Uygulamalı Python Programlama Sertifika Programı

Çevrimiçi (Online)
Başlangıç Tarihi: 04 Temmuz 2023
Süre: 60 Saat/15 Oturum

Üretimhane ve Kadir Has Üniversitesi Yaşam Boyu Eğitim Akademisi iş birliğiyle gerçekleştirilen Uygulamalı Python Programlama Sertifika Programı ile temel programlama uygulamalarıyla birlikte Python programlama dilinin esaslarını öğreneceksiniz. Python veri türlerini ve değişkenlerini kullanarak verileri temsil etme ve saklama, programlarınızın akışını kontrol etmek için koşul ve döngüleri kullanma becerilerini kazanacaksınız. İlgili veri koleksiyonlarını depolamak için listeler, kümeler, sözlükler ve tanımlama grupları gibi karmaşık veri yapılarının gücünden yararlanacaksınız. Kendi özel işlem fonksiyonlarınızı tanımlayacak, oluşturacak ve işlevsel hale getirebileceksiniz. Son olarak, Python Standart Kitaplığı’ndaki ve diğer kitaplıklardaki modülleri ve bu modüllerin içerdiği işlevleri bulup gerektiğinde kullanabileceksiniz.


Eğitim Bilgileri

Web geliştirme, robotik, oyun geliştirme ve mobil geliştirme alanlarında kariyer yaratmak isteyen, yazılım alanına ilgi duyan ve yazılım dilleri konusunda kendini geliştirmek isteyen herkes bu eğitime katılabilir.


Python Programlama Sertifika Programı, Python programlama konusunda kendini geliştirmek isteyen ve bu konuda deneyimi olmayan katılımcılara hızlı bir başlangıç yaptırmayı, onları kendi başlarına ilerleyebilir düzeye taşımayı amaçlar. Katılım için herhangi bir ön bilgi gerekli değildir.

1. MODÜL: PYTHON TEMELLERİ

– Python Programlamaya Giriş

 • Anaconda’nın İndirilmesi – Kurulum İşlemleri
 • Spyder Arayüzü Tanıtım ve Kişiselleştirme
 • Çalışma Dizini Ayarları

– Temel Data Tipleri

 • Karakter Dizileri (String-“str”)
 • Sayısal (Tamsayı-“int”)
 • Sayısal (Ondalıklı-“float”)
 • Temel Data Tiplerine İlişkin Fonksiyon ve Uygulamalar

– Listeler (list)

– Demetler (tuple)

– Sözlükler (dictionary)

– Kümeler (set)


2. MODÜL: OPERATÖRLER VE DÖNGÜLER

– Operatörler

 • Atama Operatörleri
 • Karşılaştırma Operatörleri
 • Mantıksal Operatörler
 • Bazı Özel Operatörler (Is&In)

– Koşul Durumları

 • If-Else Yapıları
 • If-Else-Else Yapıları

– Döngüler

 • For Döngüleri
 • While Döngüleri
 • Break & Continue Yapısı
 • Bazı Farklı Döngü Yapıları


3. MODÜL: FONKSİYONLAR

– Fonksiyon Oluşturma

 • Fonksiyon Tanımlama
 • Değer Döndürme (Return)
 • Argümanlar
 • “args” Kullanımı
 • “kwargs” Kullanımı
 • Farklı Bir Bakışla Fonksiyon Oluşturma – “Lambda” Fonksiyonu

– Gömülü Fonksiyonlar

 • Map
 • Filter
 • Any & All
 • Sorted
 • Min & Max
 • Sum & Round


4. MODÜL: HATA YÖNETİMİ & SINIFLAR

– Hata Yönetimi

 • Hata Türleri
 • Hata Ayıklama

– Modüller

 • Math
 • Random
 • Datetime

– Class-Sınıf Oluşturma

 • Class-Sınıf Metodları


5. MODÜL: VERİ MANİPÜLASYONU – NUMPY

– NumPy’ye Giriş

– NumPy Dizisi (Array)

 • Dizi Oluşturma
 • Dizi Özellikleri
 • Dizi İndeksleme
 • Dizi Dilimleme

– Farklı NumPy Dizi Operasyonları ve Fonksiyonlar


6. MODÜL: VERİ MANİPULASYONU – PANDAS

– Pandas’a Giriş

– Pandas Serisi

 • Pandas Serisi Oluşturma
 • Pandas Seri Operasyonları

– Pandas Veri Çerçeveleri

 • Pandas Veri Çerçevesi Oluşturma
 • Pandas Veri Çerçevesi Operasyonları
 • Birden Çok Veri Çerçevesi ile Çalışma


7. MODÜL: VERİ GÖRSELLEŞTİRME – EKSİK VERİ PROBLEMİ

– Veri Görselleştirme

 • Seaborn-Kutu Grafikleri
 • Seaborn-Violin Grafikleri
 • Seaborn-Saçılım Grafikleri

– Eksik Veri Problemi

 • Eksik Verilerin Tespiti
 • Eksik Verilerin Tamamlanması

4 Temmuz 2023 Salı, 19.00-23.00 | 1. Gün
5 Temmuz 2023 Çarşamba, 19.00-23.00 | 2. Gün
6 Temmuz 2023 Perşembe, 19.00-23.00 | 3. Gün
11 Temmuz 2023 Salı, 19.00-23.00 | 4. Gün
12 Temmuz 2023 Çarşamba, 19.00-23.00 | 5. Gün
13 Temmuz 2023 Perşembe, 19.00-23.00 | 6. Gün
18 Temmuz 2023 Salı, 19.00-23.00 | 7. Gün
19 Temmuz 2023 Çarşamba, 19.00-23.00 | 8. Gün
20 Temmuz 2023 Perşembe, 19.00-23.00 | 9. Gün
25 Temmuz 2023 Salı, 19.00-23.00 | 10. Gün
26 Temmuz 2023 Çarşamba, 19.00-23.00 | 11. Gün
27 Temmuz 2023 Perşembe, 19.00-23.00 | 12. Gün
1 Ağustos 2023 Salı, 19.00-23.00 | 13. Gün
2 Ağustos 2023 Çarşamba, 19.00-23.00 | 14. Gün
3 Ağustos 2023 Perşembe, 19.00-23.00 | 15. Gün

– Python programlama dili hakkında bilgi sahibi olur, temel veri yapılarını tanıyabilirsiniz.
– Python dilinde döngüler ve koşullar gibi temel programlama işlevlerini yerine getirebilirsiniz.
– Python dilinde fonksiyonlar oluşturabilir ve bu fonksiyonlar aracılığıyla analitik problemlere çözümler üretebilirsiniz.
– Python programlama dilini kullanarak farklı kodlama stili uygulamaları ile insan tarafından okunabilir kodlar üretebilirsiniz.
– NumPy aracılığıyla veri manipülasyonları ve farklı hesaplama görevlerini gerçekleştirebilirsiniz.
– Pandas aracılığı ile Seriler ve Veri Çerçeveleri de dahil olmak üzere veri manipülasyonları ve farklı hesaplama görevlerini gerçekleştirebilirsiniz

Prof. Dr. Ufuk Yolcu


Lisans ve lisansüstü eğitimlerini Ondokuz Mayıs Üniversitesi İstatistik alanında tamamlamıştır. Daha önce Ondokuz Mayıs Üniversitesi, Giresun Üniversitesi ve Ankara Üniversitesi İstatistik bölümlerinde görev yapmış olan Ufuk Yolcu, şu anda Marmara Üniversitesi İstatistik bölümünde akademisyen olarak görev yapmaktadır. 2015-2016 yılları arasında bir yıl süre ile Surrey Üniversitesi, Mühendislik ve Fiziksel Bilimler Fakültesi, Bilgisayar Bölümü (University of Surrey, Faculty of Engineering & Physical Sciences, Department of Computing) dahilinde misafir araştırmacı olarak bulunan Yolcu’nun, ulusal ve uluslararası dergilerde yayımlanmış zaman serileri analizleri, yapay sinir ağları, bulanık çıkarım sistemleri ve yapay zeka optimizasyon algoritmaları konularını içeren birçok bilimsel çalışması mevcuttur.

Python Programlama Sertifika Programı’nı başarıyla tamamlayan katılımcılara, Kadir Has Üniversitesi tarafından e-Devlet üzerinden sorgulanabilen YÖK onaylı sertifika verilir. Sertifika için eğitime en az %80 oranında canlı katılım sağlama şartı vardır.

6.500 TL (KDV Dahil)

KHAS Mensubu Akademisyen & İdari Personeline, KHAS Mezun & Öğrencilerine %50 indirimli: 3.250 TL (KDV Dahil)

Diğer üniversite öğrencilerine %30 indirimli: 4.550 TL (KDV Dahil)

Yazılım ve Uygulama KHAS Bilgi Teknolojileri Direktörlüğü