Uygulamalı Python Programlama Sertifika Programı

Çevrimiçi (Online)
Başlangıç Tarihi: 2024-04-23
Süre: 63 Saat / 21 Oturum

Üretimhane ve Kadir Has Üniversitesi Yaşam Boyu Eğitim Akademisi iş birliğiyle gerçekleştirilen Uygulamalı Python Programlama Sertifika Programı ile temel programlama uygulamalarıyla birlikte Python programlama dilinin esaslarını öğreneceksiniz. Python veri türlerini ve değişkenlerini kullanarak verileri temsil etme ve...


Uygulamalı Front-End Development Sertifika Programı

Çevrimiçi (Online)
Başlangıç Tarihi: 2024-05-11
Süre: 80 Saat/ 20 Gün

Front-End Web Development (Web Önyüz Geliştirme), bir web sitesinin grafik kullanıcı arayüzünü HTML, CSS ve JavaScript kullanarak geliştirmektir. Böylece erişilebilir, görüntülenebilir ve etkileşimli web kaynakları yaratılabilir. Üretimhane ve Kadir Has Üniversitesi Yaşam Boyu Eğitim Akademisi ...


R Programlama ve Temel İstatistik Uygulamaları Sertifika Programı

Online
Başlangıç Tarihi: 2024-03-09
Süre: 36 Saat

Üretimhane ve Kadir Has Üniversitesi Yaşam Boyu Eğitim Akademisi iş birliğiyle düzenlenen R Programlama ve Temel İstatistik Uygulamaları Sertifika Programı’nda veri analizi için verinin düzenlenmesi, işlenmesi ve görselleştirilmesi üzerinde tüm detaylarıyla birlikte durulması hedeflenmektedir. R prog...


Yapay Zeka II : Derin Öğrenme Sertifika Programı

Online
Başlangıç Tarihi: 2024-04-20
Süre: 36 Saat

Bu eğitim, katılımcılara PyTorch üzerinden derin öğrenme ve yapay zeka konularında derin bir anlayış kazandıracaktır. Tensorlerin temel veri yapısı, türev hesaplama, optimizasyon, kayıp fonksiyonları, ileri beslemeli sinir ağları, aktivasyon fonksiyonları, evrişimli sinir ağları, dil modelleri, RNN, LSTM, Transformer ve &cc...


SPSS Temel İstatistik ve Veri Analizi Sertifika Programı

Online
Başlangıç Tarihi: 2024-03-12
Süre: 12 Oturum 36 Saat

Üretimhane ve Kadir Has Üniversitesi Yaşam Boyu Eğitim Akademisi iş birliğiyle düzenlenen SPSS Temel İstatistik ve Veri Analizi Sertifika Programı; araştırmacıların, akademisyenlerin, iş hayatında veri analizi ile ilgili çalışan kişilerin, lisans, yüksek lisans ve doktora öğrencilerinin ortaya koydukları hipot...


Yapay Zeka I: Veri Bilimi ve Makine Öğrenmesine Giriş Sertifika Programı

Online
Başlangıç Tarihi: 2024-01-27
Süre: 36 Saat

Bu eğitim, katılımcılara veri bilimi ve makine öğrenmesinin temellerini kapsayan kapsamlı bir eğitim sunacaktır. Program boyunca, temel Python programlamasından başlayarak nesneye yönelik programlamaya geçiş yapılacak, ardından veri bilimine giriş yapılacaktır ve temel kütüphaneler öğrenilecektir. Keşifsel ve...


Uygulamalı Bulut ERP Uzmanlığı ve ERP Proje Yönetimi

Kadir Has Üniversitesi Kampüsü
Başlangıç Tarihi: 2023-11-28
Süre: 36 saat

Dünya’da üretim yönetimi sistemleri ile bilgi yönetimi sistemlerinin birleşimden doğan ERP uygulamaları, ülkemizde farklı bir gelişim süreci izlemiştir. İşletmelerde 1980’li yıllarda kullanılmaya başlanan ticari yazılımlar muhasebe temeliyle oluşturulmuştur. Ülkemizde işletmelerde farklı bö...


Python ile Makine Öğrenmesi Sertifika Programı

Online
Başlangıç Tarihi: 0001-01-01
Süre: 40 Saat / 10 gün

Üretimhane ve Kadir Has Üniversitesi Yaşam Boyu Eğitim Akademisi iş birliğiyle gerçekleştirilen Python ile Makine Öğrenmesi Sertifika Programı ile regresyon, sınıflama, kümeleme gibi veri analitiği ve modelleme problemlerinin yanı sıra bu problemler kapsamında karşılaşılan değişken yapıları hakkında bilgi sahi...


ISO 19011 Yönetim Sistemleri İç Denetçi Eğitim Programı

Online
Başlangıç Tarihi: 2023-06-03
Süre: 10 Saat / 2 gün

Yönetim sistemleri bir bütün olması nedeniyle iç denetçilerin ilgili standartlarda denetimleri nasıl gerçekleştireceklerini ISO 19011 standardını ilgili ISO 9001, 50001, 27001 gibi diğer tüm Annex SL standardına uygun yönetim sistemlerini tarafsız ve bağımsız olarak nasıl denetleyeceklerine dair kıla...


ISO 27001:2022 Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemi Bilinçlendirme Eğitim Programı

Online
Başlangıç Tarihi: 2023-05-27
Süre: 10 Saat / 2 gün

Daha önce ilgili eğitimi almış kişiler ve ilk defa bilgi güvenliği yönetim sistemlerinde çalışacak kişilere kapsam ve ilgili tarafların belirlenmesi, risk analizi, operasyonel faaliyetlerden Teknik olarak EK-A kontrollerinin nasıl uygulanacak ve dokümante edileceğine kadar detaylı şekilde bilgiler verilmektedir.


ISO 27001:2022 Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemi Geçiş Eğitimi

Online
Başlangıç Tarihi: 2023-05-20
Süre: 5 Saat 1 gün

ISO 27001 standardının 2013 revizyonunun eğitimini almış kişiler 2022 revizyonlardaki tüm değişikliklere hakim olacak. EK-A kontrollerine yeni eklenen maddeleri nasıl uygulayacak ve dokümante edeceklerini, SOA’yı nasıl revize edeceklerinden risk analizini kadar nelere dikkat etmeleri gerektiğine kadar tüm süreçler...


Kripto Paralara Giriş Sertifika Programı

Online
Başlangıç Tarihi: 0000-00-00
Süre: 42 Saat

Kripto paralara yönelik eğitim programlarının öncüsü Kadir Has üniversitesi  2022 akademik yılında ders müfredatına koyduğu Kriptoparalara Giriş dersini, bir sertifika programı ile birleştirerek üniversite dışından katılımcılara açıyor. Bitcoin, Blockchain ve Kriptopara kavramlarına i...


Cumhurbaşkanlığı Dijital Dönüşüm Ofisi Bilgi Ve İletişim Güvenliği Rehberi Uyum ve Denetimi Bilgilendirme Programı

Online
Başlangıç Tarihi: 0000-00-00
Süre: 32 saat

6 Temmuz 2019 tarihinde yayımlanarak yürürlüğe giren “Bilgi ve İletişim Güvenliği Tedbirleri” konulu Cumhurbaşkanlığı Genelgesi ile Kurumlar; karşılaşabilecekleri güvenlik risklerinin azaltılması, etkisiz kılınması ve özellikle gizlilik, bütünlük ve erişilebilirliği bozulduğunda ort...


Uygulamalı Yapay Zeka Sertifika Programı

Çevrimiçi (Online)
Başlangıç Tarihi: 0000-00-00
Süre: 36 Saat/ 12 Gün

Yapay zeka ve veri bilimi alanına girmek, özellikle programlama deneyimi pek fazla olmayanlar için göz korkutucu görünebilir. Kendi kendini süren arabalarda ve Amazon’un Alexa’sı gibi sanal asistanlarda kullanılan kavramlar çok karmaşık ve anlaşılması zor görünebilir. Üretimhane ve Kad...


Yazılım ve Uygulama KHAS Bilgi Teknolojileri Direktörlüğü