"ETKİLEYEN İNSAN OLMAK" EĞİTİMİ

Online
Başlangıç Tarihi: Mart
Süre: 12 Saat

Genel hatlarıyla eğitimi, kapsamını, amacını anlatan metin...

“Liderlik Etkilemedir.” Liderlik Konusunda yaşayan en yetkin yazar ve konuşmacı John C Maxwell, basit anlamda liderliği bu şekilde tanımlıyor. Maxwell’in pek çok Liderlik kitabı arasında “Etkileyen İnsan Olmak” isimli kitabı da yer almaktadır. Eğitimin içeriği Kişinin Etkisini artırabilmesi için izlemesi gereken yöntemleri kapsamaktadır. Kaynak olarak üç ana kaynaktan yararlanılmıştır.

Dale Carnegie “Dost Kazanmak ve İnsanları Etkileme Sanatı”

Steven Covey “Etkili insanların yedi alışkanlığı”

John Maxwell “Etkileyen İnsan Olmak”


Eğitim Bilgileri

Eğitimin amacı, Liderlik yetkinliklerimizi geliştirmek ve etkimizi artırmaktır. Başkaları ile iletişim içerisinde olan ve bunu geliştirmek isteyen herkes bu eğitimden yararlanabilir. Liderlik etkilemedir. Dolayısıyla organizasyon içerisinde etkisi olan herkes bir veya birkaç konuda Liderlik yapıyor demektir. Bu eğitim Liderlik yetkinliklerini geliştirmek isteyenler içindir.

  • Etkinizi artırmanın yöntemleri nelerdir?
  • Başkaları ile olan iletişimde bütünlüğü nasıl sağlarız?
  • Etkili bir dinleyici olmanın iletişimdeki olumlu etkisi.
  • İlişki yönetiminde bağ kurmanın önemi nedir?
  • Etkili iletişimde anlamanın önemi nedir?
  • Bilgiye tek başına sahip olmak mı yoksa bilginin paylaşılmasını sağlayarak mı daha etkili oluruz?
  • Pareto prensipini nasıl kullanırız?
  • İşlerimizi önceliklendirmenin yolları nelerdir?
  • Yüceltmenin iletişimde etkisi nedir ve bunu nasıl daha etkili kullanabiliriz.
  • Doğru yetki paylaşımını sağlamanın yolları.

Programın amacı katılımcıların Liderlik yetkinliklerini geliştirmek ve etkilerini artırmalarına yardımcı olmaktır. Eğitim sonrasında katılımcılar öğrendiklerini en az bir konuda uygulamaya geçirebilir ve fark yaratabilirler. 

Program sonunda %70 katılım şartını karşılayan adaylara sertifika / katılım belgesi verilir.

Ahmet Peçen

Yazılım ve Uygulama KHAS Bilgi Teknolojileri Direktörlüğü