Temel Proje Yönetimi Eğitimi

Kadir Has Üniversitesi Cibali Kampüsü
Başlangıç Tarihi:
Süre: 2 gün 12 saat

Proje ve program yöneticileri, proje yönetimindeki yeni trendleri ve güncellemeleri takip etmek isterler. Bu eğitim, tecrübeler ve deneyimler farklı olmakla beraber Proje Yönetim Enstitüsü’nün (PMI) standartlaştırma çalışması içerisinde proje yönetiminin esaslarını yeniden tanımlamalarını amaçlar. Temel Proje Yönetimi eğitimi, her seviyeden proje profesyonellerine göre tasarlanmış olup detaylara değil bütüne odaklanır ve PMBOK7’ye göre güncellenmiştir.


Eğitim Bilgileri

Her seviyeden proje paydaşları, üniversite öğrencileri, profesyonel proje katılımcıları, proje ve program yöneticileri. 

Bilir: Proje yönetim çerçevesi içerisinde ortak bir terminoloji oluşturmak adına temel kavramları ve proje, program ve portföy gibi değer sisteminin bileşenlerini bilir. 

Anlar: Proje süreç gruplarını, proje yönetimi bilgi alanlarını, proje esaslarını, kısıtlarını ve performans alanlarını anlar. 

Yapar: Proje yönetiminin gerektirdiği rol ve sorumluluklar çerçevesinde proje yönetiminin esaslarını uygular.

Program Hedefleri:
 • Proje        Yönetiminin temel kavramları anlamak
 • Proje Yönetimi Çerçevesini        kavramak ve yorumlamak
 • Proje Ortamının bileşenlerini        bilmek ve etkilerini yorumlamak
 • Proje Süreç Gruplarını ve alt        süreçlerini anlamak
 • Proje Başlatma Sürecini        kavramak
 • Proje Yönetimi Planının        oluşturulmasını kavramak
 • Proje Yönetimi Yürütme Sürecini        kavramak
 • Proje Yönetimi İzleme ve        Kontrol Sürecini kavramak
 • Proje Yönetimi Kapanış Sürecini        kavramak
 • Proje Bilgi Alanlarının ve        Süreç Grupları arasındaki ilişkiyi anlamak
 • Agile        (Çevik) Proje Yönetiminin temel kavramlarını anlamak

Eğitim 2 gün Temel Proje Yönetimi içeriğinde gerçekleşecektir. 

 • Proje Yönetimi Çerçevesi 
  • Proje ve Proje Yönetimi Nedir? 
  • Proje Yönetici, Proje Takımı, Organizasyon
  • Proje Yöneticisi Sorumlulukları ve Rolü
 • Temel Kavramlar ve Tanımlar
  • Ürün, Çıktı, Sonuç ve Girdi
  • Proje Aktivitesi, Etkileri, Teslimat, Sponsor
  • Paydaş, Değer, Teslimat Sahibi, İş Dokümanları
  • Fayda, Fayda Yönetimi, İş Performans Veri/Raporlama
  • Proje, Program, Portföy ve Operasyon
 • Proje Yönetimi Bilgi Alanları 
  • Proje Paydaş Yönetimi
  • Proje Kapsam Yönetimi
  • Proje Zaman Yönetimi
  • Proje Maliyet Yönetimi
  • Proje Kalite Yönetimi
  • Proje İletişim Yönetimi
  • Proje Risk Yönetimi
  • Proje Kaynak Yönetimi
  • Proje Tedarik Yönetimi
 • Proje Yönetiminin Prensipleri (PMBOK 7) 
 • Proje Yönetimi Performans Alanları (PMBOK 7)
 • Çevik Proje Yönetimi Temel Kavramlar 

Eğitim sınıfı; projeksiyon, bilgisayar bağlantı ekipmanları, internet bağlantısı, hareketli tahtalar (veya flip-chart), 3-farklı renk beyaz tahta kalemleri. Katılımcılara not defteri ve kalem. 

Ders notları eğitimin 1.günü sonunda pdf formatında paylaşılacaktır. Ayrıca bazı şablonlar ve ödevler eğitim içeriğinde yer alacaktır. 


Hafta
Konu
Detaylar
Ders Notu
Ödev
1
Proje Yönetim Çerçevesi
Proje   ve Proje Yönetimi Nedir?
Proje   Yönetici, Proje Takımı, Organizasyon
Proje   Yöneticisi Sorumlulukları ve Rolü
Temel Kavramlar ve Tanımlar
Ürün,   Çıktı, Sonuç ve Girdi
Proje   Aktivitesi, Etkileri, Teslimat, Sponsor
Paydaş,   Değer, Teslimat Sahibi, İş Dokümanları
Fayda,   Fayda Yönetimi, İş Performans Veri/Raporlama
Proje,   Program, Portföy ve Operasyon
Proje Yönetimi Bilgi Alanları ve Süreçler
Proje   Paydaş Yönetimi
Proje   Kapsam Yönetimi
Proje   Zaman Yönetimi
Proje   Maliyet Yönetimi
Proje   Kalite Yönetimi
Proje   İletişim Yönetimi
Proje   Risk Yönetimi
Proje   Kaynak Yönetimi
Proje   Tedarik Yönetimi


Proje Yönetimi Prensipleri
PMBOK7   içeriğindeki Proje Yönetimi Prensipleri konu alınacaktır.


Proje Yönetimi Performans Alanları
PMBOK7   içeriğindeki Proje Yönetimi Performans Alanları konu alınacaktır.


Çevik Proje Yönetimi Temel Kavramlar
Çeviklik Nedir?
Çevik Ortamda Proje Yönetimi Temel Kavramları
Program sonunda yapılan proje bazlı değerlendirme ve çoktan seçmeli sınav aracılığıyla, yüzde 70 baraj notunun üzerinde puan alan ve yüzde 70 katılım şartını karşılayan adaylara sertifika / katılım belgesi verilir.

Dr.Engin Deniz


Kurumsal  Yüksek Performans Dönüşüm Danışmanı

Akademik çalışmalarının yanı sıra Tüketici Elektroniği, Savunma Sanayi ve
Finans sektörlerinde 15 yılı aşkın süredir görev alarak, proje yönetiminin her
alanında kazandığı ulusal ve uluslararası deneyimleri yüksek iletişim yetkinliği
sayesinde çalıştığı ekiplere kolayca aktarabilmektedir. Dönüşüm projeleri ve strateji
planlama konuları uzmanlık alanıdır. Verimlilik, etkinlik ve yeteneğin doğru
yönlendirilmesi alanlarında fark yaratır. Müşteri beklentilerinin yönetilmesine önem
verir.


Khas Mensubu Akademisyen & İdari Personeline, Khas Mezun & Öğrencilerine %50 indirim imkanı bulunmaktadır.

Yazılım ve Uygulama KHAS Bilgi Teknolojileri Direktörlüğü