Sürdürülebilir Gayrimenkul Geliştirme ve Pazarlama Eğitimi

Kadir Has Üniversitesi Kampüsü
Başlangıç Tarihi: 03 Şubat 2024
Süre: 24 Saat

Doğal kaynakları verimli kullanma zorunluluğu, enerjide dışa bağımlılık, binalarda ısıtma-soğutma-havalandırma maliyetlerinin artması, iklim krizi ve ülkemizin su kısıtlılığı yaşama riski gibi unsurlar nedeni ile gayrimenkul sektörünün proje geliştirme sürecinde dikkate alması gereken unsurlara yenileri eklenmiştir. Yaşam dönemi maliyeti, enerji verimliliği, yeşil, sağlıklı bina, sürdürülebilirlik vb. kavramlar gayrimenkul sektörünün yönünü belirleyecek en önemli konuları oluşturmaktadır.

BM Nüfus Bölümü tahminlerine göre 2050 yılına kadar dünya nüfusunun 9,8 milyara ulaşması ve küresel boyutta kaynak kullanımın üç kat artması bekleniyor. Bu veriler ışığında gelecekte dünya yaşanabilir bir yer olmayabilir. Ancak bugün gerekli adımlar atılırsa kaynak kullanımı düşürülebilir ve dünyada yaşamaya devam edebiliriz. Atılacak adımlardan birisi barınma ihtiyacımızla ilgili. Dünya nüfusu kentlerde yoğunlaşıyor, 2050 yılında yüzde 66’mız kentlerde yaşayacak. Bu nedenle gelecek için günümüzün yaşam alanlarına, gayrimenkul projelerine farklı gözlerle bakmak, yenilikçi ve etkili çözümler üretmek zorundayız.

 

Bu sertifika programı ile gayrimenkul sektöründe projelerin ekonomik, sosyal ve çevresel sürdürülebilirlik yaklaşımı ile geliştirilmesi, maliyet planlaması, iletişim ve pazarlama süreçleri doğru yönetilerek müşteride güven ve talep oluşturmak konusunda uluslararası ve ulusal rekabet ortamında hangi kriterler, yöntemler ile yapıldığını ve elde edilen kazançları sunulmaktadır.

Eğitimin sonunda katılımcıların sektöre ilişkin yeni bir vizyon ve farkındalık kazanmaları hedeflenmektedir.


Eğitim Bilgileri
 • Gayrimenkul yatırım ortaklığı ve inşaat şirketlerinde gayrimenkul geliştirme alanında çalışanlar
 • Gayrimenkul projelerini sürdürülebilirlik yaklaşımı ile tasarlamak isteyenler
 • Gayrimenkul projelerinde yaşam dönemi maliyetinin ve aidatların düşük ve hizmet kalitesinin yüksek olmasını isteyenler
 • Varlık yöneticileri
 • Ekonomistler, işletme uzmanları
 • Şehir ve bölge planlama uzmanları
 • Mimarlar, mühendisler
 • Belediyelerde ilgili bölümlerde çalışanlar
 • Gayrimenkul değerleme uzmanları
 • Bankalarda yatırım yöneticileri 
 • Gayrimenkul projelerinin geliştirilmesinde yeşil binalar, enerji verimliliği, enerji etkin binalar, yağmur suyu hasadı, sürdürülebilirlik gibi kavramları öğrenecekler.
 • Sürdürülebilir gayrimenkul geliştirme yaklaşımı ile yapılan projelerinde hizmet kalitesini yüksek tutarken yaşam dönemi maliyetlerin ve aidatların düşük olabilmesinin yollarını keşfedecekler.
 • Ekonomik, sosyal ve çevresel değişimlerin toplumların ihtiyaç ve beklentilerini nasıl şekillendirdiği ve gayrimenkul sektörüne yansımasını öngörmenin rekabetçi piyasalarda değerini fark edecekler.
 • Gayrimenkul projelerinin fikir aşamasından proje teslimine kadar ki sürecinde diğer disiplinlerle etkileşimli çalışmasının projelerin başarısına katkısını fark edecekler.
 • Dünya’dan ve Türkiye’den enerji etkin bina ve sürdürülebilir yerleşme birimlerinin örnek uygulamalarını maliyet yönetimi ve pazarlama süreçlerine etkisini dikkate alınarak inceleyecekler.

03-04.02.2024

 • Gayrimenkul projelerine ilişkin kavramsal yaklaşımlar, gayrimenkul sektörü ve doğal sermaye, yenilebilir enerji vb. ilişkisi. 
 • Ekonomik, sosyal ve çevresel değişimlerin gayrimenkul sektörü ve konut talebindeki değişmelere etkisi: “Binalarda enerji verimliliği” ve “yerleşim birimlerinin sürdürülebilirliği” trendleri.
 • Doğal sermaye kavramı ve gayrimenkul sektöründe önemi; Kaynakları verimli kullanmak artık neden artık kaçınılmaz? Gayrimenkul sektörünün bu konudaki rolü nedir?
 • Gayrimenkul sektöründe sıfır atık ve  "Doğrusal Ekonomi" ve “Döngüsel Ekonomi” nedir?
 • Tek sağlık kavramına bakış, sağlıklı binalar ve yaklaşımı nedir? 
 • Sürdürülebilir gayrimenkul projelerinin geliştirilmesinde paydaş analizi uygulama çalışması.
 • Atık nedir? Hangi tür atık oluşmaktadır?
 • Gayrimenkul geliştirme sürecinde katı, sıvı ve gaz atıklarını en aza indirgemek için neler yapmalıyız?
 • Atık yönetiminde döngüsel ekonomi yaklaşımında Dünyadan ve ülkemizden iyi uygulama örnekleri
 • Gayrimenkul projelerinin geliştirilmesi sürecinde enerji etkin binalar, akıllı binalar, döngüsel ekonomi yaklaşımı ile düşük yaşam dönemi (aidat vb. düşmesi) maliyetinin sağlanması. 
 • Dünya’daki ve Türkiye'deki örnek enerji etkin binaların ve sürdürülebilir yerleşme birimlerinin incelenmesi

10-11.02.2024

 • Sürdürülebilir gayrimenkul geliştirme ile kentsel dönüşüm, sıfır atık, tek sağlık, “kısa mesafeler şehri” vb. ilişkisi.
 • Gayrimenkul yatırım projelerine ilişkin kavramsal yaklaşımlar, sektörel ilişkiler, konut sektörü ve gelişimi.Covid 19, küresel iklim değişikliği, yaşam dönemi maliyetlerin artışı, gibi ekonomik, sosyal ve çevresel değişimlerin gayrimenkul sektörü ve konut talebindeki değişmelere etkisi
 • Gayrimenkul projelerinin ekonomik, sosyal ve çevresel sürdürülebilirlik yaklaşımı ile araştırılması, geliştirilmesi, maliyet planlaması, iletişim ve pazarlama süreçlerinin yönetilmesi. 
 • Enerji etkin bina nedir? Binalarda güneşten maksimum nasıl faydalanılır?
 • Sürdürülebilir gayrimenkul projelerinin talebe etkisi nedir? Sürdürülebilir gayrimenkul projelerinin iletişim sürecinin yönetiminde nelere dikkat edilmelidir?
 • Dünya’daki ve Türkiye'deki örnek enerji etkin binaların, su tasarruflu binaların ve sürdürülebilir yerleşme birimlerinin ve eğilimlerin incelenmesi
 • Enerji tasarruflu bina, sıfır enerji bina, arttı enerji bina kavramları örneklerle incelenecektir.

3 Şubat Cumartesi  10.00-17.00

4 Şubat  Pazar      10.00-17.00

10 Şubat Cumartesi  10.00-17.00

11 Şubat  Pazar      10.00-17.00

Hülya Uğuz Yedievli, Ekonomist, Gayrimenkul Geliştirme Uzmanı

Hülya Uğuz Yedievli, Hacettepe Üniversitesi, Ekonomi Bölümünden mezun olmuş, İngiltere Cambridge’de yabancı dil ve iş idaresi kurslarına katılmıştır. Çeşitli sektörlerde uzun süre çalıştıktan sonra uluslararası bir gayrimenkul şirketinde danışmanlık yapmış ve yaşam dönemi maliyeti düşük konutlar üzerine uzmanlaşmaya odaklanmıştır. Bu amaçla İstanbul Teknik Üniversitesi, Gayrimenkul Geliştirme Yüksek Lisans Programını tamamlamıştır. Yüksek lisans programında “Enerji Etkin Bina ve Yerleşme Birimlerinin İklimsel Veriler ve Gayrimenkul Geliştirme Açısından Gerçekleştirilebilme Olanakları” konulu tez çalışmasını yapmıştır. Çalışmaları esnasında yurt içi ve yurtdışındaki konferans, seminer, fuar ve yayınları güncel olarak takip etmiş ve Enerji Verimliliği Eğitim Tesisi (Ankara), Muğla Üniversitesi, TÜBİTAK Ulusal Gözlemevi Konukevi  

(Antalya), BedZED (İngiltere),  Sonenschiff  Binası ve  Solarsiedlung konutları (Freiburg, Almanya), Chambery (Fransa), Kuzey - Güney İsveç’de  saha ziyaretleri yapmıştır. Ayrıca “Sustainable Sweden Tour 2009”un raportörlüğünü yapmıştır. 2011 yılında SMA Solar Academy’nin (Almanya) eğitimlerine katılmıştır. 

İnşaat Malzemesi Sanayicileri Derneği’nin (İMSAD) binalarda enerji verimliliği konusunda finansman modelleri geliştirmek hedefiyle yürüttüğü “AB Mevzuatı Çerçevesinde Yapılarda Enerji Verimliliğinin Finansmanı ve Hukuki Düzenlemelerle ile İlgili Sektörlerarası İşbirliği Projesi”nde teknik danışman olarak görev almıştır.

Kadir Has Üniversitesi, Yaşam Boyu Eğitim Merkezi, Gayrimenkul Geliştirme Akademisinin koordinatörlüğünü yapmaktadır. Koordinatör olarak gayrimenkul sektörünün ihtiyacı olan sertifika programlarını kurgulamakta, sektörde ihtiyaç duyulan insan kaynağı yetkinlikleri ile ders içerikleri arasında köprü kurmakta, dinamik ve sinerjik bir içerik oluşmasını sağlamaktadır.

Aynı zamanda akademide içeriklerini hazırladığı “Gayrimenkul Projelerinin Geliştirilmesi, Pazarlanması ve Gayrimenkulde Yeni Eğilimler Sertifika Programı”, "Konut Projeleri Satış Uzmanlığı Sertifika Programı" "Bina ve Toplu Yapı Yöneticiliği Sertifika Programı"nın eğitmenliğini yapmaktadır. 

Hülya Uğuz Yedievli "Gayrimenkul Geliştirme ve Sürdürülebilirlik; Enerji Etkin Binalar ve Sürdürülebilir Yerleşme Birimleri" ve “Sürdürülebilir Yaşam Alanları, İnsan Odaklı Kentler” adlı kitapların yazarıdır. Halen çeşitli sektör ve ulusal yayınlarda makale ve köşe yazıları yayınlanmaktadır. 

Doğa ile Ahenk İçinde Sürdürülebilir Yaşama Dönüşüm Vakfı mütevelli heyeti üyesidir. Urban Land Institute vb sivil toplum kuruluşunda aktif görev almaktadır.

Eğitimin sonunda yüzde 80 katılım şartını karşılayan katılımcılara  katılım belgesi verilecektir.


9.750 TL ( KDV dahil)

Khas Mensubu Akademisyen & İdari Personeline, Khas Mezun & Öğrencilerine %50 indirim imkanı bulunmaktadır.

Yazılım ve Uygulama KHAS Bilgi Teknolojileri Direktörlüğü