atölyelerden oluşan sanat temelli alandır.


Mindfulness


Başlangıç Tarihi:
Süre:

Mindfulness kişinin an be an deneyiminin farkında olma halidir. Bu eğitimde katılımcılar mindfulness kavramı ile tanışacaklar. Mindful varoluşun özelliklerini öğrenecekler. Bu özellikler yargılamamak, şefkat ve merak. Katılımcılar hem meditasyon yapmayı hem de çeşitli günlük hayata yayılmış mindfulness uyg...


Yetişkinler için Yaratıcı Drama Atölyesi


Başlangıç Tarihi:
Süre:

Yaratıcı drama, katılımcı grubun yaşam deneyimlerinden yola çıkarak özgüven, iletişim becerilerini geliştiren, canlandırmalarla desteklenen atölyelerden oluşan sanat temelli alandır. Mesleki yaşantıda özgüven ve sunum becerisini destekleyen program, sosyal yaşamda iletişim ve kişisel gelişim üzerine kaza...


Oyun Terapisi Uygulayıcı Sertifika Programı


Başlangıç Tarihi:
Süre:

Üretimhane ile işbirliği içerisinde gerçekleştirilen Oyun Terapisi Uygulayıcı Sertifika Programı,  oyun terapisi konusunda uzmanlaşmak isteyenler için geliştirilen modüler yapıda, süpervizyonlarla desteklenen beş aşamalı bir sertifika programıdır.


Hibe ve Fon Kaynaklarına Proje Yazma ve Proje Yönetimi Eğitimi

Online
Başlangıç Tarihi: 26 Eylül 2022
Süre: 35 saat

Bu eğitimde, katılımcılara özel butik proje süreçlerinde, proje yönetiminin temel süreçlerinin ve uygulamalarının paylaşılması amaçlanmaktadır. Hibe kaynakları, Avrupa Birliği, Dünya Bankası, Birleşmiş Milletler, Uluslararası Şirketlerin Proje Fonları, Hibe Başvurusu için kaynak s...


Konut Projeleri Satış Uzmanlığı Eğitim Programı


Başlangıç Tarihi:
Süre:

Gayrimenkul sektörünün %75'ini konut sektörü oluşturmaktadır. Ülkemizde yıllık yaklaşık 500.000 adet yeni konut ihtiyacı oluşmaktadır. Günümüzde gayrimenkul projelerinde konutların yapım ölçekleri de büyümektedir. Konut projelerinin 20 – 100 adet mertebesinden 500 – 300...


Psikolojik Esneklik


Başlangıç Tarihi:
Süre:

Hayatımızın gidişatını üç şey belirler:   Hayatın zorluklarını nasıl karşıladığımız Kırılganlıklarımızı nasıl koruduğumuz Kaynaklarımızı nasıl arttırdığımız.  Psikolojik esneklik (resilience) kişinin zor hayat deneyimlerinden daha güçlü ve daha parlak çıkma becerisi v...


Sürdürülebilir Gayrimenkul Geliştirme ve Pazarlama Eğitimi


Başlangıç Tarihi:
Süre:

Ülkemizdeki hızlı nüfus artışı, kentlere göç, kentsel dönüşüm, depreme karşı yapıların yenilenme ihtiyacı gibi faktörler ile artan gayrimenkul talebi, birçok gayrimenkul geliştiricinin pazara girmesine ve rekabetçi bir gayrimenkul piyasası oluşmasına yol açmıştır.  &nb...


Yöneticiler için Liderlik ve Ekip Yönetimi


Başlangıç Tarihi:
Süre:

Organizasyonların, performansını arttırma, iş gücü kapasitesini en üst düzeye çıkarma, kalite standartlarında rekabet edebilecek güçte olma, verimlilik, etkinlik ve hız gibi konularda başarı sağlayabilmesi için modern yönetim anlayışına sahip lider yöneticilere ihtiyacı vardır.


Üst Düzey Yönetici Asistanlığı Sertifika Programı


Başlangıç Tarihi:
Süre:

Yeni ekonomik ve teknik gelişmeler, kurumlarda en önemli fonksiyonları yerine getiren Yönetici Asistanlığı Mesleğinin de önemini arttırmıştır. Klasik sekreterlik mesleğinin ötesinde Yönetici Asistanlığı Mesleği daha karmaşık ve strateji gerektiren bir nitelik kazanmıştır.  Ders notu ve iş hayatında kullanı...


Pazarlama Psikolojisi ve Nöropazarlama Eğitimi

Online
Başlangıç Tarihi: 17 Eylül 2022
Süre: 7 saat

Neden Neuro-mar? Eğitimlerimiz tüketici davranışlarını anlamaya yardımcı olan nörobilim, davranışsal ekonomi, psikoloji, sosyoloji, etnografi gibi disiplinlerin ışığında şekillenen tek nöropazarlama eğitimidir. •Dünyaca ünlü nöropazarlama şirketi Neurons Inc’in Türkiyeve Ortadoğutemsilcisiy...


Kendini Akord Et Atölyesi


Başlangıç Tarihi:
Süre:

“Müzik bize doğuştan verilmiş bir hediyedir.   Bunu hissetmeye elimizi kalbimize koyarak başlayabiliriz.”   Asena Akan    Hepimiz farklı nitelikleri ve potansiyelleri olan özgün birer enstrüman olarak dünyaya geliriz. Bedensel/zihinsel farklılıklar; sosyal/çevresel koşullar; du...


Çocuk Ergen ve Yetişkin Psikoterapi Eğitimleri


Başlangıç Tarihi:
Süre:

Girşimci Psikoglar Derneği desteğiyle hazırlanan Çocuk, Ergen ve Yetişkin Psikoterapi Eğitimleri Sertifika Programı 4 temel başlıktan oluşmaktadır. Çocuk ve Ergenlerde Klinik Görüşme Teknikleri Çocuk ve Ergenlerde Bilişsel Davranışçı Terapi Eğitimi Yetişkinlerde Klinik Görüşme Teknikleri Yeti...


Resimli Çocuk Kitaplarına Giriş


Başlangıç Tarihi:
Süre:

Okul öncesi ve ilkokulun ilk yıllarına yönelik üretilen resimli çocuk kitaplarının yazılma, çizilme ve yayımlanma sürecine dair giriş seviyesinde bilgilerin paylaşılacağı bu eğitimde katılımcılar birçok resimli kitabı inceleyerek resimli çocuk kitaplarının olmazsa olmazlarını öğrenecek...


Finansal Teknoloji ve Hukuk Sertifika Programı


Başlangıç Tarihi:
Süre:

Kadir Has Üniversitesi Hukuk Fakültesi iş birliği ile hazırlanan bu programda; Eğitim içeriğinde belirlenen başlıklar çerçevesinde, finansal hizmetlerin ne yönde geliştiği, finansal teknolojide yaşanan gelişmeler ışığında yeni ürün ve çalışma alanları ile bu alanlara dair yeni düzen...


Cumhurbaşkanlığı Dijital Dönüşüm Ofisi Bilgi Ve İletişim Güvenliği Rehberi Uyum ve Denetimi Bilgilendirme Programı


Başlangıç Tarihi:
Süre:

6 Temmuz 2019 tarihinde yayımlanarak yürürlüğe giren “Bilgi ve İletişim Güvenliği Tedbirleri” konulu Cumhurbaşkanlığı Genelgesi ile Kurumlar; karşılaşabilecekleri güvenlik risklerinin azaltılması, etkisiz kılınması ve özellikle gizlilik, bütünlük ve erişilebilirliği bozulduğunda ort...


Neuro-Storytelling (Nörobilim Temelinde Hikayeleştirme) Eğitimi


Başlangıç Tarihi:
Süre:

Neuromarketing ve Storytelling, Son yıllarda adlarından yoğun bir şekilde söz ettiren bu iki disiplinden biri; İnsan zihninin çalışma prensiplerini çözmeyive satın alma davranışlarımızın arkasında yatan bilimi aydınlatarak, pazarlama iletişimi stratejilerini buna göre şekillendirmeye imkan verirken, diğeri de in...


Çeşitlilik ve Kapsayıcılık Eğitim Programı


Başlangıç Tarihi:
Süre:

Çeşitlilik ve Kapsayıcılık (Ç&K); toplumsal cinsiyet, cinsel yönelim, etnik kimlik, yaş, dini ve siyasi görüş, engellilik vb. fark gözetmeksizin tüm birey ve toplulukların süreç ve sistemlere dahil edilmesini gerektiriyor. Un Global Compact’ın vurguladığı gibi çeşitliliği ve kap...


Yazılım ve Uygulama KHAS Bilgi Teknolojileri Direktörlüğü