Hibe ve Fon Kaynaklarına Proje Yazma ve Proje Yönetimi Eğitimi

Online
Başlangıç Tarihi: 14 Kasım
Süre: 35 saat

Bu eğitimde, katılımcılara özel butik proje süreçlerinde, proje yönetiminin temel süreçlerinin ve uygulamalarının paylaşılması amaçlanmaktadır. Hibe kaynakları, Avrupa Birliği, Dünya Bankası, Birleşmiş Milletler, Uluslararası Şirketlerin Proje Fonları, Hibe Başvurusu için kaynak siteler ve yeterlilikler aktarılacaktır. Öte yandan dünyaca kabul görmüş Project Management Institute (PMI®) uyumlu güncel proje yönetimi (Version 7) sunumu yapılacaktır.

Belirli bir süre içerisinde, belirli bir bütçe ile net olarak tanımlanan hedeflere ulaşmaya yönelik olarak planlanan faaliyetler bütünü olan projeler birden fazla aşamadan oluşur ve birden fazla alanı kapsadığı için profesyonel şekilde hazırlanmak zorundadır. Proje başvurularında, belli kural ve usullere bağlı kalınmasını ve uygun bir raporlama sisteminin işlemesini ister. Kaynakların doğru kullanımı ve eksiksiz kullanılması önemlidir.

Proje Yönetimi ve Hibe/Fon Kaynakları Eğitimi, PMI uyumlu olup proje yönetim sürecini ve kaynakları detaylı bir şekilde öğrenip uygulayabileceğiniz eğitim programıdır.


Eğitim Bilgileri

Proje Yönetimi ve Hibe/Fon Kaynakları Eğitimi, dünyaca kabul görmüş Project Management Institute (PMI®) uyumlu olup proje yönetimi konusunda derinlemesine bilgi sahibi olmak ve sektörde proje yönetimi alanında uzmanlaşmayı hedefleyen bireylere, yönetim süreçlerini, bilgi alanlarını, standartlarını, araç ve tekniklerini öğretmeyi amaçlar.

Eğitim programıyla katılımcılar; Avrupa Birliği, TÜBİTAK, Bakanlık projeleri, SANTEZ, Üniversite, BAP, DPT, Elçilikler ve Kalkınma Ajansı gibi kurumlara ya da iç kaynaklara dayalı proje yazma kabiliyeti kazanması hedef edinilmiştir. 

Aynı zamanda Proje Yönetimi ve Hibe/Fon Kaynakları Eğitimi sayesinde PMI tarafından yapılan Project Management Professional Sertifikası sınavına hazırlanabilmenizi sağlar.

Dünyaca kabul görmüş Project Management Institute (PMI®) uyumlu olup, proje yönetimi konusunda derinlemesine bilgi sahibi olmak ve bireylere; yönetim süreçlerini, bilgi alanlarını, standartlarını, araç ve tekniklerini öğretmeyi amaçlar. Bir projenin nasıl hazırlanması gerektiğini, finans kaynaklarını, proje döngüsü ve mantıksal çerçevesini öğreneceksiniz. Online ve interaktif olarak katılım sağlayacaksınız.

•Proje Yönetimi ve Hibe/Fon Kaynakları Eğitim sertifikasına sahip olurlar.

•İşletmelerin proje grupları, Ar-Ge bölümleri, Ür-Ge (ürün geliştirme) bölümleri, proje geliştirme bölümleri, tasarım ve geliştirme bölümlerinde çalışma imkanı bulabilirler.

•Proje danışmanlık ofisi açabilirler.

•Kişilere, firmalara ve kurumlara proje yazabilirler.

•Devlet destek, hibe ve teşviklerinden proje yazarak yararlanabilirler.

•Proje Yönetimi ve Hibe/Fon Kaynakları eğitim programıyla PMP sertifika sınavına hazırlanabilirler.

•PMP® sertifika sınavına giriş için ön koşullardan biri olan Proje Yönetim Eğitimini tamamlamış olurlar.

•Kadir Has Üniversitesi’nden onaylı sertifika sayesinde geçerli bir belgeye sahip olacaksınız. Bu sayede işinizde yükselerek terfi alabilir, özgeçmişinizi güçlendirebilir veya iş başvurularında öne çıkabilirsiniz.

•Uzmanlığınızı ve eğitiminizi belgeleyebilir, rakiplerinizle aranızda fark yaratabilirsiniz.

Akademisyen, firma çalışanı, girişimci, öğrenci ve serbest çalışanlar

Avrupa Birliği Programlarına proje hazırlamak isteyen kurumlar ve bireyler

Firmaların üretim yönetimi, satın-alma, proje yönetimi ve Ar-ge departmanında çalışan mühendis ve uzmanlar

Kariyer fırsatı olarak Proje yöneticisi olmak isteyen kişiler

Hafta 1 / 14 - 15 Kasım 2022 Pazartesi-Salı 19:00-22:00

 • Fon Veren Kuruluşlara Genel Bakış
 • Avrupa Birliği, TUBİTAK, Kalkınma Ajansı Projelerine Bakış
 • Hibe ve Fon Kaynakları Temel Kavramlar
 • Proje Yazmanın Olmazsa Olmazları
 • AB ve Kalkınma Ajansı Hibeleri için 5 Kural
 • AB Hibe Desteklerine Genel Bakış


Hafta 2 /  21-22 Kasım 2022 Pazartesi-Salı  19:00-22:00

 • TUBİTAK, KOSGEB, Büyükelçilik Fonlarının Önemli Noktaları
 • EBRD (Avrupa İmar ve Kalkınma Bankası) Fonları
 • Hibe Başvuru Süreç Haritası
 • Horizon 2021-2027 Dönemi Çağrıları
 • Avrupa Komisyonu ERC Raporunun Önemli Detayları
 • Hibe Takibi için Web Siteler
 • TUBİTAK Tekno-girişim Sermaye Desteği Programı
 • Proje Yönetim Döngüsü Şablonu
 • Mantıksal Çerçeve Yaklaşımı


Hafta 3 / 28-29 Kasım 2022 Pazartesi-Salı  19:00-22:00

 • Mantıksal Çerçeve Yaklaşımı
 • Mantıksal Çerçevede Sorulması Gereken Sorular
 • Proje Bütçesi Hazırlama Yöntemi
 • Proje Hazırlamada Kullanılan Araç ve GirdilerHafta 4 / 5-6 Aralık 2022 Pazartesi-Salı   19:00-22:00

 • Proje Analiz /Planlama/Uygulama Evresi
 • Hedef ve Strateji Analizi
 • Hibe ve Fon Kaynaklarında Stratejik Bakış
 • Hibe Hazırlama Dosyasında Etkinlik
 • Projeler Nasıl Değerlendirilir?


Hafta 5 / 12-13 Aralık 2022 Pazartesi-Salı  19:00-22:00

 • Çevik Proje Yönetimi
 • Karmaşık ve Uyarlanabilir SCRUM Modeli
 • Scrum Nasıl Uygulanır?
 • Kanban Modeli: Toyota Örneği
 • Sprint ve Retrospektif Kavramları
 • Sprint Gereklilikleri ve Günlük Scrum
 • MVP (Minimum Uygulanabilir Ürün) Nedir?
 • Kanban Modeli Nasıl Uygulanır?
 • Sprint Değerlendirme Modelleri


Hafta 6 / 19-20 Aralık 2022 Pazartesi-Salı  19:00-22:00

 • PMBOK 7. Versiyon Değişiklikleri
 • Proje Yönetiminde: Çatışma Yönetimi
 • Proje Yönetiminde: Takım Liderliği
 • Risklerin Değerlendirilmesi ve Yönetilmesi
 • Yenilenen Proje Yönetiminde: Paydaş Katılımı
 • Program Planı ve Yönetimi
 • Ürün Teslimatlarının Planlanması ve Yönetilmesi
 • Proje Planlama Faaliyetlerinin Entegrasyonu
 • Planlama Uyumu ve Yönetimi
 • Proje Fayda Değerinin Sunulması
 • Organizasyonel Değişimin Desteklenmesi
 • Proje Aşama Faz Geçişlerinin Planlanması

Mehmet Fatih Turan

Assistance Danışmanlık ve Anlam 7.0 Kurucusu

Eğitmen, danışman ve mentorlük yapan Mehmet Fatih Turan, üniversite yıllarından itibaren, AB Projeleri ve sivil toplum konularında çalışmaktadır. İşletme Lisans, Pazarlama Yüksek Lisans derecesi bulunmaktadır.

Brüksel de AB Parlamentosunda misafir araştırmacı pozisyonunda incelemelerde bulundu. Arizona Üniversitesinden Proje Yönetimi alanında Sertifikası bulunmaktadır.

5 yıl boyunca Avrupa Birliği Türkiye Delegasyonunun Proje Yürütücüsü olarak çalıştı. 5 yıllık süre zarfında: Organize Sanayi Bölgesi kurulumundan, Fuar Merkezi kurulumuna; Tarımda Kaynak Verimliliği Projesinden, Girişimcilik Merkezi çalışmalarına uzanan geniş yelpazedeki projelerde yer aldı.

Birleşmiş Milletler, KOBİ, Girişimciler, Üniversiteler, Ticaret Odaları, Kalkınma Ajansları, Valilikler, Belediyeler, Organize Sanayi Bölgeleri gibi kurumlarla etkin proje yönetim süreçleri gerçekleştirmiştir.

2021 Yılından itibaren çalışmalarını Almanya’da gerçekleştirmektedir. Türkiye’deki kurumlara online eğitim ve danışmanlık hizmeti vermektedir.


3500 TL KDV Dahil

Khas Mensubu Akademisyen & İdari Personeline, Khas Mezun & Öğrencilerine %50 indirim imkanı bulunmaktadır.

Yazılım ve Uygulama KHAS Bilgi Teknolojileri Direktörlüğü