Hibe ve Fon Kaynaklarına Proje Yazma ve Proje Yönetimi Eğitimi

Online
Başlangıç Tarihi: 02 Aralık 2023
Süre: 36 saat

Bu eğitimde katılımcılara hibe ve fon kaynakları hakkında içerik sunulmuş ve proje yönetiminin temel süreçleri ve uygulamaları paylaşılmıştır. Hibe ve fon kaynakları, genellikle kurumlar, vakıflar, hükümetler veya özel kuruluşlar tarafından sağlanan maddi desteklerdir. Bu kaynaklar genellikle belirli bir amaca veya proje türüne yönelik olarak tahsis edilir. Eğitimde, katılımcılar hibe ve fon kaynaklarının nasıl bulunabileceği, başvuru süreçleri ve gereksinimler hakkında bilgilendirilmiştir. Bu kapsamda, potansiyel hibe veren kuruluşları araştırma, başvuru hazırlama ve değerlendirme süreçleri gibi konular ele alınmıştır. Ayrıca, proje yönetimi temel süreçleri ve uygulamaları da eğitimde paylaşılmıştır. Proje yönetimi, belirli bir hedefe ulaşmak için kaynakların etkin bir şekilde kullanıldığı bir disiplindir. Eğitimde, proje planlama, kaynak yönetimi, risk değerlendirmesi, ilerleme takibi ve raporlama gibi temel süreçler ve uygulamalar hakkında bilgiler sunulmuştur. 


Eğitim Bilgileri

Bu eğitimin amacı, katılımcıların hibe ve fon kaynaklarına erişim sağlama ve proje yönetiminde etkinlik  gösterme becerilerini geliştirmektir. Katılımcılar, bu bilgileri kullanarak kendi projelerini planlayabilir,  kaynakları yönetebilir ve başarılı bir şekilde uygulayabilirler.

 Proje Hibe Potansiyellerini Keşfetme  

   Proje Hazırlık Sürecini ve Metodolojisini Uygulayarak Öğrenme 

   Proje Hibe Kaynaklarına Holistik Bakış Açısı Geliştirme

2050 Perspektifinden AB Projelerine stratejik ortaklık geliştirmek 

Güncel fonlar hakkında yeni kazanımlar elde etmek  

Avrupa Inovasyon Ekosistemi çerçevesinde kurumsal ve bölgesel işbirliği geliştirmek 

Avrupa özelindeki kuruluşlarla profesyonel lobicilik kültürü oluşturmak 

Hibelere ve girişimcilik fonlarında dair farkındalıklar kazanmak 

Gelişim planı çerçevesinde AB Programlarına yönelik metodolojiler geliştirmek

Akademisyen, firma çalışanı, girişimci, öğrenci ve serbest çalışanlar

Avrupa Birliği Programlarına proje hazırlamak isteyen kurumlar ve bireyler

Firmaların üretim yönetimi, satın-alma, proje yönetimi ve Ar-ge departmanında çalışan mühendis ve uzmanlar

Kariyer fırsatı olarak Proje yöneticisi olmak isteyen kişiler

Fon Veren Kuruluşlara Genel Bakış

Avrupa Birliği, TUBİTAK, Kalkınma Ajansı Projelerine Bakış 

Hibe ve Fon Kaynakları Temel Kavramlar

 Proje Yazmanın Olmazsa Olmazları 

AB ve Kalkınma Ajansı Hibeleri için 5 Kural 

AB Hibe Desteklerine Genel Bakış    Hibe ve Fon Kaynaklarına Proje Yazma ve Proje Yönetimi Eğitimi  

TUBİTAK, KOSGEB, Büyükelçilik Fonlarının Önemli Noktaları 

EBRD (Avrupa İmar ve Kalkınma Bankası) Fonları

Hibe Başvuru Süreç Haritası

Avrupa Komisyonu ERC Raporunun Önemli Detayları 

Hibe Takibi için Web Siteler 

TUBİTAK Proje Uygulama Programları  

Proje Yönetim Döngüsü Şablonu

Mantıksal Çerçeve Yaklaşımı

 Mantıksal Çerçeve Yaklaşımı 

 Mantıksal Çerçevede Sorulması Gereken Sorular 

 Proje Bütçesi Hazırlama Yöntemi

 Proje Hazırlamada Kullanılan Araç ve Girdiler

 Proje Analiz /Planlama/Uygulama Evresi 

 Hedef ve Strateji Analizi

 Hibe ve Fon Kaynaklarında Stratejik Bakış 

 Hibe Hazırlama Dosyasında Etkinlik

 Projeler Nasıl Değerlendirilir? 

 Girişimcilik ve Startup Fonları 

 2050 Avrupa Birliği Stratejik İşbirliği ve Ortaklıklar  

2-3 Aralık Cumartesi Pazar 10.00-17.00

9-10 Aralık Cumartesi Pazar 10.00-17.00

16-17 Aralık Cumartesi Pazar 10.00-17.00

Mehmet Fatih Turan Bonn-Almanya Assistance Danışmanlık Kurucusu Brüksel AB Delegasyonunda, misafir araştırmacı pozisyonunda incelemelerde bulundu. Bornova Jandarma  Komutanlığında Yedek Subaylık hizmetini 2 takdirle tamamladı. 5 yıl boyunca, GAP Bölgesinde Avrupa Birliği  Türkiye Delegasyonun Proje Koordinatörlüğünü yürüttü. Bu süre zarfında, Organize Sanayi Bölgesi  kurulumundan, Fuar Merkezi kurulumuna; Tarımda Entegre Kaynak Verimliliği Projesinden, Sanayi Geliştirme  Merkezi çalışmalarında yer almıştır. Müzakere yönetimi, lobicilik ve proje yönetimi alanında deneyim  kazanmıştır. Üniversiteler, Ticaret Odaları, Kalkınma Ajansları, Valilikler, Belediyeler, Organize Sanayi Bölgeleri gibi  kurumlarla etkin proje yönetim süreçleri gerçekleştirmiştir. Kalkınma Ajanslarında (başta İstanbul Kalkınma  Ajansı) bağımsız proje hakemliği yaptı. Assistance Danışmanlık Firmasını kurucusu olarak birçok profesyonelle çalıştı. Eğitim modülleri ve yeni  projeler üreterek hizmet verilen kurum ve kuruluşların güncelliğine katkı sağlamıştır. Mehmet Fatih Turan,  soft-skills ve hard-skills konularına ilgi duymaktadır. Bu alanlarda eğitim tasarımı yapmaktadır, yani insanların  kişisel ve profesyonel becerilerini geliştirmelerine yardımcı olacak eğitim programları hazırlamaktadır. Softskills, iletişim becerileri, girişimcilik, liderlik, müzakere ve lobicilik, problem çözme gibi kişisel yetenekleri  içerirken, hard skills ise daha teknik ve mesleki becerileri kapsar. Mehmet Fatih Turan, bu alanlardaki bilgi ve deneyimini kullanarak etkili eğitim programları geliştirmekte ve  katılımcıların becerilerini artırmalarına yardımcı olmaktadır. İşletme yönetimi, İletişim, Girişimcilik, Dijital Strateji ve Proje Yönetimi alanlarında çalışmalarını Almanya'da sürdürmektedir. İşletme lisans derecesine sahiptir ve pazarlama alanında yüksek lisans yapmıştır. Kadir Has  Üniversitesi Yaşam Boyu eğitim akademisinde eğitim programları düzenlemektedir. Ayrıca onlarca dergi yazısı  ve 1 kitap yazmış, 62 kuruma eğitim tasarlamış ve sunmuştur. 'Mimar Sinan Penceresinden Proje Yönetimi'  kitabının yazarıdır

Programı başarıyla tamamlayan ve %80 katılım şartını sağlayan katılımcılara, Kadir Has Üniversitesi Yaşam Boyu Eğitim Akademisi tarafından E- Devletten sorgulanabilir  sertifika verilir.

20.000 TL (KDV Dahil)

Khas Mensubu Akademisyen & İdari Personeline, Khas Mezun & Öğrencilerine %50 indirim imkanı bulunmaktadır.

Yazılım ve Uygulama KHAS Bilgi Teknolojileri Direktörlüğü