Uygulamalı Bulut ERP Uzmanlığı ve ERP Proje Yönetimi

Kadir Has Üniversitesi Kampüsü
Başlangıç Tarihi: 28 Kasım 2023
Süre: 36 saat

Dünya’da üretim yönetimi sistemleri ile bilgi yönetimi sistemlerinin birleşimden doğan ERP uygulamaları, ülkemizde farklı bir gelişim süreci izlemiştir. İşletmelerde 1980’li yıllarda kullanılmaya başlanan ticari yazılımlar muhasebe temeliyle oluşturulmuştur. Ülkemizde işletmelerde farklı bölümlerde, birbirlerinden bağımsız değişik yazılımlar kullanılmakta veri girişleri bir defadan fazla yapıldığı için hata olasılığı artmakta ve bu sebepten işletmeler çeşitli problemler ile karşılaşmakatadırlar. Türkiye’de küresel pazarlarda rekabet avantajı sağlamaya çalışan birçok büyük üretim işletmesinde ERP sistemi uygulamasının başladığı ve önümüzdeki yıllarda Kobiler’inde ERP sistemlerine yatırım yapacağı düşünülmektedir. Türkiye için çok yeni ve gelişmekte olan ERP pazarında birçok ERP tedarikçisi işletme yer almaktadır. Bunun sebebi de Türkiye’deki işletmelerin artık ERP sistemi uyglamayı talep etmelerinden kaynaklanmaktadır. Dijital dönüşüşüm sürecinde ülkemizin ERP pazarı için kritik öneme sahip nitelikli insan kaynağının sektöre kazandırılması hedefiyle eğitimlerimizi gerçekleştirmekteyiz


Eğitim Bilgileri

Öğrenim Kazanımları

 • Yer ve zaman bağımsız online deneyebilme imkanı

 • Uluslararası kullanımda olan Bulut ERP deneyimi

 • 0 uygulayarak öğrenme fırsatı

 • Eğitim videolarına sürekli erişim

 • Birçok üniversitede ve bölümde yoğun ilgi gören ERP Uygulamaları sektör dersine erişim 

 • Teori ve pratik disiplinleri birleştirme fırsatı 

Kariyer Kazanımları

 • ERP sektöründe kariyer düşünenler için vizyon kazanımı 

 • ERP danışmanı ve ERP proje yöneticisi iş fırsatları avantaj sağlayacak yetkinlik kazanımı 

 • Hali hazırda sistem yönetimi alanında çalışanlar ve şirketleri için sistem kurulumu fırsatı

 • Hali hazırda sistem yönetimi alanında çalışanlar ve şirketleri için sistem optimizasyon fırsatı 


• ERP alanında kariyer yapmak isteyen öğrenciler

 • Kariyer değişikliği düşünen ERP alanını hedefleyen çalışanlar

 • ERP alanında çalışan danışmanlar, iş analistleri, proje yöneticileri

 • İşletme sahipleri ve yöneticiler

Dijital Dönüşüm

 Dijital Dönüşüm nedir? Neden gerekli?

Uygulama zorlukları?


ERP Kavramı

ERP’nin Faydaları ERP’ninBileşenleri

ERP Değerlendirme Kriterleri

ERP Uygulama Süreci ve Proje Yönetimi

Bulut ERP ve Avantajları


ERP Uygulamaları Tanımlamalar ve Ayarlar

Cari

Müşteri Oluşturma

Tedarikçi Oluşturma

Müşteri Adayı Oluşturma

Cari Import

Ürün

Ürün Oluşturma

Varyant Oluşturma

Toplu Ürün İşlemleriExcel


Ürün Ayarları

Varyant Fiyatları

Varyant Resimleri Atama

Toplu Resim Import

Fiyatlandırma İşlemleri

Müşteriye Özel Fiyatlandırma

Standart İndirim Oluşturma İskontove Cariye Atama

Müşteri Grubu Bazlı FiyatOluşturma

Fiyat Listesi Oluşturma

Üretim Ayarları

Üretim Ayarları ve Tanımlamaları

Üretim Reçete ve Rota Tanımlamaları


Modül İşlemleri

Satış

Satış Belgeleri Düzenleme

Ön Muhasebe İşlemleri

Tahsilat Ödeme Oluşturma ve Açık Hesaplarda Listeleme

Satınalma

Satınalma Anlaşmaları, Siparişleri, Faturaları

Satınalma ve İhtiyaçPlanlaması Malzeme MRP

Ön Muhasebe işlemleri-Satın alma


Depo ve Stok Hareketleri

Depo ve Stok Yeri Tanımlama

Stok Sayım

Belgesiz Mal Girişi


Üretim Yönetimi

Üretim Emirleri Oluşturma

Üretim İşlemleri

Üretim Modülü

Üretim Operasyon Yönetimi

Kollektif Üretim Stok kontrolü

Üretim Emirlerinde Özellik Değişimi

Esnek ve Dinamik Üretim


CRM

Hızlı Bilgi girişi ve CRM Eylemleri Oluşturma

Hızlı Bilgi Girişi


Raporlama

Satış

Satış Belgeleri

Satış Raporları


Satınalma

Fatura Kontrol Raporları Depo

Anlık Stok ve Stok Hareketleri


Üretim

Üretim Emirleri

Gantt


Finans-Muhasebe

Hesap Dökümü

Mizan

28-30 Kasım 2023 18.30-21.30

5-7 Aralık 2023 18.30-21.30

12-14 Aralık 2023 18.30-21.30

19-21 Aralık 2023 18.30-21.30

26-28 Aralık 2023 18.30-21.30

2-4 Ocak 2024 18.30-21.30


Reybex Türkiye Genel Müdürü Züber Doğan

Akademik Çalışmalar

 • Yeditepe Üniversitesi Bilgisayar ve Bilişim Fakültesi Öğretim Görevlisi
 • Kadir Has Üniversitesi Danışma Kurulu Üyeliği
 • Kadir Has üniversitesi MIS403-Enterprise Information Systems dersi bulut ERP proje çalışmaları
 • Kadir Has Üniversitesi Bitirme Projeleri Mentörlük Çalışmaları
 • Sakarya Üniversitesi Bilişim Sistemleri Mühendisliğinde 'İşletmelerde Dijital Dönüşüm' dersi
 • Sakarya Üniversitesi Endüstri Mühendisliği 'ERP Uygulamaları' dersi
 • Üniversite sanayi işbirliği vizyonu çerçevesinde Organize Sanayi Bölgelerinde seminer vd. çalışmalar ile işletmelerin dijital dönüşüm süreçlerine destek çalışmaları 


Profesyonel Kariyer Çalışmaları

 • 2015 yılı itibariyle reybex Bulut ERP Türkiye Genel Müdürlüğü
 • Teknokent ve Kosgeb Arge Proje Yöneticiliği
 • İşletmelerin Bulut ERP ile dijital dönüşüm süreçlerini gerçekleştirdikleri proje müdürlüğü
 • İşletmelerin Dijital Olgunluk Analiz çalışmaları ile Dijital Dönüşüm destek faaliyetleri


Projeler

Tuzla OSB-İşletmelerde Dijital Dönüşüm: https://youtu.be/mMagj0zT568

Dijital Dönüşümün İşletmeler Etkisi: https://youtu.be/jLVOfjJUisw

Yazsum: Dijital Dönüşümde Süreç Yönetimi: https://youtu.be/Vu-YQpa95k4

https://yazsum.sakarya.edu.tr/index.php/egitmenler


Doç. Dr. Mehmet Aydın

%80 Uygulama ağırlıklı olması sebebiyle 2.ders itibariyle eğitime kendi kişisel  bilgisayarlarınızla katılımınız gerekmektedir.

 Başarı sertifikası için eğitim sonunda test usulü 1 adet sınav gerçekleşecektir.

50 baraj notunun üzerinde puan alan ve yüzde 70 katılım şartını karşılayan adaylara e-devlet üzerinden sorgulanabilir  YÖK onaylı sertifika verilir.

18500 TL (KDV Dahil)

Khas Mensubu Akademisyen & İdari Personeline, Khas Mezun & Öğrencilerine %50 indirim imkanı bulunmaktadır.

Yazılım ve Uygulama KHAS Bilgi Teknolojileri Direktörlüğü