İnsan Kaynakları Yöneticiliği Sertifika Programı

Kadir Has Üniversitesi Kampüsü
Başlangıç Tarihi: 30 Kasım 2023
Süre: 60 Saat - 15 gün

İşletmelerin sürdürülebilir rekabet avantajı yaratmasını sağlayan en önemli unsurlardan biri sahip oldukları insan kaynağıdır. Bu sebeple insan kaynakları yönetiminin stratejik bir bakış açısıyla yürütülmesi önem taşımaktadır. Bu program kapsamında katılımcılar stratejik insan kaynakları yönetimi hakkında eğitim alacak ve işletmelerin insan kaynağı oluşturabilmelerini, elde tutabilmelerini ve geliştirebilmelerini sağlayacak süreçleri bütünsel bir bakış açısıyla inceleyecektir.


Eğitim Bilgileri

Programa insan kaynakları alanına ilgi duyan ve bu alanda çalışmak isteyenler, insan kaynakları veya personel biriminde çalışan ve kariyerinde ilerlemek isteyenler, psikoloji, rehberlik vb bölümlerin mezunları, kendi şirketinin insan kaynakları yönetimini yürüten girişimciler dahil herkes katılabilir. 

Program giriş seviyesini kapsayacak şekilde düzenlenmiş olduğundan deneyimli insan kaynakları yöneticileri ve şefleri, işe alım, performans değerlendirme vb uzmanları gibi kişilerin eğitime başvurmadan önce düzenleyicilerle iletişime geçmesini tavsiye ederiz.

  1. Giriş ve stratejik insan kaynakları yönetimi    
  2. İşe alım-seçme ve yerleştirme  
  3. Eğitim ve geliştirme  
  4. İş hukuku ve İK uygulamaları 
  5. İnsan kaynakları planlaması 
  6. Kariyer planlaması ve yönetimi
  7. Performans yönetimi
  8. Ücretlendirme ve ödül yönetimi
  9. Koçluk / mentörlük*


Hafta
Konu
Detaylar
Ders Notu
Ödev
1 & 2
Giriş ve stratejik insan kaynakları yönetimi
Xxx
3
İşe alım – seçme - yerleştirme
Adaylara erişmede etkin yöntemler nedir? Başvuruların değerlendirilmesi   nasıl yapılır? Değerlendirme yöntemleri seçilirken nelere dikkat edilmelidir?  
4
Eğitim ve geliştirme
Eğitim ihtiyaçları nasıl tespit edilir? Onboarding nedir? Eğitimler   oluşturulurken ve aktarılırken hangi unsurlara dikkat edilmelidir? Eğitim   etkinliğinin ölçümü nasıl olmalıdır?
5
İş hukuku
Temel iş hukuku süreçleri nelerdir? Çalışan hakları, işveren hakları,   sendikal süreçlerin yasal zemini nedir?
6
İş sağlığı ve güvenliği
İş sağlığı ve iş güvenliği, neden önemlidir? İşverenin hukuki   sorumlulukları nelerdir?
7
İnsan kaynakları planlaması / İş analizi
İş analizi nasıl yapılır, ne işe yarar? İşletmenin ileriye dönük insan   kaynağı ihtiyacı nasıl belirlenir? İş akışlarının oluşturulmasında dikkate   alınacak unsurlar nelerdir?
8
Kariyer planlaması ve yönetimi
Değişen dünyada çalışanların kariyer beklentileri nasıl evrilmektedir?   Etkin kariyer yönetimi işletmelere ne avantajlar sağlar? Yedekleme nedir?
9
Performans yönetimi
Performans Yönetimi uygulamaları başlangıçtan bugüne nasıl gelişti?   Performans yönetiminin çalışan memnuniyeti ve gelecek performansıyla   bağlantısı nedir?
10
Ücretlendirme ve ödül yönetimi
Ücretlendirme sistemi oluşturulmasında hangi seçenekler   değerlendirilebilir? Benchmarking nedir ve nasıl kullanılır? Ödül yönetiminde   nelerin dikkate alınması gerekir? İşveren markası oluşturmada neler   önemlidir?
11
Koçluk ve mentörlük
İnsan Kaynakları profesyonelleri nasıl Koçluk ve Mentörlük bakış açısı geliştirebilir?   Etkin mentörlük programlarının temel unsurları nelerdir?


12
Küçük işletmelerde İK yönetimi
İKY uygulamaları KOBİ’ler için nasıl düzenlenmelidir? Dikkat edilmesi   gereken riskler nelerdir?
1. Hafta 30 Ekim Pazartesi 18.30-22.30

               02 Kasım Perşembe 18.30-22.30

2. Hafta 6  Kasım Pazartesi 18.30-22.30

               9 Kasım Perşembe 18.30-22.30

3 Hafta 13 Kasım Pazartesi 18.30-22.30

               16 Kasım Perşembe 18.30-22.30

4. Hafta 20 Kasım Pazartesi 18.30-22.30

               23 Kasım Perşembe 18.30-22.30

5. Hafta  27 Kasım  Pazartesi 18.30-22.30

               30 Kasım  Perşembe 18.30-22.30

6. Hafta  4 Aralık Pazartesi 18.30-22.30

               7 Aralık Kasım Perşembe 18.30-22.30

7. Hafta  11 Aralık Pazartesi 18.30-22.30

               14 Aralık Kasım Perşembe 18.30-22.30

8. Hafta  18 Aralık Pazartesi 18.30-22.30

               

Afşar Yegin

Lisans öğrenimini Denison University, ABD’de Ekonomi ve Sinema alanlarında tamamladı. 12 yıl boyunca ağırlıklı bankalarda olmak üzere finans sektöründe çalıştı. Bu dönemde Boğaziçi Üniversitesi’nde ve Bilgi Üniversitesi’nde ayrı ayrı yüksek lisans yaptı. 2014 yılında reel sektörden ayrılarak Sabancı Üniversitesi İşletme Fakültesi’nde yönetim ve organizasyon doktora programına katıldı. 

Program boyunca TÜBİTAK ve NSF tarafından desteklenen çeşitli projelerde araştırmacı olarak görev aldı. Örgütsel davranış alanında doktorasını tamamladığı tarihten bu yana Kadir Has Üniversitesi İİSBF İşletme Bölümü’nde misafir öğretim üyesi olarak çalışmaktadır. 

Araştırma alanları örgütlerde kişilerarası güven, iletişim kodları ve örgütlerde etik davranışlardır. 


Nilgün Kitapcı

İş hayatına 1999 yılında Bayındır İnşaat'da başladı. İnşaat, Teknoloji, Enerji, Havalimanı İşletmeciliği başta olmak üzere 24 yılda birçok farklı sektörde görev alarak tüm İnsan Kaynakları uygulamalarını deneyimleyen Sn Kitapcı uçtan uca bütün İnsan Kaynakları süreçlerinin oluşturulması, yeniden yapılandırılması, uygulamaya alınması konularında deneyim sahibidir. Mayıs 2023 tarihinden buyana CCN Holding bünyesinde Satınalma, Denetim, İnsan Kaynakları, Kurumsal İletişim süreçlerinden sorumlu Yönetim Kurulu üyesi olarak görev yapmaktadır.


Arb. Av. Nur Özden

İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesini bitirdikten sonra İstanbul ve Ankara’da avukatlık yapmıştır. 2006 yılından bu yana Arabuluculuk ve Uzlaştırma ile ilgili pek çok eğitim almış olup, Ankara Üniversitesinde Eğitim Psikolojisi alanında yüksek lisansı ile Aile Danışmanlığı eğitimleri bulunmaktadır. Ankara Üniversitesinde Avrupa Birliği ve Uluslararası İlişkiler alanında lisans üstü eğitim yapmıştır.

Adalet Bakanlığı ve Avrupa Komisyonunun Arabuluculuk alanında mevzuat geliştirme ve eğitim projelerinde yer almıştır. 

Halen İstanbul ve Ankara’da çeşitli üniversitelerde Arabuluculuk, Uzlaştırma, Adli Psikoloji ve Yüksek Lisans eğitim programlarında eğitmenlik yapmaktadır.

Aktif olarak arabuluculuk yapmakta ve akran arabuluculuğu alanında ortaokul/lise öğrencileriyle çalışmaktadır.


Kübra Hanedar

Çevre ve İSG Mühendisi

Program sonunda yapılan proje bazlı değerlendirme ve çoktan seçmeli sınav aracılığıyla, yüzde 70 baraj notunun üzerinde puan alan ve yüzde 80 katılım şartını karşılayan adaylara e-devlet üzerinden sorgulanabilir  sertifika verilir.

16.000 TL + KDV

Khas Mensubu Akademisyen & İdari Personeline, Khas Mezun & Öğrencilerine %50 indirim imkanı bulunmaktadır.

Yazılım ve Uygulama KHAS Bilgi Teknolojileri Direktörlüğü