Kendini Akord Et Atölyesi


Başlangıç Tarihi:
Süre:

“Müzik bize doğuştan verilmiş bir hediyedir.  

Bunu hissetmeye elimizi kalbimize koyarak başlayabiliriz.”  

Asena Akan 

 

Hepimiz farklı nitelikleri ve potansiyelleri olan özgün birer enstrüman olarak dünyaya geliriz. Bedensel/zihinsel farklılıklar; sosyal/çevresel koşullar; duygusal kırılmalar, travmalar hatta günlük yaşamdaki pek çok deneyim, duygu, düşünce, beden sağlığımızı; işlevselliğimizi yani yaşam kalitemizi olumsuz etkileyebilir. Buna müziğin diliyle bir tür "akord bozulması" diyebiliriz.  

İçinde bulunduğumuz pandemi döneminde özellikle kaygı ve korku düzeyimiz yükselmiş olabilir. Sosyal yaşamdan uzaklaşılan zorunlu izolasyon hali ile günlük alışkanlıkların değişmesi, bugün ve geleceğe ilişkin belirsizlikler, hastalık ve ölüm korkusu gibi nedenler, kendimizi ve sevdiklerimizi koruma çabamız, bedensel ve ruhsal dengemizi olumsuz etkileyebilir.  

Sağlıklı ve faydalı olabilmek için bağışıklığı, moral ve yaşama sevincini yüksek tutmak; belirsizlik ve değişimlere uyumlanmak yani kendini "akord" etmeyi öğrenmek çok önemli ve müzik bu yönde bilinen en eski ve güçlü araç.  Bu niyetle çalışmada; katılımcılara iyi bir dinleyici olma yanında müzikten, seslerden, olumlu titreşimlerden faydalanma yolları sunulacak. 


Eğitim Bilgileri

Müziği, bir kendini ifade ve iletişim yolu; önleyici ve iyileştirici bir araç, bir rehber olarak görme yönünde yeni ve farklı bir bakış açısı geliştirmek isteyen yetişkinler.  
Yaşamlarında ve mesleklerinde müziği etik çerçeve içinde bir araç, bir model olarak kullanma yönünde ilgi, merak ve istek duyan herkes.  

Bağ Kurma, İletişim & Müzik 

Katılımcılara, kendileriyle (yani kendi enstrümanlarıyla) ve diğerleriyle bağ kurma ve iletişim yollarını keşfedebilecekleri bir deneyim sunulacak.  

Duygular  & Müzik 

Çalışmada, müziğin duygular ile ilişkisi, ruh hali üzerindeki etkisi irdelenirken; müzik yoluyla sözel olarak dile dökülemeyenleri anlatmaya,  kendinin ve diğerlerinin duygularını anlamaya, empati geliştirmeye dönük uygulamalar yapılacak.  

Potansiyeller & Müzik 

Katılımcılara; güçlü ve geliştirmeye açık yönleriyle potansiyellerinin farkına varmaları, “yapamam, edemem” ifadelerinden uzaklaşarak yaşamlarında yeni hedefler belirlemeleri yönünde bakış açısı sunulacak.  

Yaratıcılık & Müzik 

Katılımcılara müzik metaforundan hareketle, yeni ve beklenmedik durumlara yönelik spontan ve yaratıcı yaklaşımlar geliştirmede ‘ilham’ olabilecek yaklaşımlar sunulacak.  

Eğitim sonunda katılımcıların; 
- Kendilerini ve diğerlerini özgün birer enstrüman gibi algılamaları ve müziği günlük yaşamdaki güçlüklerle baş etmede destekleyici bir araç olarak kullanmaları, 

 - Müziğin bedensel ve ruhsal sağlık üzerindeki etkilerinin farkına varmaları, 

 - Bağ kurma & iletişim, duygularını ifade etme, potansiyellerini ortaya koyma, yaratıcılıklarını etkinleştirme konularında yeni bir bakış açısı edinmeleri 

- Bir enstrüman olarak kendilerini yeniden tanıyıp “bedensel-ruhsal denge kurma’ yönünde farkındalık kazanmaları beklenmektedir.

- Atölye online gerçekleştirilecektir. 

- Atölye herkese açıktır. Katılım için müzik bilgisi, becerisi, yeteneği gerekmemektedir.  

- Atölye öncesi herhangi bir hazırlık gerekmemektedir. 


Konu: Bağ Kurma, İletişim & Müzik 

Müzisyen olmak, müzik yaparken öncelikle kendi içinde yani kendi bedeni ve ruhuyla (enstrüman olarak kendisiyle), -varsa- çaldığı enstrümanıyla, diğer müzisyenlerle, nihayetinde de dinleyici/izleyiciyle güçlü bir bağ kurmak demektir. Yaşamda da böyledir. Sağlıklı iletişimin ilk adımı 'bağ kurma'dır. Katılımcılara, kendileriyle (yani kendi enstrümanlarıyla) ve diğerleriyle bağ kurma ve iletişim yollarını keşfedebilecekleri bir deneyim sunulacak.Konu: Duygular & Müzik

Müzik, kendini ve duygularını ifade etme ve dönüştürmede bilinen en eski ve etkili araçlardandır. Birçok müzik tarzının kökleri bu ifade arayışına dayanır. Çalışmada, müziğin duygular ile ilişkisi, ruh hali üzerindeki etkisi irdelenirken; müzik yoluyla sözel olarak dile dökülemeyenleri anlatmaya,  kendinin ve diğerlerinin duygularını anlamaya, empati geliştirmeye dönük uygulamalar yapılacak.Konu: Potansiyeller & Müzik

Farklı nitelikleri ve potansiyeller ile dünyaya gelmiş özgün insanlar (yani enstrümanlar) olarak kimi zaman yaşamda güçlüklerle karşılaşırız. Çoğu kez engel gibi algıladığımız, "neden ben?" diye sorguladığımız bu yaşantılar ve çevreden ‘sınırlılıklarımıza' ilişkin duyduğumuz geribildirimler, özgüvenimizi zedeleyerek bizi yeni şeyler denemekten, yeni üretimlere yönelmekten alıkoyabilir. Katılımcılara; güçlü ve geliştirmeye açık yönleriyle potansiyellerinin farkına varmaları, “yapamam, edemem” ifadelerinden uzaklaşarak yaşamlarında yeni hedefler belirlemeleri yönünde bakış açısı sunulacak.Konu: Yaratıcılık & Müzik 

Günümüz dünyasında, öneçıkan kavramlar ‘değişkenlik’, ‘belirsizlik’ ve ‘karmaşa’dır. Böyle birdünyada varolabilmek içinfarkındalığımızınyüksek, değişimlereuyumumuzun hızlıolması gerekiyor. Bunun etkin biryolu, yaratıcılığımızıaktive etmektir. Katılımcılaramüzik metaforundanhareketle, yeni ve beklenmedik durumlara yönelik spontan ve yaratıcı yaklaşımlar geliştirmede ‘ilham’ olabilecek yaklaşımlar sunulacak.  

Program sonunda yapılan proje bazlı değerlendirme ve çoktan seçmeli sınav aracılığıyla, yüzde 70 baraj notunun üzerinde puan alan ve yüzde 70 katılım şartını karşılayan adaylara sertifika / katılım belgesi verilir. 

Asena Akan 

650 TL (KDV Dahil)

Khas Mensubu Akademisyen & İdari Personeline, Khas Mezun & Öğrencilerine %50 indirim imkanı bulunmaktadır.

Yazılım ve Uygulama KHAS Bilgi Teknolojileri Direktörlüğü