Üst Düzey Yönetici Asistanlığı Sertifika Programı


Başlangıç Tarihi:
Süre:

Yeni ekonomik ve teknik gelişmeler, kurumlarda en önemli fonksiyonları yerine getiren Yönetici Asistanlığı Mesleğinin de önemini arttırmıştır. Klasik sekreterlik mesleğinin ötesinde Yönetici Asistanlığı Mesleği daha karmaşık ve strateji gerektiren bir nitelik kazanmıştır. 

Ders notu ve iş hayatında kullanılacak formlar ile zenginleştirilmiş Yönetici Asistanlığı Eğitimi ile bu mesleği seçenlere, mesleklerinde başarılı olmak için gerekli olan bireysel ve yönetsel yetkinlikler kazandırılmak amaçlanmıştır. 


Eğitim Bilgileri

Yönetici asistanlığı mesleğinde kariyer yapmayı hedefleyenler ile halen yönetici asistanı olarak çalışan, mesleğinde ilerlemek ve kendini geliştirmek isteyenler katılabilir.  

Yönetici asistanlığı mesleğinde başarılı olmak için gerekli olan bireysel ve yönetsel yetkinlikler kapsamında duygularınızı ve enerjinizi yönetmeyi, zamanınızı etkili kullanmayı, sorumluluk kültürü ile hareket ederek görevlerinizi etkin ve verimli bir şekilde yerine getirme yollarını, insanlarla etkili iletişim kurma, uzlaşma ve çatışmaları çözmeyi öğreneceksiniz. 

Yönetici asistanlığı eşliğinde başarılı olmak için gerekli olan organizasyon, planlama, iletişim, öz yönetim gibi gerekli olan yönetsel ve bireysel yetkinlikler  

1. Ders 

Konu: Yönetici Asistanlığına Giriş

İş Hayatındaki Rolü ve Önemi

Organizasyon İçerisindeki Yeri

İş ve Görev Tanımı

Yönetici Asistanında Aranan Nitelikler

Mesleki Sorumluluklar


2. Ders 

Konu: Duygu Yönetimi

Öfke, Stres Gibi Olumsuz Duygu Durumları İle Başa Çıkma Ve Yönetme Teknikleri


3. Ders 

Konu: İletişim Teknikleri

İletişim ve Beden Dili

Etkin Dinleme ve Empati Kurma


4. Ders 

Konu: İletişim Teknikleri

Telefonda Etkin Görüşme Teknikleri

Çatışma Yönetimi

Zor Durumlar İle Başa Çıkmak


5. Ders

Konu: Motivasyon

Motivasyonda Bireysel Farklılıklar

Bireysel ve Kurumsal Motivasyon Teknikleri


6. Ders 

Konu: Enerji Yönetimi ve Zamanı Etkili Kullanma Teknikleri

Erteleme, Atalet Ve Zaman Tuzakları İle Aşa Çıkmak.

Zamanı Etkili Bir Şekilde Kullanma Teknikleri


7. Ders 

Konu: Öz Yönetim Becerileri

Özsaygı, Özgüven, Özdenetim


8. Ders - 25 Mayıs Çarşamba 19.00 - 22.00

Konu: Organizasyon ve Planlama Becerileri

Seyahat Organizasyonu

Toplantı, Konferans ve İş Yemeği Organizasyonu

Yöneticiyi Temsil Etme, Konuk Karşılama, Ağırlama ve Uğurlama


9. Ders - 27 Mayıs Cuma 19.00 - 22.00

Konu: Organizasyon ve Planlama Becerileri

Dosyalama ve Arşivleme Sisteminin Geliştirilmesi ve Sürdürülmesi

Raporlama, Yazma ve Yazışma Becerileri

Kişisel Organizasyon ve Düzen


10. Ders 

Konu: Yönetici Asistanının Farklı Rolleri

Halkla İlişkiler ve Kurumsal İletişim Rolü

İnsan Kaynakları Rolü

Kolaylaştırıcılık Rolü

Program sonunda yapılan çoktan seçmeli sınav aracılığıyla, yüzde 70 baraj notunun üzerinde puan alan ve yüzde 70 katılım şartını karşılayan adaylara sertifika / katılım belgesi verilir. 

 

Sezgin AKGÜN HACIZADE

Yazılım ve Uygulama KHAS Bilgi Teknolojileri Direktörlüğü