İhracat Yönetimi Sertifika Programı

Kadir Has Üniversitesi Kampüsü
Başlangıç Tarihi: 2024-05-04
Süre: 48 Saat

Dış ticaretin bir dalı olan ihracat yönetimi ile ilgili ihracatta kullanılan temel düzeydeki belgeler, ihracatta yapılan alım satım sözleşmesi, taşıma belgeleri, navlun sigortaları, ihracat yapmak için atılacak adımların süreçleri, gümrükleme, ödeme şekilleri, teslim şekilleri, yurt içi ...


Dijital Pazarlama ve Sosyal Medya Sertifika Programı

Çevrimiçi (Online)
Başlangıç Tarihi: 2024-05-11
Süre: 14 gün / 50 Saat

Üretimhane ve Kadir Has Üniversitesi Yaşam Boyu Eğitim Akademisi iş birliğiyle gerçekleştirilen Dijital Pazarlama ve Sosyal Medya Sertifika Programı, dijital pazarlama ve sosyal medyayı kapsamlı bir şekilde öğrenebileceğiniz 50 saatlik eğitimdir. Programda dijital pazarlamanın önemli ve karmaşık konuları interaktif ...


Butik Otel İşletmeciliği Sertifika Programı

Online
Başlangıç Tarihi: 2024-01-01
Süre: 40 saat

Kadir Has Üniversitesi Yaşam Boyu Akademi ve Vatel International Business School iş birliği ile Vatel İstanbul bünyesinde yapılacak  Butik Otel İşletmeciliği Sertifika Programı, otelcilik ile ilgili temel bilgileri içeren bir çalışmadır. Otelin içinde olup bitenin anlatılması ve anlaşılması için haz...


E- Ticaret ve Ödeme Sistemleri Eğitim Programı

Online
Başlangıç Tarihi: 2024-04-16
Süre: 24 saat

Program, katılımcılara e-ticaret platformlarındaki satış stratejileri, ödeme sistemleri ve müşteri yönetimi hakkında derinlemesine bilgi ve beceriler kazandırmayı amaçlamaktadır. Yenilikçi eğitim metodlarıyla donatılmış bu kurs, katılımcıları e-ticaretin hızla değişen dünyasına hazırlar.


Uygulamalı Dış Ticaret Uzmanlığı Sertifika Programı

Kadir Has Üniversitesi Kampüsü
Başlangıç Tarihi: 2024-03-09
Süre: 48 Saat

   Etkili sözleşme yapılabilme, okuyabilme, doğru mal teslim yöntemi (INCOTERMS) ve ödeme yöntemlerini (peşin, açık hesap, tahsil, akreditif), güvence yöntemlerini (garanti/kontrgaranti/standby) kullanabilme, kambiyo mevzuatını, gümrük mevzuatını öğrenme ve işlemlerini yapabilme beceris...


Gayrimenkul Pazarlama Uzmanlığı Sertifika Programı

Online
Başlangıç Tarihi: 0024-03-09
Süre: 36 saat

Gayrimenkul sektörü bu güne kadar yaşanmamış bir dönemden geçmektedir. Dolayısı ile değişen koşullar, her bir gayrimenkul için daha fazla düşünülüp, özgün çözümler üretilmesini gerekmektedir.  Programda; Gayrimenkul sektörünün analizi, günc...


Uygulamalı E-Ticaret Uzmanlığı Sertifika Programı

Online
Başlangıç Tarihi: 2024-03-05
Süre: 12 gün / 40 Saat

Bu eğitim, başlangıçtan sona ihracat süreçlerinin her adımında size rehberlik edecek bir eğitimdir. Ürün bulma, ihracat için pazar yeri mağaza açma, lojistik, satış ve pazarlama süreçlerini kapsayan uygulamalı ve kapsamlı bir ihracat eğitimidir


İnsan Kaynakları Yöneticiliği Sertifika Programı

Kadir Has Üniversitesi Kampüsü
Başlangıç Tarihi: 2023-11-30
Süre: 60 Saat - 15 gün

İşletmelerin sürdürülebilir rekabet avantajı yaratmasını sağlayan en önemli unsurlardan biri sahip oldukları insan kaynağıdır. Bu sebeple insan kaynakları yönetiminin stratejik bir bakış açısıyla yürütülmesi önem taşımaktadır. Bu program kapsamında katılımcılar stratejik insan kaynakla...


Mini MBA Sertifika Programı

Online
Başlangıç Tarihi: 2024-02-27
Süre: 42 Saat

Dijital Dönüşüm, Yenilenebilir Enerji, Geleceğin tüketicisi gibi güncel konular ve teknolojiler ile yönetimin finans, pazarlama gibi temel alanlarında orta ve üst düzey yöneticiler için fark yaratacak, uygulamaya yönelik hazırlanmış bir Mini MBA programıdır.   


Yalın 6 Sigma Yeşil Kuşak Sertifika Programı

Online
Başlangıç Tarihi: 2024-02-20
Süre: 56 Saat

Altı Sigma eğitim programı, katılımcıların Altı Sigma metodolojisini öğrenmesine ve uygulamasına yardımcı olur. Program farklı konuları kapsayan bir dizi modülden oluşmaktadır. Bu modüller Altı Sigma’nın temel kavramlarını, araçlarını, tekniklerini ve yöntemlerini kapsar. Teorik bilgilerin yanı sıra pr...


Sürdürülebilir Gayrimenkul Geliştirme ve Pazarlama Eğitimi

Kadir Has Üniversitesi Kampüsü
Başlangıç Tarihi: 2024-02-03
Süre: 24 Saat

Doğal kaynakları verimli kullanma zorunluluğu, enerjide dışa bağımlılık, binalarda ısıtma-soğutma-havalandırma maliyetlerinin artması, iklim krizi ve ülkemizin su kısıtlılığı yaşama riski gibi unsurlar nedeni ile gayrimenkul sektörünün proje geliştirme sürecinde dikkate alması gereken unsurlara yenileri eklenmi...


Üst Düzey Yönetici Asistanlığı Sertifika Programı

online
Başlangıç Tarihi: 2023-12-19
Süre: 36 Saat

Yeni ekonomik ve teknik gelişmeler, kurumlarda en önemli fonksiyonları yerine getiren Yönetici Asistanlığı Mesleğinin de önemini arttırmıştır. Klasik sekreterlik mesleğinin ötesinde Yönetici Asistanlığı Mesleği daha karmaşık ve strateji gerektiren bir nitelik kazanmıştır.  Ders notu ve iş hayatında kullanı...


İnsan Kaynaklarında Dijital Dönüşüm

Online
Başlangıç Tarihi: 2023-11-14
Süre: 24 saat

Dijital devrim, kuruluşlarının çalışma şeklini değiştirecek anketlere göre, yöneticilerin yüzde 93'ü dijitalin stratejik hedeflerine ulaşmak için kritik olduğuna inanıyor. Kuruluşlar on yıllardır dijitalleşiyor olsa da, dijital devrim hala oldukça yeni. Teknolojik ilerlemenin hızı genellikle hafife al...


İnsan Kaynaklarında Hedef Belirleme

Online
Başlangıç Tarihi: 2023-12-19
Süre: 12 Saat

Hedeflerle yönetim ve performans yönetim sisteminin felsefesini anlayarak kendisi ve bağlı çalışanları için KPI ve hedef belirleme becerisini geliştirmeye yönelik bir programdır.


İşveren Markası

Kadir Has Üniversitesi Cibali Kampüsü
Başlangıç Tarihi: 2023-10-21
Süre: 6 saat

Günümüzde işe alımlar diğer herhangi bir satın alma kararında olduğu gibi ayrıntılı araştırma ile gerçekleştiriliyor. Artık gerçeklerden kaçış yok. Güçlü işveren markasına sahip olmanın gerçek anahtarı özgünlük ve şeffaflık. İşveren markanız şirketinizin kimli...


Tedarik Zinciri Yönetimi Sertifika Programı

Online
Başlangıç Tarihi: 0000-00-00
Süre: 40 saat

Başlangıç düzeyi ve yeni mezunlar için ilk faz  Tedarik Zincirine Giriş bilgi ve uygulamalı eğitimden başlamak üzere ikinci fazda Yönetici adayları için TZY nin detayları ile devam eden eğitim programımız son fazında İleri TZY ve stratejileri için  teorik bilgi ve uygulamaları ile eğitime ka...


Yöneticiler için Liderlik ve Ekip Yönetimi Eğitimi

Kadir Has Üniversitesi
Başlangıç Tarihi: 0000-00-00
Süre: 12 Saat/2 gün

Organizasyonların, performansını arttırma, iş gücü kapasitesini en üst düzeye çıkarma, kalite standartlarında rekabet edebilecek güçte olma, verimlilik, etkinlik ve hız gibi konularda başarı sağlayabilmesi için modern yönetim anlayışına sahip lider yöneticilere ihtiyacı vardır.


Kurumsal Girişimcilik Eğitimi


Başlangıç Tarihi: 0000-00-00
Süre: 40 saat / 8 Hafta

Bu eğitimde çalışılabilcek en iyi yer olmak ve rakiplerinden insana verdikleri değer ile ön plana çıkarak sıyrılacak firmalar oluşturmak için girişimci gençler yetiştirmek ve firma bünyesinde girişimcilik ekosisteminin sürdürülebilmesini sağlamak için gerekli unsurlar incelenecek ve ger...


Çeşitlilik ve Kapsayıcılık Eğitim Programı


Başlangıç Tarihi: 0000-00-00
Süre:

Çeşitlilik ve Kapsayıcılık (Ç&K); toplumsal cinsiyet, cinsel yönelim, etnik kimlik, yaş, dini ve siyasi görüş, engellilik vb. fark gözetmeksizin tüm birey ve toplulukların süreç ve sistemlere dahil edilmesini gerektiriyor. Un Global Compact’ın vurguladığı gibi çeşitliliği ve kap...


SAGE SUPER - Startup Internship Readiness Program

Çevrimiçi
Başlangıç Tarihi: 0000-00-00
Süre:

Girişimci bakış açısı en kritik 21.yy Yetkinliklerinden birisi haline geldi. Eski iş gücünün yenilenmesini sağlamanın yanı sıra, yeni dünya düzeninde şirketlerin ihtiyacı olan yetkin eleman beceri seti içerisinde girişimcilik ve inovasyona yatkınlık bir numaralı belirleyici oldu. Google bile yüzbinl...


Temel Proje Yönetimi Eğitimi

Kadir Has Üniversitesi Cibali Kampüsü
Başlangıç Tarihi: 0000-00-00
Süre: 2 gün 12 saat

Proje ve program yöneticileri, proje yönetimindeki yeni trendleri ve güncellemeleri takip etmek isterler. Bu eğitim, tecrübeler ve deneyimler farklı olmakla beraber Proje Yönetim Enstitüsü’nün (PMI) standartlaştırma çalışması içerisinde proje yönetiminin esaslarını yeniden tanımlamala...


Çok Kanallı Müşteri Deneyimi Eğitimi

Online
Başlangıç Tarihi: 0000-00-00
Süre: 2 gün 10 saat

Müşteri deneyimi yönetimi nedir? Müşteri deneyimi yöntemi şirket ve birey için neden önemlidir?Müşteri deneyimi yönetimi nedir? Müşteri deneyimi yöntemi şirket ve birey için neden önemlidir?Müşteri deneyimi yönetimi konusunda izlenecek model v iyileştirme süreçleri ...


Yazılım ve Uygulama KHAS Bilgi Teknolojileri Direktörlüğü